Yazıcılar Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 21,64
 • Değişim :4,04 %
 • Hacim TL :4.055.190
 • Hacim Adet :186.823
* SG: 17.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Yazıcılar Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XTMTU,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : YAZIC | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.121.408.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.121.408.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.121.408.000
 • 1.1 Kasa 339.579.000
 • A. Hazır Değerler 339.579.000
 • Kasa 339.579.000
 • B. Menkul Kıymetler 14.976.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 14.976.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 14.976.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 43.945.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 43.945.000
 • Sigortalılar 43.945.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 625.227.000
 • Acenteler 625.227.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 625.227.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.394.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.394.000
 • İkrazlar 5.394.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 326.412.000
 • E. Stoklar 326.412.000
 • İŞTİRAKLER 326.412.000
 • 6. Diğer Stoklar 765.875.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 765.875.000
 • Menkuller 765.875.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.121.408.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.121.408.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.121.408.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 8.345.170.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 8.345.170.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 8.345.170.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 9.164.000
 • Devam Eden Yatırımlar 9.164.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 9.164.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.103.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.103.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.103.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 327.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 327.000
 • Reasürörler Payı (-) 327.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 5.368.158.000
 • 15.3 Diğer 5.368.158.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.368.158.000
 • 16.1 Defter Değeri 21.551.000
 • 3. İştirakler 21.551.000
 • Reasürörler Payı (-) 21.551.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 247.926.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 247.926.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 247.926.000
 • AKTİF TOPLAMI 780.890.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 780.890.000
 • Reasürörler Payı (-) 780.890.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 30.926.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30.926.000
 • Ödenmiş Sermaye 30.926.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 131.217.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 131.217.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 131.217.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.640.847.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.640.847.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.640.847.000
 • A K T İ F T O P L A M I 10.466.578.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10.466.578.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 10.466.578.000
 • 4.1 Bonolar 2.777.783.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.777.783.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.777.783.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.289.831.000
 • A. Finansal Borçlar 2.289.831.000
 • Özel Fonlar 2.289.831.000
 • B. Ticari Borçlar 248.787.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 248.787.000
 • P A S İ F T O P L A M I 248.787.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 88.029.000
 • 2. Borç Senetleri 88.029.000
 • Alınan Primler 88.029.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.826.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.826.000
 • XII. KARŞILIKLAR 6.826.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 26.556.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 26.556.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 26.556.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 111.640.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 111.640.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 111.640.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.777.783.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.777.783.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.777.783.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.923.396.000
 • Diğer Gelirler 2.923.396.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.923.396.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.562.518.000
 • A. Finansal Borçlar 2.562.518.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.562.518.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.461.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.461.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.461.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 26.181.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 26.181.000
 • GENEL GİDERLER (-) 26.181.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 10.217.000
 • PASİF TOPLAMI 10.217.000
 • Personel Giderleri (-) 10.217.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 323.019.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 323.019.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 323.019.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.765.399.000
 • Faiz Gelirleri 4.765.399.000
 • III. ÖZ SERMAYE 4.765.399.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.912.338.000
 • A. Sermaye 3.912.338.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.912.338.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 160.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 160.000.000
 • Satış Karları 160.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -524.620.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -524.620.000
 • Diğer Giderler (-) -524.620.000
 • F. Net Dönem Karı 524.620.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 524.620.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 524.620.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 32.000.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 32.000.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 853.061.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 853.061.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 10.466.578.000
 • P A S İ F T O P L A M I 10.466.578.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.548.471.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.548.471.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.201.193.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.201.193.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 347.278.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 347.278.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 347.278.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 347.278.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -94.851.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -94.851.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -112.669.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -112.669.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -851.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -851.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -208.371.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -208.371.000
 • 4.1.3 Diğer 138.907.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 138.907.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 329.992.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 329.992.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -27.720.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -27.720.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 357.712.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 357.712.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 357.712.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 357.712.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 128.911.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 228.801.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,57
  3. 19,92
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,16
  3. 19,59
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,59
  3. 19,55
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,80
  3. 19,40
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 3,85
  3. 17,02

Azalan

  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 7,25
  3. -17,14
  1. PEGYO PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 0,98
  3. -12,50
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,99
  3. -10,76
  1. AKFGY AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,49
  3. -5,32
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,26
  3. -4,55

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,64
  3. -3,65
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,49
  3. 1,50
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,99
  3. 16,47
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,92
  3. -1,08
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 1,41
  3. -3,42

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,49
  3. 1,50
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,64
  3. -3,65
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,27
  3. 0,39
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,11
  3. 3,83
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,40
  3. 13,15

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.