KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2019 - 23:38
KAP ***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.352.726 2.860.380 55.540.539 54.011.326 228.860.881 228.860.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.459.789 50.551.537 -54.011.326 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
13.697.787 13.697.787 13.697.787
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.597 -9.597 -9.597
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.362.323 6.320.169 106.092.076 13.697.787 242.549.071 242.549.071
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 3.922.964 -3.922.964 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-29.545.917 -29.545.917 -29.545.917
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
152.485 152.485 152.485
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.270.003 6.320.169 110.015.040 -29.545.917 203.320.651 203.320.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.756.694 39.952.347
Dönem Karı (Zararı)
-29.545.917 13.697.787
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-29.545.917 13.697.787
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.591.356 21.746.964
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.188.984 14.645.404
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.097.420 791.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11b 922.836 464.701
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11a 186.062 319.496
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11c -11.478 6.899
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.685.834 28.129.544
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21a -412.891 -289.645
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21b 36.656.521 28.553.834
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-593.163 -97.734
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
35.367 -36.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -12.540.600 -3.404.860
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.840.282 -18.414.220
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -8.840.282 -18.414.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.653.345 5.542.379
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.969.244 17.707.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.969.244 17.707.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 18.854.342
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 18.854.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.582.920 -8.305.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.492.742 -17.441.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.492.742 -17.441.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.592.360 -8.917.062
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.592.360 -8.917.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.879.593 3.644.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.879.593 3.644.626
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.698.784 40.987.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11b -641.069 -449.096
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-63.705 -79.823
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-237.316 -505.864
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.084.867 15.458.113
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.128.001 19.243.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 9.128.001 19.243.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.134 -3.728.878
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.134 -3.728.878
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -56.809
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -56.809
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.683.186 -116.378.922
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
146.349.951 90.000.011
Kredilerden Nakit Girişleri
146.349.951 90.000.011
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.090.909 -175.590.909
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.090.909 -175.590.909
Ödenen Faiz
-33.355.119 -31.319.502
Alınan Faiz
412.891 531.478
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.841.625 -60.968.462
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.841.625 -60.968.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.748.857 65.006.120
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 907.232 4.037.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 907.232 18.748.857
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
33.783.383 29.849.506
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 2.505.245 4.816.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 31.278.138 25.033.309
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 32.541.401 16.958.481
Peşin Ödenmiş Giderler
1.843.475 483.099
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.843.475 483.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16a 63.705 2.166.881
Diğer Dönen Varlıklar
2.987.569 17.779.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13a 2.987.569 17.779.677
ARA TOPLAM
72.126.765 85.986.501
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
230.303 280.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.357.068 86.267.207
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8a 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
528.058.766 542.599.154
Arazi ve Arsalar
9.471.501 9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
24.324.687 25.282.602
Binalar
167.389.003 169.561.312
Tesis, Makine ve Cihazlar
324.574.989 332.233.448
Taşıtlar
350.325 386.752
Mobilya ve Demirbaşlar
1.351.939 1.496.842
Yapılmakta Olan Yatırımlar
596.322 4.166.697
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 7.243.784
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
618.381 709.250
Bilgisayar Yazılımları
431.383 521.710
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
186.998 187.540
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16b 30.268.199 17.770.608
Diğer Duran Varlıklar
35.398.302 13.920.096
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13b 35.398.302 13.920.096
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
601.682.013 575.093.689
TOPLAM VARLIKLAR
674.039.081 661.360.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.871.904 124.629.923
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.600.000 112.146.053
Banka Kredileri
5 9.600.000 112.146.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.271.904 12.483.870
Banka Kredileri
5 28.271.904 12.483.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
185.488.756 161.328.341
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
133.563.910 108.471.074
Banka Kredileri
5 133.563.910 108.471.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.924.846 52.857.267
Banka Kredileri
5 50.688.377 52.857.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.236.469
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
33.167.034 18.267.455
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 15.182.366 1.944.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 17.984.668 16.322.766
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 998.244 644.862
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.520.044 372.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 11.520.044 372.302
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.172.618 689.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11a 1.172.618 689.243
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.170 247.247
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13c 41.170 247.247
ARA TOPLAM
270.259.770 306.179.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
270.259.770 306.179.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
195.817.553 117.901.128
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
155.255.893 23.440.307
Banka Kredileri
5 155.255.893 23.440.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.561.660 94.460.821
Banka Kredileri
5 33.739.677 94.460.821
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.821.983
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.641.107 4.566.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11b 3.819.222 3.732.949
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11c 821.885 833.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.458.660 122.467.440
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
470.718.430 428.646.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
203.320.651 232.714.083
Ödenmiş Sermaye
17 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.270.003 -1.422.488
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.270.003 -1.422.488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.270.003 -1.422.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.320.169 6.320.169
Yasal Yedekler
17 6.320.169 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
110.015.040 106.092.076
Net Dönem Karı veya Zararı
-29.545.917 3.922.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
203.320.651 232.714.083
TOPLAM KAYNAKLAR
674.039.081 661.360.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 67.112.693 97.854.649 40.394.516 52.460.812
Satışların Maliyeti
18 -75.703.242 -73.812.612 -44.360.326 -39.048.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-8.590.549 24.042.037 -3.965.810 13.412.149
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-8.590.549 24.042.037 -3.965.810 13.412.149
Genel Yönetim Giderleri
-3.375.724 -2.907.909 -1.768.274 -1.194.837
Pazarlama Giderleri
-552.154 -440.706 -308.472 -223.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19a 2.221.577 1.429.725 1.317.212 701.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19b -3.604.402 -1.902.080 -2.280.447 -1.864.620
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.901.252 20.221.067 -7.005.791 10.830.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 8.840.282 18.414.220 3.345.999 18.414.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.060.970 38.635.287 -3.659.792 29.244.461
Finansman Gelirleri
21a 412.891 289.645 128.221 11.111
Finansman Giderleri
21b -37.438.438 -28.632.005 -17.940.809 -14.487.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.086.517 10.292.927 -21.472.380 14.768.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.540.600 3.404.860 6.387.882 3.523.265
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16b 12.540.600 3.404.860 6.387.882 3.523.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.545.917 13.697.787 -15.084.498 18.291.454
DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.545.917 13.697.787 -15.084.498 18.291.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-29.545.917 13.697.787 -15.084.498 18.291.454
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,30000000 0,14000000 -0,15000000 0,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
152.485 -9.597 163.381 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195.494 -12.304 209.463 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-43.009 2.707 -46.082 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16b -43.009 2.707 -46.082 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
152.485 -9.597 163.381 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.393.432 13.688.190 -14.921.117 18.291.454
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-29.393.432 13.688.190 -14.921.117 18.291.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779277


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
106.805 Değişim: 0,00% Hacim : 7.847 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 106.315 21.11.2019 Yüksek 107.307
Açılış: 106.803
5,7004 Değişim: 0,01%
Düşük 5,6924 22.11.2019 Yüksek 5,7028
Açılış: 5,6997
6,3097 Değişim: 0,03%
Düşük 6,2977 22.11.2019 Yüksek 6,3128
Açılış: 6,3078
268,62 Değişim: 0,04%
Düşük 268,08 22.11.2019 Yüksek 268,68
Açılış: 268,52
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.