KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2019 - 18:01
KAP ***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.312.537.776 505.399.387 1.058.398.245 200.534.279
Satışların Maliyeti
28 -1.311.482.248 -504.718.275 -1.058.105.927 -200.445.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.055.528 681.112 292.318 88.824
BRÜT KAR (ZARAR)
1.055.528 681.112 292.318 88.824
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.747.767 -1.625.453 -772.285 -816.303
Pazarlama Giderleri
29 -193.896 -139.578 -123.642 -57.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.522 0 4.420 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 0 0 82 99
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-881.613 -1.083.919 -599.107 -785.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 102.116 0 102.116 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-779.497 -1.083.919 -496.991 -785.107
Finansman Gelirleri
33 2.266.938 1.524.251 748.925 865.533
Finansman Giderleri
33 -1.295.689 -1.216.066 -258.863 -766.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
191.752 -775.734 -6.929 -685.837
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.201 75.109 42.566 77.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.201 75.109 42.566 77.575
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
188.551 -700.625 35.637 -608.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
188.551 -700.625 35.637 -608.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
188.551 -700.625 35.637 -608.262
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden pay Başına Kazanç(zarar) 36 0,06529000 -0,24262000 0,01234000 -0,21063000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.398 -3.968.886
Dönem Karı (Zararı)
188.551 -700.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
188.551 -700.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-501.947 3.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 97.765 18.123
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
104.042 57.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 56.193 55.127
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 47.849 2.700
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-617.563 -285.422
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.673.924 -1.069.446
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.056.361 784.024
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-89.392 288.060
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -89.392 288.060
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.201 -75.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
219.526 -3.152.951
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.122.699 -3.982.158
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -814.525 951.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -814.525 951.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -359.189 -97.979
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 -41.350 -10.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -317.839 -87.879
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -59.001 -47.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 394.193 -756.112
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 394.193 -756.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.163 5.694
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -10.163 5.694
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 0 760.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.499 13.751
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.870 -3.850.097
Alınan Temettüler
32 -26.422 -48.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -41.865 -17.734
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 36.759 -52.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-473.548 39.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19-32 -499.970 -8.575
Alınan Temettüler
32 26.422 48.412
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.080.670 740.858
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 12.368.000 26.024.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -12.318.000 -25.677.500
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
434.327 0
Ödenen Faiz
33 -1.056.362 -675.588
Alınan Faiz
33 1.652.705 1.069.446
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
481.724 -3.188.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
481.724 -3.188.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 955.396 5.222.900
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.437.120 2.034.709


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.413.244 14.270.243
Finansal Yatırımlar
7 7.564.587 8.597.894
Ticari Alacaklar
10 5.420.216 4.605.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.420.216 4.605.691
Diğer Alacaklar
11 178.834 18.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 60.050 18.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 118.784 0
Peşin Ödenmiş Giderler
26 69.770 10.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 82.024 118.783
Diğer Dönen Varlıklar
26 126.117 70.618
ARA TOPLAM
27.854.792 27.692.698
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.854.792 27.692.698
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.729.254 1.729.254
Diğer Alacaklar
11 1.187.417 988.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.187.417 988.362
Maddi Duran Varlıklar
18 63.562 60.731
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 407.469 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.365 26.463
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 18.365 26.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 251.037 254.576
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.657.104 3.059.386
TOPLAM VARLIKLAR
31.511.896 30.752.084
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 730.256 550.000
Ticari Borçlar
10 16.320.021 16.285.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.320.021 16.285.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.006 0
Diğer Borçlar
11 158.171 168.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 158.171 168.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 54.109 6.258
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 54.109 6.258
ARA TOPLAM
17.263.563 17.010.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.263.563 17.010.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 304.071
Uzun Vadeli Karşılıklar
390.415 377.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 390.415 377.781
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
694.486 377.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.958.049 17.388.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.553.847 13.363.940
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-83.017 -84.373
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 1.744.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.767.819 -1.496.003
Net Dönem Karı veya Zararı
188.551 -761.816
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.553.847 13.363.940
TOPLAM KAYNAKLAR
31.511.896 30.752.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -3.332.692 77.830 12.377.500 12.377.500
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.282.878 1.282.878 1.282.878
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -2.049.814 77.830 13.660.378 13.660.378
Transferler
27 77.830 -77.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -34.375 -700.625 -735.000 -735.000
Dönem Karı (Zararı)
-700.625 -700.625 -700.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.375 -34.375 -34.375
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -108.145 1.744.641 -1.971.984 -700.625 12.925.378 12.925.378
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Transferler
27 510.000 -1.271.816 761.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 1.356 188.551 189.907 189.907
Dönem Karı (Zararı)
188.551 188.551 188.551
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.356 1.356 1.356
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -83.017 2.254.641 -2.767.819 188.551 13.553.847 13.553.847


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
188.551 -700.625 35.637 -608.262
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.356 -34.375 28.711 -66.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 1.694 -42.969 35.888 -83.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-338 8.594 -7.177 16.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -338 8.594 -7.177 16.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.356 -34.375 28.711 -66.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
189.907 -735.000 64.348 -675.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
189.907 -735.000 64.348 -675.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782456


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.153 Değişim: 0,71% Hacim : 22.083 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.134 27.10.2020 Yüksek 1.158
Açılış: 1.144
8,1691 Değişim: 1,06%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,2088
Açılış: 8,0834
9,6674 Değişim: 1,21%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,7169
Açılış: 9,5522
501,51 Değişim: 1,43%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 502,92
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.