KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 18:12

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.000.000 34.771.919 -44.852 7.144.690 162.655.732 20.496.640 309.024.129 309.024.129
Transferler
282.590 20.214.050 -20.496.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.513 -192.076 -220.589 -220.589
Dönem Sonu Bakiyeler
84.000.000 34.771.919 -73.365 7.427.280 182.869.782 -192.076 308.803.540 308.803.540
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 -51.918 7.427.280 182.869.782 -16.017.591 362.999.472 362.999.472
Transferler
-16.017.591 16.017.591 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-80.995 -3.393.633 -3.474.628 -3.474.628
Sermaye Arttırımı
52.286 52.286 52.286
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -132.913 7.427.280 166.852.191 -3.393.633 359.577.130 359.577.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.467.112 930.545
Dönem Karı (Zararı)
-3.393.633 -192.076
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.230.716 930.756
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 374.085 200.895
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
133.851 215.559
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 133.851 215.559
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.510 103.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
112.510 103.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15,16,17 -338.165 -364.876
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.948.435 775.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.312.994 191.865
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 3.423.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-257.476 -232.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -257.476 -232.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.367.757 -2.517.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.367.757 -2.517.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.538.663 765.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.538.663 765.128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
773.576 -1.247.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
773.576 -1.247.315
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.475.911 930.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8.799 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.197.215 -22.028.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
241.707 392.741
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 241.707 392.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.393 -22.420
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -74.846 -22.420
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.547 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -38.342.529 -22.398.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.324.564 3.401.692
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.286 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.286 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.430.972
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 4.430.972
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19 30.000.000 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-2.065.887 -1.394.157
Ödenen Faiz
17 -293.762 -85.692
Alınan Faiz
15,16 631.927 450.569
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.339.763 -17.696.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -13.339.763 -17.696.083
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 25.542.452 29.062.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.202.689 11.366.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.202.689 25.542.452
Ticari Alacaklar
337.373 213.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5a 337.373 213.748
Diğer Alacaklar
113.458 113.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 113.458 113.548
Peşin Ödenmiş Giderler
161.672 166.164
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9a 161.672 166.164
Diğer Dönen Varlıklar
1.734.076 1.757.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8b 1.734.076 1.757.306
ARA TOPLAM
14.549.268 27.793.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.549.268 27.793.218
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
79.333 66.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 79.333 66.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 370.362.559 332.020.030
Maddi Duran Varlıklar
7 6.122.121 6.382.352
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
68.186 122.381
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
68.186 122.381
Peşin Ödenmiş Giderler
620.212 1.875.355
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9b 620.212 1.875.355
Diğer Duran Varlıklar
23.361.142 16.723.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8c 23.361.142 16.723.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
400.613.553 357.189.881
TOPLAM VARLIKLAR
415.162.821 384.983.099
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.490.888 4.444.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 5.490.888 4.444.615
Ticari Borçlar
5.711.053 3.172.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5b 5.711.053 3.172.402
Diğer Borçlar
30.024.724 46.971
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 30.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8d 24.724 46.971
Ertelenmiş Gelirler
5.144 220.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
5.144 220.375
Kısa Vadeli Karşılıklar
362.773 180.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
347.667 169.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10a 15.106 10.722
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
860.964 1.574.697
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8e 860.964 1.574.697
ARA TOPLAM
42.455.546 9.639.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.455.546 9.639.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.920.148 8.824.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.920.148 8.824.561
Ertelenmiş Gelirler
6.021 6.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6.021 6.021
Uzun Vadeli Karşılıklar
347.025 176.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
347.025 176.812
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.856.951 3.336.544
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8f 4.856.951 3.336.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.130.145 12.343.938
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.585.691 21.983.627
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
359.577.130 362.999.472
Ödenmiş Sermaye
11 154.000.000 154.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.286 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-132.913 -51.918
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-132.913 -51.918
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-132.913 -51.918
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
166.852.191 182.869.782
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.393.633 -16.017.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
359.577.130 362.999.472
TOPLAM KAYNAKLAR
415.162.821 384.983.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 3.965.797 3.569.418 2.029.435 1.804.438
Satışların Maliyeti
12 -1.681.917 -1.452.816 -1.042.156 -887.415
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.283.880 2.116.602 987.279 917.023
BRÜT KAR (ZARAR)
2.283.880 2.116.602 987.279 917.023
Genel Yönetim Giderleri
13 -4.215.611 -3.164.003 -1.778.840 -1.528.863
Pazarlama Giderleri
-921.417 -70.768 -506.673 -39.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 398.214 425.336 258.032 106.907
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -553.500 -470.004 -315.345 -166.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.008.434 -1.162.837 -1.355.547 -710.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 173.047 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 -1.261 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.008.434 -991.051 -1.355.547 -710.756
Finansman Gelirleri
16 1.732.493 3.368.825 891.387 338.998
Finansman Giderleri
17 -2.117.692 -2.569.850 -928.019 -759.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.393.633 -192.076 -1.392.179 -1.130.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.393.633 -192.076 -1.392.179 -1.130.824
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.393.633 -192.076 -1.392.179 -1.130.824
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.393.633 -192.076 -1.392.179 -1.130.824
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) -0,00022000 -0,00002000 0,00009000 0,00013000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-80.995 -28.513 -33.872 -16.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.995 -28.513 -33.872 -16.837
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.995 -28.513 -33.872 -16.837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.474.628 -220.589 -1.426.051 -1.147.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.474.628 -220.589 -1.426.051 -1.147.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701531


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8277 Değişim: -0,96%
Düşük 5,8148 17.10.2019 Yüksek 5,9312
Açılış: 5,8843
6,4897 Değişim: -0,45%
Düşük 6,4759 17.10.2019 Yüksek 6,6051
Açılış: 6,5191
279,57 Değişim: -0,83%
Düşük 279,43 17.10.2019 Yüksek 285,08
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.