KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 - 18:55
Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -94.809 66.149.450 16.842.108 77.821.662 225.727.674 0 225.727.674
Transferler
0 0 0 6.893.840 70.927.822 -77.821.662 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 259.192 0 0 77.807.440 78.066.632 0 78.066.632
Kar Payları
0 0 0 0 -70.801.600 0 -70.801.600 0 -70.801.600
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706
Transferler
0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 66.234 0 0 88.649.656 88.715.890 0 88.715.890
Kar Payları
0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 0 -62.603.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.544.142 76.081.752
Dönem Karı (Zararı)
19 88.649.656 77.807.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.932.427 -2.810.154
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 7.492.160 7.973.763
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5, 6 14.436.934 37.354
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-709.348 619.741
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.950.319 -4.507.562
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-17.201.854 -6.933.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.612.388 1.235.559
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.891.426 1.283.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.891.426 1.283.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-600.671 1.528.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
676.612 200.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.277.283 1.327.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.120.291 -1.576.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.737.638 96.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
617.347 -1.672.846
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.104.841 76.232.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -356.924 -167.408
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-203.775 16.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.586.296 -843.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -13.346
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.370.233 -5.356.155
Alınan Faiz
6.956.529 4.526.323
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.603.520 -70.801.600
Ödenen Temettüler
-62.603.520 -70.801.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.526.918 4.436.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.526.918 4.436.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.786.601 16.349.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.313.519 20.786.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.333.713 20.813.005
Ticari Alacaklar
7.314.103 3.050.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.314.103 3.050.677
Diğer Alacaklar
405.972 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 405.972 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.879.420 1.387.282
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
545.796 11.638
Diğer Dönen Varlıklar
10 21.315.031 2.886.740
ARA TOPLAM
73.794.035 28.149.342
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.794.035 28.149.342
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 188.292.189 197.232.350
Maddi Duran Varlıklar
7 688.448 927.670
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.150 6.300
Peşin Ödenmiş Giderler
10 561.082 2.196.049
Diğer Duran Varlıklar
10 2.199.535 12.030.188
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
191.744.404 212.392.557
TOPLAM VARLIKLAR
265.538.439 240.541.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.359.791 1.960.462
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 20 884.544 207.932
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 475.247 1.752.530
Diğer Borçlar
2.171.187 1.017.607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.171.187 1.017.607
Ertelenmiş Gelirler
10 816.313 844.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
370.547 1.668.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 226.547 146.393
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 144.000 1.522.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 363.987 477.498
ARA TOPLAM
5.081.825 5.969.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.081.825 5.969.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
665.281 695.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 665.281 695.334
Uzun Vadeli Karşılıklar
686.257 884.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 686.257 884.830
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.351.538 1.580.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.433.363 7.549.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.105.076 232.992.706
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
230.617 164.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.617 164.383
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
79.117.323 73.043.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 26.098.217 16.968.330
Net Dönem Karı veya Zararı
88.649.656 77.807.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.105.076 232.992.706
TOPLAM KAYNAKLAR
265.538.439 240.541.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 116.629.010 116.579.602
Satışların Maliyeti
12 -33.908.975 -37.462.885
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.720.035 79.116.717
BRÜT KAR (ZARAR)
12 82.720.035 79.116.717
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.435.981 -5.675.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.854.847 874.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.201.980 -1.385.945
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.936.921 72.929.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.936.921 72.929.740
Finansman Gelirleri
16 11.816.614 5.479.660
Finansman Giderleri
17 -3.103.879 -601.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
88.649.656 77.807.440
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 88.649.656 77.807.440
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
88.649.656 77.807.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
88.649.656 77.807.440
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 2,38000000 2,09000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 2,38000000 2,09000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.