İşletmelere Maliyet Uyarısı

17.11.2000 - 00:00

Gazeteniz DÜNYA`nın, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte önceki gün düzenlediği Düşük Enflasyonlu Ortamda Ticaret, Sanayi Hayatı ve Borsa konulu panelde konuşan akademisyenler, düşük enflasyonda dünyada neler yapıldığını, enflasyonsuz ortamda tüccar ve sanayicinin nasıl hareket etmesi ve yatırım yapması gerektiğini, enflasyonsuz ya da düşük enflasyon ortamında borsanın nasıl bir yatırım aracı olduğunu anlattılar.


Bilim adamları, enflasyon düşerken bazı sıkıntıların yaşanacağını, bu nedenle 2001 ve 2002 yıllarının, talebin kısılması açısından zor yıllar olacağını, maliyetlerini iyi hesap edemeyen kuruluşların, bu süreçte kapanacağını ve Maliye Bakanlığı`nın vergi yasalarına esneklik getirerek, yeni düzenlemeler yapması gerektiğini belirttiler. İşadamları ise, enflasyonla mücadeleye büyük destek verdiklerini belirterek, Enflasyonun bir bacağı kırıldı. Bizler, gelecek nesillere enflasyonsuz bir miras bırakmak istiyoruz dediler. Önceki gün Çerkezköy`de Türk Metal Sendikası`na ait Mustafa Özbek Eğitim ve Dinlenme Tesisleri`nde saat 16.00`da başlayan ve büyük ilgi gören paneli, DÜNYA Gazetesi Genel Yönetmeni Osman S. Arolat yönetti.


PLAKET DAĞITIMI;

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, panele katkıları nedeniyle DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı Nezih Demirkent, DÜNYA Gazetesi Genel Yönetmeni Osman S. Arolat, DÜNYA Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Hasan Yılmaer, İÜ. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Alkin, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Erol, Esbank Yönetim Kurulu Üyesi Berra Kılıç, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrül Kavlak ve işadamı Mehmet Yüzer`e birer plaket verdi.


KÖTÜ MİRAS BIRAKMAYACAĞIZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Zafer Avcılar, şunları söyledi: Enflasyonla mücadelede tüccar, sanayici ve esnaf, daha başarılı olmuştur. Hükümetin uyguladığı istikrar programına uyum sağlamıştır. Bu konuda görevimizi tam yaptığımıza inanıyorum. 20. yüzyıl Türkiyesi`nin en önemli unsuru zamandır. Zamanı iyi kullanmalıyız. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 30 olarak gerçekleşmesi, bizi bu konudaki mücadelemizde yıldırmayacaktır. Biz gelecek nesillere, yüksek enflasyonlu kötü bir miras bırakmayacağız.


İŞADAMLARI İNANÇLI;

DÜNYA Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Hasan Yılmaer de şunları söyledi:
Çerközköy, bugün Türkiye`ye sanayi üreten sanayi bölgesi olmuştur. Bu gelişme sadece tüten fabrika bacalarıyla sınırlı kalmamıştır. Çerkezköy, aynı zamanda İstanbul ve çevre illerde oturanların hafta sonlarında alışveriş yapmak için geldikleri bir bölge konumundadır. Bugünkü toplantının en önemli yanı, işadamlarımızın enflasyonun düşeceğine olan inançlarını ortaya koymalarıdır. İşadamları, hiç yoksa enflasyon canavarının bir bacağınını kırıldığına inanmışlardır. Kim ne derse desin, işadamlarının bu inanç ve kararlılıkları sonucu getirecektir. Buna kimse karşı koyamaz, hükümetler bile..


