Yöneticiler `Rekabet korkusu` dedi

04.12.2000 - 00:00

Andersen Consulting`in Avrupa`da 550, ABD`de 60 üst düzey yöneticiyle yaptığı e-ticaret araştırması, Avrupa`daki şirketlerin %97`sinin şu ya da bu şekilde e-ticarete girdiğini gösteriyor. e-ticaret yarışında, ABD`ye yetişen Avrupa`da geçen yıla oranla bu hızlı gelişimin altındaki nedenlerin başında rekabet korkusu yatıyor.
Avrupa`da sektörlerinin öncü şirketlerinde çalışan 610 üst düzey yöneticiyle birebir görüşmelerle yapılan Connecting the dots adlı araştırma, Avrupa iş dünyasının %97`sinin e-ticareti kullanmaya başladığını gösteriyor. Avrupalı lider kurumsal şirketler e-ticarete o kadar sıkı sarıldılar ki pek çoğu Avrupa`nın global ekonomi ağının merkezi olma potansiyeli taşıdığını düşünüyor.


Araştırmada, e-ticaret`e yönelimin en başında `rekabet korkusu` geliyor. Gelişmiş Avrupa şirketlerinin %75`i, rakipleriyle aranın açılmaması ve sektörlerinde stratejik bir pozisyon sağlamak için e-ticarete yöneldiklerini belirttiler. %63`ü e-ticaretle, işletim giderlerini düşürmek, yeni gelirler elde etmek ya da varlık temellerini azaltmayı düşünüyor. %42`si ise e-ticaret ile endüstrilerini yenileme arayışında. Avrupalı yöneticilerin %25`i kesinlikle e-ticaret gerçek bir rekabet avantajı sunduğuna inanırken %57`si aynı hassasiyeti göstermeden bu düşünceye katılıyor. %21`i ise katılmıyor. ABD`de de benzer oranlarla görüşe destek veriyor. Ancak Avrupalı iş adamlarının %41`i şu an için e-ticaret rekabet ortamında çok önemli bir tehlike arzetmediği düşüncesinde. %37`si bu düşüncenin gerçekliğine inanıyor.


AVRUPA`NIN AVANTAJLARI;

Araştırmada çıkan; Avrupalı şirketlerin e-ticarette sahip olduğu avantajlar, iş faaliyetlerinde e-ticaret kullanımı, dil ve kültür farklılıklarının e-ticarete yansımaları, mobil ticaret fırsatları ve girişimci potansiyelinin yetersizliğine ilişkin sonuçlar oldukça ilgi çekici. Avrupalı firmaların %72`si e-ticareti satış ve pazarlama amacıyla kullanıyor. Bu oran geçen yıl %53 düzeyindeydi. 1998 yılındaki etedarik yapan şirketlerin yüzdesi sadece yüzde birkaç iken bu oranın araştırmada %47`ye yükseldiği belirlendi. Lojistik, finansal muhasebe, ürün geliştirme, insan kaynakları ve ödeme olarak e-ticaret kullanımı sıralanıyor.
Araştırmaya katılanların %50`si, işlerini yeniden düzenleyip hız kazanmada e-ticaret gelecek üç sene içinde etkili olacağı kanısında. e-ticaret 3 yıl içinde kendilerini pazarlarını yeniden keşfetmeye zorlayacağına inanıyorlar. Fiziksel ticaretin devleri Internet`teki egemenliği .com`lardan almış görünüyor.


Araştırma, bugüne kadar e-ticarette daha aktif olan .com şirketlerinin Internet`teki yerini .corplar olarak adlandırılan fiziksel dünyanın devlerine bıraktığını ortaya çıkardı. Sonuçlar, şirketlerin %80`i gelecek e-ticaret fırsatlarının değerlendirmek üzere iş raporları planladıklarını ve %72`sinin bir e-ticaret stratejisi geliştirdiklerini gösteriyor. Gelişmiş şirketler, .com`lar tarafından geliştirilmiş daha esnek alışkanlıkları öğreniyor ve temel değişimlere ulaşıyorlar. Değişimlerle, saygın marka, yeterli finans kaynağı, yönetim deneyimi ve çok sayıdaki sadık müşterileri portfoyünü birleştiren gelişmiş firmalar bu farkı yaratmış durumdalar. Tabi bu arada .com şirketleri de boş durmuyor. Geleneksel yönetim becerilerinin yararlarını öğrenen .com firmalarının e-ticaretteki çevikliklerine gelişmiş şirketler gıpta ile bakıyor.


