KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

19.03.2019 - 00:46

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 4.669.249.102 3.599.311.868
Satışların Maliyeti
18 -3.933.709.353 -3.283.982.668
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
735.539.749 315.329.200
BRÜT KAR (ZARAR)
735.539.749 315.329.200
Genel Yönetim Giderleri
19 -68.239.611 -55.047.968
Pazarlama Giderleri
19 -1.370.976 -1.258.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 18.257.699 24.725.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -33.862.938 -8.570.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
650.323.923 275.177.354
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 2.640.864 591.940.550
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -4.160.221
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-11.218.447 -7.424.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
641.746.340 855.533.131
Finansman Gelirleri
23 424.894.229 88.925.423
Finansman Giderleri
24 -886.863.321 -598.027.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
179.777.248 346.430.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.298.814 43.143.042
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -67.892.244 -4.532.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 38.593.430 47.675.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.478.434 389.574.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.478.434 389.574.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 124.384.363 32.263.270
Ana Ortaklık Payları
26 26.094.071 357.310.764
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 -117.919.849 1.214.288 33.890.084 1.071.273 44.342.753 -70.191.788 -363.242.861 389.736.653 -2.337.947 387.398.706
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-5.399.589 -5.399.589 -1.237.851 -6.637.440
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-5.399.589 0 -5.399.589 -1.237.851 -6.637.440
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.924.807 -367.167.668 363.242.861 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
887.786.445 351.785 -5.715.359 989.724 357.310.764 1.240.723.359 61.124.427 1.301.847.786
Dönem Karı (Zararı)
357.310.764 357.310.764 61.124.427 418.435.191
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
887.786.445 351.785 -5.715.359 989.724 883.412.595 883.412.595
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
117.919.849 -117.919.849 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-21.600.106 -21.600.106 -81.858 -21.681.964
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267.560 0 0 0 -163.783.444 26.094.071 0 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-244.838.660 228.373.156
Dönem Karı (Zararı)
150.478.434 389.574.034
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
150.478.434 389.574.034
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
985.093.449 239.433.844
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 394.018.340 225.000.266
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.068.441 1.737.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.068.441 1.737.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
500.210.223 375.036.989
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -84.677.833 -37.687.380
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 584.888.056 412.724.369
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
131.237.231 270.468.189
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-68.098.736 2.274.964
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -68.098.736 2.274.964
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 29.298.814 -43.143.042
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.640.864 -1.985.685
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.640.864 -1.985.685
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -57.182.866
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 -532.772.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-984.438.723 -54.123.245
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-809.180.319 -436.264.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-200.052.633 19.050.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-609.127.686 -455.315.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.426.117 66.569.265
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-164.835.080 -487.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.591.037 67.056.925
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.548.018 -35.814.327
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.774.672 20.599.668
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.929.456 145.176.252
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
156.763.014 11.567.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-94.833.558 133.609.079
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.501.973 75.420.844
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.950.260 624.490
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.452.233 74.796.354
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.966.884 110.189.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
46.013.293 110.700.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-46.409 -510.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
151.133.160 574.884.633
Ödenen Faiz
-474.668.262 -377.907.056
Alınan Faiz
84.677.833 37.687.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -552.968 -1.199.311
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.428.423 -5.092.490
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-141.513.174 242.383.084
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
30 0 494.676.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.813.488 5.674.089
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.813.488 5.674.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-186.326.662 -330.033.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -185.524.607 -317.600.343
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -802.055 -12.433.648
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 72.066.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
379.800.405 -452.818.197
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.898.822.734 2.693.723.417
Kredilerden Nakit Girişleri
33 2.898.822.734 2.693.723.417
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.579.670.969 -3.151.247.536
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33 -2.579.670.969 -3.016.247.536
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
33 0 -135.000.000
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
60.648.640 4.705.922
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.551.429 17.938.043
