Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,42
 • Değişim :0,78 %
 • Hacim TL :24.161.707
 • Hacim Adet :3.759.104
* SG: 21.02.2017 - 15:12 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XKURY,XMESY,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : VESTL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.509.030.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.509.030.000
 • NAKİT DEĞERLER 5.509.030.000
 • 1.1 Kasa 759.937.000
 • A. Hazır Değerler 759.937.000
 • Kasa 759.937.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 97.736.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 97.736.000
 • Sigortalılar 97.736.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.513.884.000
 • Acenteler 2.513.884.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.513.884.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 232.851.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 232.851.000
 • İkrazlar 232.851.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.819.685.000
 • E. Stoklar 1.819.685.000
 • İŞTİRAKLER 1.819.685.000
 • 6. Diğer Stoklar 84.937.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 84.937.000
 • Menkuller 84.937.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 5.509.030.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 5.509.030.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.509.030.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.513.844.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.513.844.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.513.844.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 142.817.000
 • Devam Eden Yatırımlar 142.817.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 142.817.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.162.757.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.162.757.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.162.757.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 11.913.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 11.913.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.913.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.531.644.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.531.644.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.531.644.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 576.443.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 576.443.000
 • Ödenmiş Sermaye 576.443.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 197.793.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 197.793.000
 • Nominal Sermaye 197.793.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 51.148.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 51.148.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 51.148.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 37.122.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 37.122.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 37.122.000
 • A K T İ F T O P L A M I 9.022.874.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.022.874.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 9.022.874.000
 • 4.1 Bonolar 6.415.471.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.415.471.000
 • Maliyet Artış Fonu 6.415.471.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.608.645.000
 • A. Finansal Borçlar 2.608.645.000
 • Özel Fonlar 2.608.645.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 28.813.000
 • Net Dönem Karı 28.813.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 28.813.000
 • B. Ticari Borçlar 3.213.268.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.213.268.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.213.268.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.819.000
 • 2. Borç Senetleri 6.819.000
 • Alınan Primler 6.819.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.544.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.544.000
 • XII. KARŞILIKLAR 4.544.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 327.195.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 327.195.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 327.195.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.415.471.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.415.471.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.415.471.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 749.381.000
 • Diğer Gelirler 749.381.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 749.381.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 565.450.000
 • A. Finansal Borçlar 565.450.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 565.450.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 215.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 215.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 215.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 73.384.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 73.384.000
 • GENEL GİDERLER (-) 73.384.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 69.484.000
 • PASİF TOPLAMI 69.484.000
 • Personel Giderleri (-) 69.484.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.858.022.000
 • Faiz Gelirleri 1.858.022.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.858.022.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.800.518.000
 • A. Sermaye 1.800.518.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.800.518.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 335.456.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 335.456.000
 • Satış Karları 335.456.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 688.315.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 688.315.000
 • MALİ GİDERLER (-) 688.315.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 25.605.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 25.605.000
 • Diğer Giderler (-) 25.605.000
 • F. Net Dönem Karı -25.605.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -25.605.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -25.605.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 28.314.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 28.314.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 57.504.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 57.504.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 9.022.874.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.022.874.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 6.764.675.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 6.764.675.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -5.307.908.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -5.307.908.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.456.767.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.456.767.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.456.767.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.456.767.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -847.605.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -847.605.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -146.328.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -146.328.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -106.793.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -106.793.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.100.726.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.100.726.000
 • 4.1.3 Diğer 356.041.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 356.041.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 295.372.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 295.372.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -13.695.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -13.695.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 281.677.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 281.677.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 281.677.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 281.677.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 15.288.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 266.389.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,16
  3. 11,34
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 3,07
  3. 10,43
  1. ECBYO ECZACIBASI YAT ORT
  2. 1,72
  3. 10,26
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,95
  3. 9,55
  1. DESA DESA DERI SANAYI VE TIC A.S.
  2. 1,00
  3. 7,53

Azalan

  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 0,91
  3. -19,47
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,65
  3. -8,62
  1. HALKS HALK SIGORTA A.S.
  2. 2,74
  3. -8,36
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 47,20
  3. -5,60
  1. PIMAS PIMAS AS
  2. 3,33
  3. -4,58

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,01
  3. 0,90
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,97
  3. 1,28
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,82
  3. -1,02
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,42
  3. 5,68
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,23
  3. 1,16

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,01
  3. 0,90
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,39
  3. 0,62
  1. ASELS ASELSAN
  2. 13,97
  3. 4,64
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,82
  3. -1,02
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,97
  3. 1,28

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.