Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,22
 • Değişim :-1,63 %
 • Hacim TL :83.812.718
 • Hacim Adet :19.764.002
* SG: 15.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : YKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 32.474.732
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.156.205
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 32.474.732
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.156.205
 • NAKİT DEĞERLER 32.474.732
 • NAKİT DEĞERLER 33.156.205
 • B. Menkul Kıymetler 3.065.174
 • B. Menkul Kıymetler 3.191.287
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.065.174
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.191.287
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.065.174
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.191.287
 • 1. Hisse Senetleri 4.385
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.385
 • ALACAKLAR 4.385
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 6.901
 • Acenteler 6.901
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 6.901
 • 1. Alıcılar 1.939.165
 • 1. Alıcılar 5.209.650
 • Acenteler 1.939.165
 • Acenteler 5.209.650
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.939.165
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 5.209.650
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 754.632
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 754.738
 • IV. PARA PİYASALARI 754.632
 • IV. PARA PİYASALARI 754.738
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 754.632
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 754.738
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 754.632
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 754.632
 • İkrazlar 754.632
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 106
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 106
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 106
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 22.980.397
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 23.172.455
 • Diğer Alacaklar 22.980.397
 • Diğer Alacaklar 23.172.455
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 22.980.397
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 23.172.455
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 91.891
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 20.871.905
 • 5.1 Hisse Senetleri 91.891
 • 5.1 Hisse Senetleri 20.871.905
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 91.891
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 20.871.905
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.135.066
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.170.518
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.135.066
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.170.518
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.135.066
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.170.518
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 185.972.233
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 192.465.787
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 185.972.233
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 192.465.787
 • VI. KREDİLER 185.972.233
 • VI. KREDİLER 192.465.787
 • 6.1 Kısa Vadeli 184.125.227
 • 6.1 Kısa Vadeli 190.559.832
 • E. Stoklar 184.125.227
 • E. Stoklar 190.559.832
 • İŞTİRAKLER 184.125.227
 • İŞTİRAKLER 190.559.832
 • 2. Yarı Mamüller 8.390.134
 • 2. Yarı Mamüller 8.541.015
 • 6.3 Takipteki Krediler 8.390.134
 • 6.3 Takipteki Krediler 8.541.015
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 8.390.134
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 8.541.015
 • 3. Ara Mamüller -6.635.060
 • 3. Ara Mamüller -6.543.128
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -6.635.060
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -6.543.128
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -6.635.060
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -6.543.128
 • 4. Mamüller 3.024.639
 • SABİT DEĞERLER 3.024.639
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 3.024.639
 • 5. Emtia 11.019.313
 • 5. Emtia 12.190.900
 • Menkuller 11.019.313
 • Menkuller 12.190.900
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 11.019.313
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 12.190.900
 • 6. Diğer Stoklar 11.019.313
 • 6. Diğer Stoklar 11.324.696
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 11.019.313
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 11.324.696
 • Menkuller 11.019.313
 • Menkuller 11.324.696
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 866.204
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 866.204
 • II. DURAN VARLIKLAR 866.204
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 500.325
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 729.345
 • Devam Eden Yatırımlar 500.325
 • Devam Eden Yatırımlar 729.345
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 500.325
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 729.345
 • 1. Alıcılar 495.822
 • 9.1 Mali İştirakler 495.822
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 495.822
 • 2. Alacak Senetleri 4.503
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.503
 • A K T İ F T O P L A M I 4.503
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 73
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 4.727.654
 • BORÇLAR 73
 • BORÇLAR 4.727.654
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 73
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4.727.654
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.720.354
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.720.354
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.720.354
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 73
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 73
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 73
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 9.512.764
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 9.512.764
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 9.512.764
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 11.372.094
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 11.372.094
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 11.372.094
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -1.859.330
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -1.859.330
 • Diğer Borçlar -1.859.330
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.582.219
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.637.604
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.582.219
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.637.604
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.582.219
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.637.604
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.578.519
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.623.838
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.578.519
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.623.838
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.578.519
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.623.838
 • 17.1 Şerefiye 979.493
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 979.493
 • Hayat Matematik Karşılığı 979.493
 • 17.2 Diğer 599.026
 • 17.2 Diğer 644.345
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 599.026
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 644.345
 • Reasürörler Payı (-) 599.026
 • Reasürörler Payı (-) 644.345
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.538.924
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.803.951
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.538.924
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.803.951
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.538.924
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.803.951
 • AKTİF TOPLAMI 272.366.145
 • AKTİF TOPLAMI 293.857.083
 • D. Maddi Duran Varlıklar 272.366.145
 • D. Maddi Duran Varlıklar 293.857.083
 • Reasürörler Payı (-) 272.366.145
 • Reasürörler Payı (-) 293.857.083
 • 1. Arazi ve Arsalar 160.451.069
 • 1. Arazi ve Arsalar 165.003.300
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 160.451.069
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 165.003.300
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 160.451.069
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 165.003.300
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 20.483.474
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 21.618.513
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 20.483.474
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 21.618.513
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 20.483.474
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 21.618.513
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 10.627.623
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 14.115.189
 • DİĞER PASİFLER 10.627.623
 • DİĞER PASİFLER 14.115.189
 • II. PARA PİYASALARI 10.627.623
 • II. PARA PİYASALARI 14.115.189
