KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:11
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 995 -15.864 0 362.483 -72.346 -301.216 0 0 2.667.003 2.641.054 9 2.641.063
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 18 3.005.760
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -931 0 0 0 0 0 -94.157 95.088 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.597 -126.595 3.895 2.691.955 -3.051.624 -916.144 34.576.406 767.926 2.667.003 49.341.031 153 49.341.184
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 138.993 -14.767 5.687 816.505 -340.155 -336.195 0 0 2.885.303 3.155.371 9 3.155.380
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.708 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 171 171
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.333.879 -195.029 9.582 3.599.883 -208.996 -2.136.935 40.117.963 591.573 2.885.303 57.517.836 168 57.518.004


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
145.702.321 454.624.987 600.327.308 162.285.048 473.496.707 635.781.755
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 19.515.950 23.083.799 42.599.749 19.905.773 22.793.252 42.699.025
Teminat Mektupları
16.650.038 14.989.138 31.639.176 16.949.962 14.187.155 31.137.117
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
294.030 1.628.871 1.922.901 282.800 1.422.854 1.705.654
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.009.387 2.009.387 0 2.223.470 2.223.470
Diğer Teminat Mektupları
16.356.008 11.350.880 27.706.888 16.667.162 10.540.831 27.207.993
Banka Kredileri
0 59.950 59.950 0 50.678 50.678
İthalat Kabul Kredileri
0 59.950 59.950 0 50.678 50.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
16.258 3.804.666 3.820.924 8.409 4.396.101 4.404.510
Belgeli Akreditifler
16.258 3.112.796 3.129.054 8.409 3.747.283 3.755.692
Diğer Akreditifler
0 691.870 691.870 0 648.818 648.818
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 14.637 14.637 0 14.790 14.790
Diğer Garantilerimizden
113.113 4.210.625 4.323.738 5.990 4.131.474 4.137.464
Diğer Kefaletlerimizden
2.736.541 4.783 2.741.324 2.941.412 13.054 2.954.466
TAAHHÜTLER
(III-1) 48.929.245 5.751.620 54.680.865 43.611.686 12.978.081 56.589.767
Cayılamaz Taahhütler
47.597.110 5.352.180 52.949.290 42.539.957 12.676.833 55.216.790
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.769.823 3.989.998 5.759.821 3.512.234 11.250.734 14.762.968
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
20.000 0 20.000 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.996.680 1.359.120 10.355.800 8.228.762 1.423.408 9.652.170
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.661.276 0 2.661.276 2.632.311 0 2.632.311
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.632 0 4.632 4.430 0 4.430
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
28.051.996 0 28.051.996 23.193.073 0 23.193.073
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
129.418 0 129.418 94.381 0 94.381
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.963.285 3.062 5.966.347 4.874.766 2.691 4.877.457
Cayılabilir Taahhütler
1.332.135 399.440 1.731.575 1.071.729 301.248 1.372.977
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.112.201 0 1.112.201 992.817 0 992.817
Diğer Cayılabilir Taahhütler
219.934 399.440 619.374 78.912 301.248 380.160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
77.257.126 425.789.568 503.046.694 98.767.589 437.725.374 536.492.963
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.788.964 61.778.810 78.567.774 13.674.935 50.984.080 64.659.015
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.445.269 24.183.418 27.628.687 4.122.135 22.691.635 26.813.770
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.343.695 37.595.392 50.939.087 9.552.800 28.292.445 37.845.245
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
60.468.162 364.010.758 424.478.920 85.092.654 386.741.294 471.833.948
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.716.481 10.342.148 15.058.629 6.344.720 14.506.012 20.850.732
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.462.552 3.175.194 7.637.746 5.802.042 4.937.886 10.739.928
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
253.929 7.166.954 7.420.883 542.678 9.568.126 10.110.804
Para ve Faiz Swap İşlemleri
52.651.681 301.614.115 354.265.796 73.868.613 322.537.764 396.406.377
Swap Para Alım İşlemleri
10.982.321 83.324.651 94.306.972 22.948.085 97.089.617 120.037.702
Swap Para Satım İşlemleri
35.297.360 65.845.482 101.142.842 48.590.528 74.408.155 122.998.683
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.186.000 76.221.991 79.407.991 1.165.000 75.519.996 76.684.996
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.186.000 76.221.991 79.407.991 1.165.000 75.519.996 76.684.996
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.461.640 24.112.051 26.573.691 4.702.430 27.522.912 32.225.342
Para Alım Opsiyonları
1.174.096 2.678.288 3.852.384 1.934.397 3.443.224 5.377.621
Para Satım Opsiyonları
1.286.309 2.550.841 3.837.150 2.734.120 2.804.616 5.538.736
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.441.461 9.441.461 0 10.637.536 10.637.536
Faiz Satım Opsiyonları
0 9.441.461 9.441.461 0 10.637.536 10.637.536
