KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 18:10
KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 295.532.652 337.597.308 168.628.890 186.365.959
Satışların Maliyeti
21 -229.934.568 -237.221.461 -123.473.168 -129.430.847
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.598.084 100.375.847 45.155.722 56.935.112
BRÜT KAR (ZARAR)
65.598.084 100.375.847 45.155.722 56.935.112
Genel Yönetim Giderleri
-31.403.151 -18.560.917 -18.553.077 -10.729.692
Pazarlama Giderleri
-23.563.127 -19.876.364 -12.383.578 -11.660.807
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-255.312 -173.157 -164.695 -86.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.894.878 13.225.150 6.845.506 10.050.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.932.697 -6.195.366 -3.638.377 -4.983.664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.338.675 68.795.193 17.261.501 39.525.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 41.695.575 8.044.881 -985.395 -352.134
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -899.911 -688.048 -387.612 -344.388
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -3.718.066 46.461.315 -4.148.985 25.746.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.416.273 122.613.341 11.739.509 64.574.879
Finansman Gelirleri
23 47.654.723 9.169.071 11.929.193 5.371.031
Finansman Giderleri
23 -23.148.030 -16.611.546 1.650.540 -7.702.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.922.966 115.170.866 25.319.242 62.243.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.331.229 -16.292.909 -8.637.848 -9.711.961
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -14.442.437 -21.257.852 -5.948.047 -14.806.889
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 111.208 4.964.943 -2.689.801 5.094.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.591.737 98.877.957 16.681.394 52.531.844
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.591.737 98.877.957 16.681.394 52.531.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
63.591.737 98.877.957 16.681.394 52.531.844
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

A Grubu 20 0,39000000 0,61000000 0,10000000 0,79000000
B Grubu 20 0,28000000 0,43000000 0,07000000 0,56000000
C Grubu 20 0,04000000 0,06000000 0,01000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.428.998 21.302.006
Dönem Karı (Zararı)
63.591.737 98.877.958
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
63.591.737 98.877.958
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.452.714 -45.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.464.126 12.036.805
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.221.490 2.560.810
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.221.490 2.560.810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.379.049 12.693.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.211.456 1.675.966
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.167.593 11.017.717
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.044.860 -6.235.638
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.136.565 10.158.015
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.539.752 -6.389.068
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 20.403.187 16.547.083
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.998.683 -1.086.145
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.242.153 -1.086.145
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-756.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 3.718.066 -46.461.315
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3.718.066 -46.461.315
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 14.331.229 16.292.909
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -403.700 -4.691
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -34.982.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.845.343 -62.417.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.421.014 -21.094.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.630.198 -6.175.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.790.816 -14.918.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.413.164 -1.150.911
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.103.655 -5.760.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.309.509 4.610.065
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.442.712 -18.027.502
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.025.458 -3.520.858
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.413.213 -1.575.016
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.852.494 5.129.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.439.281 -6.704.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.007.124 -17.048.898
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.007.124 -17.048.898
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.984.366 36.415.064
Alınan Faiz
2.607.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.846.558 -1.849.798
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -1.972.553 -1.200.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -34.343.643 -12.063.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
85.140.797 97.509.255
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
14 107.740.000 88.016.162
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
419.620 7.996
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -27.063.683 -30.584.580
Alınan Temettüler
4.044.860 40.451.561
Ödenen Faiz
-1.508.523
Alınan Faiz
1.126.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-233.831.072 -15.418.301
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-54.515.328
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -54.515.328
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.354.625 140.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-239.134.738 -146.526.389
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-205.897.863 -146.526.389
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-33.236.875
Ödenen Faiz
-17.433.824 -14.154.341
Alınan Faiz
23 46.898.193 5.262.429
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.261.277 103.392.960
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.261.277 103.392.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
556.549.466 69.473.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
424.288.189 172.866.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 424.288.189 556.549.466
Finansal Yatırımlar
13 24.231.045 22.988.892
Ticari Alacaklar
7 153.780.537 167.388.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
43623 24.345.696 28.975.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 129.434.841 138.412.971
Diğer Alacaklar
8.548.349 12.073.039
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 161.046 1.264.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.387.303 10.808.338
Türev Araçlar
756.530
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
24 756.530
Stoklar
8 158.258.461 167.701.173
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.309.320 2.348.994
Diğer Dönen Varlıklar
9.512.847 8.463.083
ARA TOPLAM
782.685.278 937.513.512
