Aslan Çimento A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 27,80
 • Değişim :0,58 %
 • Hacim TL :379.466
 • Hacim Adet :13.648
* SG: 20.02.2019 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ASLAN ÇİMENTO Hisse Senedi
 • XIKIU,XSIST,XTAST,XTUMY,XUSIN,XUTUM : ASLAN | Ana Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 293.284.440
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 293.284.440
 • NAKİT DEĞERLER 293.284.440
 • 1.1 Kasa 79.510.694
 • A. Hazır Değerler 79.510.694
 • Kasa 79.510.694
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 178.699.007
 • Acenteler 178.699.007
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 178.699.007
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 693.046
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 693.046
 • İkrazlar 693.046
 • 6.1 Kısa Vadeli 32.388.032
 • E. Stoklar 32.388.032
 • İŞTİRAKLER 32.388.032
 • 6. Diğer Stoklar 1.993.661
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.993.661
 • Menkuller 1.993.661
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 293.284.440
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 293.284.440
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 293.284.440
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 317.028.906
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 317.028.906
 • II. DURAN VARLIKLAR 317.028.906
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 15.933
 • Devam Eden Yatırımlar 15.933
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 15.933
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 712.770
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 712.770
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 712.770
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 36.472.711
 • 15.3 Diğer 36.472.711
 • Muallak Hasar Karşılığı 36.472.711
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 7.619.053
 • Hayat Matematik Karşılığı 7.619.053
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 7.619.053
 • AKTİF TOPLAMI 261.753.823
 • D. Maddi Duran Varlıklar 261.753.823
 • Reasürörler Payı (-) 261.753.823
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 5.865.902
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.865.902
 • Ödenmiş Sermaye 5.865.902
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.579.356
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.579.356
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.579.356
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 9.358
 • F. Diğer Duran Varlıklar 9.358
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 9.358
 • A K T İ F T O P L A M I 610.313.346
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 610.313.346
 • Yeniden Değerleme Fonu 610.313.346
 • 4.1 Bonolar 232.963.407
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 232.963.407
 • Maliyet Artış Fonu 232.963.407
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 141.725.691
 • A. Finansal Borçlar 141.725.691
 • Özel Fonlar 141.725.691
 • B. Ticari Borçlar 59.034.002
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 59.034.002
 • P A S İ F T O P L A M I 59.034.002
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.839.263
 • 2. Borç Senetleri 2.839.263
 • Alınan Primler 2.839.263
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.338.620
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.338.620
 • XII. KARŞILIKLAR 3.338.620
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.766.479
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.766.479
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.766.479
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 21.026.373
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 21.026.373
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 21.026.373
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 232.963.407
 • 8. Borç Reeskontu (-) 232.963.407
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 232.963.407
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 47.727.364
 • Diğer Gelirler 47.727.364
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 47.727.364
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 35.000.000
 • A. Finansal Borçlar 35.000.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 35.000.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 9.128.996
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.128.996
 • GENEL GİDERLER (-) 9.128.996
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 329.622.575
 • Faiz Gelirleri 329.622.575
 • III. ÖZ SERMAYE 329.622.575
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 329.622.575
 • A. Sermaye 329.622.575
 • Kar Payı Gelirleri 329.622.575
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 73.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 73.000.000
 • Satış Karları 73.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 101.227.638
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 101.227.638
 • MALİ GİDERLER (-) 101.227.638
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 102.427.795
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 102.427.795
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 610.313.346
 • P A S İ F T O P L A M I 610.313.346
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 345.062.351
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 345.062.351
 • 1. Satıştan İadeler (-) -250.661.314
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -250.661.314
 • 2. Satış İskontoları (-) 94.401.037
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 94.401.037
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 94.401.037
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 94.401.037
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -8.790.623
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -8.790.623
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -22.486.549
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -22.486.549
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -191.290
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -191.290
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -31.468.462
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -31.468.462
 • 4.1.3 Diğer 62.932.575
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 62.932.575
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 53.872.479
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 53.872.479
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -10.092.079
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -10.092.079
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 43.780.400
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 43.780.400
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 43.780.400
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 43.780.400
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 43.780.400
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. RAYSG RAY SİGORTA
  2. 2,49
  3. 19,71
  1. BMELK BOMONTİ ELEKTRİK
  2. 1,04
  3. 19,54
  1. KPHOL KAPİTAL YAT. HOLDİNG
  2. 2,59
  3. 19,35
  1. GARFA GARANTİ FAKTORİNG
  2. 3,38
  3. 18,18
  1. EGCEY EGELI.CO ENERJI YATIRIM
  2. 0,33
  3. 17,86

Azalan

  1. SNKRN SENKRON GÜVENLİK
  2. 2,59
  3. -19,81
  1. DOBUR DOĞAN BURDA
  2. 3,16
  3. -9,46
  1. AVGYO AVRASYA GMYO
  2. 1,15
  3. -7,26
  1. AKPAZ AKYÜREK PAZARLAMA
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE BETON
  2. 4,81
  3. -5,50

TL

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,60
  3. -1,04
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 2,33
  3. 0,00
  1. USAK UŞAK SERAMİK
  2. 1,22
  3. 8,93
  1. TTKOM TÜRK TELEKOM
  2. 5,46
  3. 5,00
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 13,43
  3. 0,67

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 13,43
  3. 0,67
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,60
  3. -1,04
  1. TTKOM TÜRK TELEKOM
  2. 5,46
  3. 5,00
  1. ISCTR İŞ BANKASI (C)
  2. 5,51
  3. -1,08
  1. KOZAA KOZA MADENCİLİK
  2. 5,58
  3. 0,36

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.