E-TİCARET KÜRESEL DEĞİL;


Araştırma yapılan Avrupalı ve ABD`li firmaların hemen hepsi e-ticaret piyasalarına daha fazla uluslararası olma özelliği kazandırdığını söyledi, ancak; Andersen Consulting`in araştırması pek çok e-ticaret pazarının global olmadığını gösteriyor. Avrupalı şirketlerin sadece %33`ü ve ABD`li şirketlerin ise %38`i e-ticaret piyasalarındaki müşterilerini küresel olarak görüyor. Avrupalı şirketlerin %37`si ve ABD firmalarının ise %33`ü rakiplerini küresel olarak görüyor. e-ticarette başarılı olmak Amerika`ya göre Avrupa`da daha zorlu görünüyor. Avrupa`daki dil ve kültür farklılıkları, e-ticaret şirketlerini yönetirken bazı karmaşaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu da Avrupa pazarına girmek isteyen rekabetçi şirketler için aşılması güç bir engel anlamı taşıyor. Araştırma, Avrupa firmalarının yerelleşme ve kültürel duyarlılık ihtiyacına karşı daha katı bir anlayışa sahip olduğunu ortaya çıkardı. Avrupalılar`ın %49`u, çalıştıkları piyasalarda fiziksel olarak yer alan elemana ve/veya ortak yerel bir firmaya sahip olmanın bu piyasalarda elde edilecek e-ticaret başarısının anahtarı olduğunu söyledi. ABD`de bu oran %39. Avrupalılar`ın %47`si sitelerin yerel dilde olmasının ve yerel kültür normlarına hitap etmesinin gerekli olduğuna inanıyor. Bu oran ABD`de %34. Avrupalılar uluslararası çapta yayılma eğilimi gösteriyorlar. Yeni coğrafi piyasalara girmek için hali hazırda e-ticaret kullandıklarını söyleyenlerin oranı %38. Bu oran ABD`de %22.


Araştırmaya göre, Avrupalı firmalar dünya e-ticaretde başarının kapısını açan anahtarların ABD`ye nazaran kendilerinde daha az olduğunu düşünüyorlar. Başarılı olmak için e-ticarete girişen firmalar için Avrupa şüphesiz daha zor bir ortam. Araştırmaya göre, uluslararası yayılma için küresel strateji ile yerel uyarlamanın birlikte etkili olması gerektiğini çoğu Avrupa şirketinin anlamış olduğu görülüyor. Batı Avrupalı yöneticilerin yaklaşık % 50`si ulusal veya bölgesel bir dil ve kültür sitesi, yerel bir servis ağı, yerel uygulama kabiliyeti ve büyük ülkelerin tümüne erişim yeteneğini, başarının kritik unsurları olarak tanımlıyor. Küresel piyasalarda iddialı olmayı talep eden Avrupalı ve ABD`li yönetici miktarının eşit olmasına rağmen, ABD`li yöneticilerin çok azı bu unsurları dikkate alıyor. Avrupalılar, e-ticarete farklı organizasyon yaklaşımları ile girmek hususunda ABD`lilerden daha hazır görünüyorlar ki, bu, iş modellerini yerel koşullara uyarlarken çok hassas oldukları anlamına geliyor.


M-TİCARET FIRSATI;

