Yeşil Yapı Endustrisi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,99
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.112.239
 • Hacim Adet :1.114.712
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Yeşil Yapı Endustrisi A.Ş.
 • XIKIU,XINSA,XSIST,XUHIZ,XUTUM : YYAPI | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 231.186.218
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 231.186.218
 • NAKİT DEĞERLER 231.186.218
 • 1.1 Kasa 1.119.589
 • A. Hazır Değerler 1.119.589
 • Kasa 1.119.589
 • B. Menkul Kıymetler 13.402.494
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 13.402.494
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 13.402.494
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 16.995.303
 • Acenteler 16.995.303
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 16.995.303
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 103.735.467
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 103.735.467
 • İkrazlar 103.735.467
 • 6.1 Kısa Vadeli 50.056.825
 • E. Stoklar 50.056.825
 • İŞTİRAKLER 50.056.825
 • 6. Diğer Stoklar 45.876.540
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 45.876.540
 • Menkuller 45.876.540
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 231.186.218
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 231.186.218
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 231.186.218
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 306.343.693
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 306.343.693
 • II. DURAN VARLIKLAR 306.343.693
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 42.998
 • Devam Eden Yatırımlar 42.998
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 42.998
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 525.385
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 525.385
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 525.385
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.187.568
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.187.568
 • Reasürörler Payı (-) 3.187.568
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 137.334.581
 • 15.3 Diğer 137.334.581
 • Muallak Hasar Karşılığı 137.334.581
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 78.886.901
 • Hayat Matematik Karşılığı 78.886.901
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 78.886.901
 • AKTİF TOPLAMI 7.042.533
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.042.533
 • Reasürörler Payı (-) 7.042.533
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 69.755.196
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.755.196
 • Ödenmiş Sermaye 69.755.196
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 35.865.873
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 35.865.873
 • Nominal Sermaye 35.865.873
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.093.571
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.093.571
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.093.571
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 8.474.960
 • F. Diğer Duran Varlıklar 8.474.960
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 8.474.960
 • A K T İ F T O P L A M I 537.529.911
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 537.529.911
 • Yeniden Değerleme Fonu 537.529.911
 • 4.1 Bonolar 149.799.146
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 149.799.146
 • Maliyet Artış Fonu 149.799.146
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 494.255
 • A. Finansal Borçlar 494.255
 • Özel Fonlar 494.255
 • B. Ticari Borçlar 65.974.184
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 65.974.184
 • P A S İ F T O P L A M I 65.974.184
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 36.228.052
 • 2. Borç Senetleri 36.228.052
 • Alınan Primler 36.228.052
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.579.651
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.579.651
 • XII. KARŞILIKLAR 3.579.651
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 406.195
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 406.195
 • Diğer Teknik Karşılıklar 406.195
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 41.277.185
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 41.277.185
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 41.277.185
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 149.799.146
 • 8. Borç Reeskontu (-) 149.799.146
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 149.799.146
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 13.388.960
 • Diğer Gelirler 13.388.960
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 13.388.960
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 5.262.866
 • B. Ticari Borçlar 5.262.866
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 5.262.866
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.009.364
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.009.364
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.009.364
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 701.961
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 701.961
 • GENEL GİDERLER (-) 701.961
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 6.414.769
 • PASİF TOPLAMI 6.414.769
 • Personel Giderleri (-) 6.414.769
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 374.341.805
 • Faiz Gelirleri 374.341.805
 • III. ÖZ SERMAYE 374.341.805
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 373.839.769
 • A. Sermaye 373.839.769
 • Kar Payı Gelirleri 373.839.769
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 232.707.815
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 232.707.815
 • Satış Karları 232.707.815
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -50.804
 • C. Emisyon Primi -50.804
 • Kira Gelirleri -50.804
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 107.072.640
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 107.072.640
 • 2. ........... Yılı Zararı 502.036
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 502.036
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 537.529.911
 • P A S İ F T O P L A M I 537.529.911
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 100.952.855
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 100.952.855
 • 1. Satıştan İadeler (-) -85.134.300
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -85.134.300
 • 2. Satış İskontoları (-) 15.818.555
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 15.818.555
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 15.818.555
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 15.818.555
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -4.900
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -4.900
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.090.467
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.090.467
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.095.367
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.095.367
 • 4.1.3 Diğer 14.723.188
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 14.723.188
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -12.982.011
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -12.982.011
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -9.524.200
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -9.524.200
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -22.506.211
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -22.506.211
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 211.392.523
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 211.392.523
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.057.106
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 210.335.417
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,20
  3. 17,65
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,38
  3. 8,57
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,93
  3. 6,55
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,17
  3. 6,25
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 0,92
  3. 5,75

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,91
  3. -9,00
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,08
  3. -8,37
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 0,92
  3. -6,12
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,20
  3. -4,76

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,86
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 2,45
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,51

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 1,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 2,40

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.