Denizbank A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 15,73
 • Değişim :0,96 %
 • Hacim TL :1.016.104
 • Hacim Adet :65.151
* SG: 15.02.2019 - 18:08 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • DENİZBANK Hisse Senedi
 • XBANK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : DENIZ | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 16.866.543
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 16.968.812
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 16.866.543
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 16.968.812
 • NAKİT DEĞERLER 16.866.543
 • NAKİT DEĞERLER 16.968.812
 • B. Menkul Kıymetler 875.149
 • B. Menkul Kıymetler 1.057.763
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 875.149
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.057.763
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 875.149
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.057.763
 • 1. Hisse Senetleri 72.914
 • 1. Hisse Senetleri 80.711
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 72.914
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 80.711
 • ALACAKLAR 72.914
 • ALACAKLAR 80.711
 • 2.2 Hisse Senetleri 95
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 95
 • Reeskont Karşılığı (-) 95
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 740
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.149
 • Acenteler 740
 • Acenteler 1.149
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 740
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.149
 • 1. Alıcılar 4.006.129
 • 1. Alıcılar 10.657.628
 • Acenteler 4.006.129
 • Acenteler 10.657.628
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 4.006.129
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 10.657.628
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 750.786
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 785.672
 • IV. PARA PİYASALARI 750.786
 • IV. PARA PİYASALARI 785.672
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 750.786
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 785.672
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 34.886
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 34.886
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 34.886
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 750.786
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 750.786
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 750.786
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.712.710
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 7.046.033
 • Diğer Alacaklar 6.712.710
 • Diğer Alacaklar 7.046.033
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 6.712.710
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 7.046.033
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 63.115
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 63.138
 • 5.1 Hisse Senetleri 63.115
 • 5.1 Hisse Senetleri 63.138
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 63.115
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 63.138
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 235.350
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 568.650
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 235.350
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 568.650
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 235.350
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 568.650
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 76.105.298
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 110.381.306
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 76.105.298
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 110.381.306
 • VI. KREDİLER 76.105.298
 • VI. KREDİLER 110.381.306
 • 6.1 Kısa Vadeli 75.291.641
 • 6.1 Kısa Vadeli 109.485.215
 • E. Stoklar 75.291.641
 • E. Stoklar 109.485.215
 • İŞTİRAKLER 75.291.641
 • İŞTİRAKLER 109.485.215
 • 2. Yarı Mamüller 3.625.484
 • 2. Yarı Mamüller 4.024.614
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.625.484
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.024.614
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.625.484
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.024.614
 • 3. Ara Mamüller -3.128.523
 • 3. Ara Mamüller -2.811.827
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.128.523
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -2.811.827
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.128.523
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -2.811.827
 • 4. Mamüller 1.846.145
 • SABİT DEĞERLER 1.846.145
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.846.145
 • 5. Emtia 5.212.636
 • 5. Emtia 5.335.639
 • Menkuller 5.212.636
 • Menkuller 5.335.639
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 5.212.636
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 5.335.639
 • 6. Diğer Stoklar 5.212.636
 • 6. Diğer Stoklar 5.335.639
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.212.636
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.335.639
 • Menkuller 5.212.636
 • Menkuller 5.335.639
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 9.340
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 10.833
 • Devam Eden Yatırımlar 9.340
 • Devam Eden Yatırımlar 10.833
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 9.340
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 10.833
 • 1. Alıcılar 15
 • 1. Alıcılar 1.508
 • 9.1 Mali İştirakler 15
 • 9.1 Mali İştirakler 1.508
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 15
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 1.508
 • 2. Alacak Senetleri 9.325
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 9.325
 • A K T İ F T O P L A M I 9.325
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 41.701
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 7.459.302
 • BORÇLAR 41.701
 • BORÇLAR 7.459.302
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 41.701
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 7.459.302
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 7.442.877
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 7.442.877
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 7.442.877
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 16.425
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 41.701
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 16.425
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 41.701
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 16.425
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 41.701
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.800
 • Borç Reeskontu (-) 2.800
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.800
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.601.941
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.601.941
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.601.941
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.243.409
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.243.409
