KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:11
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 43.809.089
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 -91.412
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 43.717.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 993 -15.908 198.716 191.354 -120.200 -301.217 0 0 2.690.654 2.644.392 2.644.392
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 3.005.742
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -929 0 0 0 0 0 929 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.597 -124.819 1.641.124 1.816.160 -3.031.590 -356.255 33.924.312 0 2.690.654 49.367.811 49.367.811
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 54.382.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 54.382.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 138.993 -13.581 267.163 486.169 -304.127 -336.826 0 0 2.896.295 3.134.086 3.134.086
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.708 0 0 0 0 0 12.881 0 0 173 173
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.333.879 -191.683 1.952.840 2.365.999 -218.436 -1.577.499 39.354.663 0 2.896.295 57.516.686 57.516.686


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
145.319.196 461.495.057 606.814.253 160.597.907 479.564.186 640.162.093
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2, 3) 19.517.972 23.804.014 43.321.986 19.912.014 23.535.399 43.447.413
Teminat Mektupları
16.652.060 14.955.132 31.607.192 16.956.203 14.167.206 31.123.409
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
294.030 1.628.871 1.922.901 282.800 1.422.854 1.705.654
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.006.507 2.006.507 0 2.221.818 2.221.818
Diğer Teminat Mektupları
16.358.030 11.319.754 27.677.784 16.673.403 10.522.534 27.195.937
Banka Kredileri
0 59.950 59.950 0 50.678 50.678
İthalat Kabul Kredileri
0 59.950 59.950 0 50.678 50.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
16.258 3.760.657 3.776.915 8.409 4.358.456 4.366.865
Belgeli Akreditifler
16.258 3.112.796 3.129.054 8.409 3.685.663 3.694.072
Diğer Akreditifler
0 647.861 647.861 0 672.793 672.793
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 14.637 14.637 0 14.790 14.790
Diğer Garantilerimizden
113.113 5.008.855 5.121.968 5.990 4.931.215 4.937.205
Diğer Kefaletlerimizden
2.736.541 4.783 2.741.324 2.941.412 13.054 2.954.466
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 48.709.311 16.455.837 65.165.148 43.532.774 23.710.713 67.243.487
Cayılamaz Taahhütler
47.597.110 16.455.837 64.052.947 42.539.957 23.710.713 66.250.670
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.769.823 3.989.998 5.759.821 3.512.234 11.250.734 14.762.968
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
20.000 0 20.000 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.996.680 1.359.120 10.355.800 8.228.762 1.423.408 9.652.170
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.661.276 0 2.661.276 2.632.311 0 2.632.311
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.632 0 4.632 4.430 0 4.430
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
28.051.996 0 28.051.996 23.193.073 0 23.193.073
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
129.418 0 129.418 94.381 0 94.381
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.963.285 11.106.719 17.070.004 4.874.766 11.036.571 15.911.337
Cayılabilir Taahhütler
1.112.201 0 1.112.201 992.817 0 992.817
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.112.201 0 1.112.201 992.817 0 992.817
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
77.091.913 421.235.206 498.327.119 97.153.119 432.318.074 529.471.193
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.800.942 61.757.108 78.558.050 13.674.935 50.919.357 64.594.292
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.457.247 24.161.716 27.618.963 4.122.135 22.626.912 26.749.047
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.343.695 37.595.392 50.939.087 9.552.800 28.292.445 37.845.245
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
60.290.971 359.478.098 419.769.069 83.478.184 381.398.717 464.876.901
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.716.481 10.071.356 14.787.837 6.344.720 14.293.529 20.638.249
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.462.552 3.040.837 7.503.389 5.802.042 4.831.696 10.633.738
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
253.929 7.030.519 7.284.448 542.678 9.461.833 10.004.511
Para ve Faiz Swap İşlemleri
52.475.725 297.352.247 349.827.972 72.288.056 317.407.670 389.695.726
Swap Para Alım İşlemleri
11.281.998 80.730.935 92.012.933 22.894.573 93.779.012 116.673.585
Swap Para Satım İşlemleri
34.821.727 64.226.812 99.048.539 47.063.483 72.653.394 119.716.877
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.186.000 76.197.250 79.383.250 1.165.000 75.487.632 76.652.632
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.186.000 76.197.250 79.383.250 1.165.000 75.487.632 76.652.632
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.460.405 24.112.051 26.572.456 4.668.517 27.522.912 32.191.429
Para Alım Opsiyonları
1.174.096 2.678.288 3.852.384 1.934.397 3.443.224 5.377.621
Para Satım Opsiyonları
1.286.309 2.550.841 3.837.150 2.734.120 2.804.616 5.538.736
