KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:16

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 675.374.296 485.778.150
Satışların Maliyeti
23 -485.280.856 -353.056.310
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
190.093.440 132.721.840
BRÜT KAR (ZARAR)
190.093.440 132.721.840
Genel Yönetim Giderleri
24 -39.972.958 -35.083.228
Pazarlama Giderleri
24 -44.462.964 -27.152.663
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -358.691 -274.160
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 45.035.415 17.023.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -23.779.486 -10.859.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.554.756 76.375.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 354.671.151 26.598.589
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -9.652.381 -1.793.209
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 95.255.837 47.121.249
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
566.829.363 148.301.740
Finansman Gelirleri
27 59.417.284 8.224.464
Finansman Giderleri
27 -105.329.583 -13.899.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
520.917.064 142.627.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.780.678 -16.654.674
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -51.406.753 -15.975.827
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 13.626.075 -678.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
483.136.386 125.972.459
DÖNEM KARI (ZARARI)
483.136.386 125.972.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
483.136.386 125.972.459
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- A Grubu Hissedarlar 29 2,96000000 0,77000000
- B Grubu Hissedarlar 29 2,10000000 0,55000000
- C Grubu Hissedarlar 29 0,29000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 336.182.000 -3.282.957 -3.340.781 1.313.781 96.063.468 131.843.258 103.738.501 130.943.887 793.461.157 793.461.157
Transferler
12.818.642 118.125.693 -130.943.887 448 448
Dönem Karı (Zararı)
125.972.459 125.972.459 125.972.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-364.362 -125.010 1.828.164 -13.914.711 -12.575.919 -12.575.919
Kar Payları
-145.000.000 -145.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21 336.182.000
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 3.141.945 82.148.757 144.661.900 76.864.194 125.972.459 761.858.145 761.858.145
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.4 -539.053 -539.053 -539.053
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 3.141.945 82.148.757 144.661.900 76.325.141 125.972.459 761.319.092 761.319.092
Transferler
9.923.942 116.048.517 -125.972.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.173.046 781.773 2.238.870 -6.108.279 483.136.386 483.136.386 483.136.386
Dönem Karı (Zararı)
483.136.386 483.136.386 483.136.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.173.046 781.773 2.238.870 -6.108.279 -1.914.590 -1.914.590
Kar Payları
-116.048.517 -116.048.517 -116.048.517
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3 967.523 -967.523
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -76.040.478 76.040.478
Dönem Sonu Bakiyeler
16 336.182.000 -2.474.273 -1.716.495 5.380.815 154.585.842 151.398.096 483.136.386 1.126.492.371 1.126.492.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.022.511 42.699.503
Dönem Karı (Zararı)
483.136.386 125.972.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
483.136.386 125.972.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-344.135.276 -48.216.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 27.508.468 23.203.962
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.387.239 3.701.810
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.387.239 3.701.810
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.818.413 3.739.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.760.578 3.022.614
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.057.835 716.667
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
26 -6.235.345 -11.284.310
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.117.113 -23.532.161
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.594.786 -25.418.362
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16,27 31.711.899 1.886.201
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26 8.481.308 -14.113.633
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 8.481.308 -14.113.633
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -95.255.837 -47.121.249
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-95.255.837 -47.121.249
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 37.780.678 16.654.674
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -41.446 534.724
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -346.695.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.783.296 -16.483.269
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.217.351 -20.385.272
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.103.979 -2.999.081
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.113.372 -17.386.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.274.411 -19.384.094
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-995.566 -38.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.269.977 -19.345.318
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.601.984 -20.539.022
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.088.997 -23.013.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.018.584 44.973.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.122.753 28.860.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.141.337 16.113.059
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.308.785 21.864.762
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.762.549 3.756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.071.334 21.861.006
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.217.814 61.272.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.151.335 -2.230.154
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.916.438 -1.050.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -31.172.552 -15.292.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
552.802.510 -52.723.831
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
26,30 601.585.162
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13,26 613.959 256.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,12,13 -109.670.032 -109.485.632
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
10 -3.987.224 -1.858.225
Alınan Temettüler
3,26 57.819.705 35.360.004
Alınan Faiz
