KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 18:42

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 850.028.124 689.522.297 462.405.868 391.392.339
Satışların Maliyeti
18 -655.755.852 -569.910.948 -337.947.136 -319.342.744
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
194.272.272 119.611.349 124.458.732 72.049.595
BRÜT KAR (ZARAR)
194.272.272 119.611.349 124.458.732 72.049.595
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -32.031.560 -30.702.556 -15.864.977 -15.817.366
Pazarlama Giderleri
19,20 -9.173.216 -10.442.782 -4.631.500 -5.368.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 13.002.633 5.466.116 6.732.010 2.609.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -19.789.156 -14.044.781 -14.090.299 -6.844.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
146.280.973 69.887.346 96.603.966 46.628.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 21.724.566 23.466.370 8.088.063 418.703
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -10.609 0 -10.609 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
167.994.930 93.353.716 104.681.420 47.047.518
Finansman Gelirleri
23 9.913.934 3.604.779 7.269.940 2.354.879
Finansman Giderleri
23 -40.401.759 -32.404.337 -24.912.423 -21.981.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
137.507.105 64.554.158 87.038.937 27.420.611
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.876.149 -8.168.848 -17.089.490 -5.418.537
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -28.825.816 -10.403.614 -18.064.461 -6.101.443
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.949.667 2.234.766 974.971 682.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
111.630.956 56.385.310 69.949.447 22.002.074
DÖNEM KARI (ZARARI)
111.630.956 56.385.310 69.949.447 22.002.074
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.164.445 -310.684 911.580 79.166
Ana Ortaklık Payları
110.466.511 56.695.994 69.037.867 21.922.908
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -10.827.947 169.689.284 173.337.191 171.809.916 286.354.013 1.214.987.107 12.466.908 1.227.454.015
Transferler
49.261.003 237.093.010 -286.354.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.490.621 56.695.994 49.205.373 -310.684 48.894.689
Dönem Karı (Zararı)
56.695.994 56.695.994 -310.684 56.385.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.490.621 -7.490.621 -7.490.621
Kar Payları
25 -237.183.773 -237.183.773 -554.542 -237.738.315
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.827.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.198.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.598.194 0 0 0 171.719.153 56.695.994 0 1.027.008.707 11.601.682 1.038.610.389
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -15.953.261 145.258.336 222.598.194 171.719.153 148.693.675 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
31.146.729 -849.933 30.296.796 30.296.796
Transferler
20.691.960 128.001.715 -148.693.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.806.328 110.466.511 78.660.183 1.164.445 79.824.628
Dönem Karı (Zararı)
110.466.511 110.466.511 1.164.445 111.630.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.806.328 -31.806.328 -31.806.328
Kar Payları
25 -128.001.510 -128.001.510 -128.001.510
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.953.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.598.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.290.154 0 0 0 170.869.425 110.466.511 0 1.077.896.216 13.196.738 1.091.092.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.808.488 34.154.102
Dönem Karı (Zararı)
137.507.105 64.554.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.451.055 51.330.441
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,20 41.820.012 40.434.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
954.778 1.705.570
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 354.778 1.105.570
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 600.000 600.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.672.956 6.305.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 3.888.909 4.175.981
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 122.606 286.383
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -157.808 193.334
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.819.249 1.650.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.717.266 26.350.825
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.546.887 -354.941
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,23 32.264.153 26.705.766
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -8.162.917 -595.387
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -13.551.040 -22.870.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.233.347 -62.128.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.242.085 -25.760.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.095.160 4.704.224
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-73.928.713 -2.376.195
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.941.734 -1.511.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.836.596 -31.773.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.390.918 -1.567.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.759.769 -2.095.039
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
671.439 -2.036.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
835.161 287.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
835.161 287.056
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
145.724.813 53.756.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -3.367.200 -4.898.002
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-148.651 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.620.532 -14.867.064
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 220.058 163.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.422.477 -39.924.684
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
26.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.915.673 1.112.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -61.889.190 -63.908.201
Alınan Temettüler
13.551.040 22.870.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.206.621 23.331.024
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.002.000 614.183.180
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-123.000.000 -325.908.184
Ödenen Temettüler
-128.001.510 -237.738.315
Ödenen Faiz
-20.905.807 -27.373.095
Alınan Faiz
698.696 167.438
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.179.390 17.560.442
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.179.390 17.560.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.746.580 23.394.673
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 90.925.970 40.955.115


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
111.630.956 56.385.310 69.949.447 22.002.074
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.806.328 -7.490.621 -29.962.483 -3.572.450
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-33.480.345 -7.884.864 -31.539.455 -3.760.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.674.017 394.243 1.576.972 188.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.674.017 394.243 1.576.972 188.024
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.806.328 -7.490.621 -29.962.483 -3.572.450
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.824.628 48.894.689 39.986.964 18.429.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.164.445 -310.684 911.580 79.166
Ana Ortaklık Payları
78.660.183 49.205.373 39.075.384 18.350.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 90.925.970 52.746.580
Ticari Alacaklar
7 514.612.473 470.008.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 37.709.942 16.255.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 476.902.531 453.752.446
Diğer Alacaklar
8 3.496.715 28.067.951
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 361.521 98.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.135.194 27.969.049
Stoklar
9 224.283.028 150.954.315
Peşin Ödenmiş Giderler
16 15.094.668 11.213.221
Diğer Dönen Varlıklar
13.030 0
ARA TOPLAM
848.425.884 712.990.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
848.425.884 712.990.460
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 192.510.958 193.205.274
Diğer Alacaklar
8 3.131.259 2.464.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.131.259 2.464.863
Maddi Duran Varlıklar
10 850.501.414 830.479.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 171.794.208 172.499.873
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 41.713.339 42.419.004
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.626.521 3.566.234
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 951.433 989.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.221.515.793 1.203.205.382
TOPLAM VARLIKLAR
2.069.941.677 1.916.195.842
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 370.565.032 385.419.133
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,26 3.483.487 0
Ticari Borçlar
7 364.321.088 287.484.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26,7 45.997.633 28.543.206
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 318.323.455 258.941.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8,26 9.416.744 8.025.826
Diğer Borçlar
8 9.228.771 12.988.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.228.771 12.988.540
Ertelenmiş Gelirler
8 4.159.356 3.487.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 18.018.786 8.813.502
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.181.572 8.841.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.582.550 6.035.262
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.599.022 2.805.818
ARA TOPLAM
788.374.836 715.060.491
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
788.374.836 715.060.491
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 100.000.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 46.381.840 44.834.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 42.522.646 40.548.225
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.859.194 4.286.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 44.092.047 47.328.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.473.887 92.162.311
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
978.848.723 807.222.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.077.896.216 1.096.940.747
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.953.261 -15.953.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.953.261 -15.953.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.953.261 -15.953.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.598.737 145.258.336
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.598.737 145.258.336
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
144.598.737 145.258.336
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
243.290.154 222.598.194
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.869.425 171.719.153
Net Dönem Karı veya Zararı
110.466.511 148.693.675
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.196.738 12.032.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.091.092.954 1.108.973.040
TOPLAM KAYNAKLAR
2.069.941.677 1.916.195.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703240


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7951 Değişim: 0,05%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,7996
Açılış: 5,7922
6,4719 Değişim: 0,00%
Düşük 6,4547 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,83 Değişim: 0,08%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.