Henkel ikinci çeyrek kârını açıkladı

28.08.2018 - 13:18
Henkel ikinci çeyrek kârını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Henkel ikinci çeyrekte güçlü bir organik satış büyümesinin yanı sıra, kar marjında gelişme ve karlılıkta yükseliş gerçekleştirdi.

Henkel CEO’su Hans Van Bylen “Henkel, güçlü bir organik büyüme azmiyle, kayda değer negatif kur etkilerine ve yükselen malzeme fiyatlarına karşın ikinci çeyrekte iyi bir ilerleme göstermiştir. Bir çeyrekte gerçekleştirilen satışları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştırdık, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjımızı daha da artırdık ve bugüne kadar bir çeyrekte gerçekleştirilen en yüksek düzeltilmiş karlılığa ulaştık.” şeklinde konuştu. Bylen konuşmalarını şu şekilde sürdürdü: “Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi güçlü bir organik büyüme gerçekleştirirken, Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi iyi bir büyümeye imza attı. Beauty Care İş Birimi de aynı şekilde pozitif bir ilerleme gösterdi.” 

“Gelişmekte olan piyasalardaki oldukça güçlü performansımız ve gelişmiş piyasalardaki ilerlememiz de dahil olmak üzere bütün bölgelerde organik satış büyümesi gerçekleştirdik. Kuzey Amerika tüketici iş birimlerimiz hizmet seviyelerinin normale dönmesiyle büyüme gerçekleştirmeye tekrar başladı.”

Hans Van Bylen açıklamalarını şöyle sürdürdü: “İlk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de, kurlardaki kayda değer zorluklar ve artan malzeme fiyatlarıyla karşılaştık. Kurlar rapor edilmiş satışlarımızı negatif olarak yüzde 6,1 oranında, başka bir deyişle yaklaşık 310 milyon Euro miktarında etkiledi. Aynı şekilde, faaliyet karımız ve hisse başına karlılığımız da kurlardan etkilendi. Kur değişimlerinin yarattığı etkinin hariç tutulması durumunda yüzde 7,7 oranında güçlü bir operasyonel hisse başına karlılık (EPS) artışı sağladık.”

##$HABER_1448660$##

2018 MALİ YILI İÇİN GÜNCELLENMİŞ ÖNGÖRÜ

Henkel 2018 Mali Yılı için olan hedefini güncelledi. Şirket, Henkel Grup için yüzde 2 ile 4 aralığında bir organik satış büyümesi beklentisini teyit etmektedir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi için, daha önceki yüzde 2 ile 4 aralığında olan büyümeden daha yüksek bir oranda, yüzde 4 ile 5 aralığında bir organik satış büyümesi beklemektedir. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde Henkel yüzde 2 ile 4 aralığında bir büyüme beklemeye devam etmektedir. Beauty Care İş Birimi’nde ise Henkel, yüzde 0 ile 2 aralığında pozitif bir organik satış büyümesi beklentisini teyit etmektedir. 

Henkel bir yıllık dönemde, düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) için, %17,5 oranı üzerinde bir seviyede gerçekleşeceği öngörüsünü, %18 seviyesine ulaşacağı şeklinde güncellemektedir. Üç iş biriminin de bu pozitif performansa katkısı beklenmektedir. Henkel kurlardaki ve malzeme fiyatlarındaki gelişmeleri de yansıtacak şekilde, imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta, daha önce öngörülen yüzde 5 ile 8 aralığından farklı olarak, şimdi yüzde 3 ile 6 aralığında bir artış beklemektedir. Bu konuda Hans Van Bylen “Bu öngörü, bizim sürdürülebilir karlı büyüme konusunda devam eden dikkatimize vurgu yapmaktadır ve bizler de stratejik önceliklerimizin hayata geçirilmesi konusunda kararlı tutumumuzu sürdürmekteyiz.” şeklindeki düşüncelerini belirtti.

2018’İN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE SATIŞ VE KAR PERFORMANSI

2018’in ikinci çeyreğindeki satışlar 5,143 milyar Euro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve geçen senenin ikinci çeyreğine kıyasla nominal olarak yüzde 0,9 oranında büyüdü. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 3,5 oranında güçlü bir artış elde edildi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu da yüzde 7 oranında bir büyüme ile sonuçlandı. Kur değişimlerinin satışlar üzerindeki negatif etkisi yüzde -6,1 oranında oldu.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi satışlarda yüzde 5,2 oranında güçlü bir organik artış bildirdi. Beauty Care İş Birimi’nde organik satışlar bir önceki senenin ikinci çeyreğindeki seviyenin yüzde 0,4 oranında üzerinde idi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise organik satışlarda yüzde 2,9 oranında iyi bir artış gerçekleştirdi. 

Satış büyümesi aynı zamanda, grup düzeyindeki dijital satışlarda gerçekleşen ve tüketici işi birimlerindeki kayda değer güçlü performans tarafından harekete geçirilen çift haneli artış tarafından da desteklendi.

Gelişmekte olan piyasalar organik satışlardaki yüzde 5,4 oranındaki çok güçlü bir artışla, Grubun organik büyümesine yine ortalamanın üzerinde bir katkı sağladı. Gelişmiş piyasalar ise yüzde 2,2 ile iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi.