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.243.409
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -644.025
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -644.025
 • Diğer Borçlar -644.025
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 440.559
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 749.514
 • Muallak Hasar Karşılığı 440.559
 • Muallak Hasar Karşılığı 749.514
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 440.559
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 749.514
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 168.711
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 188.751
 • Hayat Matematik Karşılığı 168.711
 • Hayat Matematik Karşılığı 188.751
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 168.711
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 188.751
 • 17.1 Şerefiye 869
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 869
 • Hayat Matematik Karşılığı 869
 • 17.2 Diğer 167.842
 • 17.2 Diğer 187.882
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 167.842
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 187.882
 • Reasürörler Payı (-) 167.842
 • Reasürörler Payı (-) 187.882
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.266.468
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.353.950
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.266.468
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.353.950
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.266.468
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.353.950
 • AKTİF TOPLAMI 121.048.284
 • AKTİF TOPLAMI 160.423.130
 • D. Maddi Duran Varlıklar 121.048.284
 • D. Maddi Duran Varlıklar 160.423.130
 • Reasürörler Payı (-) 121.048.284
 • Reasürörler Payı (-) 160.423.130
 • 1. Arazi ve Arsalar 75.245.805
 • 1. Arazi ve Arsalar 111.410.464
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 75.245.805
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 111.410.464
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 75.245.805
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 111.410.464
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 864.474
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.853.027
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 864.474
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.853.027
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 864.474
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.853.027
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 3.977.111
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 4.007.166
 • DİĞER PASİFLER 3.977.111
 • DİĞER PASİFLER 4.007.166
 • II. PARA PİYASALARI 3.977.111
 • II. PARA PİYASALARI 4.007.166
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 30.055
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.055
 • Ödenmiş Sermaye 30.055
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.977.111
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.977.111
 • Nominal Sermaye 3.977.111
 • 2. Haklar 13.884.045
 • 2. Haklar 14.680.242
 • III. ALINAN KREDİLER 13.884.045
 • III. ALINAN KREDİLER 14.680.242
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 13.884.045
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 14.680.242
 • A K T İ F T O P L A M I 1.464.617
 • A K T İ F T O P L A M I 3.672.758
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.464.617
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.672.758
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.464.617
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.672.758
 • 4.1 Bonolar 1.216.074
 • 4.1 Bonolar 2.296.203
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.216.074
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.296.203
 • Maliyet Artış Fonu 1.216.074
 • Maliyet Artış Fonu 2.296.203
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 248.543
 • A. Finansal Borçlar 248.543
 • Özel Fonlar 248.543
 • 1. Banka Kredileri 1.128.012
 • 4.3 Tahviller 1.128.012
 • Zarar (-) 1.128.012
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.905.828
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.949.407
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 1.905.828
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 1.949.407
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 1.905.828
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 1.949.407
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.661.590
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.727.152
 • KAR 2.661.590
 • KAR 2.727.152
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.661.590
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.727.152
 • 1. Satıcılar 9.561
 • TEKNİK GELİRLER 9.561
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 9.561
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.228
 • 2. Borç Senetleri 10.228
 • Alınan Primler 10.228
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -667
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -667
 • Alınan Komisyonlar -667
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.189.191
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.227.812
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.189.191
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.227.812
 • XII. KARŞILIKLAR 2.189.191
 • XII. KARŞILIKLAR 2.227.812
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.440.765
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.476.199
 • 4. Ödenecek Giderler 1.440.765
 • 4. Ödenecek Giderler 1.476.199
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.440.765
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.476.199
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 124.938
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 143.658
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 124.938
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 143.658
 • Diğer Teknik Karşılıklar 124.938
 • Diğer Teknik Karşılıklar 143.658
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 588.054
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 643.389
 • 8. Borç Reeskontu (-) 588.054
 • 8. Borç Reeskontu (-) 643.389
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 588.054
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 643.389
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.261.523
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 5.261.523
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.261.523
 • 1. Vergi Karşılıkları 12.812.905
 • 1. Vergi Karşılıkları 12.853.407
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 12.812.905
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 12.853.407
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 12.812.905
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 12.853.407
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 3.316.100
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.316.100
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 3.316.100
