KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

17.08.2018 - 19:04

***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 618 -258 -409 -18.379 42.077 -24.605 186.813 1.219.442 1.808 1.221.250
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
21.177 21.177 21.177
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
21.177 21.177 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 618 -258 -409 -18.379 42.077 -3.428 186.813 1.240.619 1.808 1.242.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.201 -21.960 201.969 182.210 -86 182.124
Kar Dağıtımı
30.573 149.847 6.393 -186.813
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
180.420 -180.420
Diğer
30.573 -30.573 186.813 -186.813
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 31.191 -258 1.792 -40.339 191.924 2.965 201.969 1.422.829 1.722 1.424.551


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.343.469 4.229.064 17.572.533
GARANTİ VE KEFALETLER
1,3 523.067 660.718 1.183.785
Teminat Mektupları
394.997 583.804 978.801
Diğer Teminat Mektupları
394.997 583.804 978.801
Akreditifler
23.822 23.822
Belgeli Akreditifler
23.822 23.822
Diğer Garantilerimizden
128.070 53.092 181.162
TAAHHÜTLER
1,3 9.954.095 100.512 10.054.607
Cayılamaz Taahhütler
609.068 100.512 709.580
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
87.754 90.022 177.776
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.043 2.043
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
275.937 275.937
Diğer Cayılamaz Taahhütler
243.334 10.490 253.824
Cayılabilir Taahhütler
9.345.027 9.345.027
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.345.027 9.345.027
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 2.866.307 3.467.834 6.334.141
Alım Satım Amaçlı İşlemler
2.866.307 3.467.834 6.334.141
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.071.626 1.264.117 2.335.743
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
545.259 620.871 1.166.130
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
526.367 643.246 1.169.613
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.176.537 1.428.551 2.605.088
Swap Para Alım İşlemleri
679.428 629.456 1.308.884
Swap Para Satım İşlemleri
497.109 799.095 1.296.204
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
618.144 775.166 1.393.310
Para Alım Opsiyonları
315.049 381.152 696.201
Para Satım Opsiyonları
303.095 394.014 697.109
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
32.080.613 20.795.898 52.876.511
EMANET KIYMETLER
3.831.620 1.450.509 5.282.129
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
20.873 20.873
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.809.029 1.294.228 5.103.257
Tahsile Alınan Çekler
516 516
Tahsile Alınan Ticari Senetler
875 1.217 2.092
Diğer Emanet Kıymetler
327 155.064 155.391
REHİNLİ KIYMETLER
28.247.219 19.345.389 47.592.608
Menkul Kıymetler
1.026.693 505.051 1.531.744
Teminat Senetleri
3.015.321 12.504.203 15.519.524
Emtia
120.000 120.000
Gayrimenkul
15.941.052 1.219.126 17.160.178
Diğer Rehinli Kıymetler
8.144.153 5.117.009 13.261.162
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.774 1.774
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
45.424.082 25.024.962 70.449.044


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
201.883
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-19.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.759
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.201
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-28.154
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.194
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.124


