Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,36
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :17.156.257
 • Hacim Adet :12.653.301
* SG: 14.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTM25,XTMTU,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : TSKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 906.877
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 906.884
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 906.877
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 906.884
 • NAKİT DEĞERLER 906.877
 • NAKİT DEĞERLER 906.884
 • B. Menkul Kıymetler 300.542
 • B. Menkul Kıymetler 310.745
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 300.542
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 310.745
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 300.542
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 310.745
 • 1. Hisse Senetleri 12.682
 • 1. Hisse Senetleri 13.728
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 12.682
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 13.728
 • ALACAKLAR 12.682
 • ALACAKLAR 13.728
 • 2.2 Hisse Senetleri 12
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 12
 • Reeskont Karşılığı (-) 12
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 9.196
 • Acenteler 9.196
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 9.196
 • 1. Alıcılar 31.050
 • 1. Alıcılar 390.785
 • Acenteler 31.050
 • Acenteler 390.785
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 31.050
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 390.785
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 136.205
 • IV. PARA PİYASALARI 136.205
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 136.205
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 136.205
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 136.205
 • İkrazlar 136.205
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.002.106
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.002.439
 • Diğer Alacaklar 3.002.106
 • Diğer Alacaklar 3.002.439
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.002.106
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.002.439
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 63.593
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 63.926
 • 5.1 Hisse Senetleri 63.593
 • 5.1 Hisse Senetleri 63.926
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 63.593
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 63.926
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 192.481
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 192.481
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 192.481
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 20.639.028
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 20.722.116
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 20.639.028
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 20.722.116
 • VI. KREDİLER 20.639.028
 • VI. KREDİLER 20.722.116
 • 6.1 Kısa Vadeli 20.639.028
 • 6.1 Kısa Vadeli 20.722.116
 • E. Stoklar 20.639.028
 • E. Stoklar 20.722.116
 • İŞTİRAKLER 20.639.028
 • İŞTİRAKLER 20.722.116
 • 2. Yarı Mamüller 53.138
 • 2. Yarı Mamüller 56.487
 • 6.3 Takipteki Krediler 53.138
 • 6.3 Takipteki Krediler 56.487
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 53.138
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 56.487
 • 3. Ara Mamüller -56.487
 • 3. Ara Mamüller -53.138
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -56.487
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -53.138
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -56.487
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -53.138
 • 5. Emtia 1.454.417
 • Menkuller 1.454.417
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.454.417
 • 6. Diğer Stoklar 1.454.417
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.454.417
 • Menkuller 1.454.417
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 277.050
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 361.010
 • Devam Eden Yatırımlar 277.050
 • Devam Eden Yatırımlar 361.010
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 277.050
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 361.010
 • 1. Alıcılar 275.495
 • 9.1 Mali İştirakler 275.495
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 275.495
 • 2. Alacak Senetleri 1.555
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 1.555
 • A K T İ F T O P L A M I 1.555
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.609
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 144.143
 • BORÇLAR 1.609
 • BORÇLAR 144.143
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.609
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 144.143
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 142.764
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 142.764
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 142.764
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.379
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.609
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.379
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.609
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.379
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.609
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.760
 • Borç Reeskontu (-) 1.760
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.760
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 44.607
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 44.607
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 44.607
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 52.287
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 52.287
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 52.287
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -7.680
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -7.680
 • Diğer Borçlar -7.680
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 49.914
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 228.883
 • Muallak Hasar Karşılığı 49.914
 • Muallak Hasar Karşılığı 228.883
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 49.914
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 228.883
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.018
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 2.996
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.018
 • Hayat Matematik Karşılığı 2.996
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.018
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2.996
 • 17.1 Şerefiye 1.005
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 1.005
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.005
 • 17.2 Diğer 1.018
 • 17.2 Diğer 1.991
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.018
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.991
 • Reasürörler Payı (-) 1.018
 • Reasürörler Payı (-) 1.991
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 222.230
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 243.217
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 222.230
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 243.217
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 222.230
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 243.217
 • AKTİF TOPLAMI 27.224.670
 • AKTİF TOPLAMI 28.061.002
 • D. Maddi Duran Varlıklar 27.224.670
 • D. Maddi Duran Varlıklar 28.061.002
 • Reasürörler Payı (-) 27.224.670
 • Reasürörler Payı (-) 28.061.002
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.283.395
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.673.785
 • DİĞER PASİFLER 1.283.395
 • DİĞER PASİFLER 1.673.785
 • II. PARA PİYASALARI 1.283.395
 • II. PARA PİYASALARI 1.673.785
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 362.512
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 362.512
 • ÖZKAYNAKLAR 362.512
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 390.626
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 390.626
 • Ödenmiş Sermaye 390.626
