KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 18:16
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -30.234.763 5.609.501 285.998.577 39.410.018 592.124.050 15.695.163 607.819.213
Transferler
39.410.018 -39.410.018 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.145.076 -128.722.218 -118.577.142 -8.627.366 -127.204.508
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.214.082 -5.214.082 5.214.082 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -20.089.687 5.609.501 320.194.513 -128.722.218 489.096.555 12.281.879 501.378.434
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 320.194.513 104.492.321 724.881.988 19.113.856 743.995.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
5.291.293 5.291.293 5.291.293
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137
Transferler
104.492.321 -104.492.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.045.230 2.931.193 40.976.423 -348.151 40.628.272
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 20.526.437 5.609.501 429.978.127 2.931.193 771.149.704 18.765.705 789.915.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.897.209 -14.334.286
Dönem Karı (Zararı)
2.747.574 -137.278.805
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.327.883 162.073.755
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 18.253 28.999
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 24 11.333 207.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
129.900 64.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 129.900 64.190
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 54.431.501 40.196.113
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.106.902 117.072.771
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 8.426.207 4.134.351
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-796.213 369.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
61.361.633 -39.059.744
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.539.590 -6.518.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.157.788 -4.570.845
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 134.274.331 -90.480.507
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.632.689 12.438.340
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.139.488 47.675.047
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.443.143 2.396.762
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
146.437.090 -14.264.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -69.492
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.539.881 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-702.138 -739.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 24.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -4.954 -5.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -697.184 -758.227
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.620.109 68.250.521
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 170.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.279.420 -66.846.245
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -33.279.420 -66.846.245
Ödenen Faiz
6 -41.118.941 -36.071.090
Alınan Faiz
3.778.252 1.167.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.574.962 53.177.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.574.962 53.177.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 993.522 3.125.149
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 70.568.484 56.302.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 70.565.376 993.485
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
5 7.075.858 6.250.498
Ticari Alacaklar
34.662.263 17.122.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 7 4.982.240 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.680.023 17.122.673
Diğer Alacaklar
97.571 258.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 97.571 258.375
Stoklar
12 12.682.756 146.957.087
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.703.951 992.512
Diğer Dönen Varlıklar
18 16.220.461 10.534.669
ARA TOPLAM
144.008.236 183.109.299
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
144.008.236 183.109.299
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 84.593.904 80.788.066
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
40.001.603 35.419.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 40.001.603 35.419.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.199.822.726 2.096.928.047
Maddi Duran Varlıklar
10 59.484 70.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.070 42.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 41.070 42.894
Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.061.315 9.191.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 5.059.214 4.580.813
Diğer Duran Varlıklar
18 28.981.826 26.805.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.367.621.142 2.253.827.715
TOPLAM VARLIKLAR
2.511.629.378 2.436.937.014
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.811.803 135.536.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
154.811.803 135.536.556
Banka Kredileri
6 144.924.430 135.536.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.887.373 0
Ticari Borçlar
12.915.877 46.548.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 7 10.980.713 45.031.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.935.164 1.516.877
Diğer Borçlar
21.796.388 28.512.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 8 6.408.620 7.929.460
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.387.768 20.582.975
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 32.451.855 46.167.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
353.985 263.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 353.985 263.885
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 1.800.674
ARA TOPLAM
222.329.908 258.829.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.329.908 258.829.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.359.313.519 1.253.430.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.359.313.519 1.253.430.591
Banka Kredileri
6 1.131.234.103 1.080.430.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 40.999.157 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 187.080.259 173.000.121
Diğer Borçlar
2.760.461 49.825.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.760.461 49.825.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
255.055 215.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 255.055 215.255
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 137.055.026 126.353.505
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 4.286.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.499.384.061 1.434.111.666
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.721.713.969 1.692.941.170
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
771.149.704 724.881.988
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.605.354 -5.605.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.526.437 -17.518.793
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.526.437 -17.518.793
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.609.501 5.609.501
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 5.605.354 5.605.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
429.978.127 320.194.513
Net Dönem Karı veya Zararı
2.931.193 104.492.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.765.705 19.113.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
789.915.409 743.995.844
TOPLAM KAYNAKLAR
2.511.629.378 2.436.937.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 403.614.136 40.609.606 380.862.102 23.605.875
Satışların Maliyeti
20 -304.113.573 -6.310.205 -298.276.386 -3.471.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.500.563 34.299.401 82.585.716 20.134.457
BRÜT KAR (ZARAR)
99.500.563 34.299.401 82.585.716 20.134.457
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.646.862 -3.906.350 -2.436.475 -2.148.921
Pazarlama Giderleri
21 -848.066 -2.949.904 -848.066 -1.772.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 602.944 107.525 162.361 97.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -138.998 -354.215 -77.765 -310.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.469.581 27.196.457 79.385.771 16.000.045
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
94.469.581 27.196.457 79.385.771 16.000.045
Finansman Gelirleri
23 36.249.649 2.099.460 7.794.065 1.139.380
Finansman Giderleri
24 -119.545.449 -162.440.371 -57.427.807 -88.551.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.173.781 -133.144.454 29.752.029 -71.411.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.426.207 -4.134.351 -2.462.731 -7.375.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.257.465 0 -212.268 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -6.168.742 -4.134.351 -2.250.463 -7.375.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.747.574 -137.278.805 27.289.298 -78.786.828
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.747.574 -137.278.805 27.289.298 -78.786.828
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-183.619 -8.556.587 -98.902 -5.214.528
Ana Ortaklık Payları
2.931.193 -128.722.218 27.388.200 -73.572.300
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,02000000 -0,70000000 0,15000000 -0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,05000000 -0,41000000 0,11000000 -0,24000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
37.880.698 10.074.297 8.868.928 4.743.935
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.880.698 10.074.297 8.868.928 4.743.935
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
37.880.698 10.074.297 8.868.928 4.743.935
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.880.698 10.074.297 8.868.928 4.743.935
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.628.272 -127.204.508 36.158.226 -74.042.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-348.151 -8.627.366 12.982 -5.122.147
Ana Ortaklık Payları
40.976.423 -118.577.142 36.145.244 -68.920.746http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780589


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7866 Değişim: 0,63%
Düşük 5,7410 07.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,4017 Değişim: 0,17%
Düşük 6,3758 07.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,81 Değişim: -0,40%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.