KAP ***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Finansal Rapor

09.08.2018 - 20:15

***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 4.149 78.813 18.876 201.838 201.838
Transferler
9 944 17.932 -18.876 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.610 3.610 3.610
Dönem Karı (Zararı)
3.610 3.610 3.610
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 5.093 96.745 3.610 205.448 205.448
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 5.093 96.745 11.072 212.910 212.910
Transferler
9 554 10.518 -11.072 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.677 6.677 6.677
Dönem Karı (Zararı)
6.677 6.677 6.677
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 5.647 107.263 6.677 219.587 219.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-194.760.318 -409.709.876
Dönem Karı (Zararı)
6.677 3.610
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.223 -2.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 897 897
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.697 -4.660
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.577 903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-194.768.141 -409.714.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.744.408 -409.693.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -26.271 -21.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.538 1.474
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6 2.538 1.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-194.765.687 -409.713.633
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
16 6.697 4.660
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.328 -903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.755.132 409.695.614
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
194.755.132 409.695.614
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 194.755.132 409.695.614
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.186 -14.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.186 -14.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 174.883 164.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 169.697 149.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 169.697 174.883
Ticari Alacaklar
894.331.729 685.392.441
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 894.331.729 685.392.441
Diğer Alacaklar
60.863 34.592
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 59.258 32.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.605 2.141
ARA TOPLAM
894.562.289 685.601.916
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
894.562.289 685.601.916
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.375 5.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.375 5.162
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 748 1.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.123 6.807
TOPLAM VARLIKLAR
894.565.412 685.608.723
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 351.013.841 235.893.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
351.013.841 235.893.757
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 18.369.734 30.929.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.369.734 30.929.465
Diğer Borçlar
6 3.129 3.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.129 3.803
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 257 495
ARA TOPLAM
369.386.961 266.827.520
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
369.386.961 266.827.520
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 524.958.731 418.568.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
524.958.731 418.568.168
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 133 125
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
524.958.864 418.568.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
894.345.825 685.395.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
219.587 212.910
Ödenmiş Sermaye
9 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 5.647 5.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
107.263 96.745
Net Dönem Karı veya Zararı
6.677 11.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
219.587 212.910
TOPLAM KAYNAKLAR
894.565.412 685.608.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 34.945.309 9.005.179 18.507.683 6.958.689
Satışların Maliyeti
13 -34.900.302 -8.941.674 -18.485.168 -6.917.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.007 63.505 22.515 41.005
BRÜT KAR (ZARAR)
45.007 63.505 22.515 41.005
Genel Yönetim Giderleri
14 -43.972 -63.571 -24.812 -26.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -23 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.012 -66 -2.297 14.782
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.012 -66 -2.297 14.782
Finansman Gelirleri
16 114.226.039 9.407.130 91.334.011 9.404.390
Finansman Giderleri
16 -114.218.781 -9.402.551 -91.329.953 -9.402.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.270 4.513 1.761 16.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.593 -903 -352 -886
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.585 -911 -377 -911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8 8 25 25
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.677 3.610 1.409 15.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.677 3.610 1.409 15.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.677 3.610 1.409 15.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.677 3.610 1.409 15.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.677 3.610 1.409 15.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702192


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,8910 Değişim: -0,61%
Düşük 5,8604 15.10.2019 Yüksek 5,9342
Açılış: 5,9269
6,5033 Değişim: -0,56%
Düşük 6,4607 15.10.2019 Yüksek 6,5484
Açılış: 6,5396
280,66 Değişim: -1,36%
Düşük 279,84 15.10.2019 Yüksek 285,04
Açılış: 284,54
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.