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 0 78.137.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
782.685.278 1.015.651.361
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
339.900 278.236
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.501 11.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
315.399 266.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 34.713.776 38.470.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 13.545.891 13.545.891
Maddi Duran Varlıklar
12 516.364.791 507.115.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 8.965.060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.002.887 10.016.746
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.939.946 2.953.805
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.052.355 3.987.224
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 9.122.413 8.857.527
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
602.107.073 582.272.293
TOPLAM VARLIKLAR
1.384.792.351 1.597.923.654
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 50.825.682 198.055.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
50.825.682 198.055.374
Banka Kredileri
50.825.682 198.055.374
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.869.266 37.512.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.869.266 37.512.117
Banka Kredileri
3.869.266 37.512.117
Ticari Borçlar
7 67.046.787 72.460.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
43623 19.846.945 26.699.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 47.199.842 45.760.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.155.258 2.469.035
Diğer Borçlar
236.051.976 6.768.241
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 233.566.450
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.485.526 6.768.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.465.500 5.175.662
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.643.336 25.544.542
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.355.199 7.355.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.356.145 1.296.579
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.999.054 6.058.603
ARA TOPLAM
387.413.004 355.340.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.413.004 355.340.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 82.592.641 99.112.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
218.713 218.712
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.600.311 16.760.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.163.423 16.323.530
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 436.888 436.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.411.665 116.091.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
488.824.669 471.431.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
895.967.682 1.126.492.371
Ödenmiş Sermaye
18 336.182.000 336.182.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -38.190.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.456.929 -4.190.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.088.990 -2.474.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.088.990 -2.474.273
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-367.939 -1.716.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.380.815
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.380.815
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 176.822.303 154.585.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
361.019.309 151.398.096
Net Dönem Karı veya Zararı
63.591.737 483.136.386
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
895.967.682 1.126.492.371
TOPLAM KAYNAKLAR
1.384.792.351 1.597.923.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 85.290.702 144.661.900 76.864.194 125.972.459 761.858.145 761.858.145
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-539.053 -539.053 -539.053
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 85.290.702 144.661.900 76.325.141 125.972.459 761.319.092 761.319.092
Transferler
-76.040.478 -76.040.478 9.923.942 192.088.995 -125.972.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
137.772 219.611 357.383 1.206.454 -6.108.279 -4.901.825 98.877.957 94.333.515 94.333.515
Dönem Karı (Zararı)
98.877.957 98.877.957 98.877.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
137.772 219.611 357.383 1.206.454 -6.108.279 -4.901.825 -4.544.442 -4.544.442
Kar Payları
-116.048.517 -116.048.517 -116.048.517
Dönem Sonu Bakiyeler
18 336.182.000 -3.509.547 -3.246.180 -6.755.727 4.348.399 4.348.399 154.585.842 152.365.619 98.877.957 739.604.090 739.604.090
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 336.182.000 -2.474.273 -1.716.495 -4.190.768 5.380.815 5.380.815 154.585.842 151.398.096 483.136.386 1.126.492.371 1.126.492.371
Transferler
22.236.461 460.899.925 -483.136.386
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-614.717 1.348.556 -653.833 -5.380.815 -5.380.815 -1.387.672 63.591.737 57.557.089 57.557.089
Dönem Karı (Zararı)
63.591.737 63.591.737 63.591.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14 -614.717 -39.116 -653.833 -5.380.815 -6.034.648 -6.034.648
Kar Payları
-233.566.450 -233.566.450 -233.566.450
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 -38.190.738 -16.324.590 -54.515.328 -54.515.328
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.387.672 -5.380.815 -1.387.672
Dönem Sonu Bakiyeler
18 336.182.000 -38.190.738 -3.088.990 -367.939 -3.456.929 176.822.303 361.019.309 63.591.737 895.967.682 895.967.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
63.591.737 98.877.957 16.681.394 52.531.844
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-653.833 357.383 -648.213 357.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-768.395 172.215 -768.395 172.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-39.116 219.611 -33.496 219.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 153.678 -34.443 153.678 -34.443
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.380.815 -4.901.825 -5.389.236 -4.375.251
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.380.815 1.206.454 -5.389.236 682.861
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4 -5.380.815 1.206.454 -5.389.236 682.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.429.768 -5.324.329
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
321.489 266.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 321.489 266.217
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.034.648 -4.544.442 -6.037.449 -4.017.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.557.089 94.333.515 10.643.945 48.513.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.557.089 94.333.515 10.643.945 48.513.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782890


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -2,22% Hacim : 9.534 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.127 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,3105 Değişim: 0,65%
Düşük 8,2241 29.10.2020 Yüksek 8,3153
Açılış: 8,2566
9,7724 Değişim: 1,19%
Düşük 9,6588 29.10.2020 Yüksek 9,7811
Açılış: 9,6588
502,64 Değişim: 0,83%
Düşük 496,48 29.10.2020 Yüksek 503,26
Açılış: 498,51
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.