***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 16:34

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 505.399.387 345.065.936 200.534.279 156.772.600
Satışların Maliyeti
28 -504.718.275 -344.061.174 -200.445.455 -156.245.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
681.112 1.004.762 88.824 527.324
BRÜT KAR (ZARAR)
681.112 1.004.762 88.824 527.324
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.625.453 -1.542.698 -816.303 -766.859
Pazarlama Giderleri
29 -139.578 -100.052 -57.727 -45.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 702 575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 99
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.083.919 -637.286 -785.107 -284.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 67.500 67.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.083.919 -569.786 -785.107 -217.177
Finansman Gelirleri
33 1.524.251 1.158.132 865.533 563.742
Finansman Giderleri
33 -1.216.066 -553.226 -766.263 -273.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-775.734 35.120 -685.837 72.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
75.109 -18.090 77.575 -9.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
75.109 -18.090 77.575 -9.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-700.625 17.030 -608.262 62.745
DÖNEM KARI (ZARARI)
-700.625 17.030 -608.262 62.745
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-700.625 17.030 -608.262 62.745
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -49.162 1.744.641 2.992.008 -340.684 12.324.278 12.324.278
Transferler
-340.684 340.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.013 17.030 -983 -983
Dönem Karı (Zararı)
17.030 17.030 17.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.013 -18.013 -18.013
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -67.175 1.744.641 -3.332.692 17.030 12.323.295 12.323.295
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -3.332.692 77.830 12.377.500 12.377.500
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.282.878 1.282.878 1.282.878
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -2.049.814 77.830 13.660.378 13.660.378
Transferler
77.830 -77.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.375 -700.625 -735.000 -735.000
Dönem Karı (Zararı)
-700.625 -700.625 -700.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.375 -34.375 -34.375
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -108.145 1.744.641 -1.971.984 -700.625 12.925.378 12.925.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.849.151 -1.648.324
Dönem Karı (Zararı)
-700.625 17.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.479 -295.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 18.123 10.923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 57.827 91.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 55.127 70.369
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 2.700 20.702
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -285.422 -361.183
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.069.446 -777.868
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
784.024 416.685
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
288.060 -54.302
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 288.060 -54.302
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -75.109 18.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.665.086 -1.132.718
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-3.982.158 1.300.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 951.810 -161.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
951.810 -161.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -97.979 -552.632
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.100 -4.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.879 -548.032
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -47.957 30.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.061.925 -1.910.125
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 10.061.925 -1.910.125
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.694 -14.717
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.694 -14.717
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 760.000 -274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.751 175.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.967.940 -1.411.089
Alınan Temettüler
32 -48.412 -59.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -17.734 -58.100
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -52.643 -120.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
39.837 59.067
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -8.575
Alınan Temettüler
32 48.412 59.067
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
740.858 321.089
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 26.024.500 2.685.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -25.677.500 -2.685.000
Ödenen Faiz
33 -675.588 -456.779
Alınan Faiz
33 1.069.446 777.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.629.846 -1.268.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.629.846 -1.268.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.456.398 12.539.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 18.086.244 11.271.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-700.625 17.030 -608.262 62.745
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.375 -18.013 -66.947 -27.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.375 -18.013 -66.947 -27.413
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 8.594 4.503 16.737 6.853
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -42.969 -22.516 -83.684 -34.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.375 -18.013 -66.947 -27.413
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-735.000 -983 -675.209 35.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-735.000 -983 -675.209 35.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 18.164.321 10.642.912
Finansal Yatırımlar
7 8.504.013 4.809.915
Ticari Alacaklar
10 4.399.383 5.351.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.399.383 5.351.193
Diğer Alacaklar
11 36.600 26.500
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 36.600 26.500
Peşin Ödenmiş Giderler
26 51.066 3.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 160.901 108.258
Diğer Dönen Varlıklar
26 19.000 32.750
ARA TOPLAM
31.335.284 20.974.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.335.284 20.974.637
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.985.570 628.027
Diğer Alacaklar
11 725.570 637.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 725.570 637.691
Maddi Duran Varlıklar
18 70.770 71.990
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 34.928 43.256
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 34.928 43.256
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 285.994 276.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.102.832 1.657.920
TOPLAM VARLIKLAR
34.438.116 22.632.557
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.250.000 903.000
Ticari Borçlar
10 18.924.553 8.862.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 18.924.553 8.862.628
Diğer Borçlar
11 154.945 149.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 154.945 149.251
Ertelenmiş Gelirler
26 760.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 32.541 29.841
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 32.541 29.841
ARA TOPLAM
21.122.039 9.944.720
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.122.039 9.944.720
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
390.699 310.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 390.699 310.337
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
390.699 310.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.512.738 10.255.057
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.925.378 12.377.500
Ödenmiş Sermaye
27 2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-108.145 -73.770
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.744.641 1.744.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.971.984 -3.332.692
Net Dönem Karı veya Zararı
-700.625 77.830
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.925.378 12.377.500
TOPLAM KAYNAKLAR
34.438.116 22.632.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703492


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.