TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 83,90
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :114.565.437
 • Hacim Adet :1.358.739
* SG: 22.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSKOC,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : TUPRS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 13.367.090.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 13.367.090.000
 • NAKİT DEĞERLER 13.367.090.000
 • 1.1 Kasa 7.326.601.000
 • A. Hazır Değerler 7.326.601.000
 • Kasa 7.326.601.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 16.892.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 16.892.000
 • Sigortalılar 16.892.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.208.088.000
 • Acenteler 2.208.088.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.208.088.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 36.583.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 36.583.000
 • İkrazlar 36.583.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.918.390.000
 • E. Stoklar 2.918.390.000
 • İŞTİRAKLER 2.918.390.000
 • 6. Diğer Stoklar 860.536.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 860.536.000
 • Menkuller 860.536.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 13.367.090.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 13.367.090.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 13.367.090.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 17.150.771.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 17.150.771.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 17.150.771.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 4.000.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 4.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.000.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 851.107.000
 • 15.3 Diğer 851.107.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 851.107.000
 • 16.1 Defter Değeri 219.034.000
 • 3. İştirakler 219.034.000
 • Reasürörler Payı (-) 219.034.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 4.621.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 4.621.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 4.621.000
 • AKTİF TOPLAMI 11.575.007.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 11.575.007.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.575.007.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 50.331.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.331.000
 • Ödenmiş Sermaye 50.331.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.206.441.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.206.441.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.206.441.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.240.230.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.240.230.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.240.230.000
 • A K T İ F T O P L A M I 30.517.861.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 30.517.861.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 30.517.861.000
 • 4.1 Bonolar 13.239.573.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 13.239.573.000
 • Maliyet Artış Fonu 13.239.573.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.351.274.000
 • A. Finansal Borçlar 3.351.274.000
 • Özel Fonlar 3.351.274.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 182.341.000
 • Net Dönem Karı 182.341.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 182.341.000
 • B. Ticari Borçlar 5.880.263.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 5.880.263.000
 • P A S İ F T O P L A M I 5.880.263.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.000.000
 • 2. Borç Senetleri 11.000.000
 • Alınan Primler 11.000.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 152.702.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 152.702.000
 • XII. KARŞILIKLAR 152.702.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 56.877.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 56.877.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 56.877.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.529.684.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.529.684.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.529.684.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 13.239.573.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 13.239.573.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 13.239.573.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 9.472.978.000
 • Diğer Gelirler 9.472.978.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9.472.978.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 9.220.623.000
 • A. Finansal Borçlar 9.220.623.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 9.220.623.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 50.652.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 50.652.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 50.652.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 197.872.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 197.872.000
 • GENEL GİDERLER (-) 197.872.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.831.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.831.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.831.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 7.805.310.000
 • Faiz Gelirleri 7.805.310.000
 • III. ÖZ SERMAYE 7.805.310.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 7.729.353.000
 • A. Sermaye 7.729.353.000
 • Kar Payı Gelirleri 7.729.353.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 250.419.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 250.419.000
 • Satış Karları 250.419.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.344.243.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.344.243.000
 • MALİ GİDERLER (-) 1.344.243.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -18.299.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -18.299.000
 • Diğer Giderler (-) -18.299.000
 • F. Net Dönem Karı 18.299.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 18.299.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 18.299.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 331.337.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 331.337.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 75.957.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 75.957.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 30.517.861.000
 • P A S İ F T O P L A M I 30.517.861.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 24.095.452.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 24.095.452.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -22.045.598.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -22.045.598.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.049.854.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.049.854.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.049.854.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.049.854.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -151.591.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -151.591.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -529.290.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -529.290.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -20.593.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -20.593.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -701.474.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -701.474.000
 • 4.1.3 Diğer 1.348.380.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.348.380.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.048.323.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.048.323.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -44.460.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -44.460.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.003.863.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.003.863.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.003.863.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.003.863.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 13.564.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 990.299.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,25
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,96
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,68
  3. 0,00
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,97
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,25
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,96
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,68
  3. 0,00
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,97
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,79
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,36
  3. 0,00
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,31
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,94
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,79
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,36
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,79
  3. 0,00
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,31
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.