KAP ***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.07.2020 - 20:01
KAP ***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 0 624.724 0 -28.057 0 829.606
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607
Yeni Bakiye
248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 0 522.117 0 -28.057 0 727.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 0 0 0 52.434 0 52.975
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 28.057 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 28.057 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.467 0 494.060 0 52.434 0 905.034
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 0 494.060 0 95.149 0 947.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.323 0 494.060 0 95.149 0 947.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 60.711 0 60.852
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.149 0 -95.149 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.149 0 -95.149 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.182 0 589.209 0 60.711 0 1.008.745


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
213.680 255.033 105.985 127.193
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
213.680 255.033 105.985 127.193
Finansal Kiralama Gelirleri
209.213 245.220 103.681 121.101
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.467 9.813 2.304 6.092
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-116.605 -189.902 -55.719 -96.125
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-116.503 -122.800 -55.683 -64.453
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-102 -103 -36 -44
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -66.999 0 -31.628
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
97.075 65.131 50.266 31.068
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.271 -24.881 -8.662 -12.291
Personel Giderleri
-10.908 -11.340 -5.051 -5.559
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-200 0 -131 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.038 -6.912 -1.828 -3.755
Diğer
-3.125 -6.629 -1.652 -2.977
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
78.804 40.250 41.604 18.777
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.097.144 1.022.792 446.787 391.184
Bankalardan Alınan Faizler
9.921 17.256 5.718 10.201
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
216 0 216 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
110.831 240.720 7.134 9.785
Kambiyo İşlemleri Karı
905.672 699.235 417.933 362.473
Diğer
70.504 65.581 15.786 8.725
KARŞILIK GİDERLERİ
-96.103 -72.281 -37.295 -24.050
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-91.153 -72.281 -37.000 -24.050
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-4.950 0 -295 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.002.615 -923.410 -416.938 -356.308
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-106.638 -204.971 -23.938 -9.518
Kambiyo İşlemleri Zararı
-895.977 -718.439 -393.000 -346.790
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
77.230 67.351 34.158 29.603
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.230 67.351 34.158 29.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-16.519 -14.917 -7.663 -6.649
Cari Vergi Karşılığı
0 -8.491 0 -8.333
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-16.519 -6.426 -7.663 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 1.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
60.711 52.434 26.495 22.954
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
60.711 52.434 26.495 22.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.711 52.434 26.495 22.954
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
84.078 65.982
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
221.372 218.948
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-116.605 -189.902
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.467 9.813
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.090.922 1.054.984
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
66.459 55.707
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.694 -8.841
Ödenen Vergiler
0 -158
Diğer
-1.173.843 -1.074.569
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
40.146 283.385
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
26.768 375.340
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-163.377 63.483
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
185.732 -192.306
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-8.977 36.868
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
124.224 349.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-85 -963
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-385 557
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-470 -406
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.219.737
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -1.503.650
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 125.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.099 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.099 -158.913
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
11.130 5.053
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
133.785 195.101
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
685.178 395.422
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
818.963 590.523


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
60.711 52.434
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
141 541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
141 541
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
181 693
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40 -152
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.852 52.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
210.469 608.619 819.088 163.093 522.185 685.278
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 1.379 1.379 0 874 874
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 913.490 3.836.544 4.750.034 987.551 3.751.057 4.738.608
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
3 749.561 3.750.591 4.500.152 961.311 3.605.542 4.566.853
Finansal Kiralama Alacakları
890.929 4.168.467 5.059.396 1.178.988 4.016.136 5.195.124
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-141.368 -417.876 -559.244 -217.677 -410.594 -628.271
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
40.216 0 40.216 0 0 0
Takipteki Alacaklar
3 188.467 403.771 592.238 91.165 482.301 573.466
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
3 -64.754 -317.818 -382.572 -64.925 -336.786 -401.711
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.078 0 2.078 1.449 0 1.449
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.280 0 1.280 1.333 0 1.333
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
645 0 645 9.971 0 9.971
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
59.117 0 59.117 75.676 0 75.676
DİĞER AKTİFLER
155.149 233.055 388.204 114.080 202.077 316.157
ARA TOPLAM
1.342.228 4.679.597 6.021.825 1.353.153 4.476.193 5.829.346
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
91.277 0 91.277 30.049 0 30.049
Satış Amaçlı
91.277 0 91.277 30.049 0 30.049
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.433.505 4.679.597 6.113.102 1.383.202 4.476.193 5.859.395
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 750.678 4.060.158 4.810.836 751.669 3.863.777 4.615.446
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.212 0 1.212 421 0 421
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 68.783 68.783 0 83.126 83.126
KARŞILIKLAR
18.318 0 18.318 14.020 0 14.020
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.235 0 3.235 2.699 0 2.699
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
15.083 0 15.083 11.321 0 11.321
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
60.851 144.357 205.208 57.040 141.449 198.489
ARA TOPLAM
831.059 4.273.298 5.104.357 823.150 4.088.352 4.911.502
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.008.841 -96 1.008.745 948.007 -114 947.893
Ödenmiş Sermaye
7 373.400 0 373.400 373.400 0 373.400
Sermaye Yedekleri
7 -13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.086 -96 -1.182 -1.209 -114 -1.323
Kar Yedekleri
589.209 0 589.209 494.060 0 494.060
Yasal Yedekler
57.737 0 57.737 57.737 0 57.737
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
531.472 0 531.472 436.323 0 436.323
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
60.711 0 60.711 95.149 0 95.149
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
60.711 0 60.711 95.149 0 95.149
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.839.900 4.273.202 6.113.102 1.771.157 4.088.238 5.859.395


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
4.401.934 23.980.458 28.382.392 3.965.918 21.252.652 25.218.570
VERİLEN TEMİNATLAR
6 11.402 1.230.095 1.241.497 11.041 1.064.146 1.075.187
TAAHHÜTLER
6 219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160
Kiralama Taahhütleri
219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160
Finansal Kiralama Taahhütleri
219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
359.412 1.151.429 1.510.841 223.408 1.070.545 1.293.953
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4 11.977 91.448 103.425 23.298 121.996 145.294
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
11.977 91.448 103.425 23.298 121.996 145.294
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4 347.435 1.059.981 1.407.416 200.110 948.549 1.148.659
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 270.792 270.792 0 292.113 292.113
Swap Alım Satım İşlemleri
347.435 789.189 1.136.624 200.110 656.436 856.546
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
75.488 0 75.488 9.939 0 9.939
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.068.170 26.761.422 31.829.592 4.289.218 23.688.591 27.977.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862178


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9731 Değişim: 0,08%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9761
Açılış: 7,9671
9,4460 Değişim: -0,03%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4569
Açılış: 9,4492
486,62 Değişim: -0,12%
Düşük 485,34 26.10.2020 Yüksek 487,98
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.