TÜRKİYE NE YAPTIĞINI BİLMELİ

Toplantıda söz alan DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı Nezih Demirkent, enflasyonla mücadeleye 11 ay önce başlandığını, 11 ay sonra enflasyonla mücadelede belirlenen hedefin tuturulup tutturulamadığının tartışıldığını belirterek, şu görüşleri savundu: Eğer sivil toplum örgütleri, bu düşünceye ve çabalara destek vermeseydi, bu program yürümezdi. Geçen 11 ay pek çok şey öğretti. Paranın ne olduğunu öğretti. Bu süre içinde iflaslar oldu, olmaya da devam edecek. Türkiye ne yaptığını bilmezse, üretime önem vermezse sıkıntılar devam eder. `Türkiye enflasyonu yenecek` demek, kolay değil. 2001 yılının daha zor olacağını bilenler ipi göğüsleyeceklerdir. Özelleştirmeler yapılmaya çalışılıyor, ama hükümetin kendisi özelleştirmeyi istemiyor. Kamu harcamalarını düşürmüyor. Bunu gören vatandaş da kendi yaşamını ön plana çıkarıyor. Tablo sevimli değil. Türk insanının dünya ile baş etmesi için kaliteli mal üretmesi lazım. Bunun da bir bedeli var. Enflasyonu düşürmek konusunda bugünkü yaşantımızı sürdürürsek, hiçbir şey yapamayız. Herkesin üretim yapması lazım. Bunun için devletten gelecek kaynakların kıt olduğunu bilmek lazım. Trakya`nın özelliklerini tümüyle kullanması ve bunu Anadolu`ya aktarması gerekir.


DÜŞÜK ENFLASYONU SÜRDÜRMEK;

Prof. Dr. Erdoğan Alkin ise, sıfır enflasyon konusunun, 4-5 yıl önce batı ülkelerinde tartışıldığını, Amerika ve Japonya`nın sıfır enflasyonu başardığını belirterek, görüşlerini şöyle açıkladı: Türkiye, düşük enflasyonu sürdürmesini beceremedi. 1932`li yıllarda düşük enflasyonu buldu, ama fazla sürmedi. Türkiye. süreç içinde inişli çıkışlı enflasyon dönemleri yaşadı. Politik kargaşa dönemleri yaşadı ve 1980`lerde gelindiğinde enflasyon yüzde 130`lara kadar çıktı.Bugün talebin şişmesi, devletin para harcaması sonucudur. Durum böyle olunca enflasyonu düşürmek, devletin işidir. Fiyat artışlarını dizginlemesi gerekir. Ama bunun belli sıkıntıları var. Eğer hükümetin niyeti varsa, -2000 yılında bu niyeti pek görmedik, ama gelecek yıllarda olabilir- bunu başarabilir. Önümüzde ne gibi sıkıntılar var; çalışma hayatında maaşlar gelecek hedeflere göre ayarlandı. Bir kere sıkıntı buradan başlıyor. İş hayatında her işletmenin mali koşulları, fiyat ayarlamasına müsait değil. Maliyet açısından dayanamayan işletmeler üretimlerini durduracak ve işçilere yol verecektir. Borçlanma politikası, düşen enflasyona göre ayarlanmalıdır. Türkiye, enflasyonu düşürürken, talep darlığı yüzünden 2001 yılında sıkıntı çekebilir.


ESNEK ÜRETİME GEÇİLMELİ

Enflasyonsuz ortama tüccar ve sanayici nasıl hazırlanmalı konusu üzerinde görüşlerini açıklayan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Erol, konuya akademik olarak tepeden baktıklarını ve belli bazı deneyimleri aktaracağını belirterek, şunları anlattı: Enflasyon ortamında en kritik unsur, maliyetleri kontrol edebilmektir. Hangi firmalar etkin maliyet kontrolü yapabiliyorlarsa, onlar yaşıyor. Maliyetleri denetime yönelik dönem başlıyor ve bu önem kazanıyor. Bu süreçte etkili nakit yönetimi yapmak gerekiyor. Türkiye, ilk kez rekabetçi ekonomiye gidiyor, buna da mecbur. Diğer ülkelerde de bu böyle. Sanayiciler ve tüccarlar, satış miktarlarını artırmaya mecburlar. Türkiye`nin enflasyonu düşürme programıyla önemli yapı değişikliği dönemi yaşıyoruz. Biz, buna kitlesel üretim diyoruz. Siz, tek tip mal üretip `müşteri alırsa alsın` diyemezsiniz. Çok çeşitli ve esnek üretime geçmek gerekiyor. Üretim teknolojileri de bu esnek üretimi teşvik ediyor. Sıfır enflasyona giderken, firma kültüründe de değişiklikler yapmak gerekiyor.