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 920.647
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 920.883
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 920.647
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 920.883
 • Nominal Sermaye 920.647
 • Nominal Sermaye 920.883
 • 2. Haklar 17.091.603
 • 2. Haklar 17.349.733
 • III. ALINAN KREDİLER 17.091.603
 • III. ALINAN KREDİLER 17.349.733
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 17.091.603
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 17.349.733
 • A K T İ F T O P L A M I 3.574.572
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.574.572
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.574.572
 • 1. Banka Kredileri 3.574.572
 • 4.3 Tahviller 3.574.572
 • Zarar (-) 3.574.572
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 28.102
 • Dönem Zararı (-) 28.102
 • V. FONLAR 28.102
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 52.100
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 73.890
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 52.100
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 73.890
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 52.100
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 73.890
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 125.257
 • KAR 125.257
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 125.257
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 303.787
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 314.455
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 303.787
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 314.455
 • XII. KARŞILIKLAR 303.787
 • XII. KARŞILIKLAR 314.455
 • 12.1 Genel Karşılıklar 194.496
 • 12.1 Genel Karşılıklar 208.703
 • 4. Ödenecek Giderler 194.496
 • 4. Ödenecek Giderler 208.703
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 194.496
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 208.703
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.169
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 13.018
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.169
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 13.018
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.169
 • Diğer Teknik Karşılıklar 13.018
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 94.583
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 96.273
 • 8. Borç Reeskontu (-) 94.583
 • 8. Borç Reeskontu (-) 96.273
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 94.583
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 96.273
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.072.772
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.072.772
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.072.772
 • 1. Vergi Karşılıkları 3.390.250
 • 1. Vergi Karşılıkları 3.564.312
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 3.390.250
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 3.564.312
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 3.390.250
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 3.564.312
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.400.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.400.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.400.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 105.459
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 186.547
 • Diğer Gelirler 105.459
 • Diğer Gelirler 186.547
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 105.459
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 186.547
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 428
 • A. Finansal Borçlar 428
 • TEKNİK GİDERLER (-) 428
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -15.673
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 69.980
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -15.673
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 69.980
 • Ödenen Komisyonlar (-) -15.673
 • Ödenen Komisyonlar (-) 69.980
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 34.702
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 201.168
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 34.702
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 201.168
 • Ödenen Tazminatlar (-) 34.702
 • Ödenen Tazminatlar (-) 201.168
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 624
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 777
 • B. Ticari Borçlar 624
 • B. Ticari Borçlar 777
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 624
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 777
 • 15.3 Kâr Yedekleri 432.528
 • 15.3 Kâr Yedekleri 441.740
 • 2. Borç Senetleri 432.528
 • 2. Borç Senetleri 441.740
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 432.528
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 441.740
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 238.854
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 241.292
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 238.854
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 241.292
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 238.854
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 241.292
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 75.641
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 75.641
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 75.641
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 115.113
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 121.888
 • 5. Borç Reeskontu (-) 115.113
 • 5. Borç Reeskontu (-) 121.888
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 115.113
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 121.888
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.919
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.920
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.919
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.920
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.919
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.920
 • 1. Ortaklara Borçlar 452.263
 • 1. Ortaklara Borçlar 485.397
 • 15.4 Kâr veya Zarar 452.263
 • 15.4 Kâr veya Zarar 485.397
 • Diğer Giderler (-) 452.263
 • Diğer Giderler (-) 485.397
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 18.219
 • 2. İştiraklere Borçlar 18.219
 • TEKNİK KAR/ZARAR 18.219
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 452.263
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 452.263
 • GENEL GİDERLER (-) 452.263
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 27.224.670
 • PASİF TOPLAMI 27.224.670
 • Personel Giderleri (-) 27.224.670
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 467.178
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.293.465
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 467.178
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.293.465
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 467.178
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.293.465
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 920.924
 • 6. Borç Reeskontu (-) 920.924
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 920.924
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 50.628
 • Amortisman Giderleri (-) 50.628
 • D. Alınan Sipariş Avansları 50.628
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 28.061.002
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 28.061.002
 • Karşılıklar (-) 28.061.002
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.329.177
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.329.177
 • Diğer Giderler (-) 1.329.177
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 931.868
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 931.868
 • MALİ GELİRLER 931.868
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.885
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.885
 • Kambiyo Karları 3.885
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 26.535
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 26.535