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
993 0 993 19.333 0 19.333
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
242 0 242 14.580 0 14.580
Futures Para İşlemleri
551.429 539.620 1.091.049 85.946 85.005 170.951
Futures Para Alım İşlemleri
489.855 60.487 550.342 85.946 0 85.946
Futures Para Satım İşlemleri
61.574 479.133 540.707 0 85.005 85.005
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
86.931 27.402.824 27.489.755 90.945 22.089.601 22.180.546
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
902.606.253 402.892.310 1.305.498.563 871.352.485 344.368.703 1.215.721.188
EMANET KIYMETLER
69.864.380 33.906.708 103.771.088 61.762.629 24.508.688 86.271.317
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.586.266 4.059.914 16.646.180 9.483.940 1.309.375 10.793.315
Emanete Alınan Menkul Değerler
21.286.269 6.495.008 27.781.277 17.737.273 2.996.399 20.733.672
Tahsile Alınan Çekler
29.513.078 3.378.241 32.891.319 28.123.634 3.036.679 31.160.313
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.177.593 3.744.053 9.921.646 6.116.849 3.118.920 9.235.769
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
301.174 16.229.492 16.530.666 300.933 14.047.315 14.348.248
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
214.856.361 123.634.080 338.490.441 209.087.002 109.793.747 318.880.749
Menkul Kıymetler
606.636 1.543.398 2.150.034 785.963 1.137.538 1.923.501
Teminat Senetleri
628.147 651.303 1.279.450 652.116 574.500 1.226.616
Emtia
176.188 156.955 333.143 0 135.780 135.780
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
168.490.035 96.391.113 264.881.148 166.259.977 84.587.022 250.846.999
Diğer Rehinli Kıymetler
44.955.355 24.891.311 69.846.666 41.388.946 23.358.907 64.747.853
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
617.885.512 245.351.522 863.237.034 600.502.854 210.066.268 810.569.122
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.048.308.574 857.517.297 1.905.825.871 1.033.637.533 817.865.410 1.851.502.943


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.158.473 7.631.434
Alınan Faizler
15.000.429 16.712.427
Ödenen Faizler
-6.584.023 -10.994.447
Alınan Temettüler
3.813 2.764
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.749.864 3.019.684
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-386.927 1.399.114
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
930.756 681.634
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.653.234 -1.486.556
Ödenen Vergiler
-166.508 -109.867
Diğer
-1.735.697 -1.593.319
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-9.868.591 -11.039.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.469.296 -592.067
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.844.445 -160.330
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-26.782.275 -11.585.542
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-20.342.741 -4.098.512
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
4.749.084 -1.104.624
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.940.183 22.084.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.943.084 -6.914.253
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.937.815 -8.667.974
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.710.118 -3.407.582
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.710.940 -6.896.568
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-611.888 98.420
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.259 10.158
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-41.609.739 -11.551.159
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
52.257.983 2.890.820
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-23.934.207 -8.075
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.985.038 1.868.640
Diğer
199.614 -205.372
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.247.577 7.960.326
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
26.952.093 20.383.620
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.554.922 -15.294.286
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 3.005.742
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-149.594 -134.750
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.178.962 2.265.729
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.994.519 -78.095
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.691.977 18.432.454
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.697.458 18.354.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.885.312 2.667.012
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
270.068 -25.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
129.913 -14.868
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
157.929 1.276
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.932 -20.338
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.687 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.771 4.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
140.155 -11.080
Yabancı Para Çevrim Farkları
816.505 362.483
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-436.096 -92.752
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-100.683 -224.927
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-330.336 -161.248
