TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,46
 • Değişim :-0,68 %
 • Hacim TL :10.978.720
 • Hacim Adet :7.468.870
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTM25,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : TSKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 778.074
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 778.076
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 778.074
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 778.076
 • NAKİT DEĞERLER 778.074
 • NAKİT DEĞERLER 778.076
 • B. Menkul Kıymetler 380.103
 • B. Menkul Kıymetler 387.037
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 380.103
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 387.037
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 380.103
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 387.037
 • 1. Hisse Senetleri 4.658
 • 1. Hisse Senetleri 5.947
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.658
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.947
 • ALACAKLAR 4.658
 • ALACAKLAR 5.947
 • 2.2 Hisse Senetleri 980
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 980
 • Reeskont Karşılığı (-) 980
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 6.074
 • Acenteler 6.074
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 6.074
 • 1. Alıcılar 63.453
 • 1. Alıcılar 497.949
 • Acenteler 63.453
 • Acenteler 497.949
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 63.453
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 497.949
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 254.033
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 254.934
 • IV. PARA PİYASALARI 254.033
 • IV. PARA PİYASALARI 254.934
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 254.033
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 254.934
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 191.138
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 191.138
 • İkrazlar 191.138
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 62.895
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 62.895
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 62.895
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 901
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 901
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 901
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.068.412
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.070.422
 • Diğer Alacaklar 3.068.412
 • Diğer Alacaklar 3.070.422
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.068.412
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.070.422
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 46.663
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 48.673
 • 5.1 Hisse Senetleri 46.663
 • 5.1 Hisse Senetleri 48.673
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 46.663
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 48.673
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 230.817
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 230.817
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 230.817
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 17.318.593
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 17.336.045
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 17.318.593
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 17.336.045
 • VI. KREDİLER 17.318.593
 • VI. KREDİLER 17.336.045
 • 6.1 Kısa Vadeli 17.318.593
 • 6.1 Kısa Vadeli 17.336.045
 • E. Stoklar 17.318.593
 • E. Stoklar 17.336.045
 • İŞTİRAKLER 17.318.593
 • İŞTİRAKLER 17.336.045
 • 2. Yarı Mamüller 48.439
 • 2. Yarı Mamüller 51.615
 • 6.3 Takipteki Krediler 48.439
 • 6.3 Takipteki Krediler 51.615
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 48.439
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 51.615
 • 3. Ara Mamüller -51.615
 • 3. Ara Mamüller -48.439
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -51.615
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -48.439
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -51.615
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -48.439
 • 5. Emtia 1.375.729
 • Menkuller 1.375.729
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.375.729
 • 6. Diğer Stoklar 1.375.729
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.375.729
 • Menkuller 1.375.729
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 222.908
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 324.477
 • Devam Eden Yatırımlar 222.908
 • Devam Eden Yatırımlar 324.477
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 222.908
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 324.477
 • 1. Alıcılar 221.353
 • 9.1 Mali İştirakler 221.353
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 221.353
 • 2. Alacak Senetleri 1.555
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.555
 • A K T İ F T O P L A M I 1.555
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.609
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 129.363
 • BORÇLAR 1.609
 • BORÇLAR 129.363
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.609
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 129.363
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 127.984
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 127.984
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 127.984
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.379
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.609
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.379
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.609
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.379
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.609
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 176
 • Borç Reeskontu (-) 176
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 176
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.792
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.792
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.792
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 4.393
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 4.393
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 4.393
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -601
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -601
 • Diğer Borçlar -601
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 51.112
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 231.328
 • Muallak Hasar Karşılığı 51.112
 • Muallak Hasar Karşılığı 231.328
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 51.112
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 231.328
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 949
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.098
 • Hayat Matematik Karşılığı 949
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.098
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 949
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.098
 • 17.1 Şerefiye 1.005
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 1.005
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.005
 • 17.2 Diğer 949
 • 17.2 Diğer 2.093
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 949
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 2.093
 • Reasürörler Payı (-) 949
 • Reasürörler Payı (-) 2.093
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 338.575
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 358.431
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 338.575
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 358.431
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 338.575
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 358.431
 • AKTİF TOPLAMI 24.001.573
 • AKTİF TOPLAMI 24.875.486
 • D. Maddi Duran Varlıklar 24.001.573
 • D. Maddi Duran Varlıklar 24.875.486
 • Reasürörler Payı (-) 24.001.573
 • Reasürörler Payı (-) 24.875.486
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 905.498
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.256.234
 • DİĞER PASİFLER 905.498
 • DİĞER PASİFLER 1.256.234
 • II. PARA PİYASALARI 905.498