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 26.535
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 3.885
 • E. Yedekler 3.885
 • Faiz Giderleri (-) 3.885
 • 1. Yasal Yedekler 45.020
 • 1. Yasal Yedekler 50.218
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 45.020
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 50.218
 • Satış Zararları (-) 45.020
 • Satış Zararları (-) 50.218
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 294.962
 • 2. Statü Yedekleri 294.962
 • Kambiyo Zararları (-) 294.962
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 917
 • 3. Özel Yedekler 917
 • Karşılıklar (-) 917
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 171.803
 • 4. Olağanüstü Yedek 171.803
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 171.803
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 45.036
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 122.242
 • 5. Maliyet Artış Fonu 45.036
 • 5. Maliyet Artış Fonu 122.242
 • Diğer Giderler (-) 45.036
 • Diğer Giderler (-) 122.242
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.210
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 295.608
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.210
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 295.608
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.210
 • DÖNEM KAR/ZARARI 295.608
 • F. Net Dönem Karı -566.059
 • F. Net Dönem Karı 1.563
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -566.059
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.563
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -566.059
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.563
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 171.803
 • G. Dönem Zararı (-) 171.803
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 171.803
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 122.242
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 122.242
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 1.633
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.633
 • 1. ........... Yılı Zararı -616.094
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -616.094
 • 2. Yurtdışı Satışlar -153.959
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -153.959
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -226.121
 • 3. Diğer Satışlar -226.121
 • 2. Satış İskontoları (-) -192.007
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -192.007
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -238.108
 • 3. Diğer İndirimler (-) -238.108
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -185.272
 • C. Net Satışlar -185.272
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -707
 • D. Satışların Maliyeti (-) -707
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 727.406
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 727.406
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 8.920
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 8.920
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -185.272
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 14.086
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -185.272
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 14.086
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -707
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -707
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 12.192
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 713.083
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 12.192
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 713.083
 • 4.1.3 Diğer 1.894
 • 4.1.3 Diğer 28.757
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.894
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 28.757
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -5.166
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 37.369
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -5.166
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 37.369
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -608
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 11.649
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -608
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 11.649
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -4.558
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 25.720
 • 4.2.3 Diğer -4.558
 • 4.2.3 Diğer 25.720
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -8.612
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 18.001
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -8.612
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 18.001
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.762
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.762
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -46.763
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -6.850
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -46.763
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -6.850
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.140
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.421
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.140
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 5.421
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 170.203
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 170.203
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -56.507
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 2.322
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -56.507
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 2.322
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.122
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 709.886
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 4.122
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 709.886
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -45.089
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 134.347
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -45.089
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 134.347
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -97.991
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -97.991
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 9.719
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 566.806
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 9.719
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 566.806
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 700.473
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 700.473
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -32.989
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -32.989
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -124.292
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 566.806
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -124.292
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 566.806
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -114.543
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 543.192
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -114.543
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 543.192
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 32.620
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 32.620
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 575.812
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -116.267
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 452.263
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,44
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,96
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,44
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,96
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,00
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,79
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,67
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,40
  3. 0,00
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 115,60
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.