Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,40
 • Değişim :-0,68 %
 • Hacim TL :55.680.264
 • Hacim Adet :12.596.955
* SG: 18.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : YKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.616.461
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 34.838.252
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.616.461
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 34.838.252
 • NAKİT DEĞERLER 33.616.461
 • NAKİT DEĞERLER 34.838.252
 • B. Menkul Kıymetler 2.135.085
 • B. Menkul Kıymetler 2.215.130
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.135.085
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.215.130
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.135.085
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.215.130
 • 1. Hisse Senetleri 32.417
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 32.417
 • ALACAKLAR 32.417
 • 2.2 Hisse Senetleri 24.943
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 24.943
 • Reeskont Karşılığı (-) 24.943
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 6.746
 • Acenteler 6.746
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 6.746
 • 1. Alıcılar 1.693.860
 • 1. Alıcılar 4.815.490
 • Acenteler 1.693.860
 • Acenteler 4.815.490
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.693.860
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 4.815.490
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 258.740
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 258.813
 • IV. PARA PİYASALARI 258.740
 • IV. PARA PİYASALARI 258.813
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 258.740
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 258.813
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 258.740
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 258.740
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 258.740
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 73
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 73
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 73
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 20.525.348
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 20.634.709
 • Diğer Alacaklar 20.525.348
 • Diğer Alacaklar 20.634.709
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 20.525.348
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 20.634.709
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 81.884
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 120.020
 • 5.1 Hisse Senetleri 81.884
 • 5.1 Hisse Senetleri 120.020
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 81.884
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 120.020
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.077.374
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.117.296
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.077.374
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.117.296
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.077.374
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.117.296
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 181.230.215
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 187.846.855
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 181.230.215
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 187.846.855
 • VI. KREDİLER 181.230.215
 • VI. KREDİLER 187.846.855
 • 6.1 Kısa Vadeli 179.280.930
 • 6.1 Kısa Vadeli 185.836.895
 • E. Stoklar 179.280.930
 • E. Stoklar 185.836.895
 • İŞTİRAKLER 179.280.930
 • İŞTİRAKLER 185.836.895
 • 2. Yarı Mamüller 8.235.091
 • 2. Yarı Mamüller 8.382.918
 • 6.3 Takipteki Krediler 8.235.091
 • 6.3 Takipteki Krediler 8.382.918
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 8.235.091
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 8.382.918
 • 3. Ara Mamüller -6.372.958
 • 3. Ara Mamüller -6.285.806
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -6.372.958
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -6.285.806
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -6.372.958
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -6.285.806
 • 4. Mamüller 3.032.635
 • SABİT DEĞERLER 3.032.635
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 3.032.635
 • 5. Emtia 10.675.362
 • 5. Emtia 11.717.067
 • Menkuller 10.675.362
 • Menkuller 11.717.067
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 10.675.362
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 11.717.067
 • 6. Diğer Stoklar 10.675.362
 • 6. Diğer Stoklar 10.884.375
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.675.362
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.884.375
 • Menkuller 10.675.362
 • Menkuller 10.884.375
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 832.692
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 832.692
 • II. DURAN VARLIKLAR 832.692
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 492.569
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 710.768
 • Devam Eden Yatırımlar 492.569
 • Devam Eden Yatırımlar 710.768
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 492.569
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 710.768
 • 1. Alıcılar 488.066
 • 9.1 Mali İştirakler 488.066
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 488.066
 • 2. Alacak Senetleri 4.503
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.503
 • A K T İ F T O P L A M I 4.503
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 7.300
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 4.506.337
 • BORÇLAR 7.300
 • BORÇLAR 4.506.337
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 7.300
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4.506.337
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.499.037
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.499.037
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.499.037
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 7.300
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 7.300
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 7.300
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 18.185
 • Borç Reeskontu (-) 18.185
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 18.185
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 9.035.259
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 9.035.259
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 9.035.259
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 10.826.654
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 10.826.654
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 10.826.654
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -1.791.395
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -1.791.395
 • Diğer Borçlar -1.791.395
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.609.537
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.666.260
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.609.537
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.666.260
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.609.537
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.666.260
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.547.379
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.592.229
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.547.379
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.592.229
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.547.379
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.592.229
 • 17.1 Şerefiye 979.493
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 979.493
 • Hayat Matematik Karşılığı 979.493
 • 17.2 Diğer 567.886
 • 17.2 Diğer 612.736
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 567.886
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 612.736
 • Reasürörler Payı (-) 567.886
 • Reasürörler Payı (-) 612.736
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.676.651
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 5.837.679
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.676.651
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.837.679
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.676.651
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 5.837.679
 • AKTİF TOPLAMI 265.125.006
 • AKTİF TOPLAMI 286.490.231
 • D. Maddi Duran Varlıklar 265.125.006
 • D. Maddi Duran Varlıklar 286.490.231
 • Reasürörler Payı (-) 265.125.006
 • Reasürörler Payı (-) 286.490.231
 • 1. Arazi ve Arsalar 159.330.098
 • 1. Arazi ve Arsalar 164.226.866
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 159.330.098
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 164.226.866
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 159.330.098
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 164.226.866
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 20.360.798
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 21.880.385
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 20.360.798
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 21.880.385
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 20.360.798
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 21.880.385
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 5.361.596
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 8.850.188