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 593.552 312.353
Kredilerden Alınan Faizler
484.069 247.252
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
9.706 5.190
Bankalardan Alınan Faizler
4.916 4.057
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
92.220 54.629
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.520 306
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
80.370 44.941
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.330 9.382
Diğer Faiz Gelirleri
2.641 1.225
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -326.280 -172.761
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-76.321 -39.728
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-54.658 -33.018
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-190.271 -97.270
Diğer Faiz Giderleri
-5.030 -2.745
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
267.272 139.592
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
85.733 39.485
Alınan Ücret ve Komisyonlar
121.029 57.348
Gayri Nakdi Kredilerden
7.885 3.832
Diğer
12 113.144 53.516
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-35.296 -17.863
Gayri Nakdi Kredilere
-932 -466
Diğer
-34.364 -17.397
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -65.807 -33.894
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 34.500 34.500
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 4.598 -8.615
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.542 -7.825
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
12.808 16.537
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.668 -17.327
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 76.128 41.594
FAALİYET BRÜT KÂRI
402.424 212.662
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -32.279 -13.344
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -114.130 -64.329
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
256.015 134.989
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
641 575
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 256.656 135.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -54.773 -33.424
Cari Vergi Karşılığı
-31.609 -5.350
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-31.636 -22.270
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.472 -5.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 201.883 102.140
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 201.883 102.140
Grubun Karı (Zararı)
201.969 102.189
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-86 -49
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.682.533 2.290.893 3.973.426
Nakit ve Nakit Benzerleri
257.785 1.521.733 1.779.518
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 245.435 1.291.852 1.537.287
Bankalar
4 12.350 229.881 242.231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 74.607 74.607
Devlet Borçlanma Senetleri
5.760 5.760
Diğer Finansal Varlıklar
68.847 68.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.029.770 509.075 1.538.845
Devlet Borçlanma Senetleri
670.724 81.329 752.053
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.518 3.340 4.858
Diğer Finansal Varlıklar
357.528 424.406 781.934
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
7 278.458 259.177 537.635
Devlet Borçlanma Senetleri
237.906 237.906
Diğer Finansal Varlıklar
40.552 259.177 299.729
Türev Finansal Varlıklar
3 42.396 908 43.304
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
42.396 908 43.304
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-483 -483
KREDİLER (Net)
6 3.789.384 3.288.843 7.078.227
Krediler
3.730.791 3.288.843 7.019.634
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
3.730.791 3.288.843 7.019.634
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
11 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
Donuk Alacaklar
216.798 216.798
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-158.205 -158.205
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-21.293 -21.293
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-14.832 -14.832
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-122.080 -122.080
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 70.983 70.983
Satış Amaçlı
70.983 70.983
ORTAKLIK YATIRIMLARI
285.320 16.183 301.503
İştirakler (Net)
8 7.000 16.183 23.183
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
7.000 16.183 23.183
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 278.320 278.320
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
278.220 278.220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 257.274 257.274
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 53.297 53.297
Diğer
53.297 53.297
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
15 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 974 974
DİĞER AKTİFLER
17 455.449 19.285 474.734
VARLIKLAR TOPLAMI
6.595.214 5.615.204 12.210.418
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 287.453 3.482.684 3.770.137
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
906.916 794.425 1.701.341
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 2.578.753 591.760 3.170.513
Bonolar
411.150 411.150
Tahviller
2.167.603 591.760 2.759.363
FONLAR
187.520 814.461 1.001.981
Müstakrizlerin Fonları
11.603 10.722 22.325
Diğer
175.917 803.739 979.656
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 39.783 8.007 47.790
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
39.783 8.007 47.790
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 1.792 1.792
Finansal Kiralama
2.084 2.084
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-292 -292
KARŞILIKLAR
7 219.739 219.739
Çalışan Hakları Karşılığı
41.690 41.690
Diğer Karşılıklar
178.049 178.049
CARİ VERGİ BORCU
8 30.137 30.137
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 4.201 4.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 287.618 550.618 838.236
ÖZKAYNAKLAR
11 1.426.189 -1.638 1.424.551
Ödenmiş Sermaye
1.033.585 1.033.585
Sermaye Yedekleri
31.191 31.191
Diğer Sermaye Yedekleri
31.191 31.191
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-258 -258
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-34.006 -4.541 -38.547
Kar Yedekleri
191.924 191.924
Yasal Yedekler
41.048 41.048
Olağanüstü Yedekler
150.876 150.876
Kar veya Zarar
202.031 2.903 204.934
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
373 2.592 2.965
Dönem Net Kâr veya Zararı
201.658 311 201.969
Azınlık Payları
1.722 1.722
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
5.968.309 6.242.109 12.210.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
160.820
Alınan Faizler
595.326
Ödenen Faizler
-336.083
Alınan Temettüler
34.500
Alınan Ücret ve Komisyonlar
120.784
Elde Edilen Diğer Kazançlar
37.726
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
84.979
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-59.174
Ödenen Vergiler
-56.492
Diğer
-260.746
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
44.039
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-28.116
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-44.873
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
72.467
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-254.716
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-226.937
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
526.214
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
204.859
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-621.026
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-17.483
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.918.309
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.602.674
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-311.143
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
33.965
Diğer
-10.730
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
409.246
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.535.733
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.124.217
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.270
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-3.474
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.395
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
724.941
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
714.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704888


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.471 Değişim: 0,02% Hacim : 46 Mio.TL Son veri saati : 09:55
Düşük 101.471 18.09.2019 Yüksek 101.471
Açılış: 101.471
5,6869 Değişim: -0,24%
Düşük 5,6801 18.09.2019 Yüksek 5,7079
Açılış: 5,7004
6,2937 Değişim: -0,35%
Düşük 6,2911 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
274,64 Değişim: -0,23%
Düşük 274,28 18.09.2019 Yüksek 275,81
Açılış: 275,27
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.