"Yerel parayla ticarete teşvik çalışmaları yapıyoruz"

01.02.2019 - 15:08
"Yerel parayla ticarete teşvik çalışmaları yapıyoruz" | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Pekcan, "2019 yılında, sıklıkla talep edilen TL (Türk Eximbank’tan) kredi desteğinin kapsamını genişletmeyi de planlıyoruz. Sadece KOBİ’lere kullandırılan söz konusu kredilerin, TL ile ihracat yapan tüm ihracatçılara sunulmasına ve böylelikle yerel para ile ticaretin de teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank tarafından Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen ve bankanın 2018 yılı faaliyet sonuçları ve 2019 yılı hedeflerinin yanı sıra yeni ürünlerinin paylaşıldığı basın toplantısına katıldı. Toplantıda Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de hazır bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, Türk Eximbank’ın 2018 yılında ihracatçılara 27 milyar dolar nakdi kredi ve 17 milyar dolar da ihracat kredi sigortası sağladığını dile getiren Pekcan, bankanın toplam desteğinin 2018’de 2017’ye göre yüzde 12,5 artarak 44,2 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi.

##$HABER_1452518$##

2017 yılında yüzde 25 olan Türkiye’nin ihracatını destekleme oranının da 2018 yılında yüzde 26’ya yükseldiğini belirten Bakan Pekcan, "Bunun dışında Eximbank’ın ulaştığı ihracatçı sayısı ki bu da bizim hedeflerimizden birisiydi, 11 bin ihracatçıya ulaşmayı hedeflemiştik, 11 bin 72 rakamıyla 2018’i tamamladık." diye konuştu.

"İHRACATÇI FİRMALARIN ARASINDA KOBİ AĞIRLIĞINA ÖNEM VERİYORUZ"

Bu ihracatçı firmaların arasında KOBİ ağırlığına önem verdiklerini vurgulayan Pekcan, "KOBİ’lerimizi ihracatçı yapmak üzere bir strateji ortaya koyduk ve 2017 başında yüzde 53 olan KOBİ ağırlığı 2018 sonu itibariyle yüzde 70,7’ye yükselmiştir. 2018 yılında Türkiye’deki ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü Eximbank tek başına kullandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın Türkiye'nin en büyük alacak sigortası şirketi olduğunu belirterek, "Banka, kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla sendikasyon ve bilateral krediler, tahvil ihraçları ve uluslar-üstü kuruluşlardan temin ettiği kaynaklar sayesinde yurt dışı fon temininde 7. sıraya geldi. Gerçekten Genel Müdürümüz ve ekibini kutluyorum. Bu konuda çok başarılı çalışmalar sergilediler. 2018’de en zor dönemlerde dahi tereddüt ettik ama ‘durmayalım biz ilan ettik devam ediyoruz dedik’ ve çok başarılı sonuçlar aldık. 2019’da bu başarılı çalışmalar devam ediyor." dedi.

Eximbank’ın kredi büyüklüğü açısından da Türkiye'nin 8. büyük bankası haline geldiğine dikkati çeken Pekcan, şunları söyledi:

"Türk Eximbank, son iki yıllık dönemde şubeleşerek daha fazla ihracatçımızla doğrudan iletişime geçmek, haberleşmek ve kaynak sağlamak yönüne gitmiştir. 2018 yılında 12 şube ve 15 irtibat bürosu açmış bulunuyoruz.  Hedefimiz 2019’da da 8 şube ve 5 irtibat ofisi daha açarak 40 noktadaki ihracatçılarımızla bir araya gelmektir. Bu doğrultu da şubat ayında 3 yeni şubeyi belirledik. İstanbul, Manisa ve Çorlu’da 3 yeni şube açacağız. Ocak ayında da İskenderun’da bir irtibat bürosu açtık. Hizmet ağımızdaki bu genişleme ile işlem hızında önemli bir artış sağlanacak ve İhracatçılarımızın zamandan daha fazla tasarruf edebilmelerini sağlamış olacağız."

YENİ TEMİNAT ÇEŞİTLERİ VE TEMİNAT MEKTUPSUZ KREDİ İMKANI

Ruhsar Pekcan, 2018 yılında ihracatçıların talepleri doğrultusunda çalışma prensiplerinde yenilik yaparak yeni teminat çeşitleriyle ve teminat mektubu olmadan ihracatçıların finansmana ulaşımını kolaylaştırmak üzere çalışmalar yapıldığını, 2018 yılında bu kapsamda 4,2 milyar dolar kredi kullandırıldığını ve KOBİ’lere ilave finansman imkanı sağlandığını aktardı.

2017 yılında KOBİ’lere 4,2 milyar TL kredi verilirken 2018 yılında bu tutarın yaklaşık 8 milyar TL’ye yükseldiğini anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ayrıca, ihracatçılarımızın kur riskini daha rahat yönetmeleri amacıyla yabancı para kredilerini ilgili döviz cinsinden kullanmaları imkanı getirildi. Tarım sektörünün ihtiyaçlarına uygun kredi seçeneklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız kapsamında ise, kasım ayının son haftasında Mevsimsel Kredi Destek Programı dikkate alınmış ve Türkiye Cumhuriyeti reeskont kredisi ve bankanın diğer kredi programları kapsamında 200 milyon dolarlık ilave tarım destek kredisi sağlanmış bulunmaktadır. Ve bu kredinin de yüzde 88’i yani 177 milyon doları 2 ay gibi kısa bir zamanda kullanılmıştır ki bu da böyle bir ihtiyacın ne kadar elzem olduğunu göstermiştir bize."

