Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,91
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.203.415
 • Hacim Adet :626.656
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • : ULUUN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 430.498.369
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 430.498.369
 • NAKİT DEĞERLER 430.498.369
 • 1.1 Kasa 35.250.113
 • A. Hazır Değerler 35.250.113
 • Kasa 35.250.113
 • B. Menkul Kıymetler 227.884
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 227.884
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 227.884
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.715.377
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.715.377
 • Sigortalılar 4.715.377
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 241.700.801
 • Acenteler 241.700.801
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 241.700.801
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.292.664
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.292.664
 • İkrazlar 2.292.664
 • 6.1 Kısa Vadeli 108.373.219
 • E. Stoklar 108.373.219
 • İŞTİRAKLER 108.373.219
 • 6. Diğer Stoklar 37.938.311
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 37.938.311
 • Menkuller 37.938.311
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 430.498.369
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 430.498.369
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 430.498.369
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 84.264.153
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 84.264.153
 • II. DURAN VARLIKLAR 84.264.153
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 9.019.547
 • Devam Eden Yatırımlar 9.019.547
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 9.019.547
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 31.013
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 31.013
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 31.013
 • 15.2 Menkul Değerlerin 15.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 15.000
 • Reasürörler Payı (-) 15.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 4.289.161
 • 15.3 Diğer 4.289.161
 • Muallak Hasar Karşılığı 4.289.161
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 9.440.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 9.440.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 9.440.000
 • AKTİF TOPLAMI 55.975.029
 • D. Maddi Duran Varlıklar 55.975.029
 • Reasürörler Payı (-) 55.975.029
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 444.502
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 444.502
 • Ödenmiş Sermaye 444.502
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.110.976
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.110.976
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.110.976
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.938.925
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.938.925
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.938.925
 • A K T İ F T O P L A M I 514.762.522
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 514.762.522
 • Yeniden Değerleme Fonu 514.762.522
 • 4.1 Bonolar 327.180.087
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 327.180.087
 • Maliyet Artış Fonu 327.180.087
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 65.706.000
 • A. Finansal Borçlar 65.706.000
 • Özel Fonlar 65.706.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.828.326
 • Net Dönem Karı 1.828.326
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.828.326
 • B. Ticari Borçlar 253.877.849
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 253.877.849
 • P A S İ F T O P L A M I 253.877.849
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 31.234
 • 2. Borç Senetleri 31.234
 • Alınan Primler 31.234
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 66.293
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 66.293
 • Diğer Teknik Karşılıklar 66.293
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 5.670.385
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 5.670.385
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 5.670.385
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 327.180.087
 • 8. Borç Reeskontu (-) 327.180.087
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 327.180.087
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 15.233.922
 • Diğer Gelirler 15.233.922
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 15.233.922
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10.369.539
 • A. Finansal Borçlar 10.369.539
 • TEKNİK GİDERLER (-) 10.369.539
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 890.618
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 890.618
 • GENEL GİDERLER (-) 890.618
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.714.292
 • PASİF TOPLAMI 2.714.292
 • Personel Giderleri (-) 2.714.292
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.259.473
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.259.473
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.259.473
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 172.348.513
 • Faiz Gelirleri 172.348.513
 • III. ÖZ SERMAYE 172.348.513
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 172.348.513
 • A. Sermaye 172.348.513
 • Kar Payı Gelirleri 172.348.513
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 84.500.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 84.500.000
 • Satış Karları 84.500.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.296.465
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.296.465
 • Diğer Giderler (-) -2.296.465
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 5.626.780
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 5.626.780
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 514.762.522
 • P A S İ F T O P L A M I 514.762.522
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 841.773.193
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 841.773.193
 • 1. Satıştan İadeler (-) -792.980.506
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -792.980.506
 • 2. Satış İskontoları (-) 48.792.687
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 48.792.687
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 48.792.687
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 48.792.687
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -21.365.019
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -21.365.019
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.894.701
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -4.894.701
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -26.259.720
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -26.259.720
 • 4.1.3 Diğer 22.532.967
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 22.532.967
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7.189.265
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 7.189.265
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -459.648
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -459.648
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.729.617
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.729.617
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6.729.617
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 6.729.617
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 6.729.617
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,13
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,84
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,13
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,84
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.