KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2019 - 22:52
KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 50.000 -35 1.332 7.157 3.014 61.468
Yeni Bakiye
50.000 -35 1.332 7.157 3.014 61.468
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.402 2.402
Kar Dağıtımı
3.014 -3.014
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.014 -3.014
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -35 1.332 10.171 2.402 63.870
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
28 59.663 -44 1.840 0 1.076 62.535
Yeni Bakiye
59.663 -44 1.840 1.076 62.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-249 -249
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
40.337 40.337
Kar Dağıtımı
1.076 -1.076 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.076 -1.076 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -44 2.916 -249 102.623


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.613 37.095
FAKTORİNG GELİRLERİ
29 34.613 37.095
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
31.330 33.338
İskontolu
30.751 32.020
Diğer
579 1.318
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.283 3.757
İskontolu
3.283 3.757
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
32 -31.094 -31.363
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-30.477 -26.159
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.518
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-617 -686
BRÜT KAR (ZARAR)
3.519 5.732
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.266 -3.197
Personel Giderleri
-1.767 -1.209
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-220 -57
Genel İşletme Giderleri
-1.270 -1.879
Diğer
-9 -52
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
253 2.535
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34 344 526
Bankalardan Alınan Faizler
74 81
Kambiyo İşlemleri Karı
1 219
Diğer
269 226
KARŞILIK GİDERLERİ
35 -749 -72
Özel Karşılıklar
-749 -72
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
36 0 -120
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -120
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-152 2.869
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-152 2.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22.c -97 -467
Cari Vergi Karşılığı
-132 -625
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
35 158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-249 2.402
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-249 2.402
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-249 2.402
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
569 2.282
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
29 30.656 33.419
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
32 -30.477 -30.677
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29 3.283 3.757
Elde Edilen Diğer Kazançlar
34 270 -361
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
196 10
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
33 -3.266 -3.197
Ödenen Vergiler
33 -93 -669
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
83.519 33.519
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
10 53.059 24.279
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13 22.895 -10.520
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
227 -104
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
19.749
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13 7.338 115
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
84.088 35.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -62.607 -32
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-62.607 -32
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-70.806 -30.232
Diğer
40.337
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-30.469 -30.232
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.988 5.537
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 19.276 294
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6 10.288 5.831


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-249 2.402
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.c 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-249 2.402


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 10.288 10.288 19.276 19.276
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
192.369 192.369 245.428 245.428
Faktoring Alacakları
188.832 188.832 242.073 242.073
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
10 181.452 181.452 235.477 235.477
Diğer Faktoring Alacakları
10 7.380 7.380 6.596 6.596
Takipteki Alacaklar
23.067 23.067 22.405 22.405
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
14 -19.530 -19.530 -19.050 -19.050
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
20 115 115 131 131
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
21 97 97 109 109
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 104 104 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 78 78 43 43
DİĞER AKTİFLER
13 1.817 1.817 24.712 24.712
ARA TOPLAM
204.868 204.868 289.699 289.699
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
90.000 90.000 27.500 27.500
Satış Amaçlı
7 90.000 90.000 27.500 27.500
VARLIKLAR TOPLAMI
294.868 294.868 317.199 317.199
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
24 179.200 179.200 250.006 250.006
FAKTORİNG BORÇLARI
10 1.987 1.987 1.760 1.760
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
25 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
458 458 214 214
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
26 434 434 214 214
Diğer Karşılıklar
24 24
CARİ VERGİ BORCU
22 0 631 631
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 10.600 10.600 2.053 2.053
ARA TOPLAM
192.245 192.245 254.664 254.664
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
102.623 102.623 62.535 62.535
Ödenmiş Sermaye
28 100.000 100.000 59.663 59.663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28 -44 -44 -44 -44
Kar Yedekleri
2.916 2.916 1.840 1.840
Yasal Yedekler
28 1.861 1.861 1.807 1.807
Statü Yedekleri
33 33 33 33
Olağanüstü Yedekler
28 1.022 1.022
Kar veya Zarar
-249 -249 1.076 1.076
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
28 -249 -249 1.076 1.076
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
294.868 294.868 317.199 317.199


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.813 1.813 1.586 1.586
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
55.324 55.324 52.190 52.190
ALINAN TEMİNATLAR
39 5.800 5.800 5.800 5.800
VERİLEN TEMİNATLAR
39 40.450 40.450 41.578 41.578
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
39 243.762 16.541 260.303 298.083 19.322 317.405
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
347.149 16.541 363.690 399.237 19.322 418.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781513


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: 0,00% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9808 Değişim: 0,17%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9863
Açılış: 7,9671
9,4460 Değişim: -0,03%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
487,08 Değişim: -0,03%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 488,15
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.