AZİMLİ OLMAK ÖNEMLİ;

Esbank Yönetim Kurulu üyesi Berra Kılıç da, borsa kökenli olduğunu ve Merkez Bankası adına Esbank`ta görev yaptığını belirterek başladığı konuşmasında, enflasyonun düşmesinin, insanların kilo vermek için yaptıkları diyete benzetti. Kılıç, bireysel yatırımcılara şu önerilerde bulundu:Faizler düştüğü için şirketler yatırıma yönelecekler. Ancak üretime terk edilmeyen kaynaklar ne olacak? Faizler enflasyondan daha hızlı düşüyor, düşmeye de devam edecek. Yılın son dönemleri, nakit sıkıntısının arttığı, faizlerin azaldığı dönemlerdir. Bu dönemde birikimleri bankara uzun vadeli olarak yatırmalıyız. Döviz, Merkez Bankası tarafından kontrol altında tutulduğu için reel getiri sağlamayacak. Yatırım aracı olarak dövizden kaçınılması gerekir. Altın da reel getiri olmaz. Borsa ise tasarrufların uzun vadeli yatırım yapılacağı bir alandır.


ENFLASYONUN DÜŞMESİNİ BEKLEDİK;

Konuşmasına Çerkezköy`ün gösterdiği gelişme süreceni anlatarak başlayan Çekezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Dinarsu Genel Müdürü Ömer Kılınç, 1975 yılında 10-12 fabrikanın bulunduğu bölgede bugün 5 binin üzerinde kuruluş çalıştığını hatırlatarak, şunları söyledi: Ben, Devlet Planlama Teşkilatı`nda teşvik belgeleri imzaladım. 1975 yılından bugüne dolar 40 bin misli arttı. Çerkezköy`de o zaman arsa 50 kuruştu. Biz fabrika kurmak için arsaya 1 lira verdik. Bugün arsa 20 milyon lira. 20 milyon misli arttı. İşte enflasyon bu. 1980`den sonra dış borçlanma arttı. Türkiye, enerji ve haberleşme alanında altyapı kurdu. Bu da enflasyonu hızlandırdı. Bakalım hükümetin enflasyonu düşürmeye niyeti var mı, ben kuşkulu bakıyorum. Böyle devam ederse, enflasyonun düşmesi güç. Ama enflasyonun düşeceğine inanacağız. Bankalardaki suiistimallerle yatıp kalkıyoruz. Bu mücadele, hırsızlıklarla mücadele meselesi değildir. Ben bunlara vampir diyorum. Bu işe musallat olanlar, çok gaddarca bankaları boşalttılar. Bunun yükü hepimizin sırtına bindi. Vergiler arttı, geçici vergiler geldi. Benim görüşüm, devletin bankası olmaz, Merkez Bankası`ndan başka..


PANELE KİMLER KATILDI?

* Esbank Yönetim Kurulu Üyesi Berra Kılıç
* Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Dinarsu Genel Müdürü Ömer Kılınç ile yönetim kurulu üyeleri
* Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Zafer Avcılar
* Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sıdar
* Tekirdağ Valisi Cemalettin Sevim
* Çerkezköy Kaymakamı Saffet Karahisarlı
* Çerkezköy Belediye Başkan Vekili Sami Bağcı
* Çerkezköy Savcısı Sait Ömer Aslan
* Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan, çok sayıda işadamı, tüccar, sanayici, kamu ve özel kesimden üst düzey yönetimde çalışanlar
* DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı Nezih Demirkent
* DÜNYA Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Hasan Yılmaer
* İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Alkin
* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Erol. (DÜNYA)


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
105.964 Değişim: 0,66% Hacim : 7.409 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 103.677 22.11.2017 Yüksek 106.145
Açılış: 105.357
3,9210 Değişim: -0,01%
Düşük 3,9209 23.11.2017 Yüksek 3,9215
Açılış: 3,92135
4,6356 Değişim: 0,01%
Düşük 4,6348 23.11.2017 Yüksek 4,6362
Açılış: 4,63505
162,83 Değişim: 0,00%
Düşük 162,80 23.11.2017 Yüksek 162,85
Açılış: 162,82
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.