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
190.765 105.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.155.380 2.641.064


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
50.708.202 90.949.371 141.657.573 50.353.146 88.847.971 139.201.117
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.439.803 50.666.329 57.106.132 2.401.694 45.498.382 47.900.076
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 6.418.211 36.314.007 42.732.218 2.243.226 27.650.703 29.893.929
Bankalar
(I-d) 21.403 14.352.883 14.374.286 92.372 17.848.302 17.940.674
Para Piyasalarından Alacaklar
196 0 196 66.120 0 66.120
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7 -561 -568 -24 -623 -647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 512.885 7.648.666 8.161.551 195.719 7.069.120 7.264.839
Devlet Borçlanma Senetleri
32.804 86.702 119.506 182.344 92.378 274.722
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
473.947 258.737 732.684 12.470 220.294 232.764
Diğer Finansal Varlıklar
6.134 7.303.227 7.309.361 905 6.756.448 6.757.353
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 30.314.616 26.473.779 56.788.395 36.203.273 31.315.167 67.518.440
Devlet Borçlanma Senetleri
29.610.833 16.018.324 45.629.157 35.534.282 16.168.796 51.703.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.777 607 16.384 15.777 607 16.384
Diğer Finansal Varlıklar
688.006 10.454.848 11.142.854 653.214 15.145.764 15.798.978
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 13.440.898 6.160.597 19.601.495 11.552.460 4.965.302 16.517.762
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.120.369 6.160.597 16.280.966 9.458.665 4.932.085 14.390.750
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
3.320.529 0 3.320.529 2.093.795 33.217 2.127.012
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
190.932.029 94.663.261 285.595.290 147.259.503 87.515.563 234.775.066
Krediler
(I-f) 166.640.113 86.883.289 253.523.402 144.802.842 81.973.456 226.776.298
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.341.798 3.750.591 5.092.389 1.534.777 3.605.542 5.140.319
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 35.704.215 6.654.820 42.359.035 11.814.099 3.760.759 15.574.858
Devlet Borçlanma Senetleri
35.604.075 6.065.340 41.669.415 11.479.840 2.379.418 13.859.258
Diğer Finansal Varlıklar
100.140 589.480 689.620 334.259 1.381.341 1.715.600
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.754.097 -2.625.439 -15.379.536 -10.892.215 -1.824.194 -12.716.409
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 317.536 0 317.536 666.067 0 666.067
Satış Amaçlı
317.536 0 317.536 666.067 0 666.067
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
14.107 0 14.107 5.521 0 5.521
İştirakler (Net)
(I-h) 14.107 0 14.107 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.107 0 14.107 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.248.314 57.086 5.305.400 4.866.527 53.170 4.919.697
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.051.449 4.110 1.055.559 948.305 4.883 953.188
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.051.449 4.110 1.055.559 948.305 4.883 953.188
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
645 0 645 9.971 0 9.971
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 60.778 0 60.778 80.564 55.408 135.972
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 4.922.657 4.754.457 9.677.114 2.631.103 3.874.735 6.505.838
VARLIKLAR TOPLAMI
253.255.717 190.428.285 443.684.002 206.820.707 180.351.730 387.172.437
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 104.488.246 154.756.869 259.245.115 95.854.279 148.858.054 244.712.333
ALINAN KREDİLER
(II-c) 353.808 37.102.310 37.456.118 548.615 34.287.866 34.836.481
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
20.290.932 14.035.073 34.326.005 763.198 9.343.352 10.106.550
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 12.251.282 6.825.274 19.076.556 4.924.276 8.612.669 13.536.945
Bonolar
10.088.055 0 10.088.055 2.391.332 0 2.391.332
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.163.227 6.825.274 8.988.501 2.532.944 8.612.669 11.145.613
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 7.971.393 3.117.825 11.089.218 7.245.411 1.700.291 8.945.702
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.397.454 2.734.447 10.131.901 6.397.372 1.647.226 8.044.598
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
573.939 383.378 957.317 848.039 53.065 901.104
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 570.652 52.118 622.770 576.563 47.591 624.154
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.867.365 142.320 2.009.685 1.411.459 181.183 1.592.642
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
502.358 954 503.312 450.238 646 450.884
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.365.007 141.366 1.506.373 961.221 180.537 1.141.758
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 1.404.680 10.666 1.415.346 772.096 59.603 831.699
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
105.895 76.613 182.508 704.309 132.903 837.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 6.201.725 6.201.725 0 5.381.534 5.381.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 6.201.725 6.201.725 0 5.381.534 5.381.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 9.676.978 4.863.974 14.540.952 7.465.579 3.939.153 11.404.732
