KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 22:03
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 895.998.547 932.962.996 429.756.479 435.848.645
Satışların Maliyeti
11 -672.267.948 -887.280.887 -314.155.270 -419.083.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
223.730.599 45.682.109 115.601.209 16.765.151
BRÜT KAR (ZARAR)
223.730.599 45.682.109 115.601.209 16.765.151
Genel Yönetim Giderleri
11 -27.204.548 -26.590.276 -12.697.100 -13.385.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 15.262.420 15.753.808 10.092.278 10.630.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -27.277.739 -19.294.233 -13.618.081 -14.270.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.510.732 15.551.408 99.378.306 -259.699
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 17.020 166.102 16.871 127.119
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -130.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
184.397.461 15.717.510 99.395.177 -132.580
Finansman Gelirleri
14 12.489.251 29.441.505 -217.339 7.631.592
Finansman Giderleri
14 -619.454.815 -765.047.011 -231.200.908 -544.528.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-422.568.103 -719.887.996 -132.023.070 -537.028.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
47.084.663 124.599.626 15.937.628 87.777.982
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -124.507 -1.433.056 -73.526 -785.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 47.209.170 126.032.682 16.011.154 88.563.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-375.483.440 -595.288.370 -116.085.442 -449.251.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
-375.483.440 -595.288.370 -116.085.442 -449.251.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-375.483.440 -595.288.370 -116.085.442 -449.251.006
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/ kazanç (1000 adet) -5,15000000 -8,16000000 -1,59000000 -6,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
354.301.210 -54.960.272
Dönem Karı (Zararı)
-375.483.440 -595.288.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
682.706.433 639.750.135
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 130.551.745 129.354.056
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.599.934 514.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.254.292 546.324
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 202.271 -103.604
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.143.371 72.220
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
206.556.491 103.723.914
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
372.390.061 548.565.460
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.562.723 -17.642.507
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.562.723 -17.642.507
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-47.084.663 -124.599.626
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
130.142 -166.102
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 130.142 -166.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
50.861.474 -98.776.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.040.952 -67.883.605
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
523.382 -31.770.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.517.570 -36.113.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.028.836 -7.854.723
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-707.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.321.496 -7.854.723
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.409.562 -562.143
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.167.885 -8.711.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.796.798 -24.125.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.765.055 -9.884.477
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.031.743 -14.240.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
698.315 183.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-481.686 3.761.681
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-481.686 3.761.681
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.720.894 497.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.727.868 5.917.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
62.727.868 5.917.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
358.084.467 -54.314.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.251.394 -1.433.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-531.863 787.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.014.261 -3.497.544
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.400 166.975
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.400 166.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.040.661 -3.664.519
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -6.006.977 -3.652.516
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -33.684 -12.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.160.959 22.856.195
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.700.000 268.274.320
Kredilerden Nakit Girişleri
3 152.700.000 268.274.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -233.200.000 -175.934.977
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -6.201.671 -2.474.739
Ödenen Faiz
3 -16.793.416 -66.205.163
Alınan Faiz
5.993.645 1.622.115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.659.517 -2.425.361
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.125.990 -35.601.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.125.990 -35.601.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.270.551 44.170.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.396.541 8.569.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
270.105.318 19.319.811
Ticari Alacaklar
132.967.966 172.518.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 7.181.614 7.704.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
125.786.352 164.813.897
Diğer Alacaklar
13.763.361 13.753.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.763.361 13.753.685
Türev Araçlar
7 24.345
Stoklar
619.698 674.399
Peşin Ödenmiş Giderler
13.532.693 13.571.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 958.913 534.121
Diğer Dönen Varlıklar
61.430.567 105.060.349
ARA TOPLAM
493.378.516 325.456.992
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.509.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
494.888.491 325.456.992
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
2.958.784 939.624
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 1.310.140 602.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.648.644 336.824
Stoklar
20.233.561 18.769.298
Maddi Duran Varlıklar
4 5.105.532.147 5.227.937.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.571.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 109.683.081 110.933.961
Peşin Ödenmiş Giderler
7.133.197 590.860
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 642.860 741.959
Diğer Duran Varlıklar
19.098.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.268.854.694 5.379.111.710
TOPLAM VARLIKLAR
5.763.743.185 5.704.568.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 161.189.063 236.637.968
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.365.089.300 880.492.258
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.365.089.300 880.492.258
Banka Kredileri
3 1.356.186.398 873.780.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 8.902.902 6.711.449
Ticari Borçlar
319.585.659 313.211.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 7.179.951 26.945.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
312.405.708 286.266.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.279.317 581.002
Diğer Borçlar
1.860.029 2.341.912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.860.029 2.341.912
Türev Araçlar
7 14.309.887 12.919.531
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 124.507 107.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.093.612 21.678.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.409.765 3.340.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 20.683.847 18.338.205
ARA TOPLAM
1.885.531.374 1.467.969.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.885.531.374 1.467.969.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.474.930.527 3.394.757.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.474.930.527 3.394.757.187
Banka Kredileri
3 3.391.548.263 3.333.605.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 83.382.264 61.151.542
Ticari Borçlar
147.138.604 177.807.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
147.138.604 177.807.845
Diğer Borçlar
16.521 16.324
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.521 16.324
Türev Araçlar
7 29.709.374 17.282.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.340.275 4.331.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.340.275 4.331.412
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 122.991.431 181.839.302
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.780.126.732 3.776.034.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.665.658.106 5.244.003.709
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
98.085.079 460.564.993
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.479.792.814 2.547.891.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.479.792.814 2.547.891.332
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.480.898.402 2.548.936.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.105.588 -1.045.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.660.259 -11.891.988
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.660.259 -11.891.988
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.660.259 -11.891.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.884.667.439 -1.408.141.204
Net Dönem Karı veya Zararı
-375.483.440 -1.556.396.550
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.085.079 460.564.993
TOPLAM KAYNAKLAR
5.763.743.185 5.704.568.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.563.734.558 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.060.697.942 -507.197.153 1.868.433.136 1.868.433.136
Diğer Düzeltmeler
-60.447.337 60.447.337
Transferler
-507.197.153 507.197.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
310.557 2.015.773 -595.288.370 -592.962.040 -592.962.040
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.503.287.221 -1.039.270 -13.144.130 12.053.172 -4.322.722 -1.507.447.758 -595.288.370 -1.275.471.096 -1.275.471.096
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993
Diğer Düzeltmeler
-79.870.315 79.870.315
Transferler
-1.556.396.550 1.556.396.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.832.382 -60.585 1.231.729 -375.483.440 -362.479.914 -362.479.914
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.480.898.402 -1.105.588 -10.660.259 12.053.172 -4.322.722 -2.884.667.439 -375.483.440 98.085.079 98.085.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-375.483.440 -595.288.370 -116.085.442 -449.251.006
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.771.797 310.557 5.148 30.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.731 388.196 6.435 37.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.847.528 -77.639 -1.287 -7.502
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
11.832.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.146 -77.639 -1.287 -7.502
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.231.729 2.015.773 619.264 1.224.165
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.539.661 2.519.596 774.079 1.530.086
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.539.661 2.519.596 774.079 1.530.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-307.932 -503.823 -154.815 -305.921
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-307.932 -503.823 -154.815 -305.921
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.003.526 2.326.330 624.412 1.254.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-362.479.914 -592.962.040 -115.461.030 -447.996.834
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-362.479.914 -592.962.040 -115.461.030 -447.996.834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781502


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7811 Değişim: 0,53%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7871
Açılış: 5,7505
6,3911 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,59 Değişim: -0,48%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.