Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 125,10
 • Değişim :-0,79 %
 • Hacim TL :19.897.232
 • Hacim Adet :158.707
* SG: 24.11.2017 - 12:12 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSKOC,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : TUPRS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 19.613.537.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 19.613.537.000
 • NAKİT DEĞERLER 19.613.537.000
 • 1.1 Kasa 7.762.766.000
 • A. Hazır Değerler 7.762.766.000
 • Kasa 7.762.766.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 319.673.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 319.673.000
 • Sigortalılar 319.673.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 5.507.751.000
 • Acenteler 5.507.751.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5.507.751.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 62.886.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 62.886.000
 • İkrazlar 62.886.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 4.456.173.000
 • E. Stoklar 4.456.173.000
 • İŞTİRAKLER 4.456.173.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.504.288.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.504.288.000
 • Menkuller 1.504.288.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 19.613.537.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 19.613.537.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 19.613.537.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 17.707.479.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 17.707.479.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 17.707.479.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 6.500.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 6.500.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.500.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 1.039.354.000
 • 15.3 Diğer 1.039.354.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.039.354.000
 • 16.1 Defter Değeri 82.508.000
 • 3. İştirakler 82.508.000
 • Reasürörler Payı (-) 82.508.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 4.621.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 4.621.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 4.621.000
 • AKTİF TOPLAMI 11.992.448.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 11.992.448.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.992.448.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 49.070.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.070.000
 • Ödenmiş Sermaye 49.070.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.303.637.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.303.637.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.303.637.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.229.341.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.229.341.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.229.341.000
 • A K T İ F T O P L A M I 37.321.016.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 37.321.016.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 37.321.016.000
 • 4.1 Bonolar 19.486.927.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 19.486.927.000
 • Maliyet Artış Fonu 19.486.927.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.630.313.000
 • A. Finansal Borçlar 4.630.313.000
 • Özel Fonlar 4.630.313.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 347.555.000
 • Net Dönem Karı 347.555.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 347.555.000
 • B. Ticari Borçlar 9.525.756.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 9.525.756.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.525.756.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 25.140.000
 • 2. Borç Senetleri 25.140.000
 • Alınan Primler 25.140.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 488.426.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 488.426.000
 • XII. KARŞILIKLAR 488.426.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 78.716.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 78.716.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 78.716.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 4.306.454.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 4.306.454.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 4.306.454.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 19.486.927.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 19.486.927.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 19.486.927.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 7.758.322.000
 • Diğer Gelirler 7.758.322.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 7.758.322.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 7.536.532.000
 • A. Finansal Borçlar 7.536.532.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 7.536.532.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.464.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 2.464.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 2.464.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 214.303.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 214.303.000
 • GENEL GİDERLER (-) 214.303.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.023.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.023.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.023.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 10.075.767.000
 • Faiz Gelirleri 10.075.767.000
 • III. ÖZ SERMAYE 10.075.767.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 9.975.490.000
 • A. Sermaye 9.975.490.000
 • Kar Payı Gelirleri 9.975.490.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 250.419.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 250.419.000
 • Satış Karları 250.419.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.344.243.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.344.243.000
 • MALİ GİDERLER (-) 1.344.243.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 279.668.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 279.668.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 100.277.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 100.277.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 37.321.016.000
 • P A S İ F T O P L A M I 37.321.016.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 39.344.061.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 39.344.061.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -34.530.568.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -34.530.568.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 4.813.493.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 4.813.493.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.813.493.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.813.493.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -188.111.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -188.111.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -593.003.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -593.003.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -12.322.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -12.322.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -793.436.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -793.436.000
 • 4.1.3 Diğer 4.020.057.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.020.057.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 3.720.224.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 3.720.224.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -381.126.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -381.126.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.339.098.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.339.098.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.339.098.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.339.098.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 20.911.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.318.187.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 1,32
  3. 15,79
  1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
  2. 6,00
  3. 14,07
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,56
  3. 13,01
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 2,06
  3. 8,42
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,12
  3. 8,02

Azalan

  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 6,69
  3. -5,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,85
  3. -5,56
  1. BERA BERA HOLDING A.S.
  2. 7,00
  3. -5,28
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 9,59
  3. -4,86
  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 3,21
  3. -3,60

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -0,44
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 11,36
  3. 0,98
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,39
  3. -1,42
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,47
  3. -1,04

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 11,36
  3. 0,98
  1. ASELS ASELSAN
  2. 31,38
  3. -2,43
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -0,44
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,47
  3. -1,04
  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 6,69
  3. -5,77

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.