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 59.446.238 -1.928.234 57.518.004 54.875.134 -512.681 54.362.453
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.142.377 6.055 2.148.432 2.025.172 6.055 2.031.227
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.188.241 -1.934.289 1.253.952 1.632.533 -518.736 1.113.797
Kar Yedekleri
40.117.963 0 40.117.963 34.576.406 0 34.576.406
Yasal Yedekler
1.882.950 0 1.882.950 1.626.891 0 1.626.891
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.956.649 0 37.956.649 32.684.032 0 32.684.032
Diğer Kar Yedekleri
278.364 0 278.364 265.483 0 265.483
Kar veya Zarar
3.476.876 0 3.476.876 6.120.251 0 6.120.251
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
591.573 0 591.573 767.926 0 767.926
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.885.303 0 2.885.303 5.352.325 0 5.352.325
Azınlık Payları
168 0 168 159 0 159
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
218.427.469 225.256.533 443.684.002 175.140.919 212.031.518 387.172.437


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 16.709.074 18.639.239 8.248.593 9.506.052
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 11.904.321 14.445.817 5.804.892 7.334.611
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.689 252.067 0 131.704
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 120.937 479.073 22.534 284.246
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
53.937 74.519 5.162 74.000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 4.381.177 3.045.674 2.299.679 1.499.658
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.574 1.693 3.710 953
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.921.426 2.462.881 1.391.310 1.231.121
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.450.177 581.100 904.659 267.584
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
209.212 243.742 103.680 120.605
Diğer Faiz Gelirleri
25.801 98.347 12.646 61.228
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -6.475.245 -10.929.199 -3.255.890 -5.461.620
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -4.160.049 -7.975.169 -1.878.655 -3.945.004
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -623.642 -916.015 -283.571 -448.877
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-655.229 -794.128 -497.120 -344.052
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -794.478 -1.182.882 -463.380 -689.830
Kiralama Faiz Giderleri
-46.972 -46.513 -23.357 -22.990
Diğer Faiz Giderleri
-194.875 -14.492 -109.807 -10.867
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.233.829 7.710.040 4.992.703 4.044.432
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.262.304 2.403.167 998.321 1.210.357
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.740.060 3.044.813 1.231.059 1.542.830
Gayri Nakdi Kredilerden
227.023 304.821 113.797 159.719
Diğer
2.513.037 2.739.992 1.117.262 1.383.111
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-477.756 -641.646 -232.738 -332.473
Gayri Nakdi Kredilere
-2.062 -304 -1.026 -163
Diğer
-475.694 -641.342 -231.712 -332.310
TEMETTÜ GELİRLERİ
3.813 5.526 3.578 1.533
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -182.770 -197.971 302.914 -398.503
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
292.401 78.761 314.247 14.467
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-69.291 2.648.419 -436.338 36.618
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-405.880 -2.925.151 425.005 -449.588
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 625.517 386.669 232.271 161.077
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.942.693 10.307.431 6.529.787 5.018.896
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -3.493.919 -2.735.025 -2.038.648 -1.470.199
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.689.531 -748.613 -560.827 -253.749
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.546.070 -1.377.503 -738.172 -697.852
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -2.352.365 -1.990.769 -1.105.256 -991.483
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.860.808 3.455.521 2.086.884 1.605.613
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.860.808 3.455.521 2.086.884 1.605.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -975.496 -788.509 -504.243 -346.341
Cari Vergi Karşılığı
-1.227.829 -470.329 -952.515 -422.830
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-668.165 -953.337 -54.091 104.878
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
920.498 635.157 502.363 -28.389
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-i) 2.885.312 2.667.012 1.582.641 1.259.272
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-i) 2.885.312 2.667.012 1.582.641 1.259.272
Grubun Karı (Zararı)
2.885.303 2.667.003 1.582.637 1.259.267
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 9 9 4 5
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00555000 0,00304000 0,00555000 0,00242000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862764


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.