KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 19:33
KAP ***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 247.881 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
11.349.541 479.201.670 -490.551.211 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-368.572 308.777 466.041.694 465.981.899 465.981.899
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-135.000.000 -135.000.000 -135.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
189.440.968 49.767.414 -189.440.968 189.440.968 239.208.382 239.208.382
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 0 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -120.691 0 0 0 0 0 0 0 0 412.264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 103.451.106 0 54.696.807 0 975.204.594 466.041.694 0 3.069.812.596 3.069.812.596
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 -426.037 2.767.623 -1.038.104 1.265.254 107.311.106 54.696.807 971.344.594 1.029.882.607 3.630.805.417 3.630.805.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
196.335 2.823.339 -13.430.933 -1.265.254 246.060.783 234.384.270 234.384.270
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-107.623.665 -107.623.665 -107.623.665
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-48.773 -48.773 -48.773
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -3.908.774 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -229.702 0 0 0 0 0 0 0 0 5.590.962 -14.469.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.960.647 0 54.696.807 0 1.884.953.995 246.060.783 0 3.757.517.249 3.757.517.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.773.432 133.364.058
Dönem Karı (Zararı)
246.060.783 466.041.694
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-112.453.801 -355.060.957
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.051.463 2.547.289
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 3.143.917 3.194.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.785.567 2.666.986
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 66.435.541 53.754.271
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
118.793.537 179.358.932
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -305.705.788 -597.059.648
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
708.856 381.908
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 708.856 381.908
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
68.817 143.437
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.350.896 -48.161
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 -384.815 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
67.556.928 39.350.966
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
9.958.746 2.940.241
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.718.367 19.267.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.718.367 19.267.057
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-297.350 -6.926.057
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.395 -2.599.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.096.770 26.668.992
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.943.129 2.175.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
36.039.899 24.493.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
201.163.910 150.331.703
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.154.880 -16.499.221
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-235.598 -468.424
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.364.166 -26.995.976
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -24.157.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.178
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-495.615 -1.087.707
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -495.615 -1.087.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.564.815
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -760.212 -1.750.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-185.951.342 -113.665.708
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-48.773 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.208.382
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.071.959.708
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.081.897.622 -252.333.582
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.207.153
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.449.151
Ödenen Temettüler
-53.811.799 -67.499.990
Ödenen Faiz
6 -125.051.396 -45.247.546
Alınan Faiz
5.140.538 12.207.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.813.744 -7.297.626
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.447.241 -1.258.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.366.503 -8.556.414
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.124.337 88.837.174
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.757.834 80.280.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 82.757.834 96.124.337
Finansal Yatırımlar
5 14.216.997 24.175.744
Ticari Alacaklar
89.932.755 80.033.353
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 26 66.760 89.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 89.865.995 79.943.413
Diğer Alacaklar
1.813.228 3.505.498
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 815.594 815.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 997.634 2.689.904
Türev Araçlar
3.393.685 1.994.452
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 3.393.685 1.994.452
Stoklar
12 4.897.416 8.329.745
Proje Halindeki Stoklar
12 482.581.847 464.599.191
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.305.755 3.661.855
Diğer Dönen Varlıklar
- 1.130.207 110.907
ARA TOPLAM
686.029.724 682.535.082
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
686.029.724 682.535.082
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
16.578.912 41.824.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.578.912 41.824.047
Diğer Alacaklar
13.558.708 14.504.795
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 12.021.181 12.878.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.537.527 1.626.151
Türev Araçlar
6.889.622 7.224.784
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 6.889.622 7.224.784
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 26.877.644 25.180.202
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.094.285.500 4.790.590.000
Maddi Duran Varlıklar
14 29.162.572 30.422.911
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.072.248 6.422.936
Şerefiye
- 707.175 707.175
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.365.073 5.715.761
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.425.687 11.268.874
Ertelenmiş Vergi Varlığı
- 409.085 327.964
Diğer Duran Varlıklar
16 1.733.745 1.415.372
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.207.993.723 4.929.181.885
TOPLAM VARLIKLAR
5.894.023.447 5.611.716.967
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 558.844.218 40.670.639
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 274.375.732 881.074.757
Ticari Borçlar
13.814.905 13.374.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 26 7.155.629 1.929.315
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.659.276 11.444.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
- 1.508.133 1.722.616
Diğer Borçlar
59.814.196 6.053.091
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 53.811.866
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.002.330 6.053.091
Türev Araçlar
18.048.440 7.138.489
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 18.048.440 7.138.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 12.063.130 9.328.178
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
- 49.640 26.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.934.429 11.727.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- 976.565 687.224
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.957.864 11.040.556
ARA TOPLAM
949.452.823 971.116.458
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
949.452.823 971.116.458
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.167.223.033 992.687.899
Ticari Borçlar
3.137.688 3.210.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.137.688 3.210.419
Türev Araçlar
9.480.597 5.187.501
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 9.480.597 5.187.501
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.880.541 7.523.123
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.331.516 1.186.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
- 1.331.516 1.186.150
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.187.053.375 1.009.795.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.136.506.198 1.980.911.550
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.757.517.249 3.630.805.417
Ödenmiş Sermaye
25 430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
- 121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
- 870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.908.774 -3.860.001
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-229.702 -426.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-229.702 -426.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-229.702 -426.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.878.075 2.994.773
Yabancı Para Çevrim Farkları
- 5.590.962 2.767.623
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.469.037 -1.038.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
- -14.469.037 -1.038.104
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.