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.441.461 9.441.461 0 10.637.536 10.637.536
Faiz Satım Opsiyonları
0 9.441.461 9.441.461 0 10.637.536 10.637.536
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
551.429 539.620 1.091.049 85.946 85.005 170.951
Futures Para Alım İşlemleri
489.855 60.487 550.342 85.946 0 85.946
Futures Para Satım İşlemleri
61.574 479.133 540.707 0 85.005 85.005
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
86.931 27.402.824 27.489.755 90.945 22.089.601 22.180.546
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
887.334.636 394.950.411 1.282.285.047 856.292.085 337.560.592 1.193.852.677
EMANET KIYMETLER
55.366.877 33.906.708 89.273.585 47.522.044 24.508.688 72.030.732
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.586.266 4.059.914 16.646.180 9.483.940 1.309.375 10.793.315
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.788.766 6.495.008 13.283.774 3.496.688 2.996.399 6.493.087
Tahsile Alınan Çekler
29.513.078 3.378.241 32.891.319 28.123.634 3.036.679 31.160.313
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.177.593 3.744.053 9.921.646 6.116.849 3.118.920 9.235.769
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
301.174 16.229.492 16.530.666 300.933 14.047.315 14.348.248
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
214.082.247 115.692.181 329.774.428 208.267.187 102.985.636 311.252.823
Menkul Kıymetler
606.636 1.543.398 2.150.034 785.963 1.137.538 1.923.501
Teminat Senetleri
628.147 651.303 1.279.450 652.116 574.500 1.226.616
Emtia
176.188 156.955 333.143 0 135.780 135.780
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
168.272.625 92.860.984 261.133.609 165.999.748 81.577.712 247.577.460
Diğer Rehinli Kıymetler
44.398.651 20.479.541 64.878.192 40.829.360 19.560.106 60.389.466
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
617.885.512 245.351.522 863.237.034 600.502.854 210.066.268 810.569.122
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.032.653.832 856.445.468 1.889.099.300 1.016.889.992 817.124.778 1.834.014.770


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.783.175 7.492.746
Alınan Faizler
14.055.380 15.811.709
Ödenen Faizler
-6.354.444 -10.658.750
Alınan Temettüler
3.724 2.641
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.443.512 2.876.550
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-396.472 1.401.155
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
897.479 656.139
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.558.356 -1.294.428
Ödenen Vergiler
-159.558 -108.417
Diğer
-1.148.090 -1.193.853
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-9.133.291 -13.023.213
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.009.529 -594.380
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-406.866 -1.316.981
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-27.569.198 -9.700.189
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.387.754 -3.885.114
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
4.323.553 -566.050
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.075.438 18.548.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.720.846 -7.011.582
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
23.120.219 -8.497.771
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.350.116 -5.530.467
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.735.773 -7.057.533
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-15.000 -125.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-607.144 -192.077
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.493 10.153
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-39.336.504 -10.785.773
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
52.016.220 3.114.965
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-23.934.207 -8.075
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.985.038 1.868.640
Diğer
-846.669 -940.366
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.902.947 7.680.189
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
26.604.752 20.104.230
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.554.922 -15.294.286
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 3.005.742
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-146.883 -135.497
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.920.213 1.761.517
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.262.729 -3.146.294
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.835.984 17.480.198
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.573.255 14.333.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.896.295 2.690.654
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
237.791 -46.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
392.575 183.801
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
157.929 1.273
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.412 -20.395
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
267.163 198.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.105 4.207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-154.784 -230.063
Yabancı Para Çevrim Farkları
486.169 191.354
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-389.906 -154.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-101.492 -224.928
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-330.336 -161.248
