KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 18:15
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 114.470.594 8.251.664 365.923.749 365.923.749
Transferler
8.251.664 -8.251.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.001.171 -96.001.171 -96.001.171
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -96.001.171 290.686.307 290.686.307
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -32.153.598 354.533.880 354.533.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
5.291.293 5.291.293 5.291.293
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173
Transferler
-32.153.598 32.153.598 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.847.170 -9.847.170 -9.847.170
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 95.859.953 -9.847.170 349.978.003 349.978.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.654.408 -34.779.116
Dönem Karı (Zararı)
-9.847.170 -96.001.171
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.574.368 107.569.420
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 12.847 13.329
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.071 64.779
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.448 64.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 68.448 64.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 32.931.087 25.207.290
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.355.129 81.850.452
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-796.214 369.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.927.210 -46.277.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.890.586 -11.819.199
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 134.297.537 -90.480.507
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.844.488 12.258.431
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.731.971 43.054.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.903.282 709.083
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
102.654.408 -34.709.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -69.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-462.019 -191.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -4.954 -5.084
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -457.065 -186.203
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.839.643 89.502.296
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 170.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.792.161 -62.005.110
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -23.792.161 -62.005.110
Ödenen Faiz
5 -22.636.479 -19.282.951
Alınan Faiz
2.588.997 790.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.352.746 54.531.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.352.746 54.531.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 678.531 1.120.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.031.277 55.652.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.028.169 678.494
Ticari Alacaklar
21.124.431 6.608.755
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 4.982.240 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.142.191 6.608.755
Stoklar
12 12.374.880 146.672.417
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.341.447 208.475
Diğer Dönen Varlıklar
18 7.716.023 7.049.207
ARA TOPLAM
101.584.950 161.217.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.584.950 161.217.348
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 182.626.220 145.079.312
Ticari Alacaklar
71.433.110 75.422.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 71.433.110 75.422.186
Diğer Alacaklar
139.301 139.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 139.301 139.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 889.606.570 882.965.938
Maddi Duran Varlıklar
10 50.664 56.733
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.568 6.392
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.568 6.392
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.826.598 1.796.733
Diğer Duran Varlıklar
18 20.659.791 16.586.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.166.346.822 1.122.052.756
TOPLAM VARLIKLAR
1.267.931.772 1.283.270.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.278.034 83.367.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.278.034 83.367.903
Banka Kredileri
5 86.473.921 83.367.903
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.804.113 0
Ticari Borçlar
11.905.426 45.749.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 10.980.713 45.031.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 924.713 718.225
Diğer Borçlar
207.864 4.528.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve 7 0 1.759.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 207.864 2.769.707
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 27.143.969 45.754.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.288 119.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 148.288 119.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 1.800.675
ARA TOPLAM
131.683.581 181.321.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.683.581 181.321.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
785.924.348 716.305.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
785.924.348 716.305.696
Banka Kredileri
5 568.748.915 543.305.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 30.095.174 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 187.080.259 173.000.121
Diğer Borçlar
90.785 26.607.009
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 90.785 26.607.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
255.055 215.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 255.055 215.255
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 4.286.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
786.270.188 747.414.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
917.953.769 928.736.224
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
349.978.003 354.533.880
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.605.354 -5.605.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.609.501 5.609.501
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 5.605.354 5.605.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
95.859.953 122.722.258
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.847.170 -32.153.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
349.978.003 354.533.880
TOPLAM KAYNAKLAR
1.267.931.772 1.283.270.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 369.803.538 12.303.839 361.158.800 6.439.893
Satışların Maliyeti
20 -301.576.023 -2.317.363 -296.851.416 -1.266.378
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.227.515 9.986.476 64.307.384 5.173.515
BRÜT KAR (ZARAR)
68.227.515 9.986.476 64.307.384 5.173.515
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.812.184 -1.764.503 -808.583 -937.645
Pazarlama Giderleri
21 -848.066 -2.949.904 -848.066 -1.772.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 192.104 1.236 151.164 664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.250 -235.451 -7.250 -207.447
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.752.119 5.037.854 62.794.649 2.256.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.752.119 5.037.854 62.794.649 2.256.336
Finansman Gelirleri
23 4.770.038 2.576.738 1.958.868 1.346.206
Finansman Giderleri
24 -80.369.327 -103.615.763 -38.113.204 -55.488.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.847.170 -96.001.171 26.640.313 -51.885.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.847.170 -96.001.171 26.640.313 -51.885.483
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.847.170 -96.001.171 26.640.313 -51.885.483
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.847.170 -96.001.171 26.640.313 -51.885.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,05000000 -0,52000000 0,14000000 -0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,01000000 -0,30000000 0,10000000 -0,17000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.847.170 -96.001.171 26.640.313 -51.885.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.847.170 -96.001.171 26.640.313 -51.885.483http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780583


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
107.922 Değişim: -0,08% Hacim : 7.467 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.465 11.12.2019 Yüksek 108.218
Açılış: 108.031
5,8041 Değişim: -0,03%
Düşük 5,7958 11.12.2019 Yüksek 5,8188
Açılış: 5,8058
6,4384 Değişim: -0,09%
Düşük 6,4280 11.12.2019 Yüksek 6,4559
Açılış: 6,4442
274,27 Değişim: 0,31%
Düşük 272,72 11.12.2019 Yüksek 274,79
Açılış: 273,43
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.