KAP ***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 20:11

***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 55.280 431.380 5.668.176 318.302 31.895.962 31.895.962
Transferler
19 0 0 0 0 0 318.302 -318.302 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 20.061 3.855.438 0 0 6.387.659 10.263.158 10.263.158
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 6.387.659 6.387.659 6.387.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 0 0 0 20.061 3.855.438 0 0 0 3.875.499 3.875.499
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 75.341 3.855.438 431.380 5.986.478 6.387.659 42.159.120 42.159.120
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 374.833 47.991 46.049 3.855.678 431.380 6.148.843 13.137.782 49.042.556 49.042.556
Transferler
19 0 0 0 0 0 625.628 12.512.154 -13.137.782 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -10.013 0 0 0 2.755.647 2.745.634 2.745.634
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 2.755.647 2.745.634 2.745.634
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 0 0 0 -10.013 0 0 0 0 -10.013 -10.013
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 36.036 1.057.008 18.660.997 2.755.647 51.788.190 51.788.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.591.902 -9.283.499
Dönem Karı (Zararı)
2.755.647 6.387.659
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.755.647 6.387.659
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.278.009 -666.995
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13-14-21 518.175 287.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
343.527 1.517.188
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 343.527 1.517.188
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-691.479 521.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19-21 -523.267 461.451
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -168.212 60.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.768 -16.026
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -21.768 -16.026
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.622.550 -4.501.616
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -435.104 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 2.057.654 -4.501.616
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.507.004 1.524.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.558.246 -15.004.163
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -188.214 -299.483
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.137.996 -17.162.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-8 769.286 1.263.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.368.710 -18.425.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
595.100 -5.390.413
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 2.057.520 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.462.420 -5.390.413
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -322.139 -169.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.811.361 8.892.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-8 0 75.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -2.811.361 8.816.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 136.306 252.129
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.618 -1.143.718
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 0 -1.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.618 356.282
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 12.176 17.263
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.591.902 -9.283.499
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-534.571 -1.306.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.593 92.087
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 5.593 92.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.112 -274.895
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -18.345 -207.781
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -31.767 -67.114
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -490.052 -1.123.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.660.219 11.804.293
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.487.690 11.804.293
Kredilerden Nakit Girişleri
7 -4.487.690 11.992.760
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 0 -188.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-172.529 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -172.529 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 4.397.112 1.214.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.397.112 1.214.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.499.138 8.481.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.896.250 9.696.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.896.250 13.499.138
Finansal Yatırımlar
3.848.459 5.717.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.848.459 5.717.899
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 3.848.459 5.717.899
Ticari Alacaklar
81.643.129 88.124.652
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 5.716.880 6.486.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 75.926.249 81.638.486
Diğer Alacaklar
5.698.340 4.692.613
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 265.500 2.323.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.432.840 2.369.593
Peşin Ödenmiş Giderler
625.238 303.099
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 625.238 303.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.326.759 2.654.608
ARA TOPLAM
111.038.175 114.992.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.038.175 114.992.009
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 6.085.216 6.085.216
Diğer Alacaklar
1.415.078 1.688.056
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.415.078 1.688.056
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.815.000 1.393.858
Maddi Duran Varlıklar
931.933 1.058.686
Taşıtlar
12 380.867 384.279
Mobilya ve Demirbaşlar
12 551.066 674.407
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.565.875 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
191.260 239.104
Bilgisayar Yazılımları
13 85.709 104.813
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 105.551 134.291
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 540.643 396.418
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.545.005 10.861.338
TOPLAM VARLIKLAR
124.583.180 125.853.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 14.530.531 19.018.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.530.531 19.018.221
Banka Kredileri
14.520.504 19.013.027
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.027 5.194
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
378.060 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
378.060 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
378.060 0
Ticari Borçlar
52.017.710 54.850.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 52.017.710 54.850.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 410.759 274.453
Diğer Borçlar
639.173 640.791
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 639.173 640.791
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 23.602 11.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.602 11.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.651.229 490.052
Kısa Vadeli Karşılıklar
389.060 864.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 228.397 535.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 160.663 328.875
ARA TOPLAM
70.040.124 76.150.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.040.124 76.150.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.300.383 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.300.383 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.300.383 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
454.483 660.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 454.483 660.335
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.754.866 660.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.794.990 76.810.791
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.788.190 49.042.556
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 374.833 374.833
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
36.036 46.049
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.036 46.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 36.036 46.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678 3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.057.008 431.380
Yasal Yedekler
1.057.008 431.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 18.660.997 6.148.843
Net Dönem Karı veya Zararı
2.755.647 13.137.782
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.788.190 49.042.556
TOPLAM KAYNAKLAR
124.583.180 125.853.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 168.509.871 1.063.078.037 103.274.541 506.469.244
Satışların Maliyeti
20 -149.188.981 -1.041.525.840 -93.159.060 -496.724.700
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.320.890 21.552.197 10.115.481 9.744.544
BRÜT KAR (ZARAR)
19.320.890 21.552.197 10.115.481 9.744.544
Genel Yönetim Giderleri
21 -11.454.085 -10.930.679 -4.133.225 -6.323.858
Pazarlama Giderleri
21 -6.136.007 -6.407.371 -2.631.290 -3.084.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 18.436.948 7.268.285 12.204.535 4.608.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -14.265.622 -3.077.111 -10.248.168 -2.796.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.902.124 8.405.321 5.307.333 2.148.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 458.579 51.947 458.579 25.700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -348 0 -348 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.360.355 8.457.268 5.765.564 2.174.312
Finansman Gelirleri
24 741.149 754.608 453.612 426.136
Finansman Giderleri
24 -2.836.350 -1.529.368 -1.479.174 -802.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.265.154 7.682.508 4.740.002 1.797.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.509.507 -1.294.849 -918.434 -705.372
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.651.229 -1.825.113 -453.173 -1.004.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 141.722 530.264 -465.261 299.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.755.647 6.387.659 3.821.568 1.092.424
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.755.647 6.387.659 3.821.568 1.092.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.755.647 6.387.659 3.821.568 1.092.424
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.013 20.061 -72.271 15.695
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -12.516 25.076 -90.338 19.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.503 -5.015 18.067 -3.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 2.503 -5.015 18.067 -3.923
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 3.855.438 0 3.855.438
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 4.079.829 0 4.079.829
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 4.079.829 0 4.079.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -224.391 0 -224.391
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -224.391 0 -224.391
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.013 3.875.499 -72.271 3.871.133
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.745.634 10.263.158 3.749.297 4.963.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.745.634 10.263.158 3.749.297 4.963.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782184


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.