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
180.781 118.862
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.134.086 2.644.392


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
50.240.594 83.914.487 134.155.081 50.399.066 84.383.650 134.782.716
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.418.345 48.565.170 54.983.515 2.494.673 43.995.536 46.490.209
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 6.418.207 36.313.948 42.732.155 2.243.224 27.650.693 29.893.917
Bankalar
(I-d) 140 12.251.710 12.251.850 251.462 16.345.284 16.596.746
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2 -488 -490 -13 -441 -454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 30.241 7.648.666 7.678.907 170.989 7.069.120 7.240.109
Devlet Borçlanma Senetleri
24.107 86.702 110.809 170.486 92.378 262.864
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 258.737 258.737 0 220.294 220.294
Diğer Finansal Varlıklar
6.134 7.303.227 7.309.361 503 6.756.448 6.756.951
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 30.197.028 21.723.338 51.920.366 36.087.714 28.554.393 64.642.107
Devlet Borçlanma Senetleri
29.610.833 16.018.324 45.629.157 35.534.282 16.168.796 51.703.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 607 16.217 15.610 607 16.217
Diğer Finansal Varlıklar
570.585 5.704.407 6.274.992 537.822 12.384.990 12.922.812
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 13.594.980 5.977.313 19.572.293 11.645.690 4.764.601 16.410.291
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.274.451 5.977.313 16.251.764 9.551.895 4.731.384 14.283.279
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
3.320.529 0 3.320.529 2.093.795 33.217 2.127.012
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
188.572.291 70.294.886 258.867.177 143.880.604 63.238.520 207.119.124
Krediler
(I-f) 165.314.530 66.160.292 231.474.822 142.634.804 61.199.371 203.834.175
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 35.704.215 6.654.820 42.359.035 11.814.099 3.760.759 15.574.858
Devlet Borçlanma Senetleri
35.604.075 6.065.340 41.669.415 11.479.840 2.379.418 13.859.258
Diğer Finansal Varlıklar
100.140 589.480 689.620 334.259 1.381.341 1.715.600
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.446.454 -2.520.226 -14.966.680 -10.568.299 -1.721.610 -12.289.909
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 226.259 0 226.259 636.017 0 636.017
Satış Amaçlı
226.259 0 226.259 636.017 0 636.017
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.736.124 6.037.775 7.773.899 1.625.290 5.111.016 6.736.306
İştirakler (Net)
(I-h) 14.107 0 14.107 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.107 0 14.107 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 1.722.017 6.037.775 7.759.792 1.619.769 5.111.016 6.730.785
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.722.017 6.037.775 7.759.792 1.619.769 5.111.016 6.730.785
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.234.795 6.986 5.241.781 4.857.006 6.976 4.863.982
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.038.503 13 1.038.516 933.963 16 933.979
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.038.503 13 1.038.516 933.963 16 933.979
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 0 0 0 0 2.438 2.438
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 3.050.700 4.504.986 7.555.686 1.842.217 3.584.333 5.426.550
VARLIKLAR TOPLAMI
250.099.266 164.759.133 414.858.399 204.174.163 156.326.949 360.501.112
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 104.556.338 132.735.332 237.291.670 96.271.886 127.782.641 224.054.527
ALINAN KREDİLER
(II-c) 248.255 33.711.282 33.959.537 302.890 31.068.206 31.371.096
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.940.319 13.411.416 33.351.735 612.415 8.199.349 8.811.764
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 11.883.632 6.825.274 18.708.906 4.905.531 8.612.669 13.518.200
Bonolar
9.680.189 0 9.680.189 2.372.587 0 2.372.587
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.203.443 6.825.274 9.028.717 2.532.944 8.612.669 11.145.613
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 7.900.134 3.215.903 11.116.037 7.203.320 1.655.523 8.858.843
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.326.195 2.832.525 10.158.720 6.355.281 1.602.458 7.957.739
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
573.939 383.378 957.317 848.039 53.065 901.104
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 565.605 0 565.605 574.553 0 574.553
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.818.059 130.659 1.948.718 1.362.723 168.354 1.531.077
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
482.878 0 482.878 434.942 0 434.942
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.335.181 130.659 1.465.840 927.781 168.354 1.096.135
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 1.361.742 2.988 1.364.730 735.341 23.651 758.992
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
104.096 0 104.096 704.309 0 704.309
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 6.201.725 6.201.725 0 5.381.534 5.381.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 6.201.725 6.201.725 0 5.381.534 5.381.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 8.160.103 4.568.851 12.728.954 6.917.863 3.635.927 10.553.790