 • II. PARA PİYASALARI 1.256.234
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 610.144
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 610.144
 • ÖZKAYNAKLAR 610.144
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 350.736
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 350.736
 • Ödenmiş Sermaye 350.736
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 295.354
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 295.354
 • Nominal Sermaye 295.354
 • 2. Haklar 15.840.967
 • 2. Haklar 16.127.496
 • III. ALINAN KREDİLER 15.840.967
 • III. ALINAN KREDİLER 16.127.496
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 15.840.967
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 16.127.496
 • A K T İ F T O P L A M I 3.486.732
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.486.732
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.486.732
 • 1. Banka Kredileri 3.486.732
 • 4.3 Tahviller 3.486.732
 • Zarar (-) 3.486.732
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 5.317
 • Dönem Zararı (-) 5.317
 • V. FONLAR 5.317
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 173.938
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 193.612
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 173.938
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 193.612
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 173.938
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 193.612
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 278.392
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 279.033
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 278.392
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 279.033
 • XII. KARŞILIKLAR 278.392
 • XII. KARŞILIKLAR 279.033
 • 12.1 Genel Karşılıklar 177.167
 • 12.1 Genel Karşılıklar 178.463
 • 4. Ödenecek Giderler 177.167
 • 4. Ödenecek Giderler 178.463
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 177.167
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 178.463
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 9.346
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 10.904
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 9.346
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 10.904
 • Diğer Teknik Karşılıklar 9.346
 • Diğer Teknik Karşılıklar 10.904
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 90.583
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 90.962
 • 8. Borç Reeskontu (-) 90.583
 • 8. Borç Reeskontu (-) 90.962
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 90.583
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 90.962
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.928.339
 • 1. Vergi Karşılıkları 3.143.053
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.928.339
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 3.143.053
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.928.339
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 3.143.053
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.050.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.050.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.050.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 301
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 132.324
 • Diğer Gelirler 301
 • Diğer Gelirler 132.324
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 301
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 132.324
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 428
 • A. Finansal Borçlar 428
 • TEKNİK GİDERLER (-) 428
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -69.896
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -32.469
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -69.896
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -32.469
 • Ödenen Komisyonlar (-) -69.896
 • Ödenen Komisyonlar (-) -32.469
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 34.702
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 201.168
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 34.702
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 201.168
 • Ödenen Tazminatlar (-) 34.702
 • Ödenen Tazminatlar (-) 201.168
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 624
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 777
 • B. Ticari Borçlar 624
 • B. Ticari Borçlar 777
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 624
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 777
 • 15.3 Kâr Yedekleri 398.884
 • 15.3 Kâr Yedekleri 408.096
 • 2. Borç Senetleri 398.884
 • 2. Borç Senetleri 408.096
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 398.884
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 408.096
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 213.923
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 216.361
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 213.923
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 216.361
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 213.923
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 216.361
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 75.641
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 75.641
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 75.641
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1.064
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 113.175
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.064
 • 5. Borç Reeskontu (-) 113.175
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 1.064
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 113.175
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 292
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.919
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 292
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.919
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 292
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.919
 • 1. Ortaklara Borçlar 476.445
 • 1. Ortaklara Borçlar 494.664
 • 15.4 Kâr veya Zarar 476.445
 • 15.4 Kâr veya Zarar 494.664
 • Diğer Giderler (-) 476.445
 • Diğer Giderler (-) 494.664
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 51.233
 • 2. İştiraklere Borçlar 51.233
 • TEKNİK KAR/ZARAR 51.233
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 476.445
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 476.445
 • GENEL GİDERLER (-) 476.445
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 24.001.573
 • PASİF TOPLAMI 24.001.573
 • Personel Giderleri (-) 24.001.573
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 443.431
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.376.480
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 443.431
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.376.480
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 443.431
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.376.480
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 845.107
 • 6. Borç Reeskontu (-) 845.107
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 845.107
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 57.969
 • Amortisman Giderleri (-) 57.969
 • D. Alınan Sipariş Avansları 57.969
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 24.875.486
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 24.875.486
 • Karşılıklar (-) 24.875.486
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.409.679
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.409.679
 • Diğer Giderler (-) 1.409.679
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 856.109
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 856.109
 • MALİ GELİRLER 856.109
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.371
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.371
 • Kambiyo Karları 3.371
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 12.021
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 12.021
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 12.021
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 3.371
 • E. Yedekler 3.371
 • Faiz Giderleri (-) 3.371
 • 1. Yasal Yedekler 32.686
 • 1. Yasal Yedekler 162.956