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.551.429 17.938.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 59.546.471 41.608.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 52.995.042 59.546.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
150.478.434 389.574.034
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-667.880 911.381.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -834.850 436.614
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 1.148.789.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 1.148.789.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
166.970 -237.844.003
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 166.970 -237.844.003
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.971.800 -5.745.559
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.551.340 -6.735.273
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.974.425 1.237.143
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.974.425 1.237.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.394.885 -247.429
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 1.394.885 -247.429
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.303.920 905.636.312
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.782.354 1.295.210.346
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
124.384.346 59.886.576
Ana Ortaklık Payları
37.398.008 1.235.323.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 53.026.362 59.577.791
Ticari Alacaklar
1.515.930.391 706.750.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 232.193.307 32.140.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.283.737.084 674.609.398
Diğer Alacaklar
293.535.443 94.187.924
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 174.069.310 9.234.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 119.466.133 84.953.694
Türev Araçlar
6 413.737 2.576.770
Stoklar
9 351.414.503 403.860.710
Peşin Ödenmiş Giderler
10 33.038.268 32.362.134
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 31.363.575 3.292.537
Diğer Dönen Varlıklar
16 152.049.712 124.924.838
ARA TOPLAM
2.430.771.991 1.427.532.776
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 46.013.293
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.430.771.991 1.473.546.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 412.408 412.408
Diğer Alacaklar
1.545.269 15.662.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.545.269 15.662.583
Maddi Duran Varlıklar
3.774.056.402 3.635.797.549
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 3.774.056.402 3.635.797.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
91.845.092 72.616.102
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 91.845.092 72.616.102
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.234.496 4.135.958
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 125.276.334 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.007.370.001 3.728.624.600
TOPLAM VARLIKLAR
6.438.141.992 5.202.170.669
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
504.015.099 441.628.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
504.015.099 441.628.371
Banka Kredileri
7 504.015.099 441.628.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.394.427.238 840.155.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.394.427.238 840.155.894
Banka Kredileri
7 1.394.427.238 840.155.894
Diğer Finansal Yükümlülükler
246.368.464 259.814.613
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 246.368.464 259.814.613
Ticari Borçlar
551.532.389 489.602.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 233.019.582 76.256.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 318.512.807 413.346.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.263.796 8.876.262
Diğer Borçlar
24.147.589 23.837.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 6.328.927 9.020.316
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.818.662 14.817.589
Türev Araçlar
6 8.293.208 3.052.466
Ertelenmiş Gelirler
0 1.050.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 71.354.527 2.732.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.158.292 2.371.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.120.506 1.679.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.037.786 692.377
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 17.955.012 70.694.151
ARA TOPLAM
2.827.515.614 2.143.817.832
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
31 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.827.515.614 2.143.817.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.586.768.204 1.158.627.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.586.768.204 1.158.627.222
Banka Kredileri
7 1.586.768.204 1.158.627.222
Diğer Finansal Yükümlülükler
13.919.586 136.278.110
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 13.919.586 136.278.110
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.350.528 3.000.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.350.528 3.000.204
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 187.635.924 99.520.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.792.674.242 1.397.425.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.620.189.856 3.541.243.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.636.101.019 1.603.460.317
Ödenmiş Sermaye
17 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 247.403.635 247.403.635
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
868.468.605 912.127.654
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
822.742.540 883.952.929
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
821.844.347 882.386.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
898.193 1.566.073
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.726.065 28.174.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.518.526 2.060.997
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.518.526 2.060.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 48.267.560 48.267.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-163.783.444 -576.879.411
Net Dönem Karı veya Zararı
26.094.071 357.310.764
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
181.851.117 57.466.771
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.817.952.136 1.660.927.088
TOPLAM KAYNAKLAR
6.438.141.992 5.202.170.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748444


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8154 Değişim: -0,18%
Düşük 5,8125 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4714 Değişim: -0,26%
Düşük 6,4692 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,14 Değişim: -0,12%
Düşük 278,99 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.