Yüzde 0,1 oranında organik satış büyümesi ile Batı Avrupa istikrarlı bir ilerleme gösterirken Doğu Avrupa yüzde 8,2 oranında bir organik büyüme gerçekleştirdi. Afrika / Orta Doğu’da satışlar organik olarak yüzde 4,7 oranında büyüdü. Kuzey Amerika yüzde 4,9 oranında bir organik satış büyümesi gösterirken, Latin Amerika yüzde 6,3 oranında bir organik büyüme gerçekleştirdi. Asya-Pasifik bölgesinde ise satışlarda yüzde 1,9 oranında organik bir büyüme yaşandı.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) geçen yılın ikinci çeyreğindeki 909 milyon Euro rakamına kıyasla yüzde 1,8 oranında artarak yeni en yüksek seviye olan 926 milyon Euro’ya ulaştı.

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) yüzde 0,2 oranında artarak yüzde 18,0’e yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 1,9 oranında artarak 1,55 Euro’dan 1,58 Euro’ya yükseldi. Hisse başına karlılıkta (EPS) büyüme, kurlardan negatif olarak yüzde -5,8 oranında etkilendi. Kur değişimlerinin yarattığı etkinin hariç tutulması durumunda, imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta yüzde 7,7 oranında bir artış sağlandı. 

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi, yüzde 6,3 ile 2017’nin ikinci çeyreğini (yüzde 5,2) geride bıraktı

İŞ BİRİMİ PERFORMANSI

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi ikinci çeyrekte yüzde 5,2 ile oldukça güçlü bir organik satış büyümesi ortaya koydu. Nominal olarak satışlar yüzde 2,6 oranında büyüyerek 2,432 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 1,5 oranında artarak 462 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 19,0 ile geçen senenin ikinci çeyreğindeki düzeyin biraz altında gerçekleşti.

Beauty Care İş Birimi’nde satışlar yüzde 0,4 oranında organik olarak büyüdü. Nominal olarak satışlar yüzde 3,8 oranında artarak 1,035 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 4,4 oranında büyüyerek 187 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,1 oranında artarak yüzde 18,1 oranına yükseldi.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise ikinci çeyrekte yüzde 2,9 oranında iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Nominal açıdan ise, geçen senenin ikinci çeyreğinde 1,703 milyar Euro olan satışlar 1,644 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı 2017’nin ikinci çeyreğindeki seviyeyle kıyaslandığında yüzde 1,0 
oranında bir düşüş yaşayarak 295 milyon Euro miktarında gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,4 oranında artarak yüzde 17,9 seviyesine yükseldi.

2018’IN İLK YARISINDA İYI İŞ PERFORMANSI

2018’in ilk yarısında Henkel 9,978 milyar Euro değerinde satış gerçekleştirdi. Kurlardaki değişimler, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satış büyümesi yüzde 2,3 oranında idi. Döviz kurlarının etkileri satışları yüzde -7,4 oranında düşürdü.

Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 0,3 oranında yükselerek 1,763 milyar Euro’dan 1,768 milyar Euro’ya çıktı.

Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 17,4’ten, yüzde 17,7 seviyesine yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 1,7 oranında artarak 2,96 Euro’dan 3,01 Euro’ya yükseldi. Hisse başına karlılıkta (EPS) büyüme, kurlardan negatif olarak yüzde -6,1 oranında etkilendi. Kur değişimlerinin yarattığı etkinin hariç tutulması durumunda yüzde 7,8 oranında imtiyazlı hisse senedi başına karlılık artışı sağlandı. 

2018’in ilk yarısında Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi yüzde 5,0 ile oldukça güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 18,5 oranında idi.

Tüketici iş birimlerimizdeki satışlar Kuzey Amerika’daki dağıtım zorluklarından olumsuz yönde etkilendi. Beauty Care İş Birimi’nde organik satışlar, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin altında kalarak, yüzde -2,0 oranında bir değişim gösterdi. Düzeltilmiş satış kazancı, yüzde 17,4 oranı ile 2017’nın ilk yarısı ile aynı seviyede gözlendi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi yüzde 1,1 oranında bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 17,4 seviyesinden yüzde 18,2‘ye çıkarak oldukça güçlü bir artış gösterdi.

30 Haziran 2018 itibariyle Henkel’in net mali durumu -3,597 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmiştir. (31 Aralık 2017: -3,225 milyar Euro)


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
111.206 Değişim: 0,99% Hacim : 3.869 Mio.TL Son veri saati : 12:08
Düşük 110.680 13.12.2019 Yüksek 111.265
Açılış: 111.011
5,7835 Değişim: -0,10%
Düşük 5,7699 13.12.2019 Yüksek 5,7933
Açılış: 5,7892
6,4635 Değişim: 0,22%
Düşük 6,4332 13.12.2019 Yüksek 6,4845
Açılış: 6,4496
273,95 Değişim: 0,12%
Düşük 271,83 13.12.2019 Yüksek 274,07
Açılış: 273,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.