KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 21:34

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.017 -774 84.330 68.886 18.857 195.491 195.491
Transferler
1.583 17.274 -18.857
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59 107 26.870 26.918 26.918
Kar Payları
-17.010 -17.010 -17.010
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399
Transferler
-19.503 46.373 -26.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
206 86 -8.740 13.830 5.382 5.382
Kar Payları
-22.000 -22.000 -22.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.684 47.532
Dönem Karı (Zararı)
13.830 26.870
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.830 26.870
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.056 46.003
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 13.305 12.001
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.791 195
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.956 38
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.835 157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.149 1.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.570 1.222
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.579 304
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.895 24.613
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -520 -228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 47.604 24.318
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 2.020 1.030
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -209 -507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 753 734
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.527 6.872
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -364 62
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.822 -15.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.659 -23.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-501 -517
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.101 -5.440
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.775 -801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.886 14.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.647 413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-205 -816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.342 984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.547 -5.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.795 6.189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.064 57.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.652 -1.520
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.728 -8.398
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.679 -12.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
599 65
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -18.785 -12.754
Alınan Faiz
507 221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.823 -25.783
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.122.323 894.055
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.010.147 -877.870
Ödenen Temettüler
16 -22.000 -17.010
Ödenen Faiz
-41.353 -24.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.828 9.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.828 9.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.327 11.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.155 20.327


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.155 20.327
Ticari Alacaklar
77.794 75.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 17.540 15.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 60.254 59.486
Diğer Alacaklar
1.817 1.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.817 1.316
Stoklar
10 158.379 113.113
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.127 958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 16.543 10.891
Diğer Dönen Varlıklar
15 26.472 19.600
ARA TOPLAM
341.287 241.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.287 241.316
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 0 667
Maddi Duran Varlıklar
11 111.082 109.575
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.860 3.122
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.427 822
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 4.135 508
Diğer Duran Varlıklar
15 7 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.745 114.928
TOPLAM VARLIKLAR
466.032 356.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 205.390 77.939
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 10.083 8.978
Ticari Borçlar
24.115 26.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 744 977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 23.371 25.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 6.215 4.568
Diğer Borçlar
9 3.419 3.624
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.419 3.624
Türev Araçlar
25 11.205 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.394 1.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.071 1.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.323 744
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.395 6.189
ARA TOPLAM
266.216 129.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
266.216 129.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.668 14.809
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.367 6.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.367 6.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.035 21.514
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
277.251 150.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
188.781 205.399
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-870 -1.076
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-870 -1.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.321 -667
Yabancı Para Çevrim Farkları
-581 -667
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.740 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 66.410 85.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 93.523 69.150
Net Dönem Karı veya Zararı
13.830 26.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
188.781 205.399
TOPLAM KAYNAKLAR
466.032 356.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 385.115 322.397
Satışların Maliyeti
17 -210.841 -176.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
174.274 145.579
BRÜT KAR (ZARAR)
174.274 145.579
Genel Yönetim Giderleri
18 -29.799 -23.332
Pazarlama Giderleri
18 -72.721 -62.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.721 1.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -9.904 -4.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.571 57.036
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 416 3
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -52 -65
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -753 -734
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.182 56.240
Finansman Gelirleri
20 4.494 2.073
Finansman Giderleri
20 -49.319 -24.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.357 33.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.527 -6.872
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.747 -6.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.220 -105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.830 26.870
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.830 26.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.830 26.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,58540000 1,13740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
206 -59
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 264 -74
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58 15
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-58 15
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.654 107
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 86 107
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.205 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.465 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.465 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.448 48
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.382 26.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.382 26.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744413


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.154 Değişim: 0,91% Hacim : 2.847 Mio.TL Son veri saati : 12:59
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.316
Açılış: 95.462
5,7087 Değişim: 0,88%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3306 Değişim: 0,89%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
276,16 Değişim: 1,40%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 277,91
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.