Demiralp Yapısal Reform Uygulaması Sürecek

15.11.2000 - 00:00

Hazine Müsteşari Demiralp: -Enflasyonla Mücadele Programi Doğrultusunda Hazirlanan 2001 Yili Bütçesi, Hükümetin Program Uygulamasindaki Kararliliğinin Bir Göstergesi -Yapisal Reform Programinin Kararlilikla Sürdürülmesi Gerekir -Özelleştirme Çalişmalari 2001 Yilinda Da, Programda Öngörüldüğü Şekilde Sürdürülecektir -Özelleştirme Programinin En Önemli Unsuru Olan Telekom`Un Özelleştirmesine Hiz Verilmiş Olup, Hisse Satişlari İçin Gereken Koşullarin Sağlanmasi Aralik Ayi İçerisinde Gerçekleştirilecek Ve İhalenin 2001 Yili Mart Sonuna Kadar Tamamlanmasina Çalişilacak -Fon Kapsaminda Yer Alan 10 Bankanin Tasfiyesi İçin, Yeniden Yapilanma Plani Hazirlik Çalişmalari Sürdürülüyor -Programin 2001 Yilinda Da Başariyla Sürdürüleceğinden, Hiç Kimsenin Kuşkusu OlmamaliANKARA (A.A) - 15.11.2000 - Hazine Müsteşarı Selçuk Demiralp, 2001 yılı bütçesinin, enflasyonla mücadele programı doğrultusunda hazırlandığını ve hükümetin program uygulamasındaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Yapısal reform programının kararlılıkla sürdürülmesi gereğine de işaret eden Demiralp, özelleştirme çalışmalarının, 2001 yılında da, programda öngörüldüğü şekilde sürdürüleceğini belirtti. Demiralp, IMF Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, kamu kesimi dengesi ve mali politikalara ilişkin bilgi verirken, 2001 yılı programında genel kamu dengesinin, diğer makro hedeflerle tutarlı olacak şekilde hazırlandığını belirtti. Genel kamu dengesini oluşturan en önemli unsurlardan konsolide bütçe, KİT ve fon hesaplarının tümünde 2001 yılında, program çerçevesinde iyileştirmeler beklediklerini anlatan Demiralp toplam kamu kesimi faiz dışı fazlasının 2000 yılında GSMH`nin yüzde 3`ü civarında olması beklenirken, 2001 yılında da yüzde 5`i kadar öngörüldüğünü kaydetti. Konsolide bütçe faiz dışı fazlasının GSMH`ye oranında, özelleştirme gelirleri hariç 2000 yılında yüzde 4.8 olarak gerçekleşme beklendiğini belirten Demiralp, 2001 yılında bu oranınyüzde 5.6 olarak öngörüldüğünü bildirdi. Demiralp, bütçe açığının GSMH`ye oranının ise 2000 yılında yüzde 9.3 civarında beklendiğini, 2001 yılında bu oranın büyük bir gerileme göstererek yüzde 3.4`e kadar düşeceğini belirtti.


2001 BÜTÇESİ;

2001 yılı bütçesinin, enflasyonla mücadele programı doğrultusunda hazırlandığını ve hükümetin program uygulamasındaki kararlılığının bir göstergesi olduğunun görüldüğüne işaret eden Demiralp, sözlerini şöyle sürdürdü: 2000 yılında gelirlerde gösterilen olumlu performans ile harcamalarda sağlanmış olan disiplin, 2001 yılında da sürdürülecektir. Bununla ilgili çalışmalar, Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 2001 yılı bütçesine sadece önümüzdeki bir yılın mali çerçevesi olarak değil, Türkiye`yi Avrupa Birliği`ne taşıyacak uzun dönemli bir çabanın ürünü olarak bakmak faydalı olacaktır. Bunun da bizi ekonomik ve parasal birlik yolunda Maaschrit kriterlerine yaklaştıracağı aşikardır.