Mobil telefon ve interaktif dijital TV gibi büyüyen teknolojiler e-ticaret hızla günlük hayata girdiğini gösteriyor. Avrupa ABD ile karşılaştırıldığında bu teknolojilerin gelişiminde iyi bir konumda. Avrupa mticaret (e-ticaret tabanlı mobil telefon, kısa mesafeli kablosuz linkler, ses tanıma ve interaktif dijital TV) pazarının, 2003 yılına kadar 23 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı gelişim, e-ticaret sadece günlük hayatın bir parçası olduğunun değil, aynı zamanda bir PC`ye ihtiyaç duyulmadığının da bir göstergesi. Bu teknoloji sayesinde şirketler kendilerini ofis networklerine bağlamak zorunda kalmıyor ve nerede ve ne zaman olursa olsun çalışanlarının ve müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. ABD`nin bugün mticaret`te yavaş ilerlemesine rağmen araştırma, ABD`li yöneticilerin mobil e-ticaret teknolojilerini Avrupa`lı meslekdaşlarına göre daha çok kullanmaya açık olduklarını gösteriyor. Bu da, Avrupa`da hissedilen girişimsizliğin daha dinamik rakiplerin işine yarayacağının göstergesi.


ARAŞTIRMA PROFİLİ;

Connecting The Dots adlı araştırma, MayısTemmuz ayları arasında Avrupa`da 550, ABD ise 60 üst düzey yöneticiyle kendi dillerinde 610 telefonlu, 38 yüzyüze görüşme ile yapıldı. 16 Avrupa ülkesi (Avusturya, Belçika, çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, irlanda, italya, Hollanda, Norveç, Polonya, ispanya, isveç, isviçre ve Ingiltere`yi kapsıyor.


KİLİT BULGULAR;

Avrupa iş dünyasının şu ya da bu şekilde %97`si e-ticaret`i kullanıyor. Elektronik ticarete dört elle sarılan Avrupa`nın, e-ticaret küresel lideri olarak ABD`ye meydan okumasına birkaç yıl kaldı. Ocak ayında piyasalarda yapılan düzenleme yüksek profilli kurbanlar verdi ve kÉrlılık, doğru yönetim ve maliyet kontrolü gibi birçok geleneksel iş prensiplerinin bu süreçte küçümsenmeyeceğini kanıtladı. Mobil telefon ve dijital TV`ler gibi gelişen teknolojiler e-ticaret aracı olan kişisel bilgisayarların hakimiyetine meydan okumaya başladı. Japonya ve Avrupa bu alanlardaki gelişmelere öncülük ediyor. Avrupa, kültürel ve coğrafi unsurlar nedeniyle Avrupa dışı rakiplerin istilasının güçleşmiş olması gerçeğinden destek alıyor. Ancak uzun vadede Amazon ve Yahoo gibi Avrupa`da çok başarılı olmuş ABD firmaları dikkate alınırsa Avrupa için bu inanış bir handikaba dönüşebilir.


GELİŞEN E-AVRUPA;

e-ticaret, şirketlerin çalışma stratejilerine tamamen entegre oldu. Avrupa şirketlerinin yaklaşık %72`si satış ve pazarlama için e-ticaret yapıyor.
Bu rakam geçen sene %53`tü. ikinci önemli kullanım alanı ise etedarik. 1998 yılındaki etedarik yapan şirketlerin yüzdesi çok düşük iken bu rakam müthiş bir ivme göstererek %47 seviyesine çıktı.


REKABET E-T,CARETİ GELİŞTİRİYOR;

e-ticaret gelişmesini sağlayan nedenler içinde ilk sırayı rekabet korkusu alıyor.
Soru yöneltilenlerin %74`ü esas gayelerinin rakiplerine ayak uydurmak olduğunu söylüyor. %63`ü işletim giderlerini düşürmek, yeni gelirler aramak ya da varlıklarını azaltmayı düşünüyor. %42`si endüstrilerini yenileme arayışında.
Soruları yanıtlayanların %50`si gelecek 3 yıl içinde işlerini yeniden düzenleyip hız kazandırmada e-ticaret etkili olacağı kanısında. (FİNANSAL FORUM)Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.192 Değişim: -0,04% Hacim : 1.515 Mio.TL Son veri saati : 11:13
Düşük 105.407 20.11.2017 Yüksek 106.399
Açılış: 106.399
3,8932 Değişim: 0,40%
Düşük 3,8472 20.11.2017 Yüksek 3,8955
Açılış: 3,87755
4,5832 Değişim: 0,26%
Düşük 4,5318 20.11.2017 Yüksek 4,5835
Açılış: 4,5712
161,68 Değişim: 0,23%
Düşük 160,09 20.11.2017 Yüksek 161,71
Açılış: 161,32
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.