KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.05.2019 - 19:24

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.188 1.154 0 -17.802 249 968.889 156.256 0 1.774.759 0 1.774.759
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -252 0 194.666 7.302 0 56.747 -8.164 0 250.299 0 250.299
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 -252 0 194.666 7.302 0 56.747 -8.164 0 250.299 0 250.299
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 194.666 -10.500 249 1.025.636 148.092 0 2.025.058 0 2.025.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -6.303 211 36.182 -13.206 0 0 0 76.210 93.094 0 93.094
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -12.743 1.365 230.848 -23.706 249 1.209.055 -35.327 76.210 2.118.152 0 2.118.152
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 329.005 -61.945 -79.436 1.209.055 273.203 0 2.320.998 0 2.320.998
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 329.005 -61.945 -79.436 1.209.055 273.952 0 2.321.747 0 2.321.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 -80 1.251 18.608 -12.073 -14.468 0 0 108.429 101.811 0 101.811
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -14.587 3.539 347.613 -74.018 -93.904 1.517.585 -34.578 108.429 2.423.558 0 2.423.558


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.481.461 5.158.862 10.640.323 3.308.383 3.914.055 7.222.438
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.421.702 1.295.750 3.717.452 2.475.765 1.144.762 3.620.527
Teminat Mektupları
2.419.702 541.494 2.961.196 2.473.765 449.314 2.923.079
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
42.385 5.767 48.152 47.562 5.475 53.037
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
31.020 2.649 33.669 35.645 2.562 38.207
Diğer Teminat Mektupları
2.346.297 533.078 2.879.375 2.390.558 441.277 2.831.835
Banka Kredileri
0 8.373 8.373 0 11.811 11.811
İthalat Kabul Kredileri
0 8.373 8.373 0 11.811 11.811
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 290.334 290.334 0 370.725 370.725
Belgeli Akreditifler
0 290.334 290.334 0 370.725 370.725
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.000 448.737 450.737 2.000 306.446 308.446
Diğer Kefaletlerimizden
0 6.812 6.812 0 6.466 6.466
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.068.858 620.591 1.689.449 509.656 0 509.656
Cayılamaz Taahhütler
1.068.858 620.591 1.689.449 509.656 0 509.656
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
476.782 620.591 1.097.373 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
146.044 0 146.044 118.523 0 118.523
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
240.103 0 240.103 188.554 0 188.554
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
109.225 0 109.225 116.625 0 116.625
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
702 0 702 706 0 706
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
96.002 0 96.002 85.248 0 85.248
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.990.901 3.242.521 5.233.422 322.962 2.769.293 3.092.255
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.990.901 3.242.521 5.233.422 322.962 2.769.293 3.092.255
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
163.210 170.855 334.065 126.335 155.501 281.836
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
156.225 17.038 173.263 75.165 67.037 142.202
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.985 153.817 160.802 51.170 88.464 139.634
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.621.204 2.811.904 4.433.108 1.947 2.408.702 2.410.649
Swap Para Alım İşlemleri
485.567 1.523.949 2.009.516 0 1.202.641 1.202.641
Swap Para Satım İşlemleri
950.637 1.287.955 2.238.592 1.947 1.206.061 1.208.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
185.000 0 185.000 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
206.487 259.762 466.249 194.680 205.090 399.770
Para Alım Opsiyonları
64.410 130.159 194.569 47.520 146.599 194.119
Para Satım Opsiyonları
142.077 129.603 271.680 147.160 58.491 205.651
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
116.041.577 5.907.828 121.949.405 111.293.136 5.478.165 116.771.301
EMANET KIYMETLER
2.657.282 240.052 2.897.334 2.969.828 237.483 3.207.311
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
589 0 589 20.221 0 20.221
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.275 55.891 57.166 1.279 38.581 39.860
Tahsile Alınan Çekler
2.564.582 165.329 2.729.911 2.860.070 180.559 3.040.629
Tahsile Alınan Ticari Senetler
90.836 18.832 109.668 88.258 18.343 106.601
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
113.384.295 5.667.776 119.052.071 108.323.308 5.240.682 113.563.990
Menkul Kıymetler
2.926 0 2.926 3.302 0 3.302
Teminat Senetleri
20.966 18.592 39.558 22.495 19.956 42.451
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
14.281 0 14.281 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
113.336.728 5.649.184 118.985.912 108.273.836 5.220.726 113.494.562
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
121.523.038 11.066.690 132.589.728 114.601.519 9.392.220 123.993.739


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-179.102 -176.871
Alınan Faizler
547.015 418.165
Ödenen Faizler
-394.353 -305.736
Alınan Temettüler
16 6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
44.570 41.314
Elde Edilen Diğer Kazançlar
120.153 114.287
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
56.671 47.224
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-62.320 -56.326
Ödenen Vergiler
-53.425 -30.941
Diğer
-437.429 -404.864
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
333.933 195.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.959 -5.613
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
20.968 -88.937
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-276.340 -33.092
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
27.355 -55.804
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
143.524 -3.490
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
500.511 494.978
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-113.493 63.933
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.449 -176.728
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
154.831 18.376
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-109.292 -10.803
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-110.670 -143.180
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.683 9.176
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -3.717
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 128.602
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-1.305 -1.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
72.127 75.262
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
117.666 82.835
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.578.892 1.137.708
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.696.558 1.220.543


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
108.429 76.210
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-6.618 16.884
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.315 -6.092
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
160 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100 -7.879
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.603 308
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-348 1.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.933 22.976
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.608 36.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-15.403 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-18.087 -15.837
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.949 2.631
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.811 93.094