 • DİĞER PASİFLER 5.361.596
 • DİĞER PASİFLER 8.850.188
 • II. PARA PİYASALARI 5.361.596
 • II. PARA PİYASALARI 8.850.188
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 943.242
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 943.242
 • ÖZKAYNAKLAR 943.242
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.046.629
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.046.629
 • Ödenmiş Sermaye 3.046.629
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.418.354
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.860.317
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.418.354
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.860.317
 • Nominal Sermaye 4.418.354
 • Nominal Sermaye 4.860.317
 • 2. Haklar 29.373.109
 • 2. Haklar 32.662.770
 • III. ALINAN KREDİLER 29.373.109
 • III. ALINAN KREDİLER 32.662.770
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 29.373.109
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 32.662.770
 • A K T İ F T O P L A M I 11.750.943
 • A K T İ F T O P L A M I 20.598.689
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.750.943
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 20.598.689
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.750.943
 • Yeniden Değerleme Fonu 20.598.689
 • 4.1 Bonolar 1.541.640
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.541.640
 • Maliyet Artış Fonu 1.541.640
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 6.497.947
 • A. Finansal Borçlar 6.497.947
 • Özel Fonlar 6.497.947
 • 1. Banka Kredileri 10.209.303
 • 1. Banka Kredileri 12.559.102
 • 4.3 Tahviller 10.209.303
 • 4.3 Tahviller 12.559.102
 • Zarar (-) 10.209.303
 • Zarar (-) 12.559.102
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 10.882.027
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 11.459.475
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 10.882.027
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 11.459.475
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 10.882.027
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 11.459.475
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.516.784
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.600.864
 • KAR 3.516.784
 • KAR 3.600.864
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.516.784
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.600.864
 • 1. Satıcılar 173
 • TEKNİK GELİRLER 173
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 173
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 174
 • 2. Borç Senetleri 174
 • Alınan Primler 174
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -1
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -1
 • Alınan Komisyonlar -1
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.674.065
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.804.373
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.674.065
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.804.373
 • XII. KARŞILIKLAR 4.674.065
 • XII. KARŞILIKLAR 4.804.373
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.146.384
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.216.688
 • 4. Ödenecek Giderler 3.146.384
 • 4. Ödenecek Giderler 3.216.688
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.146.384
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.216.688
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 307.731
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 321.922
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 307.731
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 321.922
 • Diğer Teknik Karşılıklar 307.731
 • Diğer Teknik Karşılıklar 321.922
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.219.950
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.265.763
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.219.950
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.265.763
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.219.950
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.265.763
 • D. Alınan Sipariş Avansları 9.035.554
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 9.035.554
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 9.035.554
 • 1. Vergi Karşılıkları 28.490.781
 • 1. Vergi Karşılıkları 28.493.280
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 28.490.781
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 28.493.280
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 28.490.781
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 28.493.280
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.347.051
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.347.051
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.347.051
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.129.668
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.704.648
 • Diğer Gelirler 3.129.668
 • Diğer Gelirler 5.704.648
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.129.668
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.704.648
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 543.881
 • A. Finansal Borçlar 543.881
 • TEKNİK GİDERLER (-) 543.881
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 446
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 2.326.875
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 446
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 2.326.875
 • Ödenen Komisyonlar (-) 446
 • Ödenen Komisyonlar (-) 2.326.875
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.447.754
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.466.810
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.447.754
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.466.810
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.447.754
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.466.810
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.343.763
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.344.060
 • B. Ticari Borçlar 1.343.763
 • B. Ticari Borçlar 1.344.060
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.343.763
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.344.060
 • 15.3 Kâr Yedekleri 16.545.884
 • 15.3 Kâr Yedekleri 17.482.911
 • 2. Borç Senetleri 16.545.884
 • 2. Borç Senetleri 17.482.911
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 16.545.884
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 17.482.911
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 869.410
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 869.410
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 869.410
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 15.675.023
 • 5. Borç Reeskontu (-) 15.675.023
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 15.675.023
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.451
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 938.478
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.451
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 938.478
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.451
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 938.478
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.893.198
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.533.152
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.893.198
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.533.152
 • Diğer Giderler (-) 1.893.198
 • Diğer Giderler (-) 3.533.152
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.639.954
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.639.954
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.639.954
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.893.198
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.893.198
 • GENEL GİDERLER (-) 1.893.198
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 265.125.006
 • PASİF TOPLAMI 265.125.006
 • Personel Giderleri (-) 265.125.006
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.893.198
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 10.000.364
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.893.198
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 10.000.364
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.893.198
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10.000.364
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 8.342.409
 • 6. Borç Reeskontu (-) 8.342.409
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 8.342.409
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 498
 • Amortisman Giderleri (-) 498
 • D. Alınan Sipariş Avansları 498
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 286.490.231
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 286.490.231
 • Karşılıklar (-) 286.490.231
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 10.731.963
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 10.731.963
 • Diğer Giderler (-) 10.731.963
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 8.574.530
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 8.574.530
 • MALİ GELİRLER 8.574.530
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 98.787
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 98.787
 • Kambiyo Karları 98.787
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 109.779
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 109.779