6.440.940 23.003.090
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.704.177 37.792.184
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
651.869.489 216.464.465
Kredilerden Nakit Girişleri
16 551.869.489 216.464.465
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
16 100.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-580.189.828 -35.678.910
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -580.189.828 -35.678.910
Ödenen Temettüler
-116.048.517 -145.000.000
Ödenen Faiz
16 -24.721.496 -1.248.208
Alınan Faiz
4.386.175 3.254.837
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.075.822 27.767.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
487.075.822 27.767.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.473.644 41.705.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
556.549.466 69.473.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
483.136.386 125.972.459
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.954.819 -489.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 1.466.307 -455.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
781.773 -125.010
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 781.773 -125.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-293.261 91.090
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -293.261 91.090
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.869.409 -12.086.547
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.429.767 -14.647.064
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3 -6.429.767 -14.647.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.238.870 1.828.164
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
2.238.870 1.828.164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
321.488 732.353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 321.488 732.353
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.914.590 -12.575.919
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
481.221.796 113.396.540
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
481.221.796 113.396.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 556.549.466 69.473.644
Finansal Yatırımlar
30 22.988.892 31.470.200
Ticari Alacaklar
7 167.388.865 165.185.736
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 28.975.894 26.871.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 138.412.971 138.313.821
Diğer Alacaklar
8 12.073.039 12.525.651
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-8 1.264.701 269.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.808.338 12.256.516
Stoklar
9 167.701.173 91.099.185
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.348.994 5.437.993
Diğer Dönen Varlıklar
20 8.463.083 10.316.925
ARA TOPLAM
937.513.512 385.509.334
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 78.137.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.015.651.361 385.509.334
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
30 0 94.445.929
Diğer Alacaklar
8 278.236 246.193
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-8 11.837 8.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 266.399 237.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 38.470.958 236.934.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 13.545.891 14.578.298
Maddi Duran Varlıklar
12 507.115.711 422.548.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.016.746 10.863.672
Şerefiye
14 7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.953.805 3.800.731
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.987.224 1.858.225
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 8.857.527 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
582.272.293 781.475.385
TOPLAM VARLIKLAR
1.597.923.654 1.166.984.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 198.055.374 183.761.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 37.512.117 27.093.000
Ticari Borçlar
7 72.460.000 86.478.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 26.699.439 24.576.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.760.561 61.901.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.469.035 3.982.820
Diğer Borçlar
8 6.768.241 7.614.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-8 0 6.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.768.241 7.607.345
Ertelenmiş Gelirler
10 5.175.662 18.794.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 25.544.542 5.310.340
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.355.182 4.983.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.296.579 1.066.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.058.603 3.917.206
ARA TOPLAM
355.340.153 338.017.798
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
355.340.153 338.017.798
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 99.112.000 45.155.000
Ertelenmiş Gelirler
218.712 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.760.418 17.157.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 16.323.530 15.897.297
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 436.888 1.259.704
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 4.796.775
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.091.130 67.108.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
471.431.283 405.126.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.126.492.371 761.858.145
Ödenmiş Sermaye
21 336.182.000 336.182.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.190.768 -7.113.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.474.273 -3.647.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.474.273 -3.647.319
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3 -1.716.495 -3.465.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.380.815 85.290.702
Yabancı Para Çevrim Farkları
3 5.380.815 3.141.945
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 82.148.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 0 82.148.757
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 154.585.842 144.661.900
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.4 151.398.096 76.864.194
Net Dönem Karı veya Zararı
483.136.386 125.972.459
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.126.492.371 761.858.145
TOPLAM KAYNAKLAR
1.597.923.654 1.166.984.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744097


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7193 Değişim: -0,12%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3443 Değişim: -0,32%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,31 Değişim: -0,46%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.