KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2019 - 23:21

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.215.717.988 1.855.097.831
Satışların Maliyeti
20 -2.156.701.251 -1.801.560.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.016.737 53.537.805
BRÜT KAR (ZARAR)
59.016.737 53.537.805
Genel Yönetim Giderleri
22 -60.324.900 -50.590.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 43.474.247 23.906.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -87.661.815 -76.943.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.495.731 -50.089.913
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 173.753 117.556
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -60.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.321.978 -50.032.620
Finansman Gelirleri
25 24.193.277 25.251.189
Finansman Giderleri
25 -1.535.285.650 -503.598.750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.556.414.351 -528.380.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.801 21.183.028
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.412.544 -2.058.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 3.430.345 23.241.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.556.396.550 -507.197.153
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.556.396.550 -507.197.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.556.396.550 -507.197.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp) / (kazanç) 26 -2,13400000 -0,69600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.409.709.068 -30.964.517 12.053.172 -4.322.722 -618.995.310 -548.673.970 1.100.178.674 1.100.178.674
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
36.783.975 30.247.342 -2.152.770 64.878.547 64.878.547
Diğer Düzeltmeler
-76.723.996 76.723.996 0
Transferler
-548.673.970 548.673.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-505.044.383 -505.044.383 -505.044.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.193.965.511 -1.349.827 15.804.614 1.208.420.298 1.208.420.298
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.563.734.558 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.060.697.942 -507.197.153 1.868.433.136 1.868.433.136
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.563.734.558 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.060.697.942 -507.197.153 1.868.433.136 1.868.433.136
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-159.753.891 159.753.891 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-507.197.153 507.197.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-1.556.396.550 -1.556.396.550 -1.556.396.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
144.955.668 304.824 3.267.915 148.528.407 148.528.407
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.437.490 169.930.371
Dönem Karı (Zararı)
-1.556.396.550 -507.197.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.719.153.830 658.724.853
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 258.745.997 178.308.441
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
599.099
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 599.099
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.734.766 11.901.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.837.538 2.761.029
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.982.286 7.944.325
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.085.058 1.196.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
301.622.716 279.666.009
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.161.443.003 193.685.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.208.749 15.804.615
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.208.749 15.804.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -17.801 -21.183.028
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-166.102 -57.293
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -166.102 -57.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.667.456 25.037.753
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.782.810 52.425.470
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.531.894 1.735.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-86.314.704 50.689.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.973.111 -473.556
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-602.800 -47.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.370.311 -426.494
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.135.190 -10.346.041
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -621.935 -135.956
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -2.850.796 16.557.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.716.886 -19.774.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27 15.097.568 -24.516.521
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 37.619.318 4.742.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-354.180 -5.897
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
572.061 -2.355.292
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
572.061 -2.355.292
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-5.649.188
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.508.761 -5.205.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -35.508.761 -5.205.154
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.089.824 176.565.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.506.399 -4.639.442
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.145.935 -1.995.640
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.993.872 9.421.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.975 198.462
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.975 198.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.160.847 -7.740.330
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.891.978 -5.673.718
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-268.869 -2.066.612
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.963.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.343.778 -555.819.127
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
382.009.533
Kredilerden Nakit Girişleri
382.009.533
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-311.487.036 -299.211.826
Ödenen Faiz
-189.675.093 -280.087.532
Alınan Faiz
3.787.786 13.121.348
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.978.968 10.358.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.900.160 -376.466.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.900.160 -376.466.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.170.711 420.637.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.270.551 44.170.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.556.396.550 -507.197.153
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
148.528.407 1.208.420.298
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13,19 1.492.456.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 381.030 -1.687.284
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.084.776 19.755.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
144.062.601 -302.105.074
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 144.955.668 -298.491.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 -76.206 337.457
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
19 -816.861 -3.951.153
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.528.407 1.208.420.298
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.407.868.143 701.223.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.407.868.143 701.223.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 19.319.811 45.241.003
Ticari Alacaklar
172.518.893 90.301.108
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,27 7.704.996 21.236.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 164.813.897 69.064.218
Diğer Alacaklar
13.753.685 2.395.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.753.685 2.395.192
Türev Araçlar
16 24.345 497.923
Stoklar
10 674.399 1.666.918
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.571.389 9.416.948
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 534.121 2.262.033
Diğer Dönen Varlıklar
11 105.060.349 20.995.542
ARA TOPLAM
325.456.992 172.776.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
325.456.992 172.776.667
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.