Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,94
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :133.005.270
 • Hacim Adet :33.801.894
* SG: 22.02.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : YKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 32.380.566
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.083.295
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 32.380.566
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.083.295
 • NAKİT DEĞERLER 32.380.566
 • NAKİT DEĞERLER 33.083.295
 • B. Menkul Kıymetler 3.018.283
 • B. Menkul Kıymetler 3.040.830
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.018.283
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.040.830
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.018.283
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.040.830
 • 1. Hisse Senetleri 36.713
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 36.713
 • ALACAKLAR 36.713
 • 2.2 Hisse Senetleri 6.635
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 6.635
 • Reeskont Karşılığı (-) 6.635
 • 1. Alıcılar 1.448.692
 • 1. Alıcılar 3.448.966
 • Acenteler 1.448.692
 • Acenteler 3.448.966
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.448.692
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 3.448.966
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 252
 • IV. PARA PİYASALARI 252
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 252
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 252
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 252
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 252
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 18.280.206
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 18.386.109
 • Diğer Alacaklar 18.280.206
 • Diğer Alacaklar 18.386.109
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 18.280.206
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 18.386.109
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 68.618
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 106.743
 • 5.1 Hisse Senetleri 68.618
 • 5.1 Hisse Senetleri 106.743
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 68.618
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 106.743
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.177.516
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.226.993
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.177.516
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.226.993
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.177.516
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.226.993
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 172.624.217
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 178.664.422
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 172.624.217
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 178.664.422
 • VI. KREDİLER 172.624.217
 • VI. KREDİLER 178.664.422
 • 6.1 Kısa Vadeli 170.506.257
 • 6.1 Kısa Vadeli 176.485.837
 • E. Stoklar 170.506.257
 • E. Stoklar 176.485.837
 • İŞTİRAKLER 170.506.257
 • İŞTİRAKLER 176.485.837
 • 2. Yarı Mamüller 8.706.143
 • 2. Yarı Mamüller 8.849.167
 • 6.3 Takipteki Krediler 8.706.143
 • 6.3 Takipteki Krediler 8.849.167
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 8.706.143
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 8.849.167
 • 3. Ara Mamüller -6.670.582
 • 3. Ara Mamüller -6.588.183
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -6.670.582
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -6.588.183
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -6.670.582
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -6.588.183
 • 4. Mamüller 2.894.279
 • SABİT DEĞERLER 2.894.279
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.894.279
 • 5. Emtia 10.664.551
 • 5. Emtia 11.588.890
 • Menkuller 10.664.551
 • Menkuller 11.588.890
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 10.664.551
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 11.588.890
 • 6. Diğer Stoklar 10.664.551
 • 6. Diğer Stoklar 10.789.054
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.664.551
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.789.054
 • Menkuller 10.664.551
 • Menkuller 10.789.054
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 799.836
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 799.836
 • II. DURAN VARLIKLAR 799.836
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 441.646
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 669.117
 • Devam Eden Yatırımlar 441.646
 • Devam Eden Yatırımlar 669.117
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 441.646
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 669.117
 • 1. Alıcılar 437.143
 • 9.1 Mali İştirakler 437.143
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 437.143
 • 2. Alacak Senetleri 4.503
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.503
 • A K T İ F T O P L A M I 4.503
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 73
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 4.233.024
 • BORÇLAR 73
 • BORÇLAR 4.233.024
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 73
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4.233.024
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.225.724
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.225.724
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.225.724
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 73
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 73
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 73
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 18.114
 • Borç Reeskontu (-) 18.114
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 18.114
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 8.304.486
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 8.304.486
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 8.304.486
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 9.834.091
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 9.834.091
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 9.834.091
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -1.529.605
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -1.529.605
 • Diğer Borçlar -1.529.605
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.653.825
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.713.047
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.653.825
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.713.047
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.653.825
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.713.047
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.523.961
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.566.864
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.523.961
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.566.864
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.523.961
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.566.864
 • 17.1 Şerefiye 979.493
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 979.493
 • Hayat Matematik Karşılığı 979.493
 • 17.2 Diğer 544.468
 • 17.2 Diğer 587.371
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 544.468
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 587.371
 • Reasürörler Payı (-) 544.468
 • Reasürörler Payı (-) 587.371
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.105.731
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 5.193.333
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.105.731
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.193.333
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.105.731
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 5.193.333
 • AKTİF TOPLAMI 252.819.538
 • AKTİF TOPLAMI 271.134.590
 • D. Maddi Duran Varlıklar 252.819.538
 • D. Maddi Duran Varlıklar 271.134.590
 • Reasürörler Payı (-) 252.819.538
 • Reasürörler Payı (-) 271.134.590
 • 1. Arazi ve Arsalar 154.274.856
 • 1. Arazi ve Arsalar 157.088.195
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 154.274.856
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 157.088.195
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 154.274.856
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 157.088.195
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 19.803.396
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 22.335.103
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 19.803.396
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 22.335.103
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 19.803.396
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 22.335.103
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 5.857.788
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.205.029
 • DİĞER PASİFLER 5.857.788
 • DİĞER PASİFLER 9.205.029
 • II. PARA PİYASALARI 5.857.788
 • II. PARA PİYASALARI 9.205.029
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.931.228
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.931.228
 • Ödenmiş Sermaye 2.931.228