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 58.445.389 -928.703 57.516.686 54.116.424 266.003 54.382.427
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.078.568 1.016.468 4.095.036 2.884.029 831.140 3.715.169
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.515.235 -1.945.171 570.064 1.289.985 -565.137 724.848
Kar Yedekleri
39.354.663 0 39.354.663 33.924.314 0 33.924.314
Yasal Yedekler
1.772.027 0 1.772.027 1.532.027 0 1.532.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.306.183 0 37.306.183 32.128.715 0 32.128.715
Diğer Kar Yedekleri
276.453 0 276.453 263.572 0 263.572
Kar veya Zarar
2.896.295 0 2.896.295 5.417.468 0 5.417.468
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.896.295 0 2.896.295 5.417.468 0 5.417.468
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
214.983.672 199.874.727 414.858.399 173.707.255 186.793.857 360.501.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 15.925.360 17.522.933 7.852.563 8.908.141
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 11.424.027 13.783.452 5.569.277 6.985.062
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.689 252.067 0 131.704
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 124.786 344.106 22.689 199.033
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
51.726 73.012 5.063 72.553
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 4.298.692 2.996.071 2.250.136 1.470.652
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.108 0 3.518 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.839.624 2.414.971 1.342.176 1.203.068
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.449.960 581.100 904.442 267.584
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
12.440 74.225 5.398 49.137
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -6.231.700 -10.456.964 -3.137.716 -5.215.652
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -4.003.999 -7.815.687 -1.802.979 -3.860.518
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -549.552 -833.345 -248.445 -407.259
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-645.808 -707.158 -491.828 -298.850
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -791.410 -1.048.574 -461.817 -624.506
Kiralama Faiz Giderleri
-46.313 -46.101 -23.097 -23.023
Diğer Faiz Giderleri
-194.618 -6.099 -109.550 -1.496
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.693.660 7.065.969 4.714.847 3.692.489
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.963.935 2.268.511 838.065 1.142.212
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.433.708 2.901.679 1.071.575 1.471.327
Gayri Nakdi Kredilerden
225.765 304.744 113.143 159.684
Diğer
2.207.943 2.596.935 958.432 1.311.643
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-469.773 -633.168 -233.510 -329.115
Gayri Nakdi Kredilere
-2.062 -304 -1.026 -163
Diğer
-467.711 -632.864 -232.484 -328.952
TEMETTÜ GELİRLERİ
3.724 5.403 3.489 1.410
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -86.912 20.670 346.739 -272.920
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
282.856 80.802 300.799 16.169
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
49.600 2.818.601 -352.328 147.735
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-419.368 -2.878.733 398.268 -436.824
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 589.629 365.665 207.808 158.152
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.164.036 9.726.218 6.110.948 4.721.343
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -3.440.577 -2.708.744 -2.002.085 -1.442.440
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.684.580 -748.613 -560.531 -253.749
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.452.164 -1.293.012 -691.940 -655.421
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -2.252.571 -1.915.744 -1.060.620 -954.981
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.334.144 3.060.105 1.795.772 1.414.752
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
386.620 325.877 212.135 174.616
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.720.764 3.385.982 2.007.907 1.589.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -824.469 -695.328 -421.659 -311.246
Cari Vergi Karşılığı
-1.097.654 -371.104 -883.625 -371.104
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-647.002 -938.128 -42.648 111.668
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
920.187 613.904 504.614 -51.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-h) 2.896.295 2.690.654 1.586.248 1.278.122
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.896.295 2.690.654 1.586.248 1.278.122
Grubun Karı (Zararı)
2.896.295 2.690.654 1.586.248 1.278.122
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00557000 0,00560000 0,00305000 0,00246000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862767


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.177 Değişim: -1,17% Hacim : 11.140 Mio.TL Son veri saati : 13:27
Düşük 1.165 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0520 Değişim: 1,07%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0669
Açılış: 7,9671
9,5148 Değişim: 0,69%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5491
Açılış: 9,4492
492,51 Değişim: 1,09%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 493,23
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.