Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,42
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :10.873.756
 • Hacim Adet :7.677.487
* SG: 20.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : TSKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 830.329
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 830.329
 • NAKİT DEĞERLER 830.329
 • B. Menkul Kıymetler 340.868
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 340.868
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 340.868
 • 1. Hisse Senetleri 4.955
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.955
 • ALACAKLAR 4.955
 • 1. Alıcılar 267.638
 • Acenteler 267.638
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 267.638
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2.654.823
 • Diğer Alacaklar 2.654.823
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 2.654.823
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 58.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 58.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 58.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 147.543
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 147.543
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 147.543
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 19.553.606
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 19.553.606
 • VI. KREDİLER 19.553.606
 • 6.1 Kısa Vadeli 19.553.606
 • E. Stoklar 19.553.606
 • İŞTİRAKLER 19.553.606
 • 2. Yarı Mamüller 53.137
 • 6.3 Takipteki Krediler 53.137
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 53.137
 • 3. Ara Mamüller -53.137
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -53.137
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -53.137
 • 5. Emtia 1.425.586
 • Menkuller 1.425.586
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.425.586
 • 6. Diğer Stoklar 1.425.586
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.425.586
 • Menkuller 1.425.586
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 251.252
 • Devam Eden Yatırımlar 251.252
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 251.252
 • 1. Alıcılar 249.697
 • 9.1 Mali İştirakler 249.697
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 249.697
 • 2. Alacak Senetleri 1.555
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.555
 • A K T İ F T O P L A M I 1.555
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 126.797
 • BORÇLAR 126.797
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 126.797
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 125.418
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 125.418
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 125.418
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.379
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.379
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.379
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 32.740
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 32.740
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 32.740
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 38.679
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 38.679
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 38.679
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -5.939
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -5.939
 • Diğer Borçlar -5.939
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 49.934
 • Muallak Hasar Karşılığı 49.934
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 49.934
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.046
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.046
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.046
 • 17.2 Diğer 1.046
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.046
 • Reasürörler Payı (-) 1.046
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 227.016
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 227.016
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 227.016
 • AKTİF TOPLAMI 25.793.647
 • D. Maddi Duran Varlıklar 25.793.647
 • Reasürörler Payı (-) 25.793.647
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 795.514
 • DİĞER PASİFLER 795.514
 • II. PARA PİYASALARI 795.514
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 103.000
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 103.000
 • ÖZKAYNAKLAR 103.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 692.514
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 692.514
 • Nominal Sermaye 692.514
 • 2. Haklar 16.368.582
 • III. ALINAN KREDİLER 16.368.582
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 16.368.582
 • A K T İ F T O P L A M I 3.510.152
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.510.152
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.510.152
 • 1. Banka Kredileri 3.510.152
 • 4.3 Tahviller 3.510.152
 • Zarar (-) 3.510.152
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 25.848
 • Dönem Zararı (-) 25.848
 • V. FONLAR 25.848
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 61.441
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 61.441
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 61.441
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 107.417
 • KAR 107.417
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 107.417
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 307.098
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 307.098
 • XII. KARŞILIKLAR 307.098
 • 12.1 Genel Karşılıklar 201.225
 • 4. Ödenecek Giderler 201.225
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 201.225
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.290
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.290
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.290
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 94.583
 • 8. Borç Reeskontu (-) 94.583
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 94.583
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.086.704
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.086.704
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.086.704
 • 1. Vergi Karşılıkları 3.181.564
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 3.181.564
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 3.181.564
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.400.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.400.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.400.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 57.702
 • Diğer Gelirler 57.702
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 57.702
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 22.223
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 22.223
 • Ödenen Komisyonlar (-) 22.223
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 34.702
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 34.702
 • Ödenen Tazminatlar (-) 34.702
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 777
 • B. Ticari Borçlar 777
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 777
 • 15.3 Kâr Yedekleri 432.528
 • 2. Borç Senetleri 432.528
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 432.528
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 238.854
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 238.854
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 238.854
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 75.641
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 75.641
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 75.641
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 115.113
 • 5. Borç Reeskontu (-) 115.113
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 115.113
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.920
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.920
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.920
 • 1. Ortaklara Borçlar 291.334
 • 15.4 Kâr veya Zarar 291.334
 • Diğer Giderler (-) 291.334
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 291.334
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 291.334
 • GENEL GİDERLER (-) 291.334
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 25.793.647
 • PASİF TOPLAMI 25.793.647
 • Personel Giderleri (-) 25.793.647
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 825.515
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 825.515
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 825.515
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 587.217
 • 6. Borç Reeskontu (-) 587.217
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 587.217
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.284
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.284
 • Kambiyo Karları 2.284
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 14.439
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 14.439
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 14.439
 • 1. Yasal Yedekler 35.147
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.147
 • Satış Zararları (-) 35.147
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 185.108
 • 2. Statü Yedekleri 185.108
 • Kambiyo Zararları (-) 185.108
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 344
 • 3. Özel Yedekler 344
 • Karşılıklar (-) 344
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 112.996
 • 4. Olağanüstü Yedek 112.996
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 112.996
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 71.768
 • 5. Maliyet Artış Fonu 71.768
 • Diğer Giderler (-) 71.768
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 860
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 860
 • DÖNEM KAR/ZARARI 860
 • F. Net Dönem Karı -361.026
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -361.026
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -361.026
 • 2. Yurtdışı Satışlar -98.132
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -98.132
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -145.921
 • 3. Diğer Satışlar -145.921
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -116.484
 • C. Net Satışlar -116.484
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -489
 • D. Satışların Maliyeti (-) -489
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 464.489
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 464.489
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 5.829
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 5.829
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 9.295
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 9.295
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 8.068
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 8.068
 • 4.1.3 Diğer 1.227
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.227
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -3.466
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -3.466
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -369
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -369
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -3.097
 • 4.2.3 Diğer -3.097
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 18.001
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 18.001
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -24.089
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -24.089
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.352
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.352
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 135.359
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 135.359
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.488
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.488
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 465.718
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 465.718
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -33.994
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -33.994
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -67.328
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -67.328
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 364.396
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 364.396
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 364.396
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 364.396
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -73.062
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -73.062
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 291.334
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 12,50
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,32
  3. 10,34

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,87
  3. -6,03
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,49
  3. -5,70
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,51
  3. -5,50
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,06
  3. -5,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. -2,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,95
  3. -0,58
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. -0,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,76
  3. 2,90

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.