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.857.788
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 6.273.801
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.857.788
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6.273.801
 • Nominal Sermaye 5.857.788
 • Nominal Sermaye 6.273.801
 • 2. Haklar 27.994.862
 • 2. Haklar 30.508.774
 • III. ALINAN KREDİLER 27.994.862
 • III. ALINAN KREDİLER 30.508.774
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 27.994.862
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 30.508.774
 • A K T İ F T O P L A M I 9.244.718
 • A K T İ F T O P L A M I 18.080.467
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.244.718
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 18.080.467
 • Yeniden Değerleme Fonu 9.244.718
 • Yeniden Değerleme Fonu 18.080.467
 • 4.1 Bonolar 1.486.456
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.486.456
 • Maliyet Artış Fonu 1.486.456
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 6.564.507
 • A. Finansal Borçlar 6.564.507
 • Özel Fonlar 6.564.507
 • 1. Banka Kredileri 7.758.262
 • 1. Banka Kredileri 10.029.504
 • 4.3 Tahviller 7.758.262
 • 4.3 Tahviller 10.029.504
 • Zarar (-) 7.758.262
 • Zarar (-) 10.029.504
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 10.637.009
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 11.162.787
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 10.637.009
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 11.162.787
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 10.637.009
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 11.162.787
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.890.502
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.956.404
 • KAR 1.890.502
 • KAR 1.956.404
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.890.502
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.956.404
 • 1. Satıcılar 1.112
 • TEKNİK GELİRLER 1.112
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 1.112
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 113
 • 2. Borç Senetleri 113
 • Alınan Primler 113
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -18
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -18
 • Alınan Komisyonlar -18
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.563.575
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.694.072
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.563.575
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.694.072
 • XII. KARŞILIKLAR 4.563.575
 • XII. KARŞILIKLAR 4.694.072
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.042.320
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.109.571
 • 4. Ödenecek Giderler 3.042.320
 • 4. Ödenecek Giderler 3.109.571
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.042.320
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.109.571
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 287.881
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 301.321
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 287.881
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 301.321
 • Diğer Teknik Karşılıklar 287.881
 • Diğer Teknik Karşılıklar 301.321
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.233.374
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.283.180
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.233.374
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.283.180
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.233.374
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.283.180
 • D. Alınan Sipariş Avansları 9.067.893
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 9.067.893
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 9.067.893
 • 1. Vergi Karşılıkları 26.118.547
 • 1. Vergi Karşılıkları 26.121.153
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 26.118.547
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 26.121.153
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 26.118.547
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 26.121.153
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.347.051
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.347.051
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.347.051
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.661.627
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.079.562
 • Diğer Gelirler 2.661.627
 • Diğer Gelirler 5.079.562
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.661.627
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.079.562
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 543.881
 • A. Finansal Borçlar 543.881
 • TEKNİK GİDERLER (-) 543.881
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -463.754
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.710.409
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -463.754
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.710.409
 • Ödenen Komisyonlar (-) -463.754
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.710.409
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.449.056
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.469.697
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.449.056
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.469.697
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.449.056
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.469.697
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.197.713
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.201.204
 • B. Ticari Borçlar 1.197.713
 • B. Ticari Borçlar 1.201.204
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.197.713
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.201.204
 • 15.3 Kâr Yedekleri 13.759.139
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.539.224
 • 2. Borç Senetleri 13.759.139
 • 2. Borç Senetleri 14.539.224
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 13.759.139
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.539.224
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 844.539
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 844.539
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 844.539
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 12.913.149
 • 5. Borç Reeskontu (-) 12.913.149
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 12.913.149
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.451
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 781.536
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.451
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 781.536
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.451
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 781.536
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.932.795
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.572.749
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.932.795
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.572.749
 • Diğer Giderler (-) 2.932.795
 • Diğer Giderler (-) 4.572.749
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.639.954
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.639.954
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.639.954
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.932.795
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.932.795
 • GENEL GİDERLER (-) 2.932.795
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 252.819.538
 • PASİF TOPLAMI 252.819.538
 • Personel Giderleri (-) 252.819.538
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.932.795
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 17.845.482
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.932.795
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 17.845.482
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.932.795
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 17.845.482
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 502
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 15.276.920
 • 6. Borç Reeskontu (-) 502
 • 6. Borç Reeskontu (-) 15.276.920
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 502
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 15.276.920
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 271.134.590
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 271.134.590
 • Karşılıklar (-) 271.134.590
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 19.109.871
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 19.109.871
 • Diğer Giderler (-) 19.109.871
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 15.684.097
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 15.684.097
 • MALİ GELİRLER 15.684.097
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 118.629
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 118.629
 • Kambiyo Karları 118.629
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 48.725
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 48.725
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 48.725
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 118.632