Döviz kazandırıcı hizmet firmalarına sağlanan finansman imkanlarının da genişletildiğini dile getiren Pekcan, "Bu kapsamda, TÜRSAB üyesi olan KOBİ niteliğindeki seyahat acentalarına 300 milyon TL tutarında kaynak ayırdık. Tabii firma bazında limitleri var bu kaynakların. Bu firmalarımıza da orta ve uzun vadeli kredilerimizden de yararlanma imkanı tanıdık." şeklinde konuştu.

2019 HEDEFLERİ VE STRATEJİLERİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın 2019 hedeflerine ve stratejilerine değindi. "2019 yılı ihracatçılarımızın en çok üzerinde durduğu farklı finansman ihtiyaçlarına yeni çözümler üreteceğimiz bir yıl olacak." diyen Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:"Biz hedeflerimizi belirledik ama ihracatçılarımızla bir araya gelip daha neler yapabileceğimiz konusunda da çalışabiliriz. Eximbank’ın bu yıl ihracatı destekleme misyonunu layıkıyla yerine getireceğinden hiçbirimizin kuşkusu yok. Bankamız 2019 yılında ihracatçılarımıza sağladığı nakdi kredi ve sigorta desteğini de artırarak sürdürecektir. Toplam finansman desteğini bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 48,4 milyar dolar finansman desteği sağlamayı hedefliyor. Bu sayede da ihracatın finanse ettiği oranı yüzde 26’dan yüzde 27’ye çekmiş olacağız. 2019 yılında açacağımız yeni şubeler ile ulaşılan ihracatçı sayısını 11 binden 12 bin 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yine buradaki KOBİ oranını artırmak en büyük hedeflerimiz arasında."

"TÜRK EXİMBANK’IN KATKILARI OLDUKÇA DEĞERLİ"

2019 yılında, Türk Eximbank’tan sıklıkla talep edilen TL kredi desteğinin kapsamını genişletmeyi de planladıklarını anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Sadece KOBİ’lere kullandırılan söz konusu kredilerin, TL ile ihracat yapan tüm ihracatçılara sunulmasına ve böylelikle yerel para ile ticaretin de teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılında da yurt dışından uygun maliyetli kaynak temin edilerek ihracatçıların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Türk Eximbank hem teminat olanaklarını çeşitlendirerek hem de uygulamaya aldığı ve alacağı yeni sigorta, garanti ve teminat ürünleri sayesinde finansman maliyetlerini artırmadan, uygun maliyetli kaynak temini sunmaya devam edecektir. Ayrıca, uygulamaya başlayacağımız yeni garanti ve teminat mektubu programları ile finansal sistemdeki fonları ihracatçılarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bunlara ek olarak, yurt dışı müteahhitlik hizmeti sunan firmalarımız ile sermaye malı ihracatçılarımızın mevcut ve yeni pazarlardaki rekabet güçlerinin artırılması amacıyla alıcılara sağlanan finansman imkanlarını da çeşitlendirilerek artıracağız. İhracatın öneminin bu denli arttığı bir dünyada Türk Eximbank’ın sunacağı katkılar oldukça değerlidir ve değerli olmaya devam edecektir."- "2019 yılının da rekorlar kırdığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum"

Bakan Pekcan, 2019 yılının en önemli dış ticaret gelişmesinin ihracatın ithalatı karşılama oranındaki yükselme olacağını, böylece dış finansman ihtiyacının asgari düzeye indireceğini öngördüklerini dile getirdi.

2019’un da ihracat açısından rekorlarla geçmesinin temenni ettiklerini vurgulayan Pekcan, “Bizler 2019 yılında da ihracatımızı güçlendirmek, dış ticaretimizi dengeli bir yapıya kavuşturmak, ekonomimizi kalkındırmak ve büyümeye pozitif katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz ihracatçılarımızla birlikte. 2019 yılının da 2018 yılı gibi ihracatımızda rekorlar kırdığımız bir yıl olmasını temenni ederek sözlerime son veriyor, hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

"İHRACAT KREDİLERİNİN YÜZDE 53’ÜNÜ KULLANDIRIR DURUMA GELDİK"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise yaptığı sunumla 2019 yılında uygulamaya alınacak yeni ürünleri tanıttı.

Türk bankacılık sistemi aktif yapısının 2018’de yüzde 18,7, Türk Eximbank’ın ise yüzde 63 büyüdüğüne dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yine 2018’in tamamına bakarsak, bankamız aktif yapısının yüzde 93’ünü krediye dönüştürdü. Türk bankacılık sisteminde bu oran 62 seviyesinde. Ve geldiğimiz nokta itibariyle bankamız yurt dışı ağırlıklı olmak üzere ihracatçılarımızın yurt içi alacak sigortasını da yapıyor ve bu konuda da Türkiye’nin en büyük şirketi, birinci sıradayız. Kredi aktif oranında da yine birinci sıradayız. Yurt dışı kaynak temini konusunda da Türkiye’deki 52 banka arasında 7. büyük banka durumundayız. Orada özellikle 2017 ve 2018’de ve 2019 başında önemli mesafe aldık. İhracat kredilerinin yüzde 53’ünü kullandırır duruma geldik."

Yıldırım ayrıca bankanın alacak sigortası hacminin 2019 yılında 20 milyar dolara, 2020 yılında 30 milyar dolara ve 2021 yılında 50 milyar dolara yükseltilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.