İnternet ve İletişim Devrimi

23.10.2000 - 00:00
Bugün ülkeleri yakınlaşmaya ve işbirliğine mecbur eden olgu iletişim devrimi. İletişim devrimi sayesinde ticaret ve bölgesel işbirlikleri kolaylaşıyor. Yeni ekonomide bölgesel işbirlikleri etkin bir rol oynuyor.


Yeni bir çağın başlangıcı olan 2000 yılında 21. yüzyılla beraber demokrasi, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi kavramlar öne çıkmıştır. Bilgi çağının gerekleri de ancak, serbest piyasa ekonomisinin evrensel düzenlemelere uygun olarak yürütülmesiyle yerine getirilebilecektir. Aynı zamanda ülkelerin kalkınmasında iletişim teknolojilerinin kullanımı büyük rol oynamaktadır. Bugün dünyada ülkeleri yakınlaşmaya, barış içinde yaşamaya ve işbirliğine mecbur eden olay iletişim devrimidir. İletişim devrimi sayesinde dünyada ticaret ve bölgesel işbirlikleri kolaylaşmıştır. Yeni ekonomide bölgesel işbirlikleri etkin bir rol oynayacaktır. Bugün dünyada ülkeleri yakınlaşmaya, barış içinde yaşamaya ve işbirliğine mecbur eden olay iletişim devrimidir. İletişim devrimi sayesinde dünyada ticaret ve bölgesel işbirlikleri kolaylaşmıştır. Yeni ekonomide bölgesel işbirlikleri etkin bir rol oynayacaktır.


İLETİŞİM YÖNETİMİ;

Öte yandan eski ekonomiyi ve yeni ekonomiyi birbirinden ayıran en büyük özellik bilgi ve iletişimin kullanılış biçiminde yatmaktadır. Yeni ekonomi, müşteri ve yönetim arasındaki iletişim zincirini yeniden tanımlamakta ve eski ekonomide sürecin bir parçası olan iletişim olgusunu bugün sürecin bizzat kendisi haline getirmektedir. İletişim, onun doğru ve verimli olarak kullanılması bağlamında yönetilmelidir. Bu doğru kişinin, doğru bilgiye, doğru zamanda, doğru maliyetle ulaşmasını sağlamaktır. Günümüzde parayla eş değer olan bilgiyi yaratmak, dağıtmak ve yönetmek için gereken maliyetin, küresel rekabet şartlarında, aşağı çekilmesi gerekmektedir. Bunu da ancak bilgi teknolojileriyle yapmak mümkündür. Ancak bilgi teknolojilerine yapılan yatırım eski kurum kültürleri değiştirilmeden sonuç vermemektedir. Yeni iletişim teknolojileri sayesinde bireyin bilgiye ulaşması kolaylaşmış ve bu sayede bilgiyi kaynağından aracısız olarak edinebilmesi söz konusu olmuştur.


İnternet teknolojileri sayesinde tüketicinin doğrudan doğruya ürüne ulaşması, yeni ekonomik düzenin temel özelliklerinden biridir. İletişim, kavramsal anlamı yanında bir uzmanlık alanı olarak ve insani boyutuyla da karşımıza çıkmaktadır. Kavramsal olarak iletişim, doğru bilginin doğru yere doğru zamanda ulaştırılması anlamını kazanmaktadır. İnternet binlerce yıl sonra ilk defa insanların yüzyüze geldikleri, kendilerine sunulan ürünleri inceleyebildikleri, her konuda bilgi alabildikleri dünyanın ilk pazar yerlerinin oluşturulmasını yeniden mümkün kılmıştır. Özellikle yeni ekonomide, üreten ve tüketen arasındaki bilgi akışının sağlanması, ekonomik bir geri dönüşe işaret etmektedir. İletişim bir sektör olarak ele alındığında ise, iletişimcinin durduğu yer artık hiç olmadığı kadar meşru hatta vazgeçilmezdir. Ürünün şekillendirilmesinde rol oynayan müşteri taleplerinin duyulması ve değerlendirilmesi bir refleks haline iletişim sayesinde gelebilmektedir.
İletişim, devlet ve özel kuruluşların mesajlarının topluma iletilmesi ve faaliyetleri hakkında toplumun bilgilendirilmesi kadar bunun aksi yönde geliştirilmesi misyonunu da üstlenmektedir.


Üreten ve kazananlar, topluma karşı borçlarını iletişimcinin yönlendiriciliğinde gerçekleştirdikleri projelerle öderlerken, insani boyutuyla ele alındığında ise iletişim, teknolojinin yardımıyla insanları hiç olmadığı kadar yüz yüze getirmiştir. Önceleri insan, kendini, yarattığı teknolojinin objesi olarak görürken, çok geçmeden insan sıcaklığını iletmenin, birbirimize kulak vermenin, bildiklerimizi paylaşmanın yeni bir yolunu keşfettiğini anlamıştır.


İNTERNETİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ;

Bilgi ve iletişim kavramları, tüm tanımlarıyla artık dünyayı daha iyi bir yer haline getirme hedefiyle yola çıkan insanların zihinlerinde hergün erişilemez bir hızla dönüp dolaşırken, yaratıcılığımıza katkı sağlarken, bize yaratıcı olmak için yeni birer araç olarak kendilerini sunmaktadırlar. Yeni ekonomide, ekonomik değer oluşturmak, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek ve katma değer yaratan bir toplum için iletişimi ve bilgiyi kullanmak gerekmektedir. Bilgi, iletişim ve bunlara bağlı teknolojilerin gündeme oturması ve günlük hayatın vazgeçilmez parçaları olmaları noktasında internet, önemli bir etmen olarak devreye girmekte ve hem bilginin taşınması ve ulaşılması açısından, hem de sınırların ortadan kalkmasına yardımcı olarak üzerinden ticaret gerçekleştirilmesi açısından ulusal çıkarların yaptırım gücünü zayıflatmaktadır. İnternet, yalnızca ürün alış verişinde önemli olmamakta, asıl etkisini üzerinden sunulan hizmetler alanında göstermektedir. İnternet yoluyla dünya borsalarından alışveriş mümkün olmakta, arbitraj olanakları döviz piyasalarının salınımını azaltmakta ve gerçekten de küresel tek piyasa olgusuna yaklaştırmaktadır.


