KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

17.08.2018 - 17:47

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 241.420 0 2.118.443 2.822 2.121.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.115 2.822 2.027.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.624 941 0 72.986 -45.706 -30.617 0 0 0 182.104 174.084 399 174.483
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -12.064 2.095 0 267.709 -56.206 -30.368 0 1.209.055 -35.327 182.104 2.199.199 3.221 2.202.420


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.588.189 6.672.979 11.261.168
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.695.545 1.137.478 3.833.023
Teminat Mektupları
V-III-1 2.692.905 529.678 3.222.583
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
55.249 4.795 60.044
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
39.383 2.266 41.649
Diğer Teminat Mektupları
2.598.273 522.617 3.120.890
Banka Kredileri
366 9.554 9.920
İthalat Kabul Kredileri
0 9.554 9.554
Diğer Banka Kabulleri
366 0 366
Akreditifler
0 496.448 496.448
Belgeli Akreditifler
0 496.448 496.448
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.274 94.100 96.374
Diğer Kefaletlerimizden
0 7.698 7.698
TAAHHÜTLER
604.780 61.599 666.379
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 604.780 0 604.780
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
23.000 0 23.000
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
164.538 0 164.538
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
232.191 0 232.191
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
123.837 0 123.837
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
700 0 700
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
60.514 0 60.514
Cayılabilir Taahhütler
0 61.599 61.599
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 61.599 61.599
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.287.864 5.473.902 6.761.766
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.287.864 5.473.902 6.761.766
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
585.540 1.087.245 1.672.785
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
276.561 559.733 836.294
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
308.979 527.512 836.491
Para ve Faiz Swap İşlemleri
504.630 4.168.121 4.672.751
Swap Para Alım İşlemleri
94.989 1.565.384 1.660.373
Swap Para Satım İşlemleri
409.641 1.243.135 1.652.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 679.801 679.801
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 679.801 679.801
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
197.694 218.536 416.230
Para Alım Opsiyonları
98.847 109.268 208.115
Para Satım Opsiyonları
98.847 109.268 208.115
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
232.524.617 4.655.135 237.179.752
EMANET KIYMETLER
115.636.319 243.100 115.879.419
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
111.409.619 0 111.409.619
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.057 33.895 34.952
Tahsile Alınan Çekler
4.122.478 179.440 4.301.918
Tahsile Alınan Ticari Senetler
103.165 29.765 132.930
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
116.888.298 4.412.035 121.300.333
Menkul Kıymetler
1.211 0 1.211
Teminat Senetleri
38.752 17.839 56.591
Emtia
9.394 0 9.394
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
116.824.660 4.394.196 121.218.856
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
237.112.806 11.328.114 248.440.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
182.503
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.020
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.683
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.029
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
72.986
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-59.586
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-38.271
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.534
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.483


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.066.353
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 961.801
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
12.665
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 6.561
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.499
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 32.374
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.596
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
14.482
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
14.296
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
49.453
FAİZ GİDERLERİ (-)
-678.069
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -634.981
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -31.052
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-10.889
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
-1.147
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
388.284
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
94.574
Alınan Ücret ve Komisyonlar
105.182
Gayri Nakdi Kredilerden
19.046
Diğer
V-IV-11 86.136
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.608
Gayri Nakdi Kredilere
-1
Diğer
-10.607
PERSONEL GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -130.601
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 12
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 -23.356
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-706
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
11.637
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-34.287
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 151.542
FAALİYET BRÜT KÂRI
480.455
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-6 -172.586
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -74.394
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
233.475
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 233.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -50.972
Cari Vergi Karşılığı
-9.249
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
43.384
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-85.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 182.503
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 182.503
Grubun Karı (Zararı)
182.104
Azınlık Payları Karı (Zararı)
399
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) III-XXIV 0,00304000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
606.639 3.933.413 4.540.052
Nakit ve Nakit Benzerleri
303.883 2.925.728 3.229.611
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-I 267.388 1.715.144 1.982.532
Bankalar
V-I-2 33.996 1.076.367 1.110.363
Para Piyasalarından Alacaklar
2.499 134.217 136.716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 55.013 1.363 56.376
Devlet Borçlanma Senetleri
55.013 1.363 56.376
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 5.057 664.951 670.008
Devlet Borçlanma Senetleri
0 522.673 522.673
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.057 6.502 11.559
Diğer Finansal Varlıklar
0 135.776 135.776
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-5 233.012 311.334 544.346
Devlet Borçlanma Senetleri
233.012 121.935 354.947
Diğer Finansal Varlıklar
0 189.399 189.399
Türev Finansal Varlıklar
V-I-6 10.893 30.037 40.930
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.893 30.037 40.930
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.219 0 -1.219
KREDİLER (Net)
V-I-7 10.614.166 2.696.331 13.310.497
Krediler
10.150.782 2.710.446 12.861.228
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
10.150.782 2.710.446 12.861.228
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
453.990 0 453.990
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
453.990 0 453.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
447.609 0 447.609
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-438.215 -14.115 -452.330
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-68.461 -7.937 -76.398
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-62.245 -6.178 -68.423
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-307.509 0 -307.509
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-8 183.648 0 183.648
Satış Amaçlı
183.648 0 183.648
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-10 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-11 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12 215.124 233 215.357
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 8.503 93 8.596
Şerefiye
0 0 0
Diğer
8.503 93 8.596
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
68 2.286 2.354
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 30.311 15.838 46.149
DİĞER AKTİFLER
V-I-16 386.628 48.547 435.175
VARLIKLAR TOPLAMI
12.045.087 6.696.741 18.741.828
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 7.829.274 6.023.967 13.853.241
ALINAN KREDİLER
V-II-3 368.247 647.047 1.015.294
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
140.137 838.278 978.415
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.175 15.428 17.603
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.175 15.428 17.603
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.466 0 1.466
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
53.431 3.892 57.323
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
V-II-7 37.201 732 37.933
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
V-II-7 16.230 3.160 19.390
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 50.188 0 50.188
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-9 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-10 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-11 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 510.778 55.100 565.878
ÖZKAYNAKLAR
2.191.829 10.591 2.202.420
Ödenmiş Sermaye
V-II-12 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
60.137 2.095 62.232
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
237.341 -56.206 181.135
Kar Yedekleri
1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
82.075 64.702 146.777
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
171.240 10.864 182.104
Azınlık Payları
3.221 0 3.221
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.147.525 7.594.303 18.741.828


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-210.789
Alınan Faizler
939.634
Ödenen Faizler
-675.740
Alınan Temettüler
12
Alınan Ücret ve Komisyonlar
105.182
Elde Edilen Diğer Kazançlar
150.469
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
85.825
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-139.897
Ödenen Vergiler
-64.182
Diğer
-612.092
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
101.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
53.842
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-211.845
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-71.747
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-140.982
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
40.132
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
467.532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
210.133
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-245.825
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-109.549
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.375
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-142.537
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.470
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.494
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
181.598
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-45.403
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.860
Diğer
-1.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
125.194
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
11.270
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.669.037
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.680.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704694


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.306 Değişim: 3,59% Hacim : 2.887 Mio.TL Son veri saati : 11:43
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.474
Açılış: 98.406
5,7854 Değişim: -0,69%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4382 Değişim: -0,77%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
276,69 Değişim: -1,00%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.