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 32.686
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 162.956
 • Satış Zararları (-) 32.686
 • Satış Zararları (-) 162.956
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 352.241
 • 2. Statü Yedekleri 352.241
 • Kambiyo Zararları (-) 352.241
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 1.391
 • 3. Özel Yedekler 1.391
 • Karşılıklar (-) 1.391
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 263.787
 • 4. Olağanüstü Yedek 263.787
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 263.787
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 87.063
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 162.976
 • 5. Maliyet Artış Fonu 87.063
 • 5. Maliyet Artış Fonu 162.976
 • Diğer Giderler (-) 87.063
 • Diğer Giderler (-) 162.976
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 757
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 353.658
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 757
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 353.658
 • DÖNEM KAR/ZARARI 757
 • DÖNEM KAR/ZARARI 353.658
 • F. Net Dönem Karı -599.292
 • F. Net Dönem Karı 2.808
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -599.292
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.808
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -599.292
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.808
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 263.787
 • G. Dönem Zararı (-) 263.787
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 263.787
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 87.063
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 87.063
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 852
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 852
 • 1. ........... Yılı Zararı -650.876
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -650.876
 • 2. Yurtdışı Satışlar -206.844
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -206.844
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -242.405
 • 3. Diğer Satışlar -242.405
 • 2. Satış İskontoları (-) -237.442
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -237.442
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -263.391
 • 3. Diğer İndirimler (-) -263.391
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -149.831
 • C. Net Satışlar -149.831
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -212
 • D. Satışların Maliyeti (-) -212
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 777.188
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 777.188
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 4.935
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 4.935
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -149.831
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 11.968
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -149.831
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 11.968
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -212
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -212
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 10.876
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 758.803
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 10.876
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 758.803
 • 4.1.3 Diğer 1.092
 • 4.1.3 Diğer 25.017
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.092
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 25.017
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -7.033
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 36.387
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -7.033
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 36.387
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -303
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 1.065
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -303
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 1.065
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -673
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 25.737
 • 4.2.3 Diğer -673
 • 4.2.3 Diğer 25.737
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -1.137
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 30.102
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -1.137
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 30.102
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.401
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.401
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -54.782
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -9.969
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -54.782
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -9.969
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.917
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.486
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 5.917
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 11.486
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -60.873
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -60.873
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -67.771
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 15.078
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -67.771
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 15.078
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.832
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 772.521
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.832
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 772.521
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -72.467
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -63.635
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -72.467
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -63.635
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -115.634
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -115.634
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 26.643
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 593.252
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 26.643
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 593.252
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 754.178
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 754.178
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -70.499
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -70.499
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -168.863
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 593.252
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -168.863
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 593.252
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -116.807
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 514.816
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -116.807
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 514.816
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 38.805
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 38.805
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 553.621
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -117.708
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 476.445
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,40
  3. 14,75
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,82
  3. 13,75
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 2,76
  3. 10,84
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,78
  3. 9,86
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,99
  3. 8,79

Azalan

  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 8,24
  3. -5,83
  1. OLMIP OLMUKSA AS
  2. 9,71
  3. -5,45
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. AKGUV AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
  2. 2,90
  3. -4,61
  1. GARFA GARANTI FAKTORING HIZMETLERI
  2. 2,28
  3. -4,60

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 2,59
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 2,63

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 1,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.