KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2019 - 19:13
KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706
Transferler
0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -58.264 0 0 66.430.336 66.372.072 0 66.372.072
Kar Payları
0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 0 -62.603.520
Dönem Sonu Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 106.119 79.117.323 26.098.217 66.430.336 236.761.258 0 236.761.258
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076
Transferler
0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -344.731 0 0 58.895.210 58.550.479 0 58.550.479
Kar Payları
0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520
Dönem Sonu Bakiyeler
12 37.264.000 27.745.263 -114.114 87.986.155 15.327.521 58.895.210 227.104.035 0 227.104.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.697.163 61.613.643
Dönem Karı (Zararı)
58.895.210 66.430.336
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.065.255 -803.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 6.922.775 5.653.865
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 700.273 -168.225
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
559.905 -821.137
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.132.576 -4.850.404
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
58.878 -617.493
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -44.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.035.254 -3.570.010
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.714.979 -2.844.866
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.714.979 -2.844.866
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.538.810 3.380.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.834.426 4.176.736
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
704.384 -796.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.140.915 -4.105.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.909.994 -4.554.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-769.079 448.276
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.925.211 62.056.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -228.048 -239.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -203.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN N -30.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.872.024 -1.421.179
Alınan Faiz
5.145.171 4.359.223
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.864.181 -25.339.520
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.055.339 0
Ödenen Temettüler
-71.919.520 -25.339.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.708.472 39.212.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.708.472 39.212.167
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.313.519 20.786.601
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.605.047 59.998.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.612.646 41.333.713
Ticari Alacaklar
14.328.809 7.314.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.328.809 7.314.103
Diğer Alacaklar
1.444.669 405.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.444.669 405.972
Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.871.643 2.879.420
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
797.909 545.796
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.609.293 21.315.031
ARA TOPLAM
63.664.969 73.794.035
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.664.969 73.794.035
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 183.249.112 188.292.189
Maddi Duran Varlıklar
8 511.741 688.448
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.785 3.150
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.642.192 561.082
Diğer Duran Varlıklar
11 2.572.258 2.199.535
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.006.088 191.744.404
TOPLAM VARLIKLAR
255.671.057 265.538.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.055.339
Ticari Borçlar
3.898.601 1.359.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 20 2.718.970 884.544
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.179.631 475.247
Diğer Borçlar
20.032.506 2.171.187
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 20 18.632.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.400.506 2.171.187
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 911.187 816.313
Kısa Vadeli Karşılıklar
457.914 370.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 313.914 226.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 144.000 144.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 292.553 363.987
ARA TOPLAM
26.648.100 5.081.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.648.100 5.081.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
935.997 665.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 935.997 665.281
Uzun Vadeli Karşılıklar
982.925 686.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 982.925 686.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.918.922 1.351.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.567.022 6.433.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
227.104.035 259.105.076
Ödenmiş Sermaye
12 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-114.114 230.617
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114.114 230.617
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
87.986.155 79.117.323
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 15.327.521 26.098.217
Net Dönem Karı veya Zararı
58.895.210 88.649.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
227.104.035 259.105.076
TOPLAM KAYNAKLAR
255.671.057 265.538.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 85.490.345 88.278.906 29.077.559 28.632.096
Satışların Maliyeti
13 -27.063.511 -25.771.143 -9.466.006 -7.894.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.426.834 62.507.763 19.611.553 20.737.809
BRÜT KAR (ZARAR)
58.426.834 62.507.763 19.611.553 20.737.809
Genel Yönetim Giderleri
-4.919.561 -4.795.612 -1.539.059 -1.366.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.686.655 1.621.798 1.109.674 185.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -4.392.008 -828.460 -1.912.833 -392.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.801.920 58.505.489 17.269.335 19.164.049
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.801.920 58.505.489 17.269.335 19.164.049
Finansman Gelirleri
16 8.222.922 9.537.137 2.515.083 5.740.110
Finansman Giderleri
17 -2.129.632 -1.612.290 -1.212.609 -1.241.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.895.210 66.430.336 18.571.809 23.662.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.895.210 66.430.336 18.571.809 23.662.952
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.895.210 66.430.336 18.571.809 23.662.952
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.895.210 66.430.336 18.571.809 23.662.952
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 1,58000000 1,78000000 0,50000000 0,64000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 1,58000000 1,78000000 0,50000000 0,64000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-344.731 -58.264 -66.516 -69.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -344.731 -58.264 -66.516 -69.560
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-344.731 -58.264 -66.516 -69.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.550.479 66.372.072 18.505.293 23.593.392
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.550.479 66.372.072 18.505.293 23.593.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796758


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 1,06% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8789 Değişim: 0,00%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,8825
Açılış: 7,8787
9,2784 Değişim: 0,03%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,2850
Açılış: 9,2755
482,00 Değişim: -0,07%
Düşük 481,59 20.10.2020 Yüksek 482,72
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.