YAPISAL REFORMLAR VE KİT`LER;

Makro ekonomik istikrarın desteklenmesi ve sürdürebilir bir büyümenin temellerini oluşturmak amacıyla, yapısal reform programının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Demiralp, bu kapsamda sosyal güvenlik sisteminin mali dengelerini ve mali sektörü güçlendirecek, para sektörünü modernleştirecek ve enerji sektörüne özel kesim katılımını artıracak reformların sürdürülmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca, özellikle enerji sektöründe faaliyet gösteren KİT`lerin (TEAŞ ve TEDAŞ gibi) mali yapılarının güçlendirilmesine önem verildiğini belirten Demiralp, bu bağlamda KİT`lerin finansman açıklarının azaltılması amacıyla birtakım önlemler getirilmekte olup 2001 yılında KİT`ler sıkı bütçe politikasına uyumlu faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Harcamaları içerisinde önemli bir yer tutan personel harcamalarının kontrol altında tutulması amacıyla, personel alımlarıyla ilgili kısıtlamalara önümüzdeki yıl da devam edilecektir. KİT`ler fiyat ayarlamalarını, hedef enflasyon ve maliyetleri de dikkate alarak belirleyeceklerdir. 2001 yılında KİT`lerin yapısal sorunlarının çözümüne ağırlık verilerek etkin ve verimli çalışmalar sağlanacaktır diye konuştu.


İÇ VE DIŞ BORÇLANMA;

Basın toplantısında iç ve dış borçlanmaya ilişkin de bilgi veren Hazine Müsteşarı, programın açıklanmasını takiben oluşan ve devam eden güven ortamı sonucunda hızlı bir düşüş gösteren nominal ve reel faizler ile faiz ödemelerinin bütçe üzerindeki yükünün 2001 yılında büyük ölçüde hafifleyeceğini bildirdi. Demiralp, bu konuda şunları söyledi: Yılın 10 ayında toplam iç borçlanma, itfa toplamının yaklaşık yüzde 72`si civarında gerçekleşmiş ve iç borç sarmalının büyümesi önlenmiştir. 2001 yılında da, yüzde 75`lik oran uygulamasına devam edilecektir. Bu çerçevede 2001 yılı için 38 katrilyon civarında tahmin ettiğimiz toplam iç borç itfasının, sadece 28 katrilyonluk kısmı için iç borçlanma yoluyla sağlanmaya gidilecektir. İçinde bulunduğumuz yıl tahvil ihracı suretiyle dış borçlanma 7.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2001 yılında da aynı miktarda dış borçlanma yoluna gidilecektir. Öte yandan borçlanma kurallarının günün gelişen kurallarına göre açık bir şekilde tanımlamak ve uyguladığımız program orta dönem hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, kamu finansmanı ve borç yönetimi kanunu hazırlıkları sürdürülmektedir.


KUR VE PARA POLİTİKASI;

Demiralp, kur ve para politikasıyla ilgili olarak da, ilan edilmiş bulunan hedefler ve performans kriterlerinin de başarıyla tutturulduğunu belirtti. Ayrıca Merkez Bankası`nın 1 Temmuz 2001 tarihinden itibaren başlayacak kademeli genişleyen kur sistemi-kur rejimi süresince uygulanacak politikaları kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Demiralp, bunun yanı sıra 2001 yılı ortasından sonra para politikası yönetiminde artacak olan esneklikle beraber, enflasyon hedeflemesine geçilmesi sürecinde yeni bir Merkez Bankası kanunu çıkarılmasının sağlanacağını bildirdi. Demiralp, bu kanun ile bir taraftan fiyat istikrarı amaçlanırken, diğer taraftan Merkez Bankası yasasının Maaschritch kriterine uygunluğunun sağlanmış olacağını belirtti.


