Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,57
 • Değişim :1,95 %
 • Hacim TL :16.825.188
 • Hacim Adet :10.822.539
* SG: 27.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTM25,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : TSKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 75.771
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 75.771
 • NAKİT DEĞERLER 75.771
 • B. Menkul Kıymetler 382.928
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 382.928
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 382.928
 • 1. Hisse Senetleri 4.651
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.651
 • ALACAKLAR 4.651
 • 1. Alıcılar 59.146
 • Acenteler 59.146
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 59.146
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 24.846
 • IV. PARA PİYASALARI 24.846
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 24.846
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 24.846
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 24.846
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 24.846
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2.853.466
 • Diğer Alacaklar 2.853.466
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 2.853.466
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 5.211
 • 5.1 Hisse Senetleri 5.211
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 5.211
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 215.481
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 215.481
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 215.481
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 18.648.087
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 18.648.087
 • VI. KREDİLER 18.648.087
 • 6.1 Kısa Vadeli 18.648.087
 • E. Stoklar 18.648.087
 • İŞTİRAKLER 18.648.087
 • 2. Yarı Mamüller 53.137
 • 6.3 Takipteki Krediler 53.137
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 53.137
 • 3. Ara Mamüller -53.137
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -53.137
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -53.137
 • 5. Emtia 1.399.031
 • Menkuller 1.399.031
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.399.031
 • 6. Diğer Stoklar 1.399.031
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.399.031
 • Menkuller 1.399.031
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 21.407
 • Devam Eden Yatırımlar 21.407
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 21.407
 • 1. Alıcılar 212.515
 • 9.1 Mali İştirakler 212.515
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 212.515
 • 2. Alacak Senetleri 1.555
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.555
 • A K T İ F T O P L A M I 1.555
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 12.954
 • BORÇLAR 12.954
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 12.954
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 128.161
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 128.161
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 128.161
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.379
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.379
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.379
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 16.199
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.199
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 16.199
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 19.063
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 19.063
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 19.063
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -2.864
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -2.864
 • Diğer Borçlar -2.864
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 50.489
 • Muallak Hasar Karşılığı 50.489
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 50.489
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.181
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.181
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.181
 • 17.2 Diğer 1.181
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.181
 • Reasürörler Payı (-) 1.181
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 320.758
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 320.758
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 320.758
 • AKTİF TOPLAMI 25.411.883
 • D. Maddi Duran Varlıklar 25.411.883
 • Reasürörler Payı (-) 25.411.883
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 564.857
 • DİĞER PASİFLER 564.857
 • II. PARA PİYASALARI 564.857
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 81
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 81
 • ÖZKAYNAKLAR 81
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 483.857
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 483.857
 • Nominal Sermaye 483.857
 • 2. Haklar 16.199.003
 • III. ALINAN KREDİLER 16.199.003
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 16.199.003
 • A K T İ F T O P L A M I 3.667.956
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.667.956
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.667.956
 • 1. Banka Kredileri 3.667.956
 • 4.3 Tahviller 3.667.956
 • Zarar (-) 3.667.956
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 18.469
 • Dönem Zararı (-) 18.469
 • V. FONLAR 18.469
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 161.459
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 161.459
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 161.459
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 292.611
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 292.611
 • XII. KARŞILIKLAR 292.611
 • 12.1 Genel Karşılıklar 177.503
 • 4. Ödenecek Giderler 177.503
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 177.503
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 10.525
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 10.525
 • Diğer Teknik Karşılıklar 10.525
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 104.583
 • 8. Borç Reeskontu (-) 104.583
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 104.583
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.097.469
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.097.469
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.097.469
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.990.611
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.990.611
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.990.611
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.050.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.050.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.050.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 17.321
 • Diğer Gelirler 17.321
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 17.321
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -18.158
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -18.158
 • Ödenen Komisyonlar (-) -18.158
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 34.702
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 34.702
 • Ödenen Tazminatlar (-) 34.702
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 777
 • B. Ticari Borçlar 777
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 777
 • 15.3 Kâr Yedekleri 432.528
 • 2. Borç Senetleri 432.528
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 432.528
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 238.854
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 238.854
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 238.854
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 75.641
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 75.641
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 75.641
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 115.113
 • 5. Borç Reeskontu (-) 115.113
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 115.113
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 292
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 292
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 292
 • 1. Ortaklara Borçlar 490.762
 • 15.4 Kâr veya Zarar 490.762
 • Diğer Giderler (-) 490.762
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 350
 • 2. İştiraklere Borçlar 350
 • TEKNİK KAR/ZARAR 350
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 140.762
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 140.762
 • GENEL GİDERLER (-) 140.762
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 25.411.883
 • PASİF TOPLAMI 25.411.883
 • Personel Giderleri (-) 25.411.883
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 395.394
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 395.394
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 395.394
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 282.187
 • 6. Borç Reeskontu (-) 282.187
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 282.187
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 933
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 933
 • Kambiyo Karları 933
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 4.729
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.729
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 4.729
 • 1. Yasal Yedekler 13.536
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 13.536
 • Satış Zararları (-) 13.536
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 93.405
 • 2. Statü Yedekleri 93.405
 • Kambiyo Zararları (-) 93.405
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 233
 • 3. Özel Yedekler 233
 • Karşılıklar (-) 233
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 58.095
 • 4. Olağanüstü Yedek 58.095
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 58.095
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 35.077
 • 5. Maliyet Artış Fonu 35.077
 • Diğer Giderler (-) 35.077
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 490
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 490
 • DÖNEM KAR/ZARARI 490
 • F. Net Dönem Karı -171.831
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -171.831
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -171.831
 • 2. Yurtdışı Satışlar -47.079
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -47.079
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -7.394
 • 3. Diğer Satışlar -7.394
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -50.553
 • C. Net Satışlar -50.553
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -259
 • D. Satışların Maliyeti (-) -259
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 223.563
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 223.563
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 223
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 223
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.967
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.967
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.927
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2.927
 • 4.1.3 Diğer 104
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 104
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.737
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -1.737
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -134
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -134
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -1.603
 • 4.2.3 Diğer -1.603
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 3.092
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 3.092
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.048
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.048
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 481
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 481
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 4.546
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 4.546
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.909
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.909
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 229.746
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 229.746
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -21.101
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -21.101
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -34.089
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -34.089
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 174.556
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 174.556
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 174.556
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 174.556
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -33.794
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -33.794
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 140.762
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,79
  3. 19,70
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,07
  3. 15,95
  1. MARKA MARKA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 2,52
  3. 8,62
  1. FRIGO FRIGO PAK GIDA MADDELERI
  2. 0,94
  3. 8,05
  1. KRDMB KARDEMIR B GRUBU
  2. 2,55
  3. 7,59

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,84
  3. -20,00
  1. KRSTL KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
  2. 3,21
  3. -12,77
  1. DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,95
  3. -7,14
  1. ANELT ANEL TELEKOMINIKASYON
  2. 0,70
  3. -6,67
  1. IHEVA IHLAS EV ALETLERI
  2. 0,50
  3. -5,66

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,51
  3. -3,77
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,09
  3. 1,95
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,90
  3. 5,15
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,18
  3. 1,72
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,78
  3. 1,04

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,78
  3. 1,04
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,68
  3. 2,20
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,90
  3. 5,15
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,30
  3. 1,08
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,53
  3. 0,96

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.