KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:52
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.312.965.207 2.058.289.466 1.157.543.009 1.036.169.391
Satışların Maliyeti
-1.749.780.328 -1.771.671.994 -857.615.483 -888.568.766
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
563.184.879 286.617.472 299.927.526 147.600.625
BRÜT KAR (ZARAR)
563.184.879 286.617.472 299.927.526 147.600.625
Genel Yönetim Giderleri
-46.610.827 -25.884.384 -23.341.996 -14.775.357
Pazarlama Giderleri
-945.075 -475.521 -281.866 -266.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.492.553 1.717.538 9.990.165 1.001.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.094.317 -7.345.560 -1.453.007 -5.250.397
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
523.027.213 254.629.545 284.840.822 128.310.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
482.032 2.609.175 69.579 12.297
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-15.371.577 -7.080 -15.289.723 64.698
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
508.137.668 257.231.640 269.620.678 128.387.432
Finansman Gelirleri
239.802.613 184.548.331 130.101.742 152.301.917
Finansman Giderleri
-499.702.749 -359.600.261 -241.084.328 -221.753.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
248.237.532 82.179.710 158.638.092 58.935.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.608.180 2.521.510 -38.048.308 -22.544.129
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-33.718.200 -26.345.695 -27.796.737 -23.842.457
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.110.020 28.867.205 -10.251.571 1.298.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
228.629.352 84.701.220 120.589.784 36.391.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
228.629.352 84.701.220 120.589.784 36.391.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
121.045.122 67.952.757 63.922.884 32.475.271
Ana Ortaklık Payları
107.584.230 16.748.463 56.666.900 3.916.222
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
356.217.534 -247.677.763
Dönem Karı (Zararı)
228.629.352 84.701.220
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
228.629.352 84.701.220
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
954.340.659 569.433.523
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
229.365.177 195.700.706
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
439.076 332.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
439.076 332.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
265.622.816 188.664.990
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-59.344.944 -6.973.245
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
324.967.760 195.638.235
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
422.858.263 175.563.198
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.447.147 -31.710.589
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.447.147 -31.710.589
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.608.180 -2.521.510
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.609.176
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.609.176
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
46.013.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-537.808.782 -703.736.958
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-542.013.422 -524.561.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.147.047 -85.823.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-517.866.375 -438.737.615
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
162.647.217 -10.857.788
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
157.483.290 -3.221.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.163.927 -7.636.495
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98.775.123 -66.813.963
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.816.081 -2.055.241
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.341.118 -65.365.354
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-146.604.055 43.016.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.262.937 -108.382.116
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.129.840 -33.753.905
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.025.407 3.441.758
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
81.104.433 -37.195.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
359.905 -329.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
359.905 -329.182
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
645.161.229 -49.602.215
Ödenen Faiz
-265.602.562 -184.871.451
Alınan Faiz
59.344.944 6.973.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-387.402 -58.645
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-82.298.675 -20.118.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.365.457 12.405.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.354.228
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.354.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.365.457 -33.948.245
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.701.441 -33.461.684
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-664.016 -486.561
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-280.250.013 194.666.138
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
921.406.744 1.526.736.201
Kredilerden Nakit Girişleri
921.406.744 1.526.736.201
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.142.196.016 -1.336.151.069
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.142.196.016 -1.336.151.069
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.031.141
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-57.429.600 4.081.006
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.602.064 -40.605.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.602.064 -40.605.642
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.995.042 59.546.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.597.106 18.940.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
91.628.426 53.026.362
Ticari Alacaklar
2.057.943.814 1.515.930.391
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
256.340.354 232.193.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.801.603.460 1.283.737.084
Diğer Alacaklar
143.905.431 293.535.443
