Mardin Çimento Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,57
 • Değişim :0,28 %
 • Hacim TL :91.035
 • Hacim Adet :25.493
* SG: 21.02.2019 - 10:40 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • MARDİN ÇİMENTO Hisse Senedi
 • XTAST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : MRDIN | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 141.786.810
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 141.786.810
 • NAKİT DEĞERLER 141.786.810
 • 1.1 Kasa 27.577.512
 • A. Hazır Değerler 27.577.512
 • Kasa 27.577.512
 • B. Menkul Kıymetler 7.861.340
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.861.340
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.861.340
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 71.090.602
 • Acenteler 71.090.602
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 71.090.602
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 325.094
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 325.094
 • İkrazlar 325.094
 • 6.1 Kısa Vadeli 34.441.373
 • E. Stoklar 34.441.373
 • İŞTİRAKLER 34.441.373
 • 6. Diğer Stoklar 490.889
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 490.889
 • Menkuller 490.889
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 141.786.810
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 141.786.810
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 141.786.810
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 192.917.537
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 192.917.537
 • II. DURAN VARLIKLAR 192.917.537
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 259.576
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 259.576
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 259.576
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 85.159.816
 • 15.3 Diğer 85.159.816
 • Muallak Hasar Karşılığı 85.159.816
 • AKTİF TOPLAMI 104.159.078
 • D. Maddi Duran Varlıklar 104.159.078
 • Reasürörler Payı (-) 104.159.078
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 674.518
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 674.518
 • Ödenmiş Sermaye 674.518
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.657.256
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.657.256
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.657.256
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 7.293
 • F. Diğer Duran Varlıklar 7.293
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 7.293
 • A K T İ F T O P L A M I 334.704.347
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 334.704.347
 • Yeniden Değerleme Fonu 334.704.347
 • 4.1 Bonolar 50.503.081
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 50.503.081
 • Maliyet Artış Fonu 50.503.081
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 8.184.591
 • A. Finansal Borçlar 8.184.591
 • Özel Fonlar 8.184.591
 • B. Ticari Borçlar 29.683.761
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 29.683.761
 • P A S İ F T O P L A M I 29.683.761
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.259.608
 • 2. Borç Senetleri 3.259.608
 • Alınan Primler 3.259.608
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.311.124
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.311.124
 • XII. KARŞILIKLAR 3.311.124
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 390.807
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 390.807
 • Diğer Teknik Karşılıklar 390.807
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 4.082.859
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 4.082.859
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 4.082.859
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 50.503.081
 • 8. Borç Reeskontu (-) 50.503.081
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 50.503.081
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 12.428.251
 • Diğer Gelirler 12.428.251
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 12.428.251
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 12.089.941
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 12.089.941
 • GENEL GİDERLER (-) 12.089.941
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 145.480
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 145.480
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 145.480
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 271.773.015
 • Faiz Gelirleri 271.773.015
 • III. ÖZ SERMAYE 271.773.015
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 271.773.015
 • A. Sermaye 271.773.015
 • Kar Payı Gelirleri 271.773.015
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 109.524.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 109.524.000
 • Satış Karları 109.524.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 92.318.065
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 92.318.065
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 334.704.347
 • P A S İ F T O P L A M I 334.704.347
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 198.914.158
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 198.914.158
 • 1. Satıştan İadeler (-) -133.963.811
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -133.963.811
 • 2. Satış İskontoları (-) 64.950.347
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 64.950.347
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 64.950.347
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 64.950.347
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -10.833.831
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -10.833.831
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -12.588.898
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -12.588.898
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -26.739
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -26.739
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -23.449.468
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -23.449.468
 • 4.1.3 Diğer 41.500.879
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 41.500.879
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 57.929.246
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 57.929.246
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.210.175
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.210.175
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 52.719.071
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 52.719.071
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 52.719.071
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 52.719.071
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 52.719.071
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. RAYSG RAY SİGORTA
  2. 2,71
  3. 8,84
  1. BMELK BOMONTİ ELEKTRİK
  2. 1,13
  3. 8,65
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERİ
  2. 1,16
  3. 7,41
  1. BNKTR BANKALAR BORSA YATIRIM FONU
  2. 13,02
  3. 6,90
  1. DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR
  2. 6,86
  3. 6,85

Azalan

  1. BMEKS BİMEKS
  2. 0,06
  3. -14,29
  1. SNKRN SENKRON GÜVENLİK
  2. 2,26
  3. -12,74
  1. AKPAZ AKYÜREK PAZARLAMA
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. KPHOL KAPİTAL YAT. HOLDİNG
  2. 2,47
  3. -4,63
  1. GARFA GARANTİ FAKTORİNG
  2. 3,23
  3. -4,44

TL

  1. USAK UŞAK SERAMİK
  2. 1,21
  3. -0,82
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 2,34
  3. 0,43
  1. TTKOM TÜRK TELEKOM
  2. 5,43
  3. -0,55
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,64
  3. 0,47
  1. SAFKRH SAFKAR BIRINCIL PIYASA
  2. 1,98
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 13,50
  3. 0,52
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,64
  3. 0,47
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 2,34
  3. 0,43
  1. TTKOM TÜRK TELEKOM
  2. 5,43
  3. -0,55
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,72
  3. 0,73

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.