Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,06
 • Değişim :0,25 %
 • Hacim TL :2.973.781
 • Hacim Adet :733.815
* SG: 24.10.2017 - 13:25 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Trakya Cam Sanayii A.Ş.
 • XSIST,XTAST,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : TRKCM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.716.554.774
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.716.554.774
 • NAKİT DEĞERLER 2.716.554.774
 • 1.1 Kasa 1.106.352.852
 • A. Hazır Değerler 1.106.352.852
 • Kasa 1.106.352.852
 • B. Menkul Kıymetler 24.753.042
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 24.753.042
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 24.753.042
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 630.651.560
 • Acenteler 630.651.560
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 630.651.560
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 215.294.804
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 215.294.804
 • İkrazlar 215.294.804
 • 6.1 Kısa Vadeli 632.173.653
 • E. Stoklar 632.173.653
 • İŞTİRAKLER 632.173.653
 • 6. Diğer Stoklar 107.328.863
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 107.328.863
 • Menkuller 107.328.863
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.716.554.774
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.716.554.774
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.716.554.774
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.383.942.890
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.383.942.890
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.383.942.890
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 219.610
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 219.610
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 219.610
 • 15.2 Menkul Değerlerin 476.802.129
 • C. Finansal Duran Varlıklar 476.802.129
 • Reasürörler Payı (-) 476.802.129
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 425.512.763
 • 15.3 Diğer 425.512.763
 • Muallak Hasar Karşılığı 425.512.763
 • AKTİF TOPLAMI 3.332.732.106
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.332.732.106
 • Reasürörler Payı (-) 3.332.732.106
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 43.755.235
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.755.235
 • Ödenmiş Sermaye 43.755.235
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 28.346.886
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 28.346.886
 • Nominal Sermaye 28.346.886
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 45.091.725
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 45.091.725
 • Kanuni Yedek Akçeler 45.091.725
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 59.829.322
 • F. Diğer Duran Varlıklar 59.829.322
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 59.829.322
 • A K T İ F T O P L A M I 7.100.497.664
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.100.497.664
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.100.497.664
 • 4.1 Bonolar 1.342.156.047
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.342.156.047
 • Maliyet Artış Fonu 1.342.156.047
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 617.557.014
 • A. Finansal Borçlar 617.557.014
 • Özel Fonlar 617.557.014
 • B. Ticari Borçlar 372.671.583
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 372.671.583
 • P A S İ F T O P L A M I 372.671.583
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 182.454.221
 • 2. Borç Senetleri 182.454.221
 • Alınan Primler 182.454.221
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 11.203.282
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 11.203.282
 • XII. KARŞILIKLAR 11.203.282
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 935.080
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 935.080
 • Diğer Teknik Karşılıklar 935.080
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 113.398.961
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 113.398.961
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 113.398.961
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.342.156.047
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.342.156.047
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.342.156.047
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.939.998.667
 • Diğer Gelirler 1.939.998.667
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.939.998.667
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.772.832.283
 • A. Finansal Borçlar 1.772.832.283
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.772.832.283
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.319.269
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.319.269
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.319.269
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 35.821.296
 • PASİF TOPLAMI 35.821.296
 • Personel Giderleri (-) 35.821.296
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 57.269.745
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 57.269.745
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 57.269.745
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.818.342.950
 • Faiz Gelirleri 3.818.342.950
 • III. ÖZ SERMAYE 3.818.342.950
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.514.890.821
 • A. Sermaye 3.514.890.821
 • Kar Payı Gelirleri 3.514.890.821
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 930.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 930.000.000
 • Satış Karları 930.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 5.576.528
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 5.576.528
 • MALİ GİDERLER (-) 5.576.528
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 159.698.693
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 159.698.693
 • 2. ........... Yılı Zararı 303.452.129
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 303.452.129
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.100.497.664
 • P A S İ F T O P L A M I 7.100.497.664
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.031.893.654
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.031.893.654
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.368.040.858
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.368.040.858
 • 2. Satış İskontoları (-) 663.852.796
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 663.852.796
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 663.852.796
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 663.852.796
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -203.764.099
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -203.764.099
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -164.365.098
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -164.365.098
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -14.969.390
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -14.969.390
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -383.098.587
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -383.098.587
 • 4.1.3 Diğer 280.754.209
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 280.754.209
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 338.635.963
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 338.635.963
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -65.516.631
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -65.516.631
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 273.119.332
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 273.119.332
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 273.119.332
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 273.119.332
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 10.925.360
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 262.193.972
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 10,79
  3. 19,36
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 7,08
  3. 17,22
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,65
  3. 8,33
  1. HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT
  2. 3,48
  3. 5,45
  1. ASELS ASELSAN
  2. 32,56
  3. 5,24

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,90
  3. -13,33
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,50
  3. -8,85
  1. BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO
  2. 2,37
  3. -4,82
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,84
  3. -4,55
  1. RODRG RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS
  2. 2,17
  3. -4,41

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,61
  3. 3,16
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,96
  3. 0,81
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,70
  3. 0,75
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,03
  3. 0,50

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,96
  3. 0,81
  1. ASELS ASELSAN
  2. 32,56
  3. 5,24
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,03
  3. 0,50
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,61
  3. 3,16
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.