KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 20:03
KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399
Transferler
2.082 24.788 -26.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-290 18 28.681 28.409 28.409
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-22.000 -22.000 -22.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.366 -649 87.995 71.938 28.681 211.808 211.808
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781
Transferler
13.830 -13.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-346 -802 8.505 36 7.393 7.393
Kar Payları
-20.011 -20.011 -20.011
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.216 -1.383 -235 66.410 87.342 36 176.163 176.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.935 -160.855
Dönem Karı (Zararı)
36 28.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36 28.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.474 51.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,2.3a 8.379 6.410
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.249 4.375
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 326 1.956
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 923 2.419
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.226 3.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.534 3.283
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-308 42
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.750 28.877
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.568 -36
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 35.583 14.690
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 10.747 14.442
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -12 -219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-44 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 4.307 425
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 1.760 8.497
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -3.153 -259
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-144.981 -239.624
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.910 -205.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
382 -742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.854 -34.528
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.991 -94
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.635 4.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.879 -123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.639 -721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.545 -2.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.434 -17.050
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.111 14.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-84.471 -159.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -755 -502
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12.291 -1.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.335 -6.121
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.205 259
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -4.479 -6.416
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -6.629 0
Alınan Faiz
1.568 36
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.724 150.865
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
149.534 678.856
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-89.157 -493.284
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.349 0
Ödenen Temettüler
16 0 -22.000
Ödenen Faiz
-20.304 -12.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.546 -16.111
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-40.546 -16.111
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.155 20.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.609 4.216


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.609 59.155
Ticari Alacaklar
182.631 77.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 8.427 17.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 174.204 60.254
Diğer Alacaklar
1.435 1.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.435 1.817
Stoklar
10 181.310 158.379
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.790 1.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 16.543
Diğer Dönen Varlıklar
15 22.805 26.472
ARA TOPLAM
410.580 341.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.580 341.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.520 0
Maddi Duran Varlıklar
11 108.783 111.082
Kullanım Hakkı Varlıkları
337 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.568 6.860
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.755 2.427
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 6.308 4.135
Diğer Duran Varlıklar
15 259 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
125.764 124.745
TOPLAM VARLIKLAR
536.344 466.032
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 265.958 205.390
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.092 10.083
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
365 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 9.727 10.083
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 9.727 10.083
Ticari Borçlar
21.467 24.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 6.348 744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.119 23.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.336 6.215
Diğer Borçlar
9 21.790 3.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 20.010 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.780 3.419
Türev Araçlar
25,1 301 11.205
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.981 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.148 3.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.133 1.071
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.015 2.323
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.516 2.395
ARA TOPLAM
332.589 266.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.589 266.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.063 4.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 20.063 4.668
Banka Kredileri
7 20.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 63 4.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.529 6.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.529 6.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.592 11.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
360.181 277.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
176.163 188.781
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.216 -870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.216 -870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.618 -9.321
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.383 -581
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-235 -8.740
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 66.410 66.410
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 87.342 93.523
Net Dönem Karı veya Zararı
36 13.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
176.163 188.781
TOPLAM KAYNAKLAR
536.344 466.032


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 194.814 250.487 86.183 116.464
Satışların Maliyeti
17 -99.995 -132.830 -44.109 -62.617
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.819 117.657 42.074 53.847
BRÜT KAR (ZARAR)
94.819 117.657 42.074 53.847
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.743 -14.727 -9.759 -7.888
Pazarlama Giderleri
18 -31.557 -36.028 -14.625 -16.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.368 2.412 1.521 651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -12.310 -18.245 -2.338 -8.052
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.577 51.069 16.873 22.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.156 259 3.151 259
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -3 0 -2 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -4.307 -425 -4.307 -129
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.423 50.903 15.715 22.244
Finansman Gelirleri
20 2.924 2.691 33 2.084
Finansman Giderleri
20 -36.551 -16.416 -18.318 -11.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.796 37.178 -2.570 12.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.760 -8.497 -693 -3.705
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.234 -17.721 -2.078 -7.036
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.474 9.224 1.385 3.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36 28.681 -3.263 9.193
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 28.681 -3.263 9.193
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 28.681 -3.263 9.193
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (tam TL) 22 0,00150000 1,21400000 -0,13810000 0,38910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-346 -290 -139 -123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -444 -372 -179 -158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98 82 40 35
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
98 82 40 35
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.703 18 286 17
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 -802 18 -802 17
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.904 0 1.395 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.399 0 -307 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.399 0 -307 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.357 -272 147 -106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.393 28.409 -3.116 9.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.393 28.409 -3.116 9.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782177


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,42% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8637 Değişim: -0,03%
Düşük 7,8562 21.10.2020 Yüksek 7,8661
Açılış: 7,8659
9,3028 Değişim: 0,03%
Düşük 9,2883 21.10.2020 Yüksek 9,3055
Açılış: 9,2998
483,19 Değişim: 0,20%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 483,58
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.