KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

19.08.2019 - 19:03
KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
239.756 92.762
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
204.927 229.629
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-179 55
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
21 205.106 229.574
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-125.412 112.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -125.412 112.958
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.515 342.587
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
319.271 435.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.101 -59.325
Ana Ortaklık Payları
321.372 494.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.361.177 1.793.201
Finansal Yatırımlar
6 60.699 239.882
Ticari Alacaklar
310 24.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 ve 31 288 7.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 22 17.123
Diğer Alacaklar
270 1.557
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 ve 31 0 995
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 270 562
Stoklar
14 0 141.893
Peşin Ödenmiş Giderler
19 10.009 25.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 0 21.102
Diğer Dönen Varlıklar
20 3.162 13.226
ARA TOPLAM
1.435.627 2.261.418
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 2.890 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.438.517 2.261.418
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.991.706 1.863.061
Diğer Alacaklar
579.119 513.649
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 ve 31 573.636 478.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.483 35.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.375.017 1.963.186
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 0 2.096.928
Maddi Duran Varlıklar
12 64.730 64.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.534 2.179
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.534 2.179
Peşin Ödenmiş Giderler
19 43 9.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 790 8.266
Diğer Duran Varlıklar
20 35 26.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.012.974 6.548.059
TOPLAM VARLIKLAR
6.451.491 8.809.477
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 422.197 270.593
Ticari Borçlar
2.518 49.662
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 ve 31 337 45.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.181 4.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
265 531
Diğer Borçlar
5.369 24.987
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 ve31 3.002 3.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.367 21.660
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 0 46.167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 5.230 263
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.804 4.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 ve 18 3.804 4.194
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 8.333 6.798
ARA TOPLAM
447.716 403.195
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
447.716 403.195
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.464.159 2.855.271
Diğer Borçlar
29.652 124.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 ve 31 29.652 74.363
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 49.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.220 2.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 ve 18 2.220 2.482
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 23.929 136.273
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 3 4.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.519.963 3.122.503
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.967.679 3.525.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.470.181 4.945.557
Ödenmiş Sermaye
21 667.181 667.181
Sermaye Düzeltme Farkları
-7.257 -7.257
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
21 0 20.764
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -569.966 -1.289
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-72.955 -72.955
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-704.281 -590.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
388.657 183.730
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
388.657 183.730
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.586 -1.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.313 -3.134
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 393.556 188.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
102.583 270.202
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 98.628 266.247
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 3.955 3.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.912.107 2.349.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.504.085 1.547.998
Net Dönem Karı veya Zararı
250.027 578.393
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 13.631 338.222
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.483.812 5.283.779
TOPLAM KAYNAKLAR
6.451.491 8.809.477


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 25.908 42.762
Satışların Maliyeti
22 -5.837 -6.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.071 36.452
BRÜT KAR (ZARAR)
20.071 36.452
Genel Yönetim Giderleri
23 -26.696 -30.849
Pazarlama Giderleri
23 0 -2.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 990 280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -6.123 -1.906
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -41.896 -138.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-53.654 -137.307
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 334.943 149.770
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -7.606 -21.100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
273.683 -8.637
Finansman Gelirleri
27 134.634 383.259
Finansman Giderleri
28 -121.698 -211.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
286.619 163.127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.863 -70.365
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -36.860 -65.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -10.003 -4.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
239.756 92.762
DÖNEM KARI (ZARARI)
239.756 92.762
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.271 -63.700
Ana Ortaklık Payları
250.027 156.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,37000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 30 0,37000000 0,23000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
211.191 127.558
Dönem Karı (Zararı)
239.756 92.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-74.977 304.637
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.137 1.156
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25-26-28 7.736 930
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-635 370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-635 370
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
26 -34.048 -25.347
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
26 -14.331 -13.064
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 ve 28 35.946 -8.334
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
126.002 229.311
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-147.130 21.100
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -147.130 21.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 41.896 138.334
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 46.863 70.365
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -111.359
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -139.434 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.021 1.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
49.900 -148.403
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.642 -6.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.511 -64.016
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -137.202 -90.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.200 10.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
309.953 2.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.498 -1.053
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
214.679 248.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-205 -156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.283 -121.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-356.628 -530.719
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
196.650 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-26.624 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 -170.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 25
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -560 -522
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -288 -758
Alınan Temettüler
34.048 25.347
Alınan Faiz
3.166 12.999
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-563.020 -397.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-286.587 -17.861
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 170.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-122.212 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 38.001 69.844
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -16.123 -188.064
Ödenen Temettüler
-1.458 0
Ödenen Faiz
7 -89.562 -68.836
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-95.233 -805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-432.024 -421.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-432.024 -421.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.793.226 2.226.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.361.202 1.805.328


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
667.181 -7.257 0 -1.289 44.649 139.988 -3.146 0 21.283 3.955 21.771 963.554 3.847.501 5.698.190 283.593 5.981.783
Transferler
3.847.501 -3.847.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55 229.574 108.583 156.462 494.674 -59.325 435.349
Dönem Karı (Zararı)
156.462 156.462 -63.700 92.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55 229.574 108.583 338.212 4.375 342.587
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-824.480 -6.312 -830.792 -830.792
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.771.164 -2.771.164 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.214 -5.214 5.214 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.764 20.764 20.764
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -7.257 20.764 -1.289 44.649 -684.492 -3.091 229.574 129.866 3.955 2.792.935 2.028.365 156.462 5.377.622 229.482 5.607.104
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
667.181 -7.257 20.764 -1.289 -72.955 -590.887 -1.586 -3.134 188.450 266.247 3.955 2.349.677 1.547.998 578.393 4.945.557 338.222 5.283.779
Transferler
578.393 -578.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-179 205.106 -133.582 250.027 321.372 -2.101 319.271
Dönem Karı (Zararı)
250.027 250.027 -10.271 239.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-179 205.106 -133.582 71.345 8.170 79.515
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
270 270 270
Kar Payları
-6.244 -220.808 -227.052 -227.052
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-569.966 569.966 -569.966 -569.966 -569.966
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-20.764 1.289 -113.664 -34.037 -1.292 168.468 0 -322.490 -322.490
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -7.257 0 -569.966 -72.955 -704.281 -1.586 -3.313 393.556 98.628 3.955 2.912.107 1.504.085 250.027 4.470.181 13.631 4.483.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783025


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0887 Değişim: 1,53%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0986
Açılış: 7,9671
9,5560 Değişim: 1,13%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5717
Açılış: 9,4492
494,74 Değişim: 1,55%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 496,51
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.