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 5.296.445
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 5.296.445
 • ÖZKAYNAKLAR 5.296.445
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.024.922
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.024.922
 • Ödenmiş Sermaye 3.024.922
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.331.178
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.793.822
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.331.178
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.793.822
 • Nominal Sermaye 5.331.178
 • Nominal Sermaye 5.793.822
 • 2. Haklar 30.512.577
 • III. ALINAN KREDİLER 30.512.577
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 30.512.577
 • A K T İ F T O P L A M I 11.763.116
 • A K T İ F T O P L A M I 20.595.257
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.763.116
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 20.595.257
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.763.116
 • Yeniden Değerleme Fonu 20.595.257
 • 4.1 Bonolar 1.376.072
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.376.072
 • Maliyet Artış Fonu 1.376.072
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 6.388.891
 • A. Finansal Borçlar 6.388.891
 • Özel Fonlar 6.388.891
 • 1. Banka Kredileri 10.387.044
 • 1. Banka Kredileri 12.830.294
 • 4.3 Tahviller 10.387.044
 • 4.3 Tahviller 12.830.294
 • Zarar (-) 10.387.044
 • Zarar (-) 12.830.294
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 11.317.595
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 11.989.300
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 11.317.595
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 11.989.300
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 11.317.595
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 11.989.300
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.587.937
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.711.761
 • KAR 1.587.937
 • KAR 1.711.761
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.587.937
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.711.761
 • 1. Satıcılar 75
 • TEKNİK GELİRLER 75
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 75
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 79
 • 2. Borç Senetleri 79
 • Alınan Primler 79
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -4
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -4
 • Alınan Komisyonlar -4
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.943.272
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.084.754
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.943.272
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.084.754
 • XII. KARŞILIKLAR 4.943.272
 • XII. KARŞILIKLAR 5.084.754
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.186.480
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.263.961
 • 4. Ödenecek Giderler 3.186.480
 • 4. Ödenecek Giderler 3.263.961
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.186.480
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.263.961
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 539.673
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 539.673
 • Diğer Teknik Karşılıklar 539.673
 • 12.3 Vergi Karşılığı 527.386
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 527.386
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 527.386
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.229.406
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.281.120
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.229.406
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.281.120
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.229.406
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.281.120
 • D. Alınan Sipariş Avansları 9.162.631
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 9.162.631
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 9.162.631
 • 1. Vergi Karşılıkları 28.972.783
 • 1. Vergi Karşılıkları 28.975.318
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 28.972.783
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 28.975.318
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 28.972.783
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 28.975.318
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.347.051
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.347.051
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.347.051
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.685.887
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.345.282
 • Diğer Gelirler 2.685.887
 • Diğer Gelirler 5.345.282
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.685.887
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.345.282
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 543.881
 • A. Finansal Borçlar 543.881
 • TEKNİK GİDERLER (-) 543.881
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -241.224
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 2.169.753
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -241.224
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 2.169.753
 • Ödenen Komisyonlar (-) -241.224
 • Ödenen Komisyonlar (-) 2.169.753
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.447.754
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.466.943
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.447.754
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.466.943
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.447.754
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.466.943
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.156.679
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.156.976
 • B. Ticari Borçlar 1.156.679
 • B. Ticari Borçlar 1.156.976
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.156.679
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.156.976
 • 15.3 Kâr Yedekleri 16.545.884
 • 15.3 Kâr Yedekleri 17.567.343
 • 2. Borç Senetleri 16.545.884
 • 2. Borç Senetleri 17.567.343
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 16.545.884
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 17.567.343
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 86.941
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 86.941
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 86.941
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 15.675.023
 • 5. Borç Reeskontu (-) 15.675.023
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 15.675.023
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.451
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.022.910
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.451
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.022.910
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.451
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.022.910
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.734.566
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.374.520
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.734.566
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.374.520
 • Diğer Giderler (-) 2.734.566
 • Diğer Giderler (-) 4.374.520
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1.639.954
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.639.954
 • TEKNİK KAR/ZARAR 1.639.954
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.734.566
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.734.566
 • GENEL GİDERLER (-) 2.734.566
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 272.366.145
 • PASİF TOPLAMI 272.366.145
 • Personel Giderleri (-) 272.366.145
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.734.566
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 15.388.439
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.734.566
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 15.388.439
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.734.566
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 15.388.439
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 12.789.262
 • 6. Borç Reeskontu (-) 12.789.262
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 12.789.262
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 517
 • Amortisman Giderleri (-) 517
 • D. Alınan Sipariş Avansları 517
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 293.857.083
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 293.857.083
 • Karşılıklar (-) 293.857.083
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 16.544.827
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 16.544.827
 • Diğer Giderler (-) 16.544.827
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 13.148.825
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 13.148.825
 • MALİ GELİRLER 13.148.825
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 164.242
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 164.242
 • Kambiyo Karları 164.242
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 14.991
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 14.991
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 14.991
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 164.242
