Boyner Perakende Ve Tekstil Yatırımları Anonim Şir

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 4,24
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :45.249
 • Hacim Adet :10.698
* SG: 21.02.2019 - 10:51 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL Hisse Senedi
 • XSTKR,XTEKS,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : BOYP | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.020.439.489
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.020.439.489
 • NAKİT DEĞERLER 2.020.439.489
 • 1.1 Kasa 129.562.202
 • A. Hazır Değerler 129.562.202
 • Kasa 129.562.202
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 21.464.508
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 21.464.508
 • Sigortalılar 21.464.508
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 344.925.294
 • Acenteler 344.925.294
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 344.925.294
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 42.269.287
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 42.269.287
 • İkrazlar 42.269.287
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.264.827.947
 • E. Stoklar 1.264.827.947
 • İŞTİRAKLER 1.264.827.947
 • 6. Diğer Stoklar 217.390.251
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 217.390.251
 • Menkuller 217.390.251
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.020.439.489
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.020.439.489
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.020.439.489
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.256.753.507
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.256.753.507
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.256.753.507
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 14.153.058
 • Devam Eden Yatırımlar 14.153.058
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 14.153.058
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.478.732
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.478.732
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.478.732
 • 15.2 Menkul Değerlerin 104.891
 • C. Finansal Duran Varlıklar 104.891
 • Reasürörler Payı (-) 104.891
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 15.446.254
 • 15.3 Diğer 15.446.254
 • Muallak Hasar Karşılığı 15.446.254
 • 16.1 Defter Değeri 108.104.285
 • 3. İştirakler 108.104.285
 • Reasürörler Payı (-) 108.104.285
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 32.995.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 32.995.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 32.995.000
 • AKTİF TOPLAMI 374.745.092
 • D. Maddi Duran Varlıklar 374.745.092
 • Reasürörler Payı (-) 374.745.092
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.657.981.726
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.657.981.726
 • Ödenmiş Sermaye 1.657.981.726
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 797.708.560
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 797.708.560
 • Nominal Sermaye 797.708.560
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 40.052.950
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 40.052.950
 • Kanuni Yedek Akçeler 40.052.950
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 11.691.519
 • F. Diğer Duran Varlıklar 11.691.519
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 11.691.519
 • A K T İ F T O P L A M I 4.277.192.996
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.277.192.996
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.277.192.996
 • 4.1 Bonolar 2.322.674.406
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.322.674.406
 • Maliyet Artış Fonu 2.322.674.406
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 674.252.918
 • A. Finansal Borçlar 674.252.918
 • Özel Fonlar 674.252.918
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 16.388.839
 • KAR 16.388.839
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 16.388.839
 • B. Ticari Borçlar 1.317.210.130
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.317.210.130
 • P A S İ F T O P L A M I 1.317.210.130
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.749.756
 • 2. Borç Senetleri 2.749.756
 • Alınan Primler 2.749.756
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.942.070
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.942.070
 • XII. KARŞILIKLAR 6.942.070
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 21.324.767
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 21.324.767
 • Diğer Teknik Karşılıklar 21.324.767
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 250.907.952
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 250.907.952
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 250.907.952
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.322.674.406
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.322.674.406
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.322.674.406
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.906.467.098
 • Diğer Gelirler 1.906.467.098
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.906.467.098
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.465.490.697
 • A. Finansal Borçlar 1.465.490.697
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.465.490.697
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 39.524.860
 • B. Ticari Borçlar 39.524.860
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 39.524.860
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 175.200.583
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 175.200.583
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 175.200.583
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 38.579.791
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 38.579.791
 • GENEL GİDERLER (-) 38.579.791
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 162.544.861
 • PASİF TOPLAMI 162.544.861
 • Personel Giderleri (-) 162.544.861
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 25.126.306
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 25.126.306
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 25.126.306
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 48.051.492
 • Faiz Gelirleri 48.051.492
 • III. ÖZ SERMAYE 48.051.492
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 46.381.027
 • A. Sermaye 46.381.027
 • Kar Payı Gelirleri 46.381.027
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 257.700.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 257.700.000
 • Satış Karları 257.700.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 56.061.369
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 56.061.369
 • MALİ GİDERLER (-) 56.061.369
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 886.410
 • 5. Maliyet Artış Fonu 886.410
 • Diğer Giderler (-) 886.410
 • F. Net Dönem Karı -886.410
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -886.410
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -886.410
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 33.451.107
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 33.451.107
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.670.465
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.670.465
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.277.192.996
 • P A S İ F T O P L A M I 4.277.192.996
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.908.717.490
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.908.717.490
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.760.250.018
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.760.250.018
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.148.467.472
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.148.467.472
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.148.467.472
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.148.467.472
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -907.229.078
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -907.229.078
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -216.660.635
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -216.660.635
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.336.417
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.336.417
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.126.226.130
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.126.226.130
 • 4.1.3 Diğer 22.241.342
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 22.241.342
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -278.624.296
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -278.624.296
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.969.552
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.969.552
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -283.593.848
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -283.593.848
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -283.593.848
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -283.593.848
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 586.317
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -284.180.165
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BMELK BOMONTİ ELEKTRİK
  2. 1,18
  3. 13,46
  1. RAYSG RAY SİGORTA
  2. 2,76
  3. 10,84
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERİ
  2. 1,16
  3. 7,41
  1. DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR
  2. 6,88
  3. 7,17
  1. BNKTR BANKALAR BORSA YATIRIM FONU
  2. 13,02
  3. 6,90

Azalan

  1. SNKRN SENKRON GÜVENLİK
  2. 2,22
  3. -14,29
  1. BMEKS BİMEKS
  2. 0,06
  3. -14,29
  1. GARFA GARANTİ FAKTORİNG
  2. 2,99
  3. -11,54
  1. IZOCM İZOCAM
  2. 27,02
  3. -9,99
  1. AKPAZ AKYÜREK PAZARLAMA
  2. 0,15
  3. -6,25

TL

  1. USAK UŞAK SERAMİK
  2. 1,21
  3. -0,82
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 2,34
  3. 0,43
  1. TTKOM TÜRK TELEKOM
  2. 5,39
  3. -1,28
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,64
  3. 0,47
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 1,42
  3. 0,71

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 13,50
  3. 0,52
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,64
  3. 0,47
  1. TTKOM TÜRK TELEKOM
  2. 5,39
  3. -1,28
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 2,34
  3. 0,43
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,70
  3. 0,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.