KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2019 - 18:24
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.876.921 -1.876.921 -1.876.921 61.080.554 70.709.348 55.812.085 126.521.433 232.527.189 232.527.189
Transferler
55.812.085 -55.812.085
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.021.400 25.021.400 25.012.998 25.012.998
Dönem Karı (Zararı)
25.021.400 25.021.400 25.021.400 25.021.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.402 -8.402 -8.402 -8.402 -8.402
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.885.323 -1.885.323 -1.885.323 61.080.554 126.521.433 25.021.400 151.542.833 257.540.187 257.540.187
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408
Transferler
112.368.234 -112.850.260 -482.026 -482.026 -482.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.252.090 29.252.090 29.281.004 29.281.004
Dönem Karı (Zararı)
29.252.090 29.252.090 29.252.090 29.252.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.914 28.914 28.914 28.914 28.914
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.642.048 -1.642.048 -1.642.048 61.080.554 238.889.667 29.252.090 268.141.757 424.382.386 424.382.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.110.892 -35.062.179
Dönem Karı (Zararı)
29.252.090 25.013.314
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.252.090 25.013.314
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.028.500 4.311.589
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 1.348.792 556.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.859.754 3.883.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.910.449 3.881.101
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-90.560 -15.960
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
39.865 18.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.505.094 -5.205.854
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.592.501 -33.387.622
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
74.097.595 28.181.768
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.952.179 -2.841.498
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.984.593 820.103
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
339.237 760.810
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.645.356 59.293
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.283.043 7.106.874
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-597 -7.953
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-597 -7.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.804.253 -39.562.183
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.614.189 -6.887.273
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-223.069.889 17.806.512
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.314.313 28.665.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-183.755.576 -10.858.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.237.246 26.772.358
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
379.018 -845.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.616.264 27.617.399
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-652.755 -749.114
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.081.355 -82.489.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.515.139 20.971.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
179.566.216 -103.460.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.923.471 3.160.086
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.548.359 -12.028.364
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
982.202 8.535
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.566.157 -12.036.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.216.641 14.853.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-135.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31.352.597 14.853.185
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.476.337 -10.237.280
Alınan Temettüler
333.227
Ödenen Faiz
-73.067.235 -28.277.282
Alınan Faiz
33.398.803 34.187.659
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-13.299.465 -10.385.981
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.137.307 -20.682.522
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-482.025
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.553 -1.832.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
597 9.634
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
597 9.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -50.150 -1.842.242
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-48.510 -248.015
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.640 -1.594.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
414.211.000 -241.275.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
496.886.000 491.855.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.675.000 -733.130.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
367.050.555 -278.169.787
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.952.179 2.841.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
369.002.734 -275.328.286
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.233.813 567.503.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 405.236.547 292.174.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 434.821.835 46.247.530
Finansal Yatırımlar
5 43.475.344 35.184.802
Ticari Alacaklar
4 776.405.360 553.329.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 41.629.162 2.314.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
734.776.198 551.014.522
Diğer Alacaklar
8 33.865.566 37.041.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 30.255 409.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.835.311 36.631.740
Türev Araçlar
9 632.987 434.283
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.577.959 925.204
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,18 1.165.847 215.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
412.112 709.903
Diğer Dönen Varlıklar
390.010 3.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
390.010 3.156
ARA TOPLAM
1.291.169.061 673.165.360
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.291.169.061 673.165.360
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 166.879 164.965
Diğer Alacaklar
8 71.958.027 33.652.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 71.958.027 33.652.926
Maddi Duran Varlıklar
7 11.150.605 5.870.627
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 13.446.521 14.304.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 2.667.100 2.846.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.389.132 56.839.333
TOPLAM VARLIKLAR
1.390.558.193 730.004.693
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 499.487.661 82.717.702
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,18 46.689 74.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
499.440.972 82.642.770
Diğer Finansal Yükümlülükler
309.323
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
309.323
Ticari Borçlar
4 420.608.830 219.147.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 94.064.156 91.555.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
326.544.674 127.591.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.643.397 2.719.927
Türev Araçlar
5.862.151 18.091
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 7.015.035 3.824.739
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.120.364 17.668.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.583.665 17.041.066
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 536.699 627.259
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 6.045.029 3.718.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 6.045.029 3.718.255
ARA TOPLAM
955.782.467 330.123.685
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
955.782.467 330.123.685
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.063.499
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.010.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.053.054
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.329.841 4.297.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.329.841 4.297.600
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.393.340 4.297.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
966.175.807 334.421.285
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
424.382.386 395.583.408
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -1.642.048 -1.670.962
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -1.642.048 -1.670.962
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 61.080.554 61.080.554
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 238.889.667 126.521.433
Net Dönem Karı veya Zararı
29.252.090 112.850.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
424.382.386 395.583.408
TOPLAM KAYNAKLAR
1.390.558.193 730.004.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 393.553.539 2.317.300.655
Satışların Maliyeti
11 -347.776.915 -2.266.401.654
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.776.624 50.899.001
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 63.472.266 8.197.569
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11 63.472.266 8.197.569
BRÜT KAR (ZARAR)
109.248.890 59.096.570
Genel Yönetim Giderleri
13 -30.441.518 -24.301.894
Pazarlama Giderleri
13 -8.885.001 -6.855.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.194.218 1.200.035
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.116.589 29.139.086
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.116.589 29.139.086
Finansman Gelirleri
14 34.011.162 33.713.005
Finansman Giderleri
15 -76.592.618 -30.731.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.535.133 32.120.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.283.043 -7.098.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -7.975.005 -5.976.829
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -308.038 -1.121.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.252.090 25.021.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.252.090 25.021.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.252.090 25.021.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,37000000 0,83000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.914 -8.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.143 -10.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.229 2.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-7.229 2.100
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.914 -8.402
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.281.004 25.012.998
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.281.004 25.012.998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758065


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.336 Değişim: 0,78% Hacim : 4.337 Mio.TL Son veri saati : 10:33
Düşük 1.332 26.11.2020 Yüksek 1.337
Açılış: 1.335
7,9432 Değişim: -0,11%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,4817 Değişim: 0,00%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
462,84 Değişim: 0,19%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.