KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2019 - 15:23
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 13.834.199 464.184 33.818.407 58.417.079 58.417.079
Transferler
0 4.475.356 29.343.051 -33.818.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 9.278.787 9.278.787 9.278.787
Dönem Karı (Zararı)
0 9.278.787 9.278.787 9.278.787
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
9 0 0 0 0
Kar Payları
9 -29.253.559 -29.253.559 -29.253.559
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 18.309.555 553.676 9.278.787 38.442.307 38.442.307
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435
Transferler
9 0 42.276.938 -42.276.938 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 13.098.606 13.098.606 13.098.606
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -75.818 0 -75.819 -75.819
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 -75.819 18.309.555 42.830.614 13.098.606 84.547.222 84.547.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.395.169 10.829.393
Dönem Karı (Zararı)
13.098.606 9.278.787
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-60.654.438 1.597.593
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 310.638 104.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.859.957 1.224.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.859.957 1.224.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.351.849 -2.359.107
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.351.849 -2.359.107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-62.170.254
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-62.170.254
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 3.697.070 2.626.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.274 5.194.485
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.600.773 4.374.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
547.496 4.461.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.053.277 -87.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-500.465 -363.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.289 77.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-86.064 18.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.775 59.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-122.559 1.577.964
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-722.816 -472.228
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-571.069 -220.909
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-151.747 -251.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-299.918 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-299.918 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.671.106 16.070.865
Alınan Faiz
3.868.964 2.167.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.162.340 -3.977.389
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.430.687 -3.431.084
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-79.295 -124.772
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.295 -124.772
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -28.437 -18.933
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -50.858 -105.839
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -29.253.559
Ödenen Temettüler
9 0 -29.253.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.474.464 -18.548.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.474.464 -18.548.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 69.420.524 53.876.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.946.060 35.327.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 19.378.161 70.325.867
Finansal Yatırımlar
62.170.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
62.170.254
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
62.170.254
Ticari Alacaklar
4 9.393.610 10.994.383
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 8.962.096 9.509.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
431.514 1.484.791
Peşin Ödenmiş Giderler
6 507.991 7.526
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 498.334 604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.657 6.922
ARA TOPLAM
91.450.016 81.327.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.450.016 81.327.776
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 1.806.313 1.853.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 315.073 268.157
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7 867.550 1.433.044
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.988.936 3.554.444
TOPLAM VARLIKLAR
94.438.952 84.882.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 734.935 664.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 191.589 105.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
543.346 559.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 2.029.694 740.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 2.412.777 3.963.791
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.121.150 5.736.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.807.987 5.404.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 313.163 331.322
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 575.766 1.280.423
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 84.551 655.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
491.215 624.803
ARA TOPLAM
8.874.322 12.385.136
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.874.322 12.385.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.017.408 972.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.017.408 972.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.017.408 972.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.891.730 13.357.785
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.547.222 71.524.435
Ödenmiş Sermaye
9 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9 -225.664 -149.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -149.845 -149.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -149.845 -149.845
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-75.819
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 18.309.555 18.309.555
Yasal Yedekler
9 18.309.555 18.309.555
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 42.830.614 553.676
Net Dönem Karı veya Zararı
13.098.606 42.276.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.547.222 71.524.435
TOPLAM KAYNAKLAR
94.438.952 84.882.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23.966.658 18.281.751
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
10 23.966.658 18.281.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
10 -1.414.214 -415.055
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
10 -1.414.214 -415.055
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.552.444 17.866.696
BRÜT KAR (ZARAR)
22.552.444 17.866.696
Genel Yönetim Giderleri
11 -10.228.240 -8.320.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
121.488 155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.445.569 9.546.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.445.569 9.546.536
Finansman Gelirleri
13 4.351.849 2.359.107
Finansman Giderleri
13 -1.742 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.795.676 11.905.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.697.070 -2.626.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
7 -3.131.576 -2.057.769
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7 -565.494 -569.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.098.606 9.278.787
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.098.606 9.278.787
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.098.606 9.278.787
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.098.606 9.278.787
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.098.606 9.278.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757571


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.305 Değişim: -1,78% Hacim : 18.399 Mio.TL Son veri saati : 15:02
Düşük 1.301 30.11.2020 Yüksek 1.317
Açılış: 1.314
7,7688 Değişim: -0,57%
Düşük 7,7547 30.11.2020 Yüksek 7,8635
Açılış: 7,8137
9,3116 Değişim: -0,43%
Düşük 9,2976 30.11.2020 Yüksek 9,4206
Açılış: 9,3516
442,62 Değişim: -1,54%
Düşük 440,93 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.