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -2.072.191
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -1.592.692
 • Diğer Gelirler -2.072.191
 • Diğer Gelirler -1.592.692
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -2.072.191
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -1.592.692
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 15
 • A. Finansal Borçlar 15
 • TEKNİK GİDERLER (-) 15
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -447.399
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -447.399
 • Ödenen Komisyonlar (-) -447.399
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 117.760
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 127.181
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 117.760
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 127.181
 • Ödenen Tazminatlar (-) 117.760
 • Ödenen Tazminatlar (-) 127.181
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -15.371
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 4.286
 • B. Ticari Borçlar -15.371
 • B. Ticari Borçlar 4.286
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -15.371
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 4.286
 • 15.3 Kâr Yedekleri 6.335.971
 • 15.3 Kâr Yedekleri 7.653.013
 • 2. Borç Senetleri 6.335.971
 • 2. Borç Senetleri 7.653.013
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 6.335.971
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 7.653.013
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 251.816
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 257.838
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 251.816
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 257.838
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 251.816
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 257.838
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 3.926.587
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 5.628.510
 • 5. Borç Reeskontu (-) 3.926.587
 • 5. Borç Reeskontu (-) 5.628.510
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 3.926.587
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 5.628.510
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.772.687
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.151.546
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.772.687
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.151.546
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.772.687
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.151.546
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.436.484
 • 1. Ortaklara Borçlar 5.263.883
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.436.484
 • 15.4 Kâr veya Zarar 5.263.883
 • Diğer Giderler (-) 3.436.484
 • Diğer Giderler (-) 5.263.883
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.556.692
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 3.363.125
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.556.692
 • 2. İştiraklere Borçlar 3.363.125
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.556.692
 • TEKNİK KAR/ZARAR 3.363.125
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.879.792
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.879.792
 • GENEL GİDERLER (-) 1.879.792
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 121.048.284
 • PASİF TOPLAMI 121.048.284
 • Personel Giderleri (-) 121.048.284
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.900.758
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 10.591.583
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.900.758
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 10.591.583
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.900.758
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10.591.583
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 9.148.814
 • 6. Borç Reeskontu (-) 9.148.814
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 9.148.814
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 9.644
 • Amortisman Giderleri (-) 9.644
 • D. Alınan Sipariş Avansları 9.644
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 160.423.130
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 160.423.130
 • Karşılıklar (-) 160.423.130
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 12.824.198
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 12.824.198
 • Diğer Giderler (-) 12.824.198
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 11.047.206
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 11.047.206
 • MALİ GELİRLER 11.047.206
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 101.420
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 101.420
 • Kambiyo Karları 101.420
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 141.688
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 141.688
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 141.688
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 101.420
 • E. Yedekler 101.420
 • Faiz Giderleri (-) 101.420
 • 1. Yasal Yedekler 18.278
 • 1. Yasal Yedekler 220.226
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 18.278
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 220.226
 • Satış Zararları (-) 18.278
 • Satış Zararları (-) 220.226
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.089.486
 • 2. Statü Yedekleri 1.089.486
 • Kambiyo Zararları (-) 1.089.486
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 16.785
 • 3. Özel Yedekler 16.785
 • Karşılıklar (-) 16.785
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 566.523
 • 4. Olağanüstü Yedek 566.523
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 566.523
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 22.355
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 506.178
 • 5. Maliyet Artış Fonu 22.355
 • 5. Maliyet Artış Fonu 506.178
 • Diğer Giderler (-) 22.355
 • Diğer Giderler (-) 506.178
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 91.897
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.107.426
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 91.897
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.107.426
 • DÖNEM KAR/ZARARI 91.897
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.107.426
 • F. Net Dönem Karı -5.733.161
 • F. Net Dönem Karı 16.906
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -5.733.161
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 16.906
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -5.733.161
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 16.906
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -4.562.911
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 582.069
 • G. Dönem Zararı (-) -4.562.911
 • G. Dönem Zararı (-) 582.069
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -4.562.911
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 582.069
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 508.451
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 508.451
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 95.783