Teknolojik gelişmeler yalnızca küresel fırsatları ayağımıza getirmekle kalmamış, aynı zamanda birçok kişinin yüklü miktarda taze bilgiye ulaşarak bilgi ve yetilerini artırmalarına da yardımcı olmuştur. Coğrafya ve kanal yokluğunun zincirlerinden kurtulan bilginin paylaşılmasının ekonomik olarak bir gerekçesi de vardır. Bilgi paylaşıldıkça büyümekte, üzerine eklemeler yapılarak daha farklı fırsatları gözler önüne sermekte, bu fırsatları yakalamak da yeni kazançlar sağlamaktadır. Bilgi sınır tanımamakta, şirketler diğer ülkeler hakkında bilgilendikçe yabancı ülkelerde yatırım yapabilmekte, tüketici de gereksinim ve talep yaratmak mümkün olmakta, daha iyi ürün ve hizmeti tanıyan tüketici rekabeti körüklemekte, daha iyi ürün ve hizmeti almakta, fiyatlar ise düşmektedir. Bilgi akışı o kadar hızlıdır ki, çalışanlar dünyadaki gelişmeleri takip etmekte, eriştikleri fikirlere kendininkileri eklemekte ve yeni, hiç denenmemiş sonuçlara varmaktadırlar. Sonuçta çalışanlar daha nitelikli hale gelmektedir. Birer üretim faktörü olarak çalışanların üretime katkısı o kadar artmaktadır ki, şirketlerin sermayesinde geleneksel olarak yer alan elle tutulup gözle görülebilen varlıklardan daha önemli bir yer tutmaya başlamışlardır.
Bilgi, iletişim ve bunlara bağlı teknolojilerin günlük hayatın vazgeçilmez parçaları olmaları noktasında internet, hem bilginin taşınması ve ulaşılması açısından, hem de sınırların ortadan kalkmasına yardımcı olarak üzerinden ticaret gerçekleştirilmesi açısından ulusal çıkarların yaptırım gücünü zayıflatıyor.


HER GÜN DEĞİŞİM;

İş ve ilişki süreçleri, neredeyse insanlık tarihi kadar eskiyken, iletişim ve bilgi süreçleri bilgi ve iletişim teknolojilerinin ortaya koyduğu sınırsız olanaklarla neredeyse tamamen değişip, kurumların değer zincirinde en güçlü halkalar haline gelmişlerdir. Bütün bunlar olurken iş yapış biçimleri dahil, üretim, müşteri ilişkileri, iletişim çalışmaları gibi her şey hergün değişmektedir. İnternet aracılığıyla monitörümüze gelen bilginin üzerine herkes yenilerini eklemekte, herkes bilgiyi bir biçimde değiştirmekte ve bu bilgi kısa sürede yeni bir yönü işaret eder hale gelmektedir.


Örneğin bütçede iletişime ayrılan payın mutlaka şirkete bir yarar olarak geri dönmesi gereklidir. Eğer emek, zaman ve para harcayarak gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri bir amaca hizmet etmiyor ve sadece şirketin isminin birkaç gün boyunca konuşulmasından öte işlev taşımıyorsa, o zaman bu yatırım boşa gitmiş demektir. Örneğin, sadece kurum ya da marka bilinirliğinin yüksek olması ille de o kurumun hisse değerinin yükselmesini ya da o ürününün satın alınmasını sağlamamaktadır. O gün söylenenlerin, önceden söylenenler ve sonradan söyleneceklerle bağlanacağı, bütün bunların da şirketin genel stratejisiyle ilişkilendirileceği, gerekli mesajların ilgili kişilere ulaşacağı, sürekli ve tutarlı çalışmalar yapılabilmelidir. Bu çalışmalar, hedef kitlenin gözünde markanın konumlandırılmasına katkıda bulunacak ve şirketin aldığı kararlardan, performansından olumlu ya da olumsuz etkilenecek tüm kişi, kurum ve kuruluşları kapsayan sosyal paydaşların algılarını etkileyecektir. Bu etkilemenin hedef kitleyi, hedeflenen davranış değişikliğine götürmesi ise, iletişim çalışmalarının en büyük geri dönüşüdür.


Her şeyde olduğu gibi, iletişim çalışmalarında en kritik başarı faktörü, müşteri memnuniyeti olmalıdır. Müşteri odaklılık yaklaşımından farklı olarak birey, müşterileri ile iş ortaklığı anlayışı çerçevesinde çalışmalıdır. Bu ilişki, karşılıklı etkileşim ve bundan her iki tarafın da değer kazanması ilkesi üzerine oturmaktadır.
(FİNANSAL FORUM)


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.303 Değişim: -1,09% Hacim : 5.320 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 107.303 23.10.2017 Yüksek 108.167
Açılış: 108.167
3,7140 Değişim: 1,15%
Düşük 3,6842 23.10.2017 Yüksek 3,7164
Açılış: 3,6842
4,3655 Değişim: 0,86%
Düşük 4,3330 23.10.2017 Yüksek 4,3699
Açılış: 4,333
152,21 Değişim: 0,71%
Düşük 151,03 23.10.2017 Yüksek 152,91
Açılış: 151,14
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.