KAP ***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:12

***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 23.667.000 374.833 47.991 40.907 431.380 1.714.846 3.953.330 30.230.287 30.230.287
Transferler
19 3.953.330 -3.953.330
Dönem Karı (Zararı)
-1.985.465 -1.985.465 -1.985.465
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -32.958 -32.958 -32.958
Sermaye Arttırımı
1.333.000 1.333.000 1.333.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 7.949 431.380 5.668.176 -1.985.465 29.544.864 29.544.864
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 374.833 47.991 55.280 3.855.438 431.380 5.668.176 318.302 35.751.400 35.751.400
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3.855.438 3.855.438 3.855.438
Transferler
19 318.302 -318.302
Dönem Karı (Zararı)
6.387.659 6.387.659 6.387.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 20.061 20.061 20.061
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 75.341 3.855.438 431.380 5.986.478 6.387.659 42.159.120 42.159.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.283.499 389.503
Dönem Karı (Zararı)
6.387.659 -1.985.465
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.387.659 -1.985.465
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-666.995 -3.552.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-21 287.439 319.881
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.517.188
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.517.188
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
521.765 -491.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19-21 461.451 -123.461
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 60.314 -368.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.026 -32.671
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -16.026 -32.671
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.501.616 -2.925.145
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.097.292
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -4.501.616 -827.853
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.524.255 -423.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.004.163 5.927.800
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -299.483 3.803.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.162.388 -2.945.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 1.263.099 73.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -18.425.487 -3.019.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.390.413 -2.857.040
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-10 -709.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -5.390.413 -2.147.436
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -169.849 -51.841
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.892.296 8.189.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 75.890 -453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.816.406 8.190.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 252.129 -179.004
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.143.718 -31.166
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-10 -1.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 356.282 -31.166
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 17.263 -250
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.283.499 389.503
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.306.381 -56.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.087 22.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 92.087 22.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-274.895 -78.775
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -207.781 -64.850
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -67.114 -13.925
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.123.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.804.293 -4.874.025
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.333.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.333.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.804.293
Kredilerden Nakit Girişleri
8 11.992.760
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 -188.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.207.025
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -6.207.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.214.413 -4.541.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.214.413 -4.541.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.481.619 21.036.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.696.032 16.494.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.696.032 8.481.619
Finansal Yatırımlar
4.728.477 251.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.728.477 251.769
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 4.728.477 251.769
Ticari Alacaklar
85.353.190 69.707.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-9 2.896.321 4.159.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 82.456.869 65.548.570
Diğer Alacaklar
9.999.599 5.046.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 9.999.599 5.046.360
Peşin Ödenmiş Giderler
365.427 195.578
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 365.427 195.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 870.839 728.841
ARA TOPLAM
111.013.564 84.412.157
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
111.013.564 84.412.157
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.667.962 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 4.667.962 488.133
Diğer Alacaklar
1.269.780 974.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.269.780 974.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.274.930 1.274.930
Maddi Duran Varlıklar
932.243 1.014.606
Taşıtlar
12 343.590 350.653
Mobilya ve Demirbaşlar
12 588.653 663.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
262.044 284.312
Bilgisayar Yazılımları
13 77.923 47.962
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 184.121 236.350
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 517.792 216.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.924.751 4.253.519
TOPLAM VARLIKLAR
119.938.315 88.665.676
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 24.021.756 12.028.996
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.021.756 12.028.996
Banka Kredileri
24.016.046 12.010.126
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.710 18.870
Diğer Finansal Yükümlülükler
424.200 612.667
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 424.200 612.667
Ticari Borçlar
43.971.038 35.094.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-9 75.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 43.895.148 35.094.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 418.763 166.634
Diğer Borçlar
5.900.761 7.044.479
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-10 5.200.000 6.700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 700.761 344.479
Ertelenmiş Gelirler
21.763 4.500
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 21.763 4.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.825.113 1.123.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
728.799 278.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 487.941 98.219
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 240.858 180.544
ARA TOPLAM
77.312.193 56.354.380
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.312.193 56.354.380
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
467.002 415.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 467.002 415.334
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
467.002 415.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.779.195 56.769.714
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.159.120 31.895.962
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 374.833 374.833
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.341 55.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.341 55.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 75.341 55.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.438
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.438
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.438
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
431.380 431.380
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19 431.380 431.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 5.986.478 5.668.176
Net Dönem Karı veya Zararı
6.387.659 318.302
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.159.120 31.895.962
TOPLAM KAYNAKLAR
119.938.315 88.665.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.063.078.037 378.718.828 506.469.244 213.053.349
Satışların Maliyeti
20 -1.041.525.840 -370.590.655 -496.724.700 -211.884.208
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.552.197 8.128.173 9.744.544 1.169.141
BRÜT KAR (ZARAR)
21.552.197 8.128.173 9.744.544 1.169.141
Genel Yönetim Giderleri
21 -10.930.679 -9.168.189 -4.949.290 -4.046.144
Pazarlama Giderleri
21 -6.407.371 -4.097.678 -3.084.482 -1.694.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 7.268.285 7.259.003 4.608.469 2.490.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -3.077.111 -4.048.894 -2.796.061 -704.099
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.405.321 -1.927.585 3.523.180 -2.785.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 51.947 2.752 25.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.457.268 -1.924.833 3.548.880 -2.785.182
Finansman Gelirleri
24 754.608 811.082 426.136 491.848
Finansman Giderleri
24 -1.529.368 -1.286.783 -802.652 -564.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.682.508 -2.400.534 3.172.364 -2.857.561
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.294.849 415.069 -1.007.776 535.343
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.825.113 -355.323 -1.004.921 -58.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 530.264 770.392 -2.855 594.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.387.659 -1.985.465 2.164.588 -2.322.218
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.387.659 -1.985.465 2.164.588 -2.322.218
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.387.659 -1.985.465 2.164.588 -2.322.218
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.061 -32.958 15.695 -59.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 25.076 -41.197 19.618 -74.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.015 8.239 -3.923 14.818
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -5.015 8.239 -3.923 14.818
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.061 -32.958 15.695 -59.273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.407.720 -2.018.423 2.180.283 -2.381.491
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.407.720 -2.018.423 2.180.283 -2.381.491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703578


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,00% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8065 Değişim: -0,03%
Düşük 5,7928 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4601 Değişim: -0,06%
Düşük 6,4484 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
277,90 Değişim: 0,01%
Düşük 277,17 23.10.2019 Yüksek 278,29
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.