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
427.138 2.544.406 2.971.544 539.425 2.300.733 2.840.158
Nakit ve Nakit Benzerleri
389.006 1.991.800 2.380.806 529.426 1.757.850 2.287.276
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 279.956 1.109.273 1.389.229 329.575 1.130.260 1.459.835
Bankalar
V-I-2 110.519 465.705 576.224 331 627.590 627.921
Para Piyasalarından Alacaklar
0 416.822 416.822 200.137 0 200.137
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.469 0 -1.469 -617 0 -617
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 100 71.618 71.718 96 69.640 69.736
Devlet Borçlanma Senetleri
100 1.606 1.706 96 1.537 1.633
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 70.012 70.012 0 68.103 68.103
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 4.897 475.656 480.553 4.897 473.243 478.140
Devlet Borçlanma Senetleri
0 440.311 440.311 0 441.584 441.584
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 9.124 14.021 4.897 7.289 12.186
Diğer Finansal Varlıklar
0 26.221 26.221 0 24.370 24.370
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 33.135 5.332 38.467 5.006 0 5.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
33.135 5.332 38.467 5.006 0 5.006
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.306.458 968.385 10.274.843 8.949.221 928.173 9.877.394
Krediler
V-I-6 9.722.321 978.536 10.700.857 9.286.088 938.609 10.224.697
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 231.165 0 231.165 233.330 0 233.330
Devlet Borçlanma Senetleri
231.165 0 231.165 233.330 0 233.330
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-647.028 -10.151 -657.179 -570.197 -10.436 -580.633
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 213.269 0 213.269 200.063 0 200.063
Satış Amaçlı
213.269 0 213.269 200.063 0 200.063
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
194.546 555.594 750.140 177.821 532.156 709.977
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 194.546 555.594 750.140 177.821 532.156 709.977
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
194.546 555.594 750.140 177.821 532.156 709.977
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 283.133 225 283.358 201.615 0 201.615
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 10.498 0 10.498 9.193 0 9.193
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
10.498 0 10.498 9.193 0 9.193
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 17.270 17.094 34.364 36.128 13.639 49.767
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 362.038 14.771 376.809 365.300 9.528 374.828
VARLIKLAR TOPLAMI
10.814.350 4.100.475 14.914.825 10.478.766 3.784.229 14.262.995
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 7.349.616 4.242.766 11.592.382 7.100.085 3.839.621 10.939.706
ALINAN KREDİLER
V-II-2 27.002 34.506 61.508 22.117 153.889 176.006
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
97.793 0 97.793 20.011 0 20.011
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 22.561 1.218 23.779 8.055 0 8.055
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
22.561 1.218 23.779 8.055 0 8.055
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 84.291 235 84.526 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-5 108.703 822 109.525 112.060 649 112.709
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
38.521 0 38.521 44.203 0 44.203
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
70.182 822 71.004 67.857 649 68.506
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 50.222 0 50.222 70.872 0 70.872
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 441.915 29.617 471.532 592.982 21.656 614.638
ÖZKAYNAKLAR
2.436.798 -13.240 2.423.558 2.315.122 5.876 2.320.998
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 48.892 3.539 52.431 48.828 2.288 51.116
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 253.709 -74.018 179.691 249.568 -61.944 187.624
Kar Yedekleri
1.517.585 0 1.517.585 1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
97.331 0 97.331 81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.420.254 0 1.420.254 1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
16.612 57.239 73.851 207.671 65.532 273.203
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-88.415 53.837 -34.578 -89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
105.027 3.402 108.429 296.836 11.694 308.530
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.618.901 4.295.924 14.914.825 10.241.304 4.021.691 14.262.995


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
612.790 464.977
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-I 554.968 441.338
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.727 5.772
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-I 6.529 2.344
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
22.554 93
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-I 11.698 12.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20 2.414
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.023 6.558
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
5.655 3.777
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
9.314 2.681
FAİZ GİDERLERİ (-)
-403.001 -307.987
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -396.045 -300.371
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.129 -3.253
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.147 -4.287
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.527 0
Diğer Faiz Giderleri
-153 -76
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
209.789 156.990
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
40.290 37.395
Alınan Ücret ve Komisyonlar
44.570 41.314
Gayri Nakdi Kredilerden
13.202 9.900
Diğer
V-IV-11 31.368 31.414
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.280 -3.919
Gayri Nakdi Kredilere
0 -16
Diğer
-4.280 -3.903
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 16 6
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 24.575 -23.087
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
166 -1.276
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
16.941 -17.641
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.468 -4.170
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 102.178 119.150
FAALİYET BRÜT KÂRI
376.848 290.454
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -161.117 -118.452
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -7.400 -8.624
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-62.320 -56.326
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -32.698 -28.671
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
113.313 78.381
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
19.535 15.139
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 132.848 93.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -24.419 -17.310
Cari Vergi Karşılığı
-1.979 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
310 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-22.750 -17.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 108.429 76.210
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 108.429 76.210
Grubun Karı (Zararı)
108.429 76.210
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) III-XXIV 0,00181000 0,00127000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763980


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.137 Değişim: -1,18% Hacim : 5.334 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8836 Değişim: -0,01%
Düşük 5,8802 17.10.2019 Yüksek 5,8890
Açılış: 5,8843
6,5227 Değişim: 0,06%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5293
Açılış: 6,5191
281,72 Değişim: -0,07%
Düşük 281,65 17.10.2019 Yüksek 282,21
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.