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16.586.020 174.069.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
127.319.411 119.466.133
Türev Araçlar
887.486 413.737
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
887.486
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
413.737
Stoklar
194.055.105 351.414.503
Peşin Ödenmiş Giderler
64.239.362 33.038.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
64.239.362 33.038.268
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29.863.555 31.363.575
Diğer Dönen Varlıklar
141.294.018 152.049.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
141.294.018 152.049.712
ARA TOPLAM
2.723.817.197 2.430.771.991
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.723.817.197 2.430.771.991
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
783.778 1.545.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
783.778 1.545.269
Maddi Duran Varlıklar
3.918.522.159 3.774.056.402
Arazi ve Arsalar
46.109.097 43.488.513
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.781.871 4.545.972
Binalar
71.064.814 85.902.123
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.636.160.016 3.472.640.711
Taşıtlar
3.224.092 3.080.651
Mobilya ve Demirbaşlar
3.552.222 3.667.342
Özel Maliyetler
22.912.746 22.924.284
Yapılmakta Olan Yatırımlar
93.215.823 78.220.961
Diğer Maddi Duran Varlıklar
38.501.478 59.585.845
Kullanım Hakkı Varlıkları
55.279.121 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
98.062.185 91.845.092
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
98.062.185 91.845.092
Peşin Ödenmiş Giderler
13.849.483 14.234.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.849.483 14.234.496
Ertelenmiş Vergi Varlığı
122.775.645 125.276.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.209.684.779 4.007.370.001
TOPLAM VARLIKLAR
6.933.501.976 6.438.141.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
762.393.586 504.015.099
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.929.265 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.929.265 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
760.464.321 504.015.099
Banka Kredileri
748.779.900 504.015.099
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.684.421 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.453.879.114 1.394.427.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.453.879.114 1.394.427.238
Banka Kredileri
1.448.832.988 1.394.427.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.046.126 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
181.704.841 246.368.464
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
181.704.841 246.368.464
Ticari Borçlar
422.191.271 551.532.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
86.415.527 233.019.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
335.775.744 318.512.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.488.864 7.263.796
Diğer Borçlar
51.722.881 24.147.589
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.878.812 6.328.927
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.844.069 17.818.662
Türev Araçlar
23.979.874 8.293.208
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
23.979.874 8.293.208
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
102.082.547 71.354.527
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.135.558 2.158.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.097.772 1.120.506
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.037.786 1.037.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.797.831 17.955.012
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.797.831 17.955.012
ARA TOPLAM
3.016.376.367 2.827.515.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.016.376.367 2.827.515.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.436.831.001 1.586.768.204
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.436.831.001 1.586.768.204
Banka Kredileri
1.401.062.028 1.586.768.204
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.768.973 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
37.109.150 13.919.586
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
37.109.150 13.919.586
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.784.841 4.350.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.784.841 4.350.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
173.203.381 187.635.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.651.928.373 1.792.674.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.668.304.740 4.620.189.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.962.301.014 1.636.101.019
Ödenmiş Sermaye
613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
247.403.635 247.403.635
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.041.495.089 868.468.605
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
775.238.602 822.742.540
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
774.340.409 821.844.347
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
898.193 898.193
Yabancı Para Çevrim Farkları
266.256.487 45.726.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.433.183 -3.518.526
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.433.183 -3.518.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.980.588 48.267.560
Yasal Yedekler
64.980.588 48.267.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-106.898.463 -163.783.444
Net Dönem Karı veya Zararı
107.584.230 26.094.071
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
302.896.222 181.851.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.265.197.236 1.817.952.136
TOPLAM KAYNAKLAR
6.933.501.976 6.438.141.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 882.386.856 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -581.636.717
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.805 Değişim: 0,00% Hacim : 7.847 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 106.315 21.11.2019 Yüksek 107.307
Açılış: 106.803
5,6988 Değişim: -0,02%
Düşük 5,6924 22.11.2019 Yüksek 5,7028
Açılış: 5,6997
6,3079 Değişim: 0,00%
Düşük 6,2977 22.11.2019 Yüksek 6,3128
Açılış: 6,3078
268,59 Değişim: 0,03%
Düşük 268,08 22.11.2019 Yüksek 268,90
Açılış: 268,52
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.