ÖZELLEŞTİRME;

Uygulanan ekonomik programın bir diğer ayağının da özelleştirme olduğuna dikkati çeken Demiralp, bu kapsamdaki faaliyetler sonucunda, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek özelleştirme gelirinin temin edildiğini bildirdi. 2000 yılında sonuçlandırılan özelleştirme faaliyetleriyle, bugüne kadar 3.5 milyar nakit girişi sağlandığını anlatan Demiralp, 2001 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda gelecek yıl GSMH`nin yüzde 3.5`i kadar, (yaklaşık 6 ile 7 milyar dolar civarında) bir özelleştirme geliri (GSM gelirleri hariç) hedeflendiğini söyledi. Demiralp, şöyle devam etti: Başarılı bir biçimde ihalesi tamamlanan GSM lisans satışından bugüne kadar 500 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Bedelin geri kalan bölümü, 2001 yılı başlarında tahsil edilecektir. Özelleştirme çalışmaları 2001 yılında da programda öngörüldüğü şekilde sürdürülecektir. Söz konusu özelleştirme programının en önemli unsuru olan Telekom`un özelleştirmesine hız verilmiş olup, hisse satışları için gereken koşulların sağlanması Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek ve ihalenin, 2001 yılı Mart ayı sonuna kadar tamamlanmasına çalışılacaktır.


BANKACILIK SEKTÖRÜ;

Bankacılık sektöründeki gelişmelere de değinen Demiralp, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu`nun açıkladığı gibi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında yer alan 10 bankanın tasfiyesi için yeniden yapılanma planı hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğünü hatırlattı. Söz konusu bankalarla ilgili işlemlerin, 2001 yılı içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Hazine Müsteşarı, şunları söyledi: Bu çerçevede Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`na verilecek 6.1 milyar dolar değerindeki borcun; 3 milyar dolarlık kısmı Türk lirası, kalan bölümü ise dolar cinsinden olacaktır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu`nun geri ödemeleri, 2002 yılının Aralık ayında başlayacak olup on yıllık bir döneme yayılacaktır. Bankalar, söz konusu tahvilleri repo piyasasalarında kullanmakla elde edecekleri likidite sayesinde, yüksek faizli mevduata olan bağlılıklarını azaltacaklardır. Söz konusu bankaların mali durumlarının düzeltilmesiyle birlikte, mali piyasalar rahatlayacaktır. 2001 yılı kamu bankalarının yeniden yapılandırılmaları açısından önemli bir yıl olacaktır. Bu kapsamda gerekli olan düzenleme genel kurulda görüşülmektedir. Söz konusu bankaların yeniden yapılanma sürecine parelel olarak Halk Bankası`yla Ziraat Bankası`nın görev zararlarının hazine kağıdı ihracı suretiyle tasfiye edilmesi öngörülmektedir.


FONLAR;

Demiralp, fonlara ilişkin bilgi verirken de, ekonomik programın başarısında, uygulamaların şeffaf olmasının en önemli unsur olduğuna dikkat çekti, bu kapsamda bugüne kadar 2`si bütçe dışı olmak üzere 27 fonun kapatıldığını söyledi. Geriye kalan fonların program hedefleri çerçevesinde tasfiye işlemlerinin, kademeli olarak 2001 yılının ilk yarısında bitirilmesinin planlandığını anlatan Demiralp, şeffaflığın sağlanabilmesi çerçevesinde, kamu finansmanı ve borç yönetimi kanunu ile Merkez Bankası kanununun yasalaşmasının da büyük önem taşıdığını söyledi. Demiralp, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:


PROGRAM KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK

2000 yılı başından beri uygulanmakta olan ekonomik programın, hükümetin kararlılığı çerçevesinde hiç bir ödün verilmeden, bundan sonra da öngörüldüğü gibi sürdürüleceğinin altını çizmek istiyorum. Çok yakın bir zamanda birinci yılını tamamlayacak olan programın, 2001 yılında da başarıyla sürdürüleceğinden hiç kimsenin kuşkuşu olmamalıdır.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
104.402 Değişim: 0,47% Hacim : 3.802 Mio.TL Son veri saati : 15:04
Düşük 103.016 21.11.2017 Yüksek 104.546
Açılış: 103.146
3,9547 Değişim: 0,75%
Düşük 3,9200 21.11.2017 Yüksek 3,9781
Açılış: 3,9252
4,6396 Değişim: 0,75%
Düşük 4,6009 21.11.2017 Yüksek 4,6759
Açılış: 4,60525
162,61 Değişim: 0,87%
Düşük 160,87 21.11.2017 Yüksek 163,79
Açılış: 161,20
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.