KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2019 - 21:24
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 407.320.043 387.622.256
Satışların Maliyeti
18 -372.986.745 -317.808.716
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.333.298 69.813.540
BRÜT KAR (ZARAR)
34.333.298 69.813.540
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -20.695.706 -16.166.583
Pazarlama Giderleri
19,20 -6.202.448 -4.541.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 11.804.592 6.270.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.067.598 -5.698.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.172.138 49.677.007
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 41.083.312 13.636.503
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.255.450 63.313.510
Finansman Gelirleri
23 15.110.451 2.643.994
Finansman Giderleri
23 -46.673.264 -15.489.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.692.637 50.468.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 2.384.628 -8.786.659
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -10.761.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.384.628 1.974.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.077.265 41.681.509
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.077.265 41.681.509
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-635.437 252.865
Ana Ortaklık Payları
19.712.702 41.428.644
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.004.372 53.001.702
Dönem Karı (Zararı)
16.692.637 50.468.168
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.692.637 50.468.168
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.386.032 23.346.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,20,14 23.229.697 20.973.861
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.100.359 483.878
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.725.359 183.878
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 375.000 300.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.585.450 3.261.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 2.064.401 2.541.549
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 148.480 65.346
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -109.957 -95.016
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.482.526 750.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.634.635 12.263.514
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -9.557.291 -859.391
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,23 39.191.926 13.122.905
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.397.082 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.477.879 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.477.879 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -31.257.580 -85.463
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -9.825.732 -13.551.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.260.180 -11.031.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
561.103 1.116.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.182.527 -410.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.395.990 -30.104.084
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.155.932 -6.391.527
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.307.820 22.065.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.159.473 891.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.476.334 1.424.613
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.131.358 466.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-899.103 -90.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-899.103 -90.917
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.818.489 62.782.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -3.931.107 -884.147
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-28.432 -148.651
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.954.978 -8.885.924
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 91.656 137.537
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.527.555 7.875.527
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 26.000.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-800.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.420.185 126.159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -13.092.630 -31.801.672
Alınan Temettüler
0 13.551.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.268.425 -67.660.968
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.026.302 100.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.877.343 -63.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.259.217 0
Ödenen Temettüler
25 -118.464.106 -99.254.386
Ödenen Faiz
-43.597.547 -5.851.294
Alınan Faiz
8.903.486 444.712
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.745.242 -6.783.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-138.745.242 -6.783.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 275.421.213 52.746.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 136.675.971 45.962.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 136.675.971 275.421.213
Ticari Alacaklar
7 441.563.924 443.942.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 77.024.280 32.241.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 364.539.644 411.700.685
Diğer Alacaklar
8 42.712.280 11.030.948
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 10.615.874 240.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 32.096.406 10.790.469
Stoklar
9 274.960.944 244.939.954
Peşin Ödenmiş Giderler
16 20.966.785 20.603.356
Diğer Dönen Varlıklar
1.583.403 30.495
ARA TOPLAM
918.463.307 995.968.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
918.463.307 995.968.009
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 130.848.389 140.844.587
Diğer Alacaklar
8 4.286.213 2.959.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.286.213 2.959.286
Maddi Duran Varlıklar
10 832.142.839 842.551.526
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 71.014.562 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 174.263.659 175.391.221
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 44.182.790 45.310.352
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.966.263 1.786.802
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.354.556 1.025.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.215.876.481 1.164.559.084
TOPLAM VARLIKLAR
2.134.339.788 2.160.527.093
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 464.887.988 461.546.990
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 116.019.780 112.201.654
Banka Kredileri
6,26 116.019.780 112.201.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 348.868.208 349.345.336
Banka Kredileri
6 345.484.801 349.345.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.383.407 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 100.699.438 0
Ticari Borçlar
7 364.290.041 339.982.221
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 79.233.206 76.789.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 285.056.835 263.192.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8,26 11.531.171 7.371.698
Diğer Borçlar
8 50.257.969 12.016.581
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35.765.054 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.492.915 12.016.581
Türev Araçlar
13 17.288.408 19.766.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.010.808 5.142.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.338.776 4.293.754
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.767.694 14.630.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.474.569 7.940.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.293.125 6.690.551
ARA TOPLAM
1.026.072.293 864.750.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.026.072.293 864.750.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.192.295 103.614.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.192.295 103.614.022
Banka Kredileri
6 0 103.614.022
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
62.192.295 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 50.610.847 48.694.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 47.513.532 45.914.636
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.097.315 2.779.836
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 33.306.586 35.902.130
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.109.728 188.210.624
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.172.182.021 1.052.961.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
950.354.922 1.093.673.368
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.523.585 -18.523.585
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.523.585 -18.523.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.523.585 -18.523.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.259.296 95.515.684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
85.259.296 95.515.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
85.259.296 95.515.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
268.702.218 243.290.154
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.579.641 170.869.425
Net Dönem Karı veya Zararı
19.712.702 177.897.040
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.802.845 13.892.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
962.157.767 1.107.566.050
TOPLAM KAYNAKLAR
2.134.339.788 2.160.527.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -15.953.261 145.258.336 222.598.194 171.719.153 148.693.675 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
31.146.729 -849.933 30.296.796 30.296.796
Transferler
20.691.960 128.001.715 -148.693.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.843.845 41.428.644 39.584.799 252.865 39.837.664
Dönem Karı (Zararı)
41.428.644 41.428.644 252.865 41.681.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.843.845 -1.843.845 -1.843.845
Kar Payları
25 -128.001.510 -128.001.510 -128.001.510
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.953.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.561.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.290.154 0 0 0 170.869.425 41.428.644 0 1.038.820.832 12.285.158 1.051.105.990
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050
Transferler
25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.256.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.712.702 0 9.456.314 -635.437 8.820.877
Dönem Karı (Zararı)
19.712.702 19.712.702 -635.437 19.077.265
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.256.388 -10.256.388 -10.256.388
Kar Payları
25 -152.774.760 -152.774.760 -1.454.400 -154.229.160
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.523.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.259.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.702.218 0 0 0 170.579.641 19.712.702 0 950.354.922 11.802.845 962.157.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.077.265 41.681.509
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.256.388 -1.843.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.796.198 -1.940.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
539.810 97.045
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 539.810 97.045
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.256.388 -1.843.845
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.820.877 39.837.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-635.437 252.865
Ana Ortaklık Payları
9.456.314 39.584.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761950


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.112 Değişim: -1,30% Hacim : 24.632 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.096 30.10.2020 Yüksek 1.121
Açılış: 1.121
8,3456 Değişim: 0,69%
Düşük 8,2678 31.10.2020 Yüksek 8,3857
Açılış: 8,2883
9,6710 Değişim: -0,10%
Düşük 9,6423 31.10.2020 Yüksek 9,8011
Açılış: 9,6809
504,36 Değişim: 1,40%
Düşük 496,88 30.10.2020 Yüksek 508,64
Açılış: 497,38
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.