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 109.779
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 98.787
 • E. Yedekler 98.787
 • Faiz Giderleri (-) 98.787
 • 1. Yasal Yedekler 16.897
 • 1. Yasal Yedekler 174.681
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 16.897
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 174.681
 • Satış Zararları (-) 16.897
 • Satış Zararları (-) 174.681
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.431.658
 • 2. Statü Yedekleri 1.431.658
 • Kambiyo Zararları (-) 1.431.658
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 2.114
 • 3. Özel Yedekler 2.114
 • Karşılıklar (-) 2.114
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 999.811
 • 4. Olağanüstü Yedek 999.811
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 999.811
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 16.912
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 429.733
 • 5. Maliyet Artış Fonu 16.912
 • 5. Maliyet Artış Fonu 429.733
 • Diğer Giderler (-) 16.912
 • Diğer Giderler (-) 429.733
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 834
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.442.279
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 834
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.442.279
 • DÖNEM KAR/ZARARI 834
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.442.279
 • F. Net Dönem Karı -5.685.499
 • F. Net Dönem Karı 2.114
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -5.685.499
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.114
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -5.685.499
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.114
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -4.650.493
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.002.317
 • G. Dönem Zararı (-) -4.650.493
 • G. Dönem Zararı (-) 1.002.317
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -4.650.493
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.002.317
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 437.848
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 437.848
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 123.562
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 123.562
 • 1. ........... Yılı Zararı -6.159.984
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -6.159.984
 • 2. ........... Yılı Zararı -4.649.736
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -4.649.736
 • 2. Yurtdışı Satışlar -120.434
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -120.434
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -595.999
 • 3. Diğer Satışlar -595.999
 • 2. Satış İskontoları (-) -294.330
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -294.330
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -662.008
 • 3. Diğer İndirimler (-) -662.008
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -295.616
 • C. Net Satışlar -295.616
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -22.957
 • D. Satışların Maliyeti (-) -22.957
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.314.865
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.314.865
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.590.971
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.590.971
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -529.910
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.008.263
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -529.910
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.008.263
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -24.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -24.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 285.783
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 4.571.979
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 285.783
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 4.571.979
 • 4.1.3 Diğer 1.674.994
 • 4.1.3 Diğer 1.722.480
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.674.994
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.722.480
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -417.292
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 2.093.150
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -417.292
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.093.150
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -85
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 291.782
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -85
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 291.782
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -417.207
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.801.368
 • 4.2.3 Diğer -417.207
 • 4.2.3 Diğer 1.801.368
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -418.156
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 2.165
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -418.156
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 2.165
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -9.539
 • H. Finansman Giderleri (-) -9.539
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -408.617
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -181.553
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -408.617
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -181.553
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 10.278
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 46.277
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 10.278
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 46.277
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 1.612.525
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 1.612.525
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -41.287
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 619.685
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -41.287
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 619.685
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 36.548
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.346.133
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 36.548
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.346.133
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.668.153
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 1.551.716
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.668.153
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 1.551.716
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2.641.782
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.641.782
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 628.855
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.036.198
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 628.855
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.036.198
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 285.920
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 6.844.819
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 285.920
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 6.844.819
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.714.435
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.714.435
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -2.791.492
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 2.322.118
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -2.791.492
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 2.322.118
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -428.920
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 2.338.892
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -428.920
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 2.338.892
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 47.094
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 47.094
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.385.986
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -492.754
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.893.198
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,96
  3. 20,00
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,88
  3. 18,24
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,01
  3. 17,03
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,90
  3. 15,83
  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 2,73
  3. 10,53

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,66
  3. -15,28
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 3,69
  3. -11,30
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 8,70
  3. -9,09
  1. DOCO DOCO AKTIENGESELLSCHAFT
  2. 179,10
  3. -7,68
  1. AVOD AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM
  2. 1,24
  3. -6,06

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. -0,38
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 1,16
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 2,32
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,96
  3. -3,03

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 1,16
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. -0,38
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,20
  3. -0,68
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 2,32
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,19
  3. 0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.