 • E. Yedekler 164.242
 • Faiz Giderleri (-) 164.242
 • 1. Yasal Yedekler 19.971
 • 1. Yasal Yedekler 262.059
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 19.971
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 262.059
 • Satış Zararları (-) 19.971
 • Satış Zararları (-) 262.059
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.264.057
 • 2. Statü Yedekleri 2.264.057
 • Kambiyo Zararları (-) 2.264.057
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 2.876
 • 3. Özel Yedekler 2.876
 • Karşılıklar (-) 2.876
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.607.067
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.607.067
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.607.067
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 19.988
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 654.114
 • 5. Maliyet Artış Fonu 19.988
 • 5. Maliyet Artış Fonu 654.114
 • Diğer Giderler (-) 19.988
 • Diğer Giderler (-) 654.114
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 997
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2.281.440
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 997
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2.281.440
 • DÖNEM KAR/ZARARI 997
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2.281.440
 • F. Net Dönem Karı -8.861.445
 • F. Net Dönem Karı 2.876
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -8.861.445
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.876
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -8.861.445
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.876
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -7.178.579
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.611.693
 • G. Dönem Zararı (-) -7.178.579
 • G. Dönem Zararı (-) 1.611.693
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -7.178.579
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.611.693
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 666.871
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 666.871
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 197.146
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 197.146
 • 1. ........... Yılı Zararı -9.619.954
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -9.619.954
 • 2. ........... Yılı Zararı -7.175.197
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -7.175.197
 • 2. Yurtdışı Satışlar -245.582
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -245.582
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -918.879
 • 3. Diğer Satışlar -918.879
 • 2. Satış İskontoları (-) -521.747
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -521.747
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -1.042.116
 • 3. Diğer İndirimler (-) -1.042.116
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -493.901
 • C. Net Satışlar -493.901
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -24.504
 • D. Satışların Maliyeti (-) -24.504
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.526.994
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.526.994
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.348.174
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.348.174
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -854.939
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.014.874
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -854.939
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.014.874
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -25.955
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -25.955
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 420.938
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 6.924.873
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 420.938
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 6.924.873
 • 4.1.3 Diğer 2.474.138
 • 4.1.3 Diğer 2.593.936
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.474.138
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.593.936
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -6.667
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 3.144.714
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -6.667
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 3.144.714
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -120
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 429.546
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -120
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 429.546
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -66.658
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 2.715.168
 • 4.2.3 Diğer -66.658
 • 4.2.3 Diğer 2.715.168
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -670.576
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 2.165
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -670.576
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 2.165
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -15.307
 • H. Finansman Giderleri (-) -15.307
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -655.269
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -405.809
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -655.269
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -405.809
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.973
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 10.306
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.973
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 10.306
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 1.546.429
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 1.546.429
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -20.142
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 869.651
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -20.142
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 869.651
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 49.664
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 9.341.175
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 49.664
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 9.341.175
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.489.621
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 1.586.364
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -2.489.621
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 1.586.364
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -3.935.048
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3.935.048
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 878.766
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.916.506
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 878.766
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.916.506
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 10.086.663
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 10.086.663
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -2.554.280
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -2.554.280
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -4.154.483
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 3.346.466
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -4.154.483
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 3.346.466
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -6.119
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 3.377.900
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -6.119
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 3.377.900
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.443.654
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -709.035
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 2.734.566
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 9,90
  3. 20,00
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 13,26
  3. 20,00
  1. ERSU ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S.
  2. 1,28
  3. 14,29
  1. CEMAS CEMAS DOKUM SANAYII AS
  2. 1,89
  3. 11,18
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 1,20
  3. 11,11

Azalan

  1. AYEN AYEN ENERJI A.S.
  2. 4,89
  3. -12,68
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 40,90
  3. -9,67
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,08
  3. -6,67
  1. MERKO MERKO GIDA SANAYI VE TICARET
  2. 1,27
  3. -5,22
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,62
  3. -5,07

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,77
  3. 4,53
  1. ALBRK ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI
  2. 1,31
  3. 5,65
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,78
  3. 3,65
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,98
  3. 5,01
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,26
  3. -1,04

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,26
  3. -1,04
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,78
  3. 3,65
  1. ASELS ASELSAN
  2. 33,02
  3. 1,23
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,77
  3. 4,53
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,03
  3. -1,38

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.