 • E. Yedekler 118.632
 • Faiz Giderleri (-) 118.632
 • 1. Yasal Yedekler 21.535
 • 1. Yasal Yedekler 174.287
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 21.535
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 174.287
 • Satış Zararları (-) 21.535
 • Satış Zararları (-) 174.287
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.377.445
 • 2. Statü Yedekleri 2.377.445
 • Kambiyo Zararları (-) 2.377.445
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 5.302
 • 3. Özel Yedekler 5.302
 • Karşılıklar (-) 5.302
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.664.548
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.664.548
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.664.548
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 21.539
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 707.595
 • 5. Maliyet Artış Fonu 21.539
 • 5. Maliyet Artış Fonu 707.595
 • Diğer Giderler (-) 21.539
 • Diğer Giderler (-) 707.595
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2.228
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2.400.058
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2.228
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2.400.058
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2.228
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2.400.058
 • F. Net Dönem Karı -10.210.836
 • F. Net Dönem Karı 5.302
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -10.210.836
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.302
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -10.210.836
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.302
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -7.905.466
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.671.117
 • G. Dönem Zararı (-) -7.905.466
 • G. Dönem Zararı (-) 1.671.117
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -7.905.466
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.671.117
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 723.639
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 723.639
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 19.403
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 19.403
 • 1. ........... Yılı Zararı -10.889.187
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -10.889.187
 • 2. ........... Yılı Zararı -7.867.050
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -7.867.050
 • 2. Yurtdışı Satışlar -692.397
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -692.397
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -998.811
 • 3. Diğer Satışlar -998.811
 • 2. Satış İskontoları (-) -95.635
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -95.635
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -1.066.754
 • 3. Diğer İndirimler (-) -1.066.754
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -603.276
 • C. Net Satışlar -603.276
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -10.886
 • D. Satışların Maliyeti (-) -10.886
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 7.634.646
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 7.634.646
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.825.515
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.825.515
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -968.296
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.590.255
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -968.296
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.590.255
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -30.737
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -30.737
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 469.598
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 8.220.684
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 469.598
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 8.220.684
 • 4.1.3 Diğer 2.972.884
 • 4.1.3 Diğer 3.120.657
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.972.884
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.120.657
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -76.474
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 3.732.653
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -76.474
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 3.732.653
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -127
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 476.738
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -127
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 476.738
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -764.613
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 3.255.915
 • 4.2.3 Diğer -764.613
 • 4.2.3 Diğer 3.255.915
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -759.769
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 80
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -759.769
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 80
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -11.597
 • H. Finansman Giderleri (-) -11.597
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -748.172
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 76.258
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -748.172
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 76.258
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.173
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 40.488
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.173
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 40.488
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 44.942
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 44.942
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 187.323
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 551.799
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 187.323
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 551.799
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 17.548
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 11.088.298
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 17.548
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 11.088.298
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.843.576
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 225.458
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -2.843.576
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 225.458
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -5.076.509
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -5.076.509
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 550.841
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 3.168.213
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 550.841
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 3.168.213
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 476.472
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 11.937.905
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 476.472
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 11.937.905
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -2.955.042
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -2.955.042
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -5.315.318
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 3.644.685
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -5.315.318
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 3.644.685
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -71.189
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 3.667.545
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -71.189
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 3.667.545
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 85.361
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 85.361
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.752.906
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -820.046
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 2.932.795
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,79
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,84
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,86
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,57
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 10,38
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,79
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,84
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,86
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,57
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 10,38
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,79
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,36
  3. 0,00
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,31
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,94
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,79
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,36
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,79
  3. 0,00
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,31
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.