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 95.783
 • 1. ........... Yılı Zararı -6.543.040
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -6.543.040
 • 2. ........... Yılı Zararı -5.043.299
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -5.043.299
 • 2. Yurtdışı Satışlar -186.018
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -186.018
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -727.509
 • 3. Diğer Satışlar -727.509
 • 2. Satış İskontoları (-) -186.091
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -186.091
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -878.431
 • 3. Diğer İndirimler (-) -878.431
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -156.250
 • C. Net Satışlar -156.250
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -100.473
 • D. Satışların Maliyeti (-) -100.473
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.858.422
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.858.422
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.507.989
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.507.989
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -336.432
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.007.952
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -336.432
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.007.952
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -98.787
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -98.787
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 221.762
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 6.281.158
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 221.762
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 6.281.158
 • 4.1.3 Diğer 1.604.985
 • 4.1.3 Diğer 1.786.190
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.604.985
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.786.190
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -499.963
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 2.119.558
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -499.963
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.119.558
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -712
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 234.108
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -712
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 234.108
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -499.251
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.885.450
 • 4.2.3 Diğer -499.251
 • 4.2.3 Diğer 1.885.450
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -514.573
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 1.084
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -514.573
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1.084
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -2.710
 • H. Finansman Giderleri (-) -2.710
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -874.629
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -511.863
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -874.629
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -511.863
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -42.088
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.230
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -42.088
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.230
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -94.451
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -94.451
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -977.861
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 511.142
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -977.861
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 511.142
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -40.082
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.004.008
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -40.082
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.004.008
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.886.159
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 38.161
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.886.159
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 38.161
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2.843.203
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.843.203
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 741.580
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.274.646
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 741.580
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.274.646
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 952.410
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 7.651.092
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 952.410
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 7.651.092
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.943.927
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.943.927
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -3.215.527
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 2.227.056
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -3.215.527
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 2.227.056
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -347.264
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 2.491.638
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -347.264
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 2.491.638
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.491.638
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -589.506
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.879.792
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ISATR İŞ BANKASI (A)
  2. 56.394,00
  3. 20,00
  1. METAL METAL GAYRİMENKUL
  2. 1,20
  3. 17,65
  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 2,80
  3. 13,82
  1. PSDTC PERGAMON DIŞ TİCARET
  2. 10,52
  3. 12,51
  1. MERIT MERİT TURİZM
  2. 6,69
  3. 11,13

Azalan

  1. IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL
  2. 1,08
  3. -11,48
  1. TATGD TAT GIDA
  2. 3,98
  3. -8,29
  1. DMSAS DEMISAŞ DÖKÜM
  2. 2,61
  3. -8,10
  1. TUCLK TUĞÇELİK
  2. 2,30
  3. -8,00
  1. KRSAN KARSUSAN SU ÜRÜNLERİ SAN.
  2. 3,50
  3. -6,67

TL

  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 2,34
  3. 2,63
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 1,40
  3. -1,41
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 13,69
  3. -3,32
  1. MNDRS MENDERES TEKSTİL
  2. 0,86
  3. 6,17
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,87
  3. 0,11

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 13,69
  3. -3,32
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,87
  3. 0,11
  1. KOZAA KOZA MADENCİLİK
  2. 5,84
  3. -0,34
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 2,34
  3. 2,63
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,34
  3. 1,50

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.