Yeşil Yapı Endustrisi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,54
 • Değişim :-2,53 %
 • Hacim TL :10.469.128
 • Hacim Adet :6.804.821
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Yeşil Yapı Endustrisi A.Ş.
 • XIKIU,XINSA,XSIST,XUHIZ,XUTUM : YYAPI | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 207.500.856
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 207.500.856
 • NAKİT DEĞERLER 207.500.856
 • 1.1 Kasa 2.176.488
 • A. Hazır Değerler 2.176.488
 • Kasa 2.176.488
 • B. Menkul Kıymetler 21.958.658
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 21.958.658
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 21.958.658
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 18.275.266
 • Acenteler 18.275.266
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 18.275.266
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 70.645.809
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 70.645.809
 • İkrazlar 70.645.809
 • 6.1 Kısa Vadeli 48.613.000
 • E. Stoklar 48.613.000
 • İŞTİRAKLER 48.613.000
 • 6. Diğer Stoklar 45.831.635
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 45.831.635
 • Menkuller 45.831.635
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 207.500.856
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 207.500.856
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 207.500.856
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 320.698.873
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 320.698.873
 • II. DURAN VARLIKLAR 320.698.873
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 19.373
 • Devam Eden Yatırımlar 19.373
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 19.373
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 501.240
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 501.240
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 501.240
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.187.568
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.187.568
 • Reasürörler Payı (-) 3.187.568
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 139.113.623
 • 15.3 Diğer 139.113.623
 • Muallak Hasar Karşılığı 139.113.623
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 88.721.999
 • Hayat Matematik Karşılığı 88.721.999
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 88.721.999
 • AKTİF TOPLAMI 6.029.667
 • D. Maddi Duran Varlıklar 6.029.667
 • Reasürörler Payı (-) 6.029.667
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 69.751.304
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.751.304
 • Ödenmiş Sermaye 69.751.304
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 35.865.873
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 35.865.873
 • Nominal Sermaye 35.865.873
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 980.697
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 980.697
 • Kanuni Yedek Akçeler 980.697
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 12.393.402
 • F. Diğer Duran Varlıklar 12.393.402
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 12.393.402
 • A K T İ F T O P L A M I 528.199.729
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 528.199.729
 • Yeniden Değerleme Fonu 528.199.729
 • 4.1 Bonolar 151.928.790
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 151.928.790
 • Maliyet Artış Fonu 151.928.790
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 347.352
 • A. Finansal Borçlar 347.352
 • Özel Fonlar 347.352
 • B. Ticari Borçlar 23.509.737
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 23.509.737
 • P A S İ F T O P L A M I 23.509.737
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 65.726.784
 • 2. Borç Senetleri 65.726.784
 • Alınan Primler 65.726.784
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 417.550
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 417.550
 • Diğer Teknik Karşılıklar 417.550
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 58.777.509
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 58.777.509
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 58.777.509
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 151.928.790
 • 8. Borç Reeskontu (-) 151.928.790
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 151.928.790
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.519.222
 • Diğer Gelirler 2.519.222
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.519.222
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 9.364
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 9.364
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 9.364
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 681.750
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 681.750
 • GENEL GİDERLER (-) 681.750
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.828.108
 • PASİF TOPLAMI 1.828.108
 • Personel Giderleri (-) 1.828.108
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 373.751.717
 • Faiz Gelirleri 373.751.717
 • III. ÖZ SERMAYE 373.751.717
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 372.354.520
 • A. Sermaye 372.354.520
 • Kar Payı Gelirleri 372.354.520
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 232.707.815
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 232.707.815
 • Satış Karları 232.707.815
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -50.804
 • C. Emisyon Primi -50.804
 • Kira Gelirleri -50.804
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 289.358.802
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 289.358.802
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.397.197
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.397.197
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 528.199.729
 • P A S İ F T O P L A M I 528.199.729
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 58.862.162
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 58.862.162
 • 1. Satıştan İadeler (-) -50.503.260
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -50.503.260
 • 2. Satış İskontoları (-) 8.358.902
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 8.358.902
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 8.358.902
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 8.358.902
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -118.718
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -118.718
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -966.196
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -966.196
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.084.914
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.084.914
 • 4.1.3 Diğer 7.273.988
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 7.273.988
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.172.725
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.172.725
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -548.485
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -548.485
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.721.210
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.721.210
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.721.210
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.721.210
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 894.615
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.826.595
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.