Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,78
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :35.360.794
 • Hacim Adet :4.466.130
* SG: 19.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XKURY,XMESY,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : VESTL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 7.350.893.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7.350.893.000
 • NAKİT DEĞERLER 7.350.893.000
 • 1.1 Kasa 1.452.547.000
 • A. Hazır Değerler 1.452.547.000
 • Kasa 1.452.547.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 34.948.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 34.948.000
 • Sigortalılar 34.948.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.922.169.000
 • Acenteler 2.922.169.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.922.169.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 278.010.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 278.010.000
 • İkrazlar 278.010.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.581.509.000
 • E. Stoklar 2.581.509.000
 • İŞTİRAKLER 2.581.509.000
 • 6. Diğer Stoklar 81.710.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 81.710.000
 • Menkuller 81.710.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7.350.893.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 7.350.893.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.350.893.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.046.063.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.046.063.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.046.063.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 126.594.000
 • Devam Eden Yatırımlar 126.594.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 126.594.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.392.250.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.392.250.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.392.250.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 26.148.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 26.148.000
 • Reasürörler Payı (-) 26.148.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.709.623.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.709.623.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.709.623.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 622.683.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 622.683.000
 • Ödenmiş Sermaye 622.683.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 197.793.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 197.793.000
 • Nominal Sermaye 197.793.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 95.298.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 95.298.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 95.298.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 73.467.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 73.467.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 73.467.000
 • A K T İ F T O P L A M I 11.396.956.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.396.956.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.396.956.000
 • 4.1 Bonolar 8.848.524.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 8.848.524.000
 • Maliyet Artış Fonu 8.848.524.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.203.172.000
 • A. Finansal Borçlar 3.203.172.000
 • Özel Fonlar 3.203.172.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 120.815.000
 • Net Dönem Karı 120.815.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 120.815.000
 • B. Ticari Borçlar 4.873.979.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 4.873.979.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.873.979.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 52.030.000
 • 2. Borç Senetleri 52.030.000
 • Alınan Primler 52.030.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.430.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.430.000
 • XII. KARŞILIKLAR 2.430.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 302.638.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 302.638.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 302.638.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 8.848.524.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 8.848.524.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 8.848.524.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 651.947.000
 • Diğer Gelirler 651.947.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 651.947.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 452.851.000
 • A. Finansal Borçlar 452.851.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 452.851.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.239.000
 • B. Ticari Borçlar 2.239.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.239.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 79.479.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 79.479.000
 • GENEL GİDERLER (-) 79.479.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 31.781.000
 • PASİF TOPLAMI 31.781.000
 • Personel Giderleri (-) 31.781.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.896.485.000
 • Faiz Gelirleri 1.896.485.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.896.485.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.839.838.000
 • A. Sermaye 1.839.838.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.839.838.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 335.456.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 335.456.000
 • Satış Karları 335.456.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 688.315.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 688.315.000
 • MALİ GİDERLER (-) 688.315.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -33.863.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -33.863.000
 • Diğer Giderler (-) -33.863.000
 • F. Net Dönem Karı 33.863.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 33.863.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 33.863.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 46.195.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 46.195.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 56.647.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 56.647.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 11.396.956.000
 • P A S İ F T O P L A M I 11.396.956.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 5.341.299.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 5.341.299.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.241.506.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.241.506.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.099.793.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.099.793.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.099.793.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.099.793.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -629.827.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -629.827.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -139.871.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -139.871.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -82.856.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -82.856.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -852.554.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -852.554.000
 • 4.1.3 Diğer 247.239.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 247.239.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 120.398.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 120.398.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -19.889.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -19.889.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 140.287.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 140.287.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 140.287.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 140.287.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 7.995.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 132.292.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,91
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,32
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,99
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,96
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,37
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,91
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,32
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,99
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,96
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,37
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,25
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,21
  3. 0,00
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,59
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,19
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